Hoàngquang’s Blog

17/10/2009

Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám

Filed under: TƯ LIỆU — hoangquang @ 9:51 sáng
Tags:

GS Phan Huy Lê
&Nhân chuyện Lê Văn Tám, em xin được bày tỏ với Thầy Phan Huy Lê…Hà Văn Thịnh

Lời dặn của GS Trần Huy Liệu là đến lúc đất nước yên ổn, cần phải nói lên sự thật về câu chuyện Lê Văn Tám - GS Phan Huy Lê

Lời dặn của GS Trần Huy Liệu là đến lúc đất nước yên ổn, cần phải nói lên sự thật về câu chuyện Lê Văn Tám - GS Phan Huy Lê

“Theo quan điểm của tôi, mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực” – GS Phan Huy Lê nhấn mạnh sau khi giải thích về hình tượng nhân vật Lê Văn Tám. (more…)