Hoàngquang’s Blog

04/03/2012

Việt Nam phải thay đổi! Thời gian không thể chờ đợi!

Trần Lâm

Thuỳ Linh- Cách mạng tư hữu
Hồ Bất Khuất- Có bớt sự dối trá được không?

VŨ THỊ PHƯƠNG ANH- Chỉnh đốn Đảng, và “sức mạnh của thảo dân”

LS Vũ Đức Khanh- Việt Nam ‘cần hiện đại hóa cả chính trị’

To Hai’s Nhật ký mở sau ngày bế mạc” Hội Nghị Cán Bộ Toàn Quốc của Đảng” Nguyễn Quang Lập – Thuốc trừ sâu Tương Lai Thuốc đắng dã tật dcv.info Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của ai?

***
Trần Lâm -Việt Nam phải thay đổi! Thời gian không thể chờ đợi!

Việt Nam đang vô cùng bức bối trước sự o ép của Trung Quốc. Mỹ trở lại Châu Á, một chút hy vọng nhen nhóm. Tình hình khu vực mỗi ngày một thay đổi, hy vọng lớn dần. Bản thân Việt Nam dù chậm chạp nhưng phong trào cũng đã nhích dần. Các thay đổi dù nhỏ nhưng ngày ngày vẫn tăng. Đã đến lúc cần xem lại mọi vấn đề một cách rộng rãi hơn trong việc đoán định tương lai, con đường đi lên, tiến tới độc lập tự cường và ứng phó kịp thời trước mọi khó khăn. Tình hình khu vực, quốc tế đã xuất hiện nhiều yếu tố mới đòi hỏi phải có sự xem xét thấu đáo. (more…)

11/09/2009

Cái gì đằng sau lời cáo lỗi?

Filed under: Chính trị- xã hội — hoangquang @ 10:23 sáng
Tags:

Hồ Bất Khuất
Theo blog Hồ Bất Khuất

Buồn vì dòng cáo lỗi

Sau khi đọc xong kỳ 2 bài “Hoàng Sa –tường trình 35 năm sau” (báo Tuổi Trẻ ra ngày 9/9/09), tôi nóng lòng chờ đợi để đọc phần tiếp theo, nhưng kết quả chỉ là:

Cùng bạn đọc

TT – Vì lý do ngoài ý muốn, chúng tôi xin tạm dừng hồ sơ “Hoàng Sa – tường trình 35 năm sau”. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này vào thời điểm thích hợp. Chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc. Tuổi Trẻ (more…)