Hoàngquang’s Blog

26/03/2012

Giã từ Đức trị!

Filed under: Chính trị- xã hội,TƯ TƯỞNG — hoangquang @ 2:16 chiều
Tags: ,

Hà Sĩ Phu
Hoài Hương/ VOA – Tiếng Việt Một giải pháp cho Việt Nam – Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc Richard Wilkinson: Bất bình đẳng kinh tế phá hủy xã hội như thế nào? André Menras – Hồ Cương Quyết /BVN Sẽ làm cho tan tành bức tường lặng im xấu hổ! – J. B Nguyễn Hữu Vinh Tiếng kêu cứu giữa đêm của phụ nữ, trẻ em và cướp giật khủng bố giữa ban ngày Phương Bích Tôi đi làm thư ký tình nguyện cho cụ Lê Hiền Đức BVN Một cái chết đau lòng
***

Hà Sĩ Phu -Giã từ Đức trị!

Đôi lời sau 17 năm: Nhân dịp đang có nhiều bài viết rất thâm thúy về “nạn” Đức trị, tôi xin nhắc lại một đoạn liên quan mà tôi đã đề cập trong tiểu luận Chia tay Ý thức hệ, để cùng nhau góp sức xây dựng một nhận thức rất căn bản cho công cuộc Đổi mới hôm nay. Bài viết theo thể Hỏi-Đáp cho ngắn gọn. Xin lưu ý cho rằng năm 1995 tôi chưa có Internet, châu Âu chưa có Nghị quyết 1481, dư luận chưa biết Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chưa biết rõ dư hại của Ý thức hệ đối với quan hệ Việt Trung như hiện nay… và tôi viết trong tình huống lúc ấy rất đơn thương độc mã. Hôm nay nếu viết lại chắc tôi phải sửa một vài chữ, một vài chữ thôi, mong người đọc hiểu và lượng thứ cho mấy chữ chưa được như ý đó.

