Hoàngquang’s Blog

07/12/2011

Tình trạng vô pháp luật ở Việt Nam hiện nay: căn nguyên và thách thức cho bản Hiến pháp mới

Filed under: Chính trị- xã hội,Hiến pháp-Pháp Luật — hoangquang @ 6:24 sáng
Tags: ,

Lê Anh Hùng

phapluattp Sửa hiến pháp phải dựa trên cơ sở quyền con người BVN Cần lấy Hiến pháp 1946 và Tuyên ngôn độc lập làm nền tảng để sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 Đoàn Nam Sinh Hiến pháp Việt Nam: Tu chính từ đâu? Huỳnh Ngọc Chênh TU CHÍNH HIẾN PHÁP: CẦN Ở THÀNH TÂM
Huỳnh Thục Vy, SỰ NGUY HIỂM CỦA TRUYỀN THỐNG BVN Vụ tham nhũng RBA: Cuộc điều tra “Hồ sơ mật” BBC Cáo buộc mới liên quan vụ tiền polymer Kiến nghị: “Sửa đổi luật đất đai và công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất” để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân phát triển kinh tế và bảo về đất nước
***
Lê Anh Hùng – Tình trạng vô pháp luật ở Việt Nam hiện nay: căn nguyên và thách thức cho bản Hiến pháp mới

Trong nhiều niềm hạnh phúc và quyền tự do khác mà
các thần dân của Bệ hạ … được hưởng … không gì mà họ coi
là quý giá và đáng trân trọng hơn điều này – được dẫn dắt và chi
phối bởi một hình thái pháp trị chắc chắn … chứ không phải
bởi bất kỳ một chính thể bất trắc và độc đoán nào.

(Trích Thỉnh Nguyện Thư của Hạ Viện Anh
gửi Vua James I, ngày 7/7/1610
.)1
Quan sát tình hình đất nước trong nhiều năm qua, người ta hẳn sẽ dễ dàng đi đến nhận định rằng xã hội Việt Nam đang ngày càng rơi vào tình trạng vô pháp luật. Từ Kết luận của Bộ Chính trị là không xử lý kỷ luật một ai trong vụ Vinashin2 cho đến hình ảnh các chiến sỹ cảnh sát giao thông qua loạt bài Nhức nhối nạn mãi lộ: Ghê hơn cướp cạn3 của báo Tuổi Trẻ; (more…)

29/10/2009

Từ chuyện giao thông tới chuyện pháp quyền ở Việt Nam

Filed under: Chính trị- xã hội — hoangquang @ 3:13 chiều
Tags:

Lê Anh Hùng
Đăng ngày 27.10.09

Từ chuyện “Ý thức của người tham gia giao thông” đến thực trạng “Nhà nước pháp quyền XHCN” ở Việt Nam hiện nay.

gtvnNgười nước ngoài nào lần đầu tiên đến Việt Nam cũng đều không khỏi sợ hãi và ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh tượng nhốn nháo, bất chấp luật lệ giao thông trên các đường phố của người dân nơi đây. (more…)