Hoàngquang’s Blog

13/06/2010

ODA – “Sát thủ kinh tế” của Nhật Bản?

Filed under: Chính trị- xã hội,ODA — hoangquang @ 4:27 sáng
Tags:

Nguyễn Lương Hải Khôi

Đối với Việt Nam, việc tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, trong đó có vốn vay ODA, là cần thiết để phát triển. Tuy vậy, nếu như những nước cần vốn có “chiến lược nợ” của mình, thì các nước giàu cũng có “chiến lược cho vay” của họ. Vì thế, để xây dựng “chiến lược nhận” một cách thích hợp, các nước nghèo không thể không tìm hiểu “chiến lược cho” của đối tác. (more…)