Hoàngquang’s Blog

09/08/2011

DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC THUÊ ĐẤT TRỒNG KHOAI

Filed under: Chính trị- xã hội,Kinh tế — hoangquang @ 1:24 sáng
Tags: , ,


Vài lời với Giáo sư Võ Tòng Xuân và bà con nông dân
Vũ Cao Đàm- Đại học Quốc gia Hà Nội
& ÔNG NGUYỄN TRẦN BẠT GIẢI MÃ VIỆC DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC THUÊ ĐẤT TRỒNG KHOAI ? Phải ý thức để gìn giữ và bảo vệ không gian sống
Mei-Ling McNamara Trẻ em Việt Nam và hành trình làm nô lệ trồng cần sa

Ngày 29/7/2011, Trang Vietnamnet có bài phỏng vấn Giáo sư Võ Tòng Xuân “Chúng ta cần cảm ơn thương nhân Trung Quốc” về việc các thương lái Trung Quốc ký hợp đồng với nông dân Nam Bộ trồng khoai.
Một số bạn đọc rất phân vân về những quan điểm được trình bày trong bài phỏng vấn. Đại diện cho nhóm bạn đọc đó của Vietnamnet Nhà giáo Vũ Cao Đàm đã có bài viết gửi Vietnamnet với tiêu đề “Vài lời với Giáo sư Võ Tòng Xuân và bà con nông dân” nhằm cảnh báo những nguy cơ của việc thực hiện phá lúa trồng khoai cho người Trung Quốc. (more…)