ĐẠO ĐỨC, ĐỨC TRỊ, PHÁP TRỊ và CỘNG SẢN
HỎI: Vì sao trong bài “Đôi điều suy nghĩ… ” anh luôn đối chiếu Mác-Lê với Khổng-Mạnh?
ĐÁP: Theo nhận thức của tôi thì tư duy chính trị Mác xít chỉ là tư duy Đức trị phong kiến mang màu sắc Công nghiệp.
Trước đây, bản chất Phong kiến của hệ thống chính trị Mác-Lê bị che mờ đi là do mấy nguyên nhân sau:
* Về nội dung: Người ta thấy lý thuyết Mác-Lê có những nhân tố mà lý thuyết Đức trị phong kiến không có như “Giai cấp công nhân và Đảng tiền phong”, “tính Quốc tế”, tính “tập thể”, “tính Công nghiệp”, “tính Duy vật biện chứng”… Hơn thế, lý thuyết Mác-Lê luôn nói về ý thức hệ phong kiến như ý thức hệ phản động cần phải tiêu diệt.
* Về vai trò lịch sử: Có sự ngộ nhận rằng “chủ nghĩa Đế quốc” là giai đoạn tột cùng của Chủ nghĩa Tư bản, Chủ nghĩa Tư bản sắp cáo chung thì phải có cái gì thay thế nó chứ! Trong cơn khủng hoảng của thế giới ở những thế kỷ đầu của Văn minh Công nghiệp thì sự phê phán đối với xã hội Tư bản đương thời và khát vọng về một thế giới khác đã trở nên mảnh đất tuyệt vời để nảy mầm hạt giống Cộng sản, người ta ngưỡng vọng nó như một cái gì hoàn toàn mới mẻ… Sau những thắng lợi huy hoàng ở giai đoạn đầu của trào lưu Cộng sản: chiến thắng phát xít, sự xuất hiện một siêu cường Cộng sản với nền công nghiệp nặng, vũ khí hạt nhân, thám hiểm vũ trụ… thì ngưỡng vọng ấy càng trở thành niềm tin thực sự. Thực tế ấy khiến cho cả những người dù có nhìn thấy những điều không ổn trong tư duy Mácxít cũng không dám nghĩ rằng tư tưởng Mácxít chỉ là bản sao mang màu sắc Công nghiệp của tư tưởng phong kiến lỗi thời.
Nhưng nếu xem xét vấn đề từ sự tiến hóa Đức trị sang Pháp trị sẽ thấy bản chất này hiện ra rất rõ.
HỎI: Đức trị và Pháp trị khác nhau thế nào? Chuyên chính Vô sản là Đức trị hay Pháp trị?
ĐÁP: So sánh đầy đủ ắt phải viết nhiều pho sách, vì trong lịch sử từ Đông sang Tây đã có nhiều biến thể phức tạp. Ở đây chỉ có thể rút ngắn chuyện nghìn năm vào một vài trang, với một vài điều cốt lõi.
Trên đường tìm kiếm những phương pháp để tổ chức, duy trì và điều hành xã hội, các nhà tư tưởng phương Tây cũng như phương Đông rút cuộc đều phát hiện các nhu cầu Đức trị, Pháp trị và nhu cầu “phối hợp” cả hai yếu tố đó. Ba xu hướng này, với vô số biến thể của chúng, đã tồn tại và đấu tranh với nhau từ trước Công nguyên cho tới hôm nay, và cùng với chúng là những cách nhìn khác nhau về bản chất cao quý hoặc tàn bạo của Chính trị và của Nhà nước, cùng với chúng là những cẩm nang khác nhau để dạy những thủ đoạn chính trị cho nội bộ giới cầm quyền mỗi nước mỗi thời. Những chuyện “bếp núc” tàn bạo và dối trá của Chính trị, ta tạm gác sang một bên.
Về triết học mà nói, bao quát hết thảy chỉ có hai phạm trù tư tưởng về tổ chức xã hội, xây dựng trên hai nền nhân văn khác nhau: chủ nghĩa Nhân văn cổ điển và chủ nghĩa Nhân văn mới. Đạo trị nước của Nhân văn cổ điển là Đức trị, đạo trị nước của Nhân văn mới là Pháp trị. Đức trị cực thịnh ở chế độ Phong kiến, ứng với Văn minh Nông nghiệp. Quản Trọng, Hàn Phi, Vệ Ưởng, Machiavel… tuy đã đụng chạm đến “Pháp trị” nhưng về toàn cục thì vẫn nằm trong quỹ đạo Đức trị.
Đức trị hay Pháp trị không phải đơn giản là phẩm chất cá nhân hay phương pháp cá nhân của người cầm quyền hay của một triều đại như nhiều người lầm tưởng. Lại càng không nên tưởng lầm rằng áp dụng pháp luật cho cứng dắn là đề cao Pháp trị! Những chế độ phong kiến hay “Ý thức hệ trị” không thể nào có một nền Pháp trị theo đúng nghĩa.
Pháp trị chỉ có thể ra đời cùng với Văn minh Công nghiệp, mở đầu bằng “Dân chủ Tư sản” và phát triển thành nền Dân chủ Đa nguyên ngày nay. Pháp trị ngày nay cũng có yếu tố Đạo đức, song về tư duy nó khác với Đức trị về “chất”, không thể lẫn lộn với Đức trị được nữa.
Chúng ta hãy xem nền chính trị “Chuyên chính Vô sản” nằm ở chỗ nào trong bậc thang tiến hóa ấy?
Trước hết phải hiểu cơ sở triết học của Nhân văn cổ điển và Nhân văn mới. Cả hai nền Nhân văn đều muốn hướng xã hội và con người đến Chân Thiện Mỹ, cho con người được hạnh phúc trong sự “hòa” với nhau và “thuận” với quy luật. Song mỗi bên nhận thức về Con người một khác và từ đó đưa ra những tiên đề khác hẳn.
Tư duy Nhân văn cổ điển dựa trên tiên đề: Con người ta bản chất là thiện và giống nhau, nhưng trong quá trình sống bị cái ác làm cho “tha hóa” đi và phân ly ra (Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận. tập tương viễn). Vậy phải chống cái Ác và chống sự phân ly, chống sự “tha hóa”, thu về một mối! Tư duy chiến lược của Đức trị là “nhất thể hóa” xã hội, mà đỉnh cao của nó thể hiện ở tính “tập thể“, “quốc tế“, “đại đồng“… của thuyết Mác-Lênin.
(Tuân Tử có nói đến bản tính ác của con người, đó thật là tiếng chuông cảnh tỉnh cho phái Đức trị, song cái Ác mà Tuân Tử nói tới chỉ là cái bản tính thứ sinh thôi, bởi “nếu biết tích thiện thì kẻ tầm thường cũng có thể thành kẻ sĩ rồi thành thánh nhân” thì như thế cái Ác sao có thể coi là bản tính được. Về toàn cục Tuân Tử vẫn là đại biểu của Đức trị.)
Tư duy “nhất thể hóa” ấy đương nhiên dẫn đến chỗ phải tìm kiếm và khẳng định xem cái khuôn mẫu “thiện” duy nhất ấy là cái gì. Phong kiến khi xưa thì khẳng định đó là “đạo trời” (hoặc biến thái thành “đạo người”, “đạo vua”…) mà Thiên tử được ủy nhiệm, Mác-Lênin thì khẳng định đó là “hệ tư tưởng của giai cấp công nhân” tiêu biểu cho Thời đại, mà Đảng Cộng sản là đội tiên phong được Lịch sử giao phó. Những khẳng định ấy đều mang tính tiên đề nghĩa là chỉ được giải thích chứ không được chứng minh, hoặc đã chứng minh một lần rồi là không bao giờ được “xét lại” nữa. Bởi tất cả những “chân lý” ấy đều là do những đại biểu của họ viết ra chứ có ai biết mặt mũi ông Trời và ông Lịch sử ra sao đâu. Điều này giải thích tại sao tất cả các chính thể Đức trị đều không thoát khỏi màu sắc Tôn giáo.
Về biện pháp, lúc đầu nặng về khuyên răn. giáo dục ( cẩu bất giáo, tính nãi thiên: nếu không giáo dục thì cái tính sẽ sai lệch đi), nhưng biện pháp “thiện” này bất lực trước thực tiễn, và các nhà Đức trị đã buộc phải cầu viện đến cái “ác” trong biện pháp. Machiavel khuyên quân vương phải biết lừa đảo và tàn nhẫn (vừa như con vật vừa như thằng người). Thế mà theo Creel thì Machiavel so với Hàn Phi vẫn chưa thấm vào đâu; Hàn Phi, Thân Bất Hại… đề cao cái “Thuật” trong phép trị nước. Đến Mác-Lê thì sự quyết liệt này lại lên cao thêm một cấp độ nữa, không ngần ngại nói thẳng ra rằng người Cộng sản mà không dám đẩy cái đấu tranh giai cấp tới cấp độ Chuyên chính Vô sản thì cũng chưa xứng với tầm Cộng sản!
Nếu tính Ác trong chính trị Machiavel còn được ý thức là cái Ác mà quân vương buộc phải làm, cái Ác trong chính trị Hàn Phi còn manh nha cho Pháp trị, thì đến Mác-Lê cái Chuyên chính hoàn toàn không được nhận thức như cái ác, mà là cái thiện gấp triệu lần những cái thiện khác, không còn là biện pháp bất đắc dĩ của quân vương mà biến thành cái chân lý mà quần chúng cần hướng tới, không phải mở đường cho Pháp trị mà lại trèo lên trên Pháp trị, ức chế Pháp trị. Đến Mác-Lê thì mâu thuẫn thiện-ác nội tại của Đức trị đã lên tột đỉnh.
Hệ tư duy Đức trị khởi thủy là “toàn thiện”: con người thiện, phương pháp thiện, đi đến cái đích cực thiện. Nhưng lối suy nghĩ duy tâm ấy va phải thực tế nên buộc phải bổ sung bằng cách sử dụng cái Ác với tư cách phương pháp, có nghĩa là tự thâu nhận vào trong lòng mình cái Ác, và thế là phải chấp nhận cái đối lập với mình, vì bản tính của thế giới khách quan vốn là Đa nguyên. Những người Mácxít luôn nói đến tính muôn màu muôn vẻ của tự nhiên mà không nhận ra cái lẽ Đa nguyên rất tự nhiên của trời đất, bởi dẫu đã cố gắng duy vật và biện chứng (đồng thời vẫn rất duy tâm và siêu hình) nó vẫn quanh quẩn trong hệ ý thức Nhân văn cổ điển, luôn “nhất thể hóa” xã hội, cứ muốn thu xã hội về một mối, tỏa ra từ một nguồn.
Hệ Nhân văn cổ điển tuy có tự bổ sung như vậy vẫn không thoát khỏi bế tắc. Lúc đầu ta tự an ủi rằng cái Ác chỉ là phương tiện để đi tới cái Thiện nên ráng nhắm mắt mà chịu cho qua giai đoạn “quá độ”. Nhưng việc tách mục đích và phương tiện một cách rành mạch như thế không “biện chứng” chút nào. Mục đích lồng trong phương tiện, và phương tiện cũng lồng trong mục đích, mục đích của công đoạn trước có khi là phương tiện cho công đoạn sau (cái lát cắt chia đôi mục đích với phương tiện chỉ là lát cắt giả tạo!), mục đích và phương tiện luôn đổi chỗ cho nhau.
Cái Ác cũng biết tự vệ, nửa đường nó dừng lại để tự sinh sôi và không tiếp tục con đường ‘hành Thiện’ nữa. Thiện sử dụng Ác làm phương tiện, thì Ác cũng biết dùng Thiện làm phương tiện! Giai đoạn “quá độ” kéo dài vô thời hạn. Thiện Ác dồn lại một cục, Đạo đức và Phi đạo đức cứ xoắn vào nhau, lẫn lộn không biết đâu mà phân biệt. Quá rành mạch cuối cùng lại không rành mạch. (Khi ấy, cái lát cắt chia đôi Thiện và Ác cũng không giúp ta phân định mọi điều được nữa! Những người chỉ một mực đưa cái Tâm lên đầu để khuyến Thiện thì nhất định sẽ trở thành người ‘ba phải’, không thể khác được!).
Chưa kịp đối phó với bệnh giáo điều coi “phương tiện Mác-Lê” là mục đích để gây cái hại chung, đã phải quay sang đối phó với tật thực dụng, dùng Mác-Lê làm phương tiện để tạo cái lợi riêng.
Cái bế tắc ấy của thể chế Xã hội chủ nghĩa không mới mẻ gì, chỉ là cái bế tắc nghìn đời của lý tưởng Đức trị, mà đáng lẽ đã được lịch sử cho phép cáo chung cùng với sự cáo chung của chế độ Phong kiến và Văn minh Nông nghiệp rồi.
Các nền Đức trị bế tắc vì coi cái gốc của Thiện là ở bên trên, ở Vua, ở Đảng tiền phong…, nên khi chính cái gốc ấy tha hóa thì không tự “hoàn Thiện” được. Pháp trị khơi thông được bế tắc này là nhờ coi nguồn Thiện vô tận là từ biển cả Nhân dân, nên chủ trương tạo điều kiện gây sức mạnh từ dưới lên để khống chế sự tha hóa của quyền lực thống trị và làm nó lành mạnh trở lại.
Sự ra đời của sản xuất Công nghiệp và Kinh tế thị trường đã chiếu một tia sáng hoàn toàn mới vào tư duy của con người trong việc tổ chức và điều hành xã hội. Người ta nhận ra cái nghịch lý rằng muốn cho xã hội có đạo đức hơn thì phải giả thiết là nó gồm những người những người chưa có đạo đức (đầy đủ), và không thể gom họ về một mối tốt đẹp đã định sẵn được. Nguy cơ vô đạo đức nhất luôn phát xuất từ kẻ đi thi hành đạo đức, bởi quy luật của quyền lực là bành trướng vô hạn độ, nếu không gặp phản lực. Những người đạo đức thực sự bây giờ giác ngộ rằng phải tạm gác “phương án tối đa” để đảm bảo cho “phương án tối thiểu“: Chưa cần anh đạo đức, xin anh hãy sòng phẳng với chúng tôi cái đã! Pháp trị xây dựng trên sự nghi ngờ nên phải đặt ra luật để lường trước.
Nghĩa là xã hội loài người phải đổi “luật chơi”.
* Thay vì sử dụng sức mạnh xã hội theo chiều từ trên xuống để tác động vào đám dân đen, bây giờ phải gây sức mạnh từ dưới lên để khống chế thế lực cầm quyền, thông qua quyền bầu cử và các quyền công dân khác, mà quyền cơ bản nhất là quyền tư hữu.
* Thay vì tập trung quyền lực vào một nguồn (nhất nguyên), bây giờ phải “tam quyền phân lập” và chấp nhận nhiều tổ chức chính trị độc lập với nhau trong xã hội (đa nguyên). Thay quyền lực định sẵn, kéo dài vô hạn, bằng quyền lực dân cử, định kỳ hữu hạn.
* Thay vì nhân danh một lý tưởng cao xa do áp đặt đơn phương, người cầm quyền chỉ được nhân danh cái khế ước rất cụ thể do mọi người trong xã hội cùng nhau thỏa thuận, gọi là luật pháp. Thay vì bị quy định trong tất cả mọi việc làm, người dân bây giờ chỉ bị quy định về những điều không được làm, do đó phạm vi tự do cá nhân được nới rộng một cách căn bản.
* Thay vì lấy chuẩn “tĩnh” là vua hoặc một tập đoàn gọi là tiền phong, phải lấy chuẩn “động” là những lực lượng tiên tiến luôn xuất hiện từ trong xã hội.
* Kết quả là một xã hội thần dân ổn định giả tạo dưới ách chuyên chế được thay bằng một xã hội công dân linh hoạt và hơn hẳn về tính Dân chủ.
Tư duy khoa học và tiến bộ này được từ khơi nguồn từ John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755)…, phát triển thành nền “Dân chủ tư sản” thế kỷ 18-19, rồi thành nền Dân chủ đa nguyên Pháp trị ngày nay.
Đức trị đã có vô số biến thể thì Pháp trị cũng không thể quy về một hình mẫu cứng nhắc nào. Một thể chế xã hội tốt, nhất định phải phù hợp với những đặc điểm Dân tộc và Lịch sử của mình. Nhưng không thể vin vào đó để duy trì một chế độ Đức trị Mácxít ảo tưởng, mà thực chất là nền Chuyên chính của thiểu số nhân danh Vô sản, thiết lập trên đầu Nhân dân, trong khi Nhân loại đã chuyển sang kỷ nguyên Pháp trị!
Trên cơ sở những điều đã trình bày trên tôi thấy có thể kết luận rằng:
Bản chất của dòng tư tưởng Mác-Lê về xã hội là dòng tư tưởng Phong kiến phục hưng, cộng với ảo tưởng Cộng sản nguyên thủy (hoặc ảo tưởng Nô lệ) trong cơn khủng hoảng tăng tốc của nền Văn minh Công nghiệp.
Học thuyết Mác-Lê không phải là cái gì cao xa chưa tới mà chỉ là cái hoài vọng đã bị vượt qua, chỉ là biến tướng mới mang cái mốt công nghiệp của chủ nghĩa phong kiến đã bị lịch sử vượt qua trước đây nhiều thế kỷ. Nó không phải là thứ cẩm nang dẫn đường đầy tính xúc tích huyền bí đến mức hàng thế kỷ sau chưa có ai hiểu đúng, mà chỉ là những dự đoán lẩm cẩm không bao giờ có thực trên đời.
HỎI: Quan hệ giữa Đức trị và Đạo đức?
ĐÁP: Đạo đức là một giá trị tinh thần cao quý, nhưng cũng biến đổi theo thời đại. Khi thời đại thay đổi thì Đạo đức là yếu tố tương đối ổn định nên biến đổi chậm hơn so với những biến đổi của kỹ thuật, kinh tế, chính trị… Vì thế tác dụng của Đạo đức mang tính hai mặt. Mặt tích cực là duy trì tính ổn định của xã hội, nhất là của dân tộc, chống lại những điều “nhí nhố” nhất thời. Mặt tiêu cực là tính ỳ cao, ở những giao thời của lịch sử thì Đạo đức đương thời luôn thuộc về hệ thống cũ. Lực lượng mới của xã hội muốn đi tới bao giờ cũng phải làm cái động tác phá vỡ Đạo đức cũ như con gà con phá vỏ trứng để chui ra. Vì thế bản chất của tiến hóa và sinh sôi là “phi đạo đức”!
Đạo đức còn có một thuộc tính nữa là rất dễ bị bắt chước để làm giả. Đạo đức giả còn “mê ly” hơn cả Đạo đức thật. Nhà chính trị lão luyện nào cũng phải là một tay “chơi Đạo đức”. Vì thế luật của Pháp trị lành mạnh là “Cấm trị nước bằng Đạo đức!”
Một thuộc tính khác của Đạo đức là xu hướng tự hoại, nghĩa là trong môi trường mà Đạo đức cầm trịch thì Đạo đức sẽ tự mất đi. Đạo đức là giá trị cao quý mà mỗi con người cần có để đối xử với nhau và giáo dục nhau, muôn đời không ai dám nói bỏ Đạo đức, nhưng Đức trị thì loài người thông minh ngày nay không xài nữa rồi. Phê phán Đức trị tuyệt đối không có nghĩa coi nhẹ Đạo đức, trái lại chính là vì để có Đạo đức thật. Chừng nào chưa biết ghê sợ Đức trị thì dân tộc ấy còn ở trong cơn mê man để làm mồi ngon cho những mưu toan.
Trừ khi cả dân tộc ấy (cả tầng lớp thống trị và bị trị) đều là những tay “chơi Đạo đức” thì không kể! Nhưng chẳng lẽ điều này lại có thể xảy ra, và nếu tất cả đều ranh ma như thế thì tôi còn viết những lời ngốc nghếch này ra đây làm gì? Không, không thể như thế, Nhân dân, ít ra là nhân dân lao động và một thiểu số trí thức, bao giờ cũng lương thiện!
HỎI: Thực tiễn nào ở Việt Nam minh chứng cho quan điểm của anh về bản chất Phong kiến của nền Đức trị Mácxít?
ĐÁP: Có thể nói toàn bộ thực tiễn Việt Nam và thực tiễn trong “phe” Xã hội chủ nghĩa minh chứng cho quan điểm của tôi. Xin kể mấy ví dụ điển hình:
* Theo trí tưởng tượng của Mác thì ý thức hệ Phong kiến là rất xưa cũ, phải trải qua ý thức hệ Tư sản rồi mới tiến lên ý thức hệ Vô sản, mà mỗi “bước” chuyển biến ấy là cả một kỷ nguyên mới, trong lịch sử phải đo bằng ngàn năm chứ đâu phải chuyện chơi! Ý thức lại là cái thay đổi rất chậm so với kinh tế, vậy mà chẳng hiểu sao những nước Phong kiến lạc hậu như Trung Hoa, Việt Nam, Lào, Campuchia… lại tiếp nhận thẳng ngay ý thức hệ Vô sản một cách nhạy bén đến thế, mà tiếp nhận rồi thì bám chặt lấy, tẩy cũng không đi. Trong khi đó những nước đã ở trình độ cao của ý thức hệ Tư sản thì lại tỏ ra ngu dốt không tiếp thu nổi ý thức hệ tiên tiến của Mác?
Có gì đâu mà lạ! Cùng một chất Phong kiến như nhau thì thâm nhập vào nhau đâu khó khăn gì!
Lúc đầu người ta cứ tưởng Việt Nam chưa có giai cấp công nhân bao nhiêu, toàn nông dân thì tiếp thu ý thức hệ Vô sản chắc là khó lắm, ai ngờ bây giờ mới biết cái xứ sở Nông dân Phong kiến lạc hậu này mới chính là mảnh đất lý tưởng của Mác-Lê!
Cái chất Phong kiến gia trưởng thời vua chúa chưa kịp tẩy rửa bởi một nền Dân chủ đã tìm thấy chỗ đứng rất “ngon lành” trong hệ chuyên chính, “dân chủ tập trung”!
Cái chất Đức trị sặc mùi tam Cương ngũ Thường chưa bị thanh toán đã tìm thấy sự đồng điệu trong một thể chế “Ý thức hệ trị”, một thứ Đức trị mới toàn những Nghị quyết, những “Cương” lĩnh, “Thường” vụ…
Nếu nhìn thấy 55 tập Lênin in tuyệt đẹp chắc cụ Khổng cụ Mạnh phải ghen tỵ không được sống tới bây giờ, để Tứ thư, Ngũ kinh cũng được làm quen với giấy “cút-sê”!
Nói: chủ nghĩa Xã hội chính là sự kéo dài của chế độ phong kiến là chí lý lắm vậy.
Mối tương hợp ấy Mác cũng đã mường tượng ra, nhưng ông lại giải thích nó một cách khác. Theo ông, những “Công xã nông thôn”, những”Cộng đồng làng xóm chính là chỗ dựa của nền Chuyên chế phương Đông” là những thứ nhất định sẽ bị thanh toán khi tiến lên chủ nghĩa Tư bản, nhưng lại trở thành cái “khởi điểm trực tiếp để đi tới chủ nghĩa Xã hội”!?
Đấy chẳng là bằng chứng về sự tương hợp giữa hai thứ Chuyên chế là gì?
Bây giờ thử nhìn vào đội ngũ những người đã du nhập chủ nghĩa Mác-Lê vào Việt Nam.
Trước hết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo lời cụ Hồ, cũng như theo lời những người nghiên cứu về cụ Hồ, tất cả đều thống nhất rằng cụ Hồ gốc là một nhà Nho. Nho giáo ở cụ Hồ là Khổng giáo. Tư tưởng chính trị của Khổng giáo là Đức trị, thậm chí chống Pháp trị.
Về chất Nho của cụ Hồ, ta sẽ không nói tới cái Nho trong cách biểu đạt tư tưởng, trong đó rất nhiều câu nhiều ý là từ sách vở Khổng giáo, chỉ bàn về nội dung tư tưởng bên trong cách biểu đạt đó.
– Cụ Hồ thấm nhuần đạo Khổng ở tính Đạo đức của nó. ( “Đạo Khổng là một môn giáo dục về đạo đức và phép xử thế“, lời cụ Hồ nói với nhà thơ Ôxíp Manđenxtam). Về biện pháp để có đạo đức thì xoay quanh mấy chữ “học“, “dạy“, “tu dưỡng bản thân“, “phê bình và tự phê bình“…Cụ nói: “Muốn cải tạo thế giới và cải tạo xã hội thì trước hết phải tự cải tạo bản thân”. “Muốn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội thì trước hết phải có những con người Xã hội chủ nghĩa!”. Tức là cụ Hồ đã đi đúng vào cái vết xe mà Đức trị đã đi suốt mấy nghìn năm: chính tâm, tu thân, trị quốc, bình thiên hạ! Rồi cũng bằng chính tấm lòng khát khao có một thể chế Đức trị cho dân tộc ấy, cụ Hồ đã bắt gặp lý thuyết Chuyên chính Vô sản và “mê” ngay từ buổi gặp đầu. Tôi dùng chữ “cộng hưởng” là vì vậy.
Những cái hay cái đẹp như các cụ nói nào có ai phản đối. Vấn đề là làm thế nào để thực hiện? Khi xã hội đã tiến vào sản xuất Công nghiệp và kinh tế Thị trường thì việc trị nước bằng cách lấy Cá nhân làm gốc để tỏa ra làm tốt xã hội, lấy Giáo dục làm biện pháp trung tâm chắc hẳn đã bị đẩy vào quá khứ cùng với nền Đức trị phong kiến, nếu trên đời đã không sinh ra kẻ kế thừa nó, là nền Chuyên chính Vô sản.
Nếu cụ Hồ chỉ là nhà giáo dục, nhà thơ… thì ta chẳng nói, nhưng cụ Hồ đã nhận mình là “nhà Cách mạng chuyên nghiệp” tức nhà chính trị, tức người cầm quyền thì xã hội chờ đợi ở Cụ một Cơ chế tổ chức xã hội, một bộ luật, và một hệ thống quyền lực sao cho trong đó cái đạo đức cứ được phát sinh và nuôi dưỡng, cái phi đạo đức cứ bị lọc ra và trừng trị; giáo dục rèn luyện chỉ còn là biện pháp hỗ trợ. Thế mới là Đạo đức thật sự, và đó chính là cái Đạo đức của Pháp trị. Nhưng thực tế, cơ chế tổ chức và hoạt động của bộ máy Đức trị Vô sản đã gây những hiệu quả ngược lại với Đạo đức.
Có gì khó hiểu đâu. Hãy xem vai trò người tối cao của bộ máy hành pháp: Thủ tướng!
Sinh thời của Hồ Chủ tịch thì thủ tướng là cụ Phạm Văn Đồng. Người Việt Nam gọi cụ Phạm Văn Đồnglà vị thủ tướng “của Đạo đức”!?, cả một đời cứ nói Đạo đức, đặc biệt là đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ Đồng nói nhiều đến đến ĐỨC và TÀI, đến HỒNG và CHUYÊN.
Nhưng ĐỨC và TÀI thì cụ Hồ đã giảng bằng lời của sách Đại học (một trong Tứ thư): “Đức giả bản giã, Tài giả mạt giã! (Tài chỉ là ngọn, Đức mới là gốc). Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức là không có căn bản!”.
Đề cao Đức không phải là sai, nhưng sau khi đã đưa được Đức lên vị trí tối thượng, cụ Hồ mới cho Đức mang cái nội dung cốt tử của Chuyên chính Vô sản: chữ TRUNG! Mà “trung” là phải “trung với Đảng”! Rồi mới “Hiếu” với Dân! Vân vân.
Tuy Dân có được kể đến ở ngôi vị thứ nhì, nhưng rồi lại có mệnh đề “Đảng với Dân là một”. Tuy được “là một” nhưng ngồi chung vào cái ghế này “Dân” sẽ bị “Đảng” thôn tính, vì Dân phải nhớ rằng Đảng luôn là người “lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối“! Thế thì Dân còn chỗ nào mà đứng? Thương thay cho Dân đã thực sự trở thành con đỏ, được ru được nựng, được bế ẵm hết chỗ này sang chỗ kia, nhưng có cái bầu sữa thì ở trong tay “mẹ hiền” mất rồi, không khóc thì Đảng không cho bú, mà liệu có dám khóc không, khi “mẹ hiền” cầm sữa lại cầm cả roi!
Sự tước đoạt ấy là trong phạm vị ý thức hệ. “Hình chiếu” của nó ra thực tế là sự tước đoạt về “sở hữu” và “nhân quyền”: Đảng hô hào đấu địa chủ để “người cày có ruộng”!. “Có ruộng chưa được mấy ngày đã phải vào tổ đổi công rồi vào hợp tác, giao hết ruộng hết trâu cho “Ban Chủ nhiệm”. Và từ đấy trở đi là cảnh:
Mỗi người “làm việc bằng hai”
Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe!
Mỗi người “làm việc bằng ba”
Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân!
Chủ nhiệm” là ai, dứt khoát là người trong Cấp ủy Đảng, nên quyền sinh quyền sát trong tay. Bị chủ nhiệm trù thì con thi vào đại học rồi cũng bị xã gọi về, bố mẹ có sang tỉnh khác để kiếm ăn cũng không thoát khỏi bàn tay quản lý hộ khẩu của Đảng! Chạch trong giỏ cua làm gì có quyền tự do đi học, tự do cư trú…? Có liều lĩnh “tự do ngôn luận” mà gửi đơn kiện tới Thủ tướng thì Thủ tướng lại giảng Đạo đức, Đạo đức thì phải “trung với Đảng” nên đơn kiện lại chuyển đúng về Đảng ủy xã để Đảng ủy hành… pháp!
Con đường Đức trị vòng vèo quá nên người dân đâu có nhìn thấy, Đảng an ủi cho vài câu đạo đức là lại tỉnh cả người, và lại có sức để tiếp tục “làm việc bằng hai”!
Người không hiểu thì tưởng cụ Hồ chỉ mượn Khổng giáo cái chữ nghĩa, còn nội dung thì đã có “Đảng”, có “hợp tác xã” nghĩa là đã mang tính Cách mạng rất mới mẻ rồi! Có biết đâu nội dung phong kiến của chữ TRUNG vẫn được giữ nguyên, “trung” là dứt khoát không được nghĩ đến vị chúa tể thứ hai, “lưỡng Đảng” chẳng hạn là mắc tội chết rồi. Cái mới mẻ là: đáng lẽ trung với với Vua thì nay phải trung với Đảng. Đảng đứng thay vào chỗ của Vua trong cõi tâm linh của người dân Việt, được hưởng trọn tấm lòng “trung quân” mà chế độ Phong kiến phải mất cả ngàn năm mới xây dựng được!
Ví dụ nhỏ trên đây chắc có thể giúp bạn nhận ra rằng sự Tập thể hóa kia không hề khử đi cái nội dung Phong kiến của chữ Trung, trái lại nó làm cho chữ Trung phong kiến được “cập nhật hóa” để nó có thể sống yên giữa thời sản xuất Công nghiệp, ít ra là trong buổi đầu.
Đức trị Vô sản, đem đối chiếu với Đức trị Phong kiến thì tính “cách mạng” chỉ có nghĩa là thay “sự trung thành của cá nhân thần dân với cá nhân Vua” bằng “sự trung thành của một tập thể dân với một tập thể cầm quyền” (tức Bộ Chính trị), để rồi trong tập thể cầm quyền này sự trung thành tối hậu sẽ được giải quyết bằng Đảng tính và nguyên tắc Dân chủ tập trung.
Điều chua chát là trong sự tranh chấp ở cung đình này nhiều phen cụ Hồ và cụ Đồng với tư cách lãnh tụ chân chính của Đảng, đã không phải là người được nhận sự trung thành tối hậu đó. Tôi được nhiều Đảng viên hưu trí kể rằng: Cụ Đồng rất nhiều tâm sự, Cụ bảo “cả đời làm Thủ tướng, tham nhũng như rươi mà tôi chưa cách chức được một cán bộ nào! Hiện nay ta chống tham nhũng nhưng cũng chỉ chống được từ vai trở xuống thôi!”.
Nghĩa là Tham nhũng ở trên đầu là không chống được! Người dân có thể chia sẻ với Cựu Thủ tướng những tâm tư ấy, nhưng chắc vị Cựu Thủ tướng của chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ rằng cội nguồn của bi kịch này là ở bản chất Phong kiến của nền Đức trị Vô sản! Chẳng thế mà ít lâu sau cụ Đồng lại tiếp tục cuộc đánh Tham nhũng bằng… những bài giảng Đạo đức, đạo đức Hồ Chí Minh!
Chính cụ Hồ với “Đạo đức Hồ chí Minh” có thật trong tay mà chưa chống được tham nhũng, huống hồ một người nào đó không phải Hồ Chí Minh, chỉ nói Đạo đức Hồ Chí Minh chứ chắc gì đã có Đạo đức thật, thì thử hỏi chống thế nào được tham nhũng?
Xin hãy lắng nghe lời mách nước của thời đại (nếu thực tâm muốn nghe): Hãy quên Đạo Đức” đi, để làm Pháp trị cho ngon lành thì Tham nhũng nó mới sợ!
Muốn có công bằng mà chọn Đức trị là đồ ngốc, vì tình cảm luôn luôn dẫn đến mất công bằng. Muốn có dân chủ mà chọn Đức trị là đồ ngốc, vì tình cảm luôn dẫn đến quân phiệt. Muốn được giải phóng mà chọn Đức trị là đồ ngốc vì Đạo đức là cái bẫy của kẻ thống trị để bẫy nhũng kẻ có tâm mà trí không đủ, chỉ thấy gần mà không thấy xa. Càng hướng thiện bao nhiêu, càng cựa quậy để tìm Đạo đức bao nhiêu thì càng rúc sâu vào bẫy bấy nhiêu. Kẻ thống trị chỉ cần nắm cái bẫy Đạo đức giơ lên là xỏ mũi được cả đàn. Không biết đến bao giờ Nhân dân mới nhận ra điều ấy, lúc ấy người ta sẽ tìm Pháp trị.
Xin nối lại một chút cái mạch suy nghĩ về ĐỨC và TÀI. Khởi đầu có vẻ như đây là hai giá trị song song. Nhưng không, ý thức hệ Đức trị buộc phải coi Đức là gốc, Tài là ngọn. Rồi cái gốc Đức ấy lại phải mang nội dung số 1 là “trung với Đảng”. Chỉ cần thuyết giảng hai bước ấy thôi là TÀI (Trí thức) đã tụt xuống thân phận đầy tớ cho sự nghiệp Chính trị của Đảng. TÀI mà không phục vụ được sự nghiệp Chính trị của Đảng thì cũng “không bằng cục phân“. Đừng nghĩ rằng điều quá quắt này là ở bên Tàu những năm về trước. Chính ở Việt Nam đây, ngày hôm nay, giữa lúc “sự nghiệp đổi mới” rất “thành công” này, điều ấy càng đúng hơn bao giờ hết!
Đảng ta đang trọng trí thức và càng ngày càng trọng trí thức, điều ấy xin đừng ai nghi ngờ.
Vì Đảng ta thừa biết nếu chỉ dùng mấy anh bất tài thì dẫu có giữ độc quyền sở hữu đất đai để độc quyền mua bán với nước ngoài cũng không thể hòa nhập được vào thế giới đầy trí tuệ hôm nay. Nên mọi tài năng ắt được sử dụng, nhưng… với một điều kiện: phải phục vụ cho sự nghiệp “chính trị” của Đảng (chú ý rằng “Chính trị” Mácxít thì bao giờ cũng có Kinh tế trong đó rồi! Mác Lê chỉ dạy “Kinh tế-Chính trị học” Économie politique, mà không dạy Khoa học Chính trị Science politique!). Sự nghiệp của Đảng thì luôn đồng nghĩa với sự nghiệp của đất nước, nên ở Việt Nam này, dù nói “vì đất nước” hay “vì Đảng” thì ý nghĩa chính trị công khai của câu văn cũng không có gì thay đổi (nhưng trong chốn lương tri thầm kín thì hai câu văn kia lại có nghĩa đạo đức trái ngược hẳn, người ta biết anh vì đất nước thì người ta trọng, chứ biết anh là kẻ vì Đảng thì người ta lánh xa đấy, không “là một” được đâu!).
Vừa ý Đảng thì chữ TÀI liền với chữ TIỀN, trái ý Đảng thì chữ TÀI liền với chữ TAI! Chọn đường nào thì chọn!
Trí thức Việt Nam nhạy bén, họ hiểu ý Đảng nên chẳng dại gì mà chọn chữ TAI, cứ chọn con đường có hình Bác Hồ chỉ lối, để “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân“… thì “đánh đâu thắng đấy!”. “ Cứ có Bác Hồ trong tay là sai khiến được ráo, Chuyên chính Vô sản chỉ nghe lời Bác Hồ“! Người Việt thời nay nói về đồng tiền cách mạng một cách rất đạo đức như thế!
Đấy là bài Đạo đức mà xã hội Mác-Lê đã dạy cho họ. Trong thâm tâm họ thừa hiểu những bài Đạo đức của lãnh tụ Vô sản thuyết giáo, vô tình chỉ để tạo ra một tầng lớp Cường hào mới giàu có gấp vạn lần bọn Cường hào phong kiến khi xưa.
Thời cực thịnh của Đức trị là Phong kiến, ngày nay cứ ham Đức trị là rơi vào Phong kiến, mà Phong kiến ngày nay thì đâu còn cái nét đẹp của phong kiến cực thịnh ngày xưa? Thế nhưng, về ý thức hệ, Việt Nam vẫn đang nằm trong vòng Ý thức hệ Phong kiến nên . đối với đa số dân chúng, việc ca ngợi Đức trị nghe dễ thuận tai hơn .
Phân tích như trên tôi không có ý gì muốn xúc phạm đến tấm lòng của cụ Hồ Chí Minh, cụ Phạm Văn Đồng là những vị có công Cứu nước, cũng như không dám xúc phạm đến tấm lòng cụ Các Mác thánh thiện. Trái lại tôi muốn khẳng định rằng tấm lòng dù thánh thiện đến đâu cũng không thoát khỏi cái vòng Kim cô của Ý thức hệ. Đối với những người điều hành xã hội, vấn đề là phải giải phóng Ý thức hệ trong cái đầu, chứ chủ yếu không phải là khổ công rèn luyện để “chính cái Tâm“!
Đứng trong ý thức hệ ấy thì cái Tâm cũng chẳng “chính” mãi được đâu! “Chính” thật thì ra rìa!
H. S. P. (1995)
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.boxitvn.net/bai/34869

Advertisements

5 phản hồi »

 1. dân chủ tập trung = quyền làm chủ của dân gom vào 1 mối là “đảng” = dân chẳng phải là “chủ” của bất cứ cái gì nữa!!!?

  Bình luận bởi chợt nghe thay — 31/03/2012 @ 5:57 sáng | Phản hồi

 2. Tôi không phải là nhà văn, dịch giả hay nhà tư tưởng, nên việc viết lách không hay ho gì, mong chú thông cảm. Phàm khi đọc một bài viết, mỗi người sẽ có những cách nhìn nhận khách nhau. Riêng tôi, dù rất lười viết, nhưng cũng mạn phép thưa với chú đôi dòng.

  Cảm tưởng đầu tiên của tôi khi đọc bài viết của chú là lãi nhãi, tôi không biết năm nay chú bao nhiêu xuân xanh, nhưng còn viết được thì chú ắt hẳn phải nhỏ tuổi hơn cha tôi rồi, chú nhỉ! Bài chú viết dòi dòng và làm người đọc khó hiểu quá, chúng tôi toàn nông dân nên chắc chú viết những dòng này cũng chỉ để cho các bậc “chấy ngủ”, ý lộn, “chí thức” các chú đọc với nhau để tự sướng hay sao ấy nhể.

  Tôi tìm hiểu về chú trên góc gồ mới biết chú là tiến sỹ, chà, thế tôi phải gọi chú bằng cụ mới phải, so chữ của chú với chữ của tôi, thì chú chấp tôi học cả đời cũng chịu, không sao bằng chú được. Cơ mà, tôi cũng giận lắm, thời chú đi học, lại được học ở trời Tây, lớp cha chúng tôi phải ôm bụng đói mà đánh giặc, chú nhỉ, để mà còn dành tiền đó cho những người như chú đi học nữa chứ lị, sau khi đọc bài viết của chú xong, tôi nằm mộng thấy cha tôi hiện về bảo: “lớp tụi tao đổ máu, nhịn ăn, chịu đói, chịu rét, chịu khổ đánh giặc thay để tụi thằng Tụ nó có điều kiện đi học, sau này hòa bình rồi tụi nó về dựng xây đất nước.”. Giật mình đánh thót, toát cả mồ hôi, tôi kêu thầm: Ôi, chao ôi, cụ đâu biết rằng, sau khi cụ hy sinh, nằm xuống rồi thì những người mà cụ gọi là “tụi nó” được Đảng, Nhà nước, được cụ và đồng đội của cụ hy sinh cho “tụi nó” đi học thành tiến sỹ, bác sỹ vân vân và vân vân lại đang tâm chống lại những người đã cưu mang, đùm bọc mình, đang cổ súy ôm chân đế quốc, lũ người mà các cụ đã đánh đuổi năm xưa, mẹ cha chúng nó, ăn cháo đá bát hết chỗ nói rồi cụ ạ.

  Trở lại bài viết của chú, thoạt đầu, tôi cứ ngỡ chú là nhà chiêm tinh chứ không phải tiến sỹ sinh học, hoặc giả giữa tiến sỹ sinh học với nhà chiêm tinh có những điểm giống nhau chăng, tôi không biết nữa, nhưng vì thấy chú dẫn giải ra chiều những việc mà chú phân tích sau đó, chú đã biết từ lâu lắm rồi: “Xin lưu ý cho rằng năm 1995 tôi chưa có Internet, châu Âu chưa có Nghị quyết 1481, dư luận chưa biết Công hàm của Thủ tướng Phạm văn Đồng, chưa biết rõ dư hại của Ý thức hệ đối với quan hệ Việt Trung như hiện nay…và tôi viết trong tình huống lúc ấy rất đơn thương độc mã”, chà nghe mà choáng, vẻ như tôi đang chiêm ngưỡng cụ trạng Trình tái sinh, …hj…hj…

  Mặc kệ cái cảm giác lờm lợm vì những lời huênh hoang ban đầu của vị tiến sỹ sinh học, tôi vẫn cố gắng đọc bài chú viết, cảm giác tiếp theo là chán, lê thê, dài dòng, cóc hiểu chú nói cái đinh gì cả, nhưng cũng chả dám nói chú viết đúng hay sai, nông dân như tôi biết đếch gì mà sai mới chả đúng, chỉ mù mờ hiểu rằng chú đang phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê, phủ nhận những thành tựu cách mạng, phủ nhận việc giành độc lập dân tộc…nếu sai thì chú thông cảm, vì tôi hiểu mù mờ ý chú mà lị, hjhj…

  Chỉ có điều, Đảng này, Nhà nước này, nhân dân này hy sinh xương máu, tiết kiệm chi tiêu, ăn uống kham khổ để chú có điều kiện học hành thành tài, vậy mà với tấm bằng “Tiến sỹ” sinh học tôi chưa thấy chú có đóng góp gì cho đất nước, chỉ thấy chú chửi, với lãi nhãi những điều chẳng ai hiểu, vậy phải chăng khi đi sang Tây học chú chỉ lo chơi bời, thi thì quay cóp hả chú, còn nếu thật sự tấm bằng chú có được là do tài học vậy sao cái kiến thức bổ ích đó chú không dùng để nghiên cứu các công trình ích nước lợi dân mà toàn đem kiến thức sinh học của mình để mổ xẻ, xuyên tạc, nói xấu, hay là do chú không được cái này, cái nọ rồi đâm khủng …Nếu đúng thế thì chú là loại bất nghĩa rồi, chú có cả bồ kiến thức như ngày nay là ai cho chú học hành đàng hoàng, tử tế vậy nhỉ??? Đến con chó cho nó ăn ngon nó còn biết quý trọng dù người cho nó ăn không phải là chủ nó huống chi là con người chú nhẩy!

  Trong rất nhiều bài chú viết đều mang tư tưởng thân Mỹ, kẻ đã trút xuống đầu nhân dân Việt Nam hàng triệu tấn chất độc da cam, để di họa cho con cháu dân tộc Việt những đau đớn tột cùng, ôm chân Mỹ như vậy, tôi cho rằng chú là loại người bất nhân;

  Chú làm nhiều bài thơ mà khi đọc dù chú rất thâm, nhưng tôi cũng mạo muội góp ý với chú, cụ Hồ xét về tuổi thì đáng làm bậc cha của chú, xét về nhân cách, chú phải gọi cụ Hồ bằng ông tổ, xét về kiến thức chú chả là cái đếch gì so với cụ Hồ, vì đọc bài viết của cụ Hồ ai ai cũng hiểu, còn đọc bài viết của chú chỉ có loại “chấy thức” tự sướng mới hiểu được với nhau thôi, thế mà chú dám xúc phạm cụ Hồ, một danh nhân văn hóa thế giới, thế là chú chả coi nhân loại ra cóc gì, xúc phạm trưởng bối mình như vậy chú tưởng mình văn hay, mình có tài, kỳ thực chú có nghĩ rằng ở bên kia đại dương kẻ thù cười khà khà với nhau và rằng: thằng chó này, đến cả người như cụ Hồ mà nó còn dám chửi thì Oa Sinh Tơn là cái khỉ khô gì với nó, ôi, mặc mẹ nó, cứ dùng bài viết của nó để mà “thổi”, miễn là mình đạt mục đích của mình …khà…khà…, cho nó ít tiền tiêu vặt, hứa giúp nó khi gặp chút khó khăn, chịu khó gào gào cùng với nó cho nó sướng, còn nó chết lại có thằng khác, lo đách gì…khà.. khà… Đấy, chú thấy mình làm vậy có lẩm cẩm không chứ tôi là tôi thấy chú vừa vô lễ, lại vừa vô trí đấy chú ạ.

  Ôi dào, viết với chả lách, tôi thường ít viết nên viết không trôi chảy cho lắm, chú đọc rồi ráng ghép lại mà hiểu dùm tôi, chắc phải ngừng bút sớm không lại rơi vào lối viết văn lãi nhãi, chú đọc xong chả hiểu gì thì cũng phí, phí công tôi viết nãy giờ, phí luôn cả bao nhiêu năm đèn sách của chú, đến thằng nông dân nó viết mà cũng chả hiểu gì thì toi. Thế nên tôi tóm lại cảm tưởng của tôi về chú trong một chữ như thế này cho dễ hiểu nhá: ọe!

  Bình luận bởi anhvu — 05/04/2012 @ 5:20 sáng | Phản hồi

 3. Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – hạnh Phúc Đơn Khởi Kiện khẩn cấp Kính gửi : ông Huỳnh Đảm chủ tịch TW MTTQ Việt Nam ủy viên TW Đảng Đại biểu Quốc Hội Ban pháp luật và dân chủ TW MTTQ ông Vũ trọng Kim ủy viên TW Đảng Đại Biểu quốc Hội ban đưa Thư ( liệt sỹ hy sinh vì tổ quốc để cho bọn quan tham nhũng cướp công đảo ngũ là thương bệnh binh nạn nhân đi ô si đảo ngũ là bí thư huyện hoài đức TP Hà Nội Nguyễn Trọng Chúc tên gác công đưa gái bao cho cán bộ tỉnh ủy hà tây và huyện ủy hoài đức )ăn lo ấm cật ngủ với gái bao lên được làm chủ tịch huỵên hoài đức Vương Duy hướng tên giám đốc sở LĐTB&XH tỉnh hà tây Khuất Văn Thành bán chế độ nay về làm bí thư huyện Hoài Đức thành ủy viên TP Hà Nội Bất Công Và Cướp công Và Cướp ruộng nàm giàu bất chính ban biên tập báo dân trí của TW hội nhà báo việt Nam uỷ ban KTTW đảng CSVN Ông tô Huy Rứa tân trưởng ban tổ chức TW đảng ủy ban tổ chức TW Đảng CSVN ban biê tập báo nào cũng Được ( sự thật về bọn sâu mọt và bọn cướp ruộng và buôn bán chế độ ở Đất Nước Việt Nam ) ban biên tập đài BBC việt Nam báo pháp luật bộ tư pháp nước CHXHCN Việt Nam thanh tra cục 1 thanh tra chính phủ thanh tra bộ tư pháp bộ tư pháp ủy ban ban chỉ đạo bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khoa s2011-2016 tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khoa 2011 -2016 Hội Đồng bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐB HĐND các Cấp Niên Khóa 2011- 2016 thanh tra bộ nội vụ tiểu ban giải quyết KNTC bàu cử quốc hội khó XIII và ĐB HĐND các cấp niên khóa 2011 -2016 thành phố Hà Nội Tên tôi là Nguyễn Công Trang Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1954 Hộ khẩu thường chú, thôn cao Trung xã Đức Giang Huyện Hoài Đức TP Hà Nội CMND sỗ 110386183 C.A .T.P Hà Nội cấp ngày 9 tháng 5 năm 2009 Là CCB Việt Nam ,là hội viên người cáo tuổi Nước CHXHCN Việt Nam Đại diện 700 hộ gia đình thôn cáo Trung xã Đức Giang và 32 Đ/C là CCB huyện Hoài Đức là hội trưng đoàn 223 phòng không giải phóng tỉnh Quảng Trị Quân khu Trị Thiên là quân giải phóng do MTDT giải phóng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Trung Lập – Hòa bình –Trung Lập . Phần Tố Cao : Vào hồi 8 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 2011 tại UBND Huyện Hoài Đức TP Hà Nội Tôi và một số cử tri thuộc xã Đức Giang tới để gặp các ĐBQH Kóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên hóa 2011-2016 của huyện Hoài Đức và TP Hà Nội . tôi vào tới hội trường UBND huyện Hoài Đức nơi các cử tri tới gặp nghe hứa hẹn của ĐBQH và ĐBHĐND huyện Hoài Đức Và TP Hà Nội nhưng ông phó Trưởng công an Huyện Hoài Đức đã cố tình ngăn tôi lại không cho vào , tôi hỏi tôi có là cử tri của các ĐB QH và ĐB HĐND huyện Hoài Đức niên khóa 2011 – 2016 không ? tôi gọi điện hỏi ông Nguyễn Mạnh Hùng C.T.MTTQ và ông Nguyễn Văn Ngữ phó chủ tịch MTTQ huyện Hoài Đức . đề nghị ông thực thi dân chủ ông hai ông đều bảo mặc kệ . tô gọi điện hỏi ông thường chực MTTQ TP Hà Nội Bùi Xuân Hộ Và Ông Nguyễn Xuân Điệp phó chủ tịch Thường chực MTTQ TP Hà Nội và ông Nguyễn Văn Chức trưởng ban Dân chủ – và Pháp luật thành phố báo cáo về việc tiếp sức cử tri ở huyện Hoài Đức ( không dân chủ ) họ đều bảo không biệt , vậy tôi làm đơn này gưir tưới hội đồng bàu cử huyện Hoài Đức và tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khóa 2011-2016 giải quyết theo luật bàu cử của chính phủ và quốc hội ban hành ( ủy ban TW MTTQ chỉ đạo tiếp xúc cử tri đúng pháp luật của ông thường chực đã ký quyết định )Trên đây là hoàn toàn sự thật sai tôi sin chịu chách nhiện chước pháp luật Quyết tâm chống tham nhũng tới cùng có thể phải hy sinh thân mình hoặc bị hủy cả gia dình không sợ quyết tâm chống tham nhũng tới cùng ? vì Dũng sà mâu làm thủ tướng chính phủ bảo kê lên các vấn đề được họ dựng lên giả và giả 100% công an cũng cùng 1Duộc ( Nguyễn Đức Nhanh) là người cùng duộc với tham và nhũng nhiễu thị trường ở TP Hà Nội ! QUYẾT TÂM ! QUYẾT TÂM ! QUYẾT TÂM ! Đức giang ngày 20 Tháng 5 Năm 2011 Người đứng đầu đơn ký Nguyễn Công Trang CCBVN trưởng ban liên lác hội đồng ngũ 2/1/1972 huyện hoài đức TPHà Nội ĐT 0433662092 D. Đ 01684049911 Email: congtranghatay@gmail.c THANH TRA CHÍNH PHỦ Số: 419/TTCP-C.IV V/v Lấy ý kiến hoàn thiện chế độ báo cáo công tác PCTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2011 Kính gửi: – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91. Thực hiện kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã phối hợp xây dựng dự thảo văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN quy định chế độ báo cáo công tác PCTN (thay thế Công văn số 16/CV-BCĐ ngày 27/4/2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN). Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN quy định chế độ báo cáo công tác PCTN (có dự thảo văn bản gửi kèm). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN trước ngày 25/3/2011, đồng thời gửi dữ liệu qua hộp thư điện tử cuc4@thanhtra.gov.vn Xin trân trọng cảm ơn./. Nơi nhận: – Như trên; – Lãnh đạo TTCP; – Văn phòng BCĐTW về PCTN; – Thanh tra bộ, ngành, địa phương; – Trung tâm Thông tin (để đưa lên Cổng TTĐT); – Lưu: VP, C.IV. Tổng thanh tra chính phủ ký Trần Văn Chuyền Thư gửi: Bộ chính trị & Ban chấp hành tw đảng cộng sản Việt Nam khoá XI. Tác giả/Nhân vật: Hưng Việt |31-07-2010| 156 lần xem (v/v lá đơn thư của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh) Tôi là cán bộ quân đội lâu năm, công tác ở Bộ Tổng tham mưu suốt hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, quân hàm đại tá, đã nghỉ hưu. Những việc hậu trường trong quân đội cũng như ngoài quân đội, tôi được biết nhiều, được nghe nhiều, cũng như nhiều sĩ quan cùng lứa tuổi tôi. Nhiều lúc tức khí tôi cũng muốn phát biểu, nhưng rồi kìm nén lại. Gần đây đọc đơn thư của thượng tưóng Nam Khánh, máu nghĩa hiệp lại nổi lên, cảm thấy mình sống quá hèn, nhắm mắt bịt tai trước những bất công, nỗi bất công giáng xuống những con người tôi yêu mến và kính trọng coi như thần tượng như đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều người khác. Lương tâm tôi cắn dứt. Tôi thấy cần phải nói lên nỗi lòng của mình để lãnh đạo biết, để lương tâm tôi thanh thản, và hy vọng sẽ giảm bớt phần nào những bất công đi. Nỗi oan khuất của đại tướng Võ Nguyên Giáp, phải kể từ thời ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Hai ông này khi nắm được quyền lực cao nhất Đảng, đã khống chế đại tướng, định hạ bệ đại tướng. Nhưng hồi ấy cụ Hồ còn. Họ không làm gì được. Nghe kể, họ định xử ông Giáp vi phạm nguyên tắc Đảng, nhận thư Khơrúpsốp không báo cáo Bộ Chính trị. Họ định đưa ra kiểm điểm việc này và ký luật ông Giáp. Nhưng cụ Hồ bảo: chú Văn có đưa thư cho tôi xem. Chuyện không có gì. Không nên làm ầm ĩ lên, không có lợi. Ông Giáp bấy giờ đang đảm nhận rất nhiều chức vụ, lại nắm quân đội, nếu ông cũng đối đầu lại, thì không biết sự thể sẽ ra thế nào. Nghe cụ Hồ khuyên: “Đoàn kết trên hết. Phải đặt lợi ích của nhân dân. của đất nước lên trên hết.” Ông Giáp đã nín nhịn. Sau khi cụ Hồ mất, ông Giáp bị tước dần các chức vụ. Đến Đại hội 6 chuẩn bị cho Đại hội 7, họ dàn dựng vụ Sáu Sứ đẩy ông Giáp bật khỏi Bộ Chính trị. Phe đối phương còn sỉ nhục ông, giao ông phụ trách sinh đẻ có kế hoạch. Một đại tướng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu mà bây giờ đi phụ trách sinh đẻ có kế hoạch. (!) Thật nghịch lý hết chỗ nói! Họ đã chuẩn bị đảo Tuần Châu để giam lỏng ông, nếu ông tỏ ra một điều gì bất phục tùng. Những cán bộ thân cận của ông đều bị bắt, hoặc về hưu, hoặc chuyển công việc (nằm trong mưu sách chặt hết tay chân ông Giáp). Hai cái chết đột ngột của đại tướng Hoàng Văn Thái và đại tướng Lê Trọng Tấn là hai dấu hỏi lớn ? Ông Thọ là người giảo quyệt, ông ta nắm tổ chức và an ninh, ông ta có thể làm bất cứ điều gì. Cái chết đột tử của ông Dương Bạch Mai trước đây đang họp Quốc hội, cũng là một dấu hỏi lớn ? Vụ án xét lại chống đảng Hoàng Minh Chính cũng là một dấu hỏi lớn, nó trở thành một vết đen trong lịch sử Đảng CSVN, lần đầu tiên có một tổ chức chống Đảng ngay trong lòng Đảng. Mà thực ra nó chỉ là một vụ dàn dựng, vu khống, nhằm đe nẹt và tạo vây cánh của mình. Ông Lê Đức Thọ đặc trách Campuchia, người chịu trách nhiệm chính vụ Xiêm Riệp (1983), giết oan nhiều cán bộ cao cấp Đảng bạn. Trung ương kiểm điểm ông Thọ, thì Lê Đức Anh nhận hết khuyết điểm về mình (Lê Lai cứu chúa). Lê Đức Thọ không việc gì (và nhờ thế lại che chở nâng đỡ được cho Lê Đức Anh). Lý lịch mờ ám của Lê Đức Anh (là cai phu đồn điền (surveillant) chứ không phải công nhân, với biệt hiệu thày sú chột ác khét tiếng; ngày vào Đảng cũng mờ ám, không có ai giới thiệu, chi bộ gốc không công nhận. Lại có tin Lê Đức Anh trước làm cho Phòng Nhì của Pháp (2e Bureau) quan hệ với tên tây mộ phu Bazin … ) Những điều này có người đã tố cáo với Lê Đức Thọ, nhưng vì ơn Lê Lai cứu chúa, ông Thọ đã lờ đi. Lại càng nâng đỡ Lê Đức Anh lên những chức vụ cao hơn. Rồi Lê Đức Anh làm chủ tịch Nước, nắm cả an ninh. Ông ta lũng đoạn Cục 2, nâng Cục 2 thành Tổng cục 2 với quyền hạn vô cùng lớn vượt qua cả Bộ Quốc phòng. Ông ta tạo dựng vụ Sáu Sứ, tung hoả mù về ông Giáp, vu khống ông Giáp và phe cánh vận động sắp xếp nhân sự Đại hội 7. Rồi liên tiếp các năm từ 1996 đến 1999 tạo dựng vụ T4 ma (đặc tình của ta chui vào CIA, và lấy được tin tức từ CIA đưa về) để khống chế nhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Thời Lê Đức Anh làm chủ tịch Nước cùng tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã phong cấp một loạt tướng lĩnh mới đưa về nắm các quân khu (thực chất là tạo vây cánh). Lê Đức Anh, Đỗ Mười, rồi Lê Khả Phiêu ký Hiệp định biên giới với Trung Quốc để mất đất đai, không đưa ra Quốc hội thảo luận, bị dư luận trong nước và ngoài nước phản đối mạnh mẽ. Sau này Lê Đức Anh lại đổ lỗi tất cả cho Lê Khả Phiêu. Thời Lê Đức Anh, Đỗ Mười đã có chuyện vụ án Năm Cam, nhưng bị lờ đi. Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư phát động chống tham nhũng và kê khai tài sản các cán bộ cao cấp. Thấy động chạm đến quyền lợi của phe cánh, và thấy ông Phiêu như muốn thoát khỏi vòng tay của mình, hai ông cố vấn đã cùng nhau (Lê Đức Anh và Đỗ Mười) vi phạm nguyên tắc Đảng vận động lật đổ Lê Khả Phiêu. Lê Khả Phiêu đổ, nhưng cũng đã bãi bỏ được chế độ cố vấn. Lê Đức Anh và Đỗ Mười cũng hết thời. Đơn thư của ông Nguyễn Đức Tâm nguyên trưởng ban tổ chức TW Đảng và đơn thư của ba ông tướng (thượng tướng Hoàng Minh Thảo, thượng tướng Phùng Thế Tài và trung tướng Lê Tự Đồng) đã tố cáo Lê Đức Anh và Đỗ Mười vi phạm nguyên tắc Đảng, vận động lật đổ Lê Khả Phiêu và sắp xếp nhân sự Đại hội 9, cùng với việc lý lịch mờ ám của Lê Đức Anh. Nhưng đã bị lờ đi. Sở dĩ vụ T4 không được giải quyết, lý lịch mờ ám và ngày vào Đảng của ông Lê Dức Anh không được làm rõ, vì phe cánh của Lê Đức Anh trong Bộ chính trị khá nhiều. Có thể kể ra được 5 tên tuổi sau mà nhiều người đều biết: 1. Trần Đức Lương, người được LĐA bồi dưỡng nhiều, gặp gỡ nhiều, đang hy vọng có thể làm tổng bí thư thay Nông Đức Mạnh. 2. Phạm Văn Trà, người chạy làng trong vụ A10, rất được lòng Le Đức Anh . 3. Trần Đình Hoan, kẻ bán đứng Lê Khả Phiêu cho Lê ĐứcAnh , để được chân trong Bộ Chính trị phụ trách tổ chức hiện nay (hồi ấy Hoan làm chánh văn phòng TW Đảng đã cung cấp nhiều tài liệu mật cho LĐA đánh LKP) 4. Nguyễn Khoa Điềm, rất khôn ngoan tìm chỗ dựa ở LĐA, và rất được lòng LĐA. Kẻ đã cho dựng phim về Lê Đức Anh chiếu trên ti-vi. 5. Lê Hồng Anh, ngả về Lê Đức Anh và được lòng Lê Đức Anh . Những nhân vật toàn nắm những bộ phận quan trọng của Đảng và Nhà nước như vậy thì ai làm gì được Lức Đức Anh ? Lê Đức Anh đã có lần nói: “Dù có mất ổn định đến đâu, ta chỉ cần nắm vững tứ trụ là không sợ gì hết” (Tứ trụ là: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Chính trị và Ban Tổ chức TW Đảng. Phát biểu tháng 12-1992). Lá thư của một số tướng lĩnh quân đội do ông thượng tướng Nam Khánh đứng tên gửi Bộ Chính trị sau dịp kỷ niệm 50 chiến thắng Điện Biên, thật là một quả bom nổ giữa đồi A1 của một trận Điện Biên Phủ trong lòng các tướng lĩnh kiên trung và bọn bè phái, tranh quyền, lũng đoạn. Nó báo hiệu trận đánh đã kéo dài sẽ phải kết thúc nay mai. Bộ Chính trị không thể lờ đi được nữa. Lờ đi thì BCT cũng thành tội bao che. Tin đồn Vũ Chính và Nguyễn Chí Vịnh (bố vợ và con rể, thay nhau làm tổng cục trưởng Tổng cục 2) hiện nay đã trốn đi đâu mất, và nhà ở của ông Lức Đức Anh đang bị bao vây. Thực hư chưa rõ, nhưng chắc chắn các nhà lãnh đạo phải có biện pháp không thể để đương sự bỏ trốn lúc này. Vụ án phải được xét xử. Thiếu bên bị thì xét xử ai ? Không khéo lại mắc mưu Tổng cục 2 đánh lừa một lần nữa cũng nên. Phần cuối lá thư của nhóm tướng lĩnh mà thượng tướng Nam Khánh đứng tên viết: “Vấn đề này là vấn đề của chế độ, của Tổ quốc, của dân tộc, của Nhà nước. Phải xử lý đúng pháp luật của Nhà nước, đúng theo tinh thần mà các hội nghị Trung ương đã xác định: Đối với pháp luật thì không trừ một ai, dù người đó ở cương vị gì. Không được xử lý nội bộ những việc liên quan đến pháp luật. Nói đi đôi với làm.” Chúng tôi chỉ là những sĩ quan cấp tá trong quân đội, thấy rằng Bộ Chính trị không nên trù trừ gì nữa, cần giải quyết ngay vụ án chính trị siêu nghiêm trọng này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm nay đã 94 tuổi rồi, còn sống từng ngày thôi. Không thể chờ đợi được nữa. Nếu không giải quyết trong dịp này thì chẳng những BCT mắc tội bao che, còn mắc tội với đại tướng Võ Nguyên Giáp và mắc tội với lịch sử dân tộc. Nhân dân Việt Nam sẽ không tha thứ cho các đồng chí được. Chúng tôi mong BCT biết nghe lẽ phải mà giải quyết sớm lá thư của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Nếu các đồng chí làm, chúng tôi sẽ đứng đàng sau các đồng chí, hậu thuẫn cho các đồng chí. Thay mặt một số sĩ quan quân đội cấp tá đã nghỉ hưu ở khu Tập thể Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Đại tá Hùng Cường (biệt danh Cường Sứt) Nơi gửi: + Các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội + Bộ Quốc phòng Quân đội NDVN + Hội Cựu chiến binh VN + Các đồng đội quen biết cũ. + Các cơ quan báo chí, thông tấn. Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – hạnh Phúc Đơn Khởi Kiện khẩn cấp Kính Gửi : thanh tra bộ tư pháp bộ tư pháp ủy ban ban chỉ đạo bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khoa s2011-2016 tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khoa 2011 -2016 Hội Đồng bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐB HĐND các Cấp Niên Khóa 2011- 2016 thanh tra bộ nội vụ tiểu ban giải quyết KNTC bàu cử quốc hội khó XIII và ĐB HĐND các cấp niên khóa 2011 -2016 thành phố Hà Nội Tên tôi là Nguyễn Công Trang Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1954 Hộ khẩu thường chú, thôn cao Trung xã Đức Giang Huyện Hoài Đức TP Hà Nội CMND sỗ 110386183 C.A .T.P Hà Nội cấp ngày 9 tháng 5 năm 2009 Là CCB Việt Nam ,là hội viên người cáo tuổi Nước CHXHCN Việt Nam Đại diện 700 hộ gia đình thôn cáo Trung xã Đức Giang và 32 Đ/C là CCB huyện Hoài Đức là hội trưng đoàn 223 phòng không giải phóng tỉnh Quảng Trị Quân khu Trị Thiên là quân giải phóng do MTDT giải phóng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Trung Lập – Hòa bình –Trung Lập . Tôi đã gửi đơn lên đủ các văn phòng của Chụ Sở tiêp công dân sở nội vụ và ban chỉ đạo PCTN thành phố Hà Nội chước ngày bàu cử Quốc Hội hóa XII . Nhưng tới nay là ngày 20….tháng …4..năm 2011 bàu cử quốc hội khoa XIII và ĐB HĐND các cấp niên khóa 2011 – 2016 sở nội vụ tiểu ban sử lý đơn thư KNTC quốc hội khóa XIII và ĐB HHĐND các cấp niên khóa 2011 tới 2016 ngày 18 tháng 4 năm 2011 ông Nguyễn Thanh Hải tổ phó thường chực tiểu ban bàu cử KNTC Quốc Hội khó XIII và ĐB HĐND các cấp niên khoa 2011 -2016 ông Nguyễn Thanh Hải tổ phố ban tiếp dân KNTC và bàu cử quốc hội và ĐB HĐND nhiệm ký 2011 – 2016 và ông Phạm Vũ và Nguyễn Quang Ngọc ủy viên giải quyết KN&TC về bàu cử của sở nội vụ thành phố Hà Nội nhân đơn không ghi vào sổ và viết phiếu biên nhân đơn còn hăm dọa đuổi và báo công an bắt kinh mong thanh Tra sở Nội Vụ và ban tổ chức sở Nội Vụ sem sét về việc bảo kê tham nhũng vi phạm luật KNTC vi phạm luật bàu cử Quốc Hội và ĐB HĐND các cấp niên khóa 2011 năm 2016 I ) Phần Tố Cáo TW Hội đồng bàu cử quốc hội đồng Bàu Cử Quốc Hội Kháo XIII và ĐBHĐND các Cấp niên khóa 2011-2016 tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp niên khóa 2011 tới 2016 tai 110 cầu giấy ban dân nguyên của quốc hội do ông Trần hồng Cẩn thương chực nhân đơn không nghi vào sổ và không viết phiếu biên nhân nội dung tố cáo của người bị tố cáo sai pháp luật hiện hành của quốc hội và nhà nước quy định và ban hành ban tổ chức cán bộ thanh tra chính phủ và các bộ các tỉnh thành và các huyện thị và cấp xã thôn hãy đưa bọ tham nhũng đứng đầu là ông Nguyễn Minh Châu và ông Nguyễn Hồng Điệp ( trưởng và phó thanh tra giải quyết KNTC sáu tỉnh phía bắc là cục 1 họ lừa dân ) bảo vệ tham nhũng để dân khổ quan giàu thì kết quả khó lường khi dân mất quyền dân chủ ( cục 1 @ thanh tra .gov.vn ) nhứng người viết phiếu hướng dẫn KNTC không thực thi dân chủ ? và không cho người gửi đơn đến nơi mà họ cần giải quyết mà gâu khó khăn , hoặc không ghi phiếu và đuổi dân ra ngoài Tiểu ban giải quyết KNTC bàu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và HĐND TP Hà Nội tại 18 lê thánh tông quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII thành phố hà nội nhân đơn tố cáo chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nhưng thanh tra phó trưởng tiểu ban thường chực ( ông chánh thanh tra thành phố Nguyễn Văn Tuấn Dũng lại chuyển đơn về Hội đồng bàu cử huyện Hoài Đức ai là người giải quyết theo hướng dân của phó chánh thanh tra TP Hà Nội Đây ? ( tôi tới ủy ban bàu cử huyện Hoài Đức hỏi về sự giải quyết đơn khởi kiện của tôi . nhân viên bảo ông trưởng tiểu ban bàu cử huyện Hoài Đức ( Nguyễn Chác Chuông ) chuyển đơn sang thanh tra huyện giải quyết đề nghi ông sang , tôi sang gặp bà phó tránh thanh tra đưa giêý thông báo bảo ngồi chờ ,người giải quyết . và một nhân viên ra gặp và bảo tôi chờ khi nào tôi gọi thì ông ra giải quyết . đã quá quy định mà quốc hôi quy định về giải quyết KNTC về bàu cử ( 28-4 tơi nay là 18 tháng 5 ) vẫn không giải quyết nay tôi khởi kiện Tòa án hành chính các vị có tên trên đã vi phạm luật KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp niên khóa 2011-2016 Nhưng vì trưởng và phó ban TW chỉ đạo phòng chống tham nhũnglại tham nhũng lên ai tham ai nhũng ai chống tham nhũng ở nước CHXHCN Việt Nam ( Ông Nguyễn Tấn Dũng + ông Trương Vĩnh Trọng = ông Nguyễn Thanh Bình và tập đàn Vi nalsin cả nước già lẫn chẻ phải gánh nợ mội người 1 triệu đồng và ông Cù Huy Hà Vũ Và Ông Vũ Minh Trí và Ông Nguyễn Văn Tuấn nghe theo lời Đảng chống tham nhũng được hậu quả ông Cù Huy Hà Vũ bị sử tù 7 năm ông Vũ Minh Trí bị khai trừ ra khỏi đảng và bị tước quân hàm và đuổi ra khải QĐND Việt Nam ông Nguyễn Văn Tuấn bị khai trừ ra khỏi đảng và bị cắt chức trưởng phòng tiếp dân tỉnh bờ rịa vũng tàu ( ai chống ai tham nhũng đây chỉ có ông Dũng Và Ông Nguyễn Chí Vịnh là hưởng bổng nộc đây ( còn con gái ông Dũng Nguyễn Thị Kim Phượng ) làm gì mà tài thế giữ được 4 chức to và lại còn lấy chồng ( Mỹ ) hay ông Dũng đã thâm Mỹ lên cố tình làm càn ? CÁC VỊ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH : SỨNG ĐÁNG LÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII VÌ CẤU KẾT THAM NHŨNG CÓ TÀI SẢN CƯỚP CỦA DÂN LÊN TỚI NHIỀU NGÀN TỶ DO VIỆC THU HỒI RUỘNG ĐẤT BẤT HỢP PHÁP ( CƯỚP LẠI CỦA DÂN ĐÃ DÀNH LẠI TỪ BỌN THỰC DÂN ĐẾ QUỐC ) NAY HỌ THU HỒI THEO LUẬN ĐIỆU CỦA BỌN THỰC DÂN ĐẾ QUỐC . BỊ TỐ CÁO , NHÂN ĐƠN QUANH CÓ . KHÔNG GHI GIẤY NHÂN ĐƠN HOẶC GHI CÁC TỐ CÁO KIẾN NGHỊ VÀO SỔ ? MÀ CHỈ QUANH CÓ , RỒI KHÔNG BAO GIỜ GIẢI QUYẾT , Chính từ Nơi Này Trụ Sở Tiếp Công dân Của TW Đảng và Nhà Nước Sưa số 2 mai xuân thưởng Nay 110 Cầu Giấy Kẻ Tiếp Tay Cho Bọn Tham Nhũng ông Nguyễn Hồng Điệp, Phó cục trưởng Cục I Thanh tra Chính phủ Việt Nam . Ông Nguyễn Minh Châu cục trưởng Cục I giải quyết KNTC dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng Chính Phủ trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng . nhưng họ dã cấu kết tham nhũng ngày càng nhiều . họ thỏa mãn vơ vết của dân khắp cả nước , lên số tiền ông Dũng có tài sản nhiều nhất Đông Nam Á . cậy thế con gái riệu Nguyễn kim Phượng . cũng là đầu mối tham nhũng của cả nước . Kim Phượng giữ tới 4 chức vụ lớn lên có quyền cha con ông Dũng thỏa mãn tham nhũng ( vụ anh em cọc chèo Nguyễn Thanh Bình ) là ví dụ của sự quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng ) lên ông Cấu kết Từ Các Bộ Các Tỉnh Thành cướp ruộng Buôn Ban Chế Độ Có Tổ Chức ? Tại văn phòng kiểm tra trung uơng Đảng ông Hoàng Thọ Tâm .bà Đào Thị Thu Hồng nhận đơn có giấy chứng nhân các vị không sứng đáng là đại biểu quốc hội .văn phòng Quốc hội ông Hoàng Đăng Tý nhân đơn 3 lần có giáy biên nhân .và nghi dõ các vị không sứng đáng là đại biểu quốc hội khoá XII nay khóa XIII .văn phòng Quốc Hội ông Trần Hồng Cẩn , văn phòng thanh tra CP ông Trần văn Dũng , ông Phan Thanh Sơn , ông Phan Văn Hải , ông Phạm Khắc Sơn bà Nguyễn Thị Thu Hiền , văn phòng ủy ban kiểm tra TW bà Trịnh Thị Lợi , ông Ngô Sý Nhân . tại văn phòng TW ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ông Phạm bá Trạc ông Đào Ngọc Đình . ông tên Giang không có giấy biên nhân ? văn phòng chính phủ ông Nguyễn Khắc Hải . phòng hướng dẫn viết phiếu bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh . nay ông Đào Minh Ngọc . đã được ông Trần Văn Dũng chỉ đạo không cho người dân đi đúng nơi mà họ cần gửi kiến nghị hoặc tố cáo ( ngày 08 tháng 04 năm 2011 tôi sin gửi đơn tới ủy ban kiểm tra TW ông Dũng không cho giấy hướng dẫn . còn đuổi tôi ra ? thử hỏi , ai đã làm cho tham nhũng ngày càng thêm nhiều , Ai làm mất lòng tin của dân với đảng chính từ nơi này ? Các vị có tên dưới đây không sứng đáng là đại biểu quốc hội Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp niên khóa 2011 -2016 tại tổ bàu cử TP Hà Nội đơn gửi lần thứ 12 Trương Tấn Sang phó tổng bí thư thường chực văn phòng TW đảng CSVN Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ Nguyễn Sinh Hùng phó thử tướng thường chưch chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Chuyền tổng thanh tra chính phủ Nguyễn Kim Châu cục 1 thanh tra giải quyết khiếu lại tố cáo thanh tra chính phủ Nguyễn Hồng Điệp Phó cục trưởng cục I trưởng ban chỉ đạo giải quyết KNTC tại 110 cầu giấy : Nguyễn Thế Thảo chủ tịch UBND TP Hà Nội : bà Ngô Thị Dõan Thanh chủ tịch HĐND chủ tịch Đoàn đại biểu quốc hội HĐND TP Hà Nội : ông Nguyễn Huy Tưởng phó chủ tịch UBNDTP Hà Nội : ông Nguyễn Công Soái phó bí thư thường chực thành ủy TP Hà Nội : ông Nguyễn Đức Nhanh giám đốc CA TP Hà Nội : ông Nguyễn Đức Chung trưởng phòng cảnh sát ĐTTP &TT XH Thành Phố Hà Nội : ông nguyễn Xuân Mùi phó trưởng ban chỉ đọa phòng chống tham nhũng TP Hà Nội : ông Nguyễn Xuân Liên phó chủ tịch MTTQ phó trưởng ban dân củ và pháp luật TP Hà Nội : Bùi Đình Quyền đại biểu quốc hội TP Hà Nội khóa XII : bà Nguyễn Thị kim Phương đại biểu quốc hội tp Hà Nội khóa XII : ông Khuất Văn Thành thành ủy viên bí thư huyện Hoài Đức . : Nguyễn Chác Chuông phó bí thư thưởng chực huyện ủy Hoài Đức chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ tịch UBMTTQ huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Văn Long phó chủ tịch thường chực HĐND huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Ngô Văn Du phó trưởng phòng nội vụ trưởng phòng sây dựng chính quyền huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Lê Thiên Kỷ chánh án tòa án huyện Đoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Văn Tuyến đội trưởng đội điều tra công an huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Bui Văn Hiện phó trương công an hoài Đức trưởng phòng cảnh sát giao thông CA huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Quốc Mùi trưởng phòng công an an ninh huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Khắc Thắng phó trưởng CA trưởng phòng công an kinh tê huyện Hoài Đức TP Hà Nội : nguyễn Văn Bảy viện trưởng VKSNN huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Trương Văn Xà phó viẹn trưởng viện KSND huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Thị Hiền phó chánh thanh tra huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Ông Ngô Doanh Ngân phó chủ tịch thường chục UBND huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Bùi Quang Đức phó chủ tịch huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ồng Đàm Văn Thông phó chủ tịch UBND huyện hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Huy Chương giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Phan Minh phó trưởng phòng giáo dục huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn trọng Khang bí thư xã Đức Giang huyện ủy viên huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Lê Thiên Hòa phó bí thư phó chủ tịch thường chực HĐND Xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Trịnh Văn Hòa chủ tịch UBND Xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Doanh Thắng phó chủ tịch UBND xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Lê Đình Thông phó chủ tịch UBND xã Đức Giang Huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Văn Bính phó trưởng công an xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Đặng Tài Chung phó trưởng CA xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : tên tiền án tiền sụ Nguyễn Phan Sơn chánh văn phòng xã Đức Giang huyện hoài Đức TP Hà Nội : Lê Đình Bộ chủ tịch UBMTTQ xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Đăng Chuyền chủ tịch CCB xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Phùng Bá Tân huyện đội trưởng huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Việt Chung chính trị viên ban chỉ huy quân sụ huyện Hoài Đưc TP Hà Nội : ông lê Văn Tuân phó trưởng ban chỉ huy quân sụ huyện hoài đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Xuân Quất phóng trưởng phòng LĐTBXH huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Xuân Diện phó trưởng phòng LĐTBXH huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Mạnh Chiến chủ tịch huyện hội CCB huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Trọng Hựu phó chủ tich CCB huyện Hoài Đức TP Hà Nội Nơi Quan Giàu dân khổ trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà Nước 110 cầu giấy ông Nguyễn Hồng Điệp phú cục trường cục 1 thanh tra chính phủ giải quyết KNTC trụ sở tiếp Công dân 110 cầu giấy Tại văn phòng dân Nguyện ở trụ Sở Tiếp Công Dân Của TW Đảng ông Trần Hồng Cẩn theo chỉ đạo của cục I thanh tra chính phủ chỉ đạo và cấu kết với ông Trần Văn Dũng thanh tra viên ở phòng viết phiếu hướng dân giải quyết KNTC chỉ là hình thức chứ họ nhân đơn không bao giờ giải quyết và chỉ quanh co có lợi cho tham nhũng còn dân chảng được cái gì khi đi đòi lại ruộng và đất họ thu lại ( vì họ là của bọn thực dân và tay sai cường hào bán nước và cướp nước ) đã bị quân và dân ta đánh đuổi năm 1954 giặc pháp thua miền bắc giải phóng nước việt nam dân chủ cộng hòa đã có tên tuổi trên thế giới dân có ruộng năm 1958 HỒ CHỦ TỊCH vân động nhân dân vào HTXNN đóng cổ phần bằng ruộng ao chuôm vườn và châu bò cày quốc hộ gia đingf có 5 sào hộ có 3mẫu cũng đều là xã viên HTXNN ngày 23 tháng 5 năm 1958 hai xã xuân đỉnh xuân la bà nơi vào HTXNN đầu tiên của cả nước nay họ thu hồi có phải chăng họ là cháu con của bọn thực dân và việt gian cường hào gian ác mà họ đòi thu hồi ruộng đất của dân hy sinh sương mau có hàng van hàng chục van hành triệu liệt sỹ và thương bệnh binh họ đã hy sinh thân mình và máu thịt để đánh đuổi bọn thưch dân pháp và bọn đế quốc mỹ và bè lũ tay sai đã 28 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975 ngày miền nam giải phóng đất nước việt nam nay đã sạch bóng quân thù nhiều gia đình con vẫn chư có tra vợ vẫn chưa thấy sương chồng mà bọn cướp ruộng lai đang hoành hành cả nước . chống tham nhũng họ chỉ hô khẩu hiệu bằng cái miệng còn ai chống tham nhũng mạnh ( như đại tá Vũ Minh Trí tại Hà Nội và trung tá Nguễn Văn Tuân thành phố Vũng Tàu lại đi chúng ký luật và khai trừ ra khỏi đảng ( khi họ phải phấn đấu vì lền độc lập tự do khi khí thế anh hùng cách mạnh họ được đứng trong hàng ngũ của Đảng . nay đất nước giải phóng họ sống chiến đấu và học tập theo gương Hồ Chủ Tịch và nge họ chống tham nhũng lại bị chúng khai trừ ra khỏi đảng ? đảng ngày sưa và Đảng ngày nay của ai vì ai ? hay vì sai lệnh thu hồi ruộng để họ làm giàu bất chính chú họ không phải là kẻ tham nhũng ? ai hô ai hào ai chống tham nhũng ai tham nhũng ? dân hai cán bộ đảng viên , thì thu hồi ruộng đất chúng không phải tham nhũng ? khi họ ở nam định thu hồi có 17 ngàn một m2 đất họ bán 15 triệu m2 ai tham ! ai Nhũng ? hai họ là đảng hay đảng làm gì cũng được . tại trụ sở tiếp công dân của trung ương đảng . giải quyết KNTC , có người đòi ruộng tới 16 năm có người đi đòi công tham gia kháng chiến 19 năm tiền khởi nghia nay đã 83 tuổi quỹ thời gian của họ chỉ còn tính bằng ngày hoặc tháng nhưng vân không được hưởng công mà họ hy sinh sương máu để giành lại độc lập tự do nhu hôm nay vân chưa được giải quyết ? nay đi làm chế độ hay toàn đảng toàn dân ta chả công người có công với cách mạng ( dân tộc ở đậu hay ở nước lào nhỉ LUẬT SỐ 31/2001/QH10 NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001 CỦA KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHOÁ X VÀ LUẬT SỐ 63/2010/QH12 NGÀY 24/11/2010 CỦA KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHOÁ XII Điều 3 Đại biểu Quốc hội có những tiêu chuẩn sau đây: 1- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; 2- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liên chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liệu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật; 3- Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; 4- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; 5- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Họ không súng đáng là đại biểu quốc hội khóa XIII và và ĐB . HĐND các cấp niên khoa 2011 – 2016 kéo bè tham nhúng bán đứng nhân dân chúng tôi cho bọn lập dự án nan quốc nộ 32 do công ty lũng nô bộ quốc phòng nàm chủ đầu tư và cắt sén ruông và chế độ chính sách người có công chái với pháp luật , và đoàn đại biẻu quốc hội TP đi tiếp súc cử tri ở huyện Hoài Đức Đã cố tình nhiều lần do MTTQ huyện hoài đức và HĐND huyện Hoài Đức . đi chốn cử tri , và nhân đơn không giải quyết chế độ người có công và luật dân chủ về đất đai , mà cố tình hành hạ người có công ( là thương binh liệt sỹ ) cũng bị bọ cắt sén II , Phần Kiến Nghị Bà Đào Thị Thu Hồng : ngày 26/10/2007 gọi điện và viết giấy hướng Dẫn tới lơi có thẩm quyền ?. Theo chỉ đạo của trên ? Tôi viết đơn kèm theo chứng cớ là tờ giấy hướng dẫn tới lơi có thẩm quyền ? Này 13 tháng 11 năm 2009 Ủy Ban Trung Ương MTTQ Việt Nam Ban Thường Trực ông Phó Chủ Tịch Nguyễn Văn Pha viết phiếu hướng dẫn số 777/TD-MTTW gửi văn bản báo tôi tới Ủy Ban kiểm tra TW Đảng giả quyết đơn tôi khởi kiện một số bộ ngành ,tỉnh ,Thành phố liên quan đến làm chế độ giả . đề nghị giả quyết chế độ theo nghị định 54/NĐ-CP ngày 26/05/2006 về nhiếm chất độc Dioxin Nội dung cụ thể kèm theo đơn Ngày 19/4/ 2010 tôi tới Trụ Sở tiếp Công Dân Của TW Đảng lên gặp Bà Trịnh Thị Lợi thường chực văn phòng ủy ban kiểm tra TW Đảng bà lợi quanh co và không giải quyết và ghi vào sổ thường chực theo quy định mà chỉ ghi vào giấy báo chuyển đơn là ngày 19/4/2010 ông Nguyễn Công Trang xã Đức Giang – Hoài Đức – Hà nội đã đến trụ sở tiếp công dân 110 cầu giấy và ký vào giấy hướng dