Hoàngquang’s Blog

20/03/2012

Chăm trong lò hạt nhân & Một bức thư người Nhật viết cho người Trung Quốc Hoa Lục

Inrasara-

Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1


Một bức thư người Nhật viết cho người Trung Quốc Hoa Lục
Lời đắng của người Nhật dành cho người China Nguyễn Văn Tuấn

Nhật Bản phản đối 2 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp trên

GS Nguyễn Ngọc Lanh “Trí thức”, một từ nhập nội
***

Inrasara-Chăm trong lò hạt nhân

Người xưa có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” cho nên tôi luôn thận trọng khi phải nói điều gì. Lời nói mây bay gió thoảng chỉ nên cao hứng khi trà dư tửu hậu, còn bút sa thì gà chết nên khi viết lại càng cân nhắc hơn! Khổ là: nghe người xưa chưa đủ mà còn phải biết nghe người nay mà hậu sinh thì luôn khả úy, và chưa chắc tôi đã thông minh hơn học sinh lớp Năm! Tất cả vì tương lai con em của chúng ta không chỉ là khẩu hiệu mà phải là hành động trong định hướng và dẫn đường. Sai một ly đi một dặm, những gì có thể nói và đáng được làm trong hôm nay thì không nên để ngày mai. (more…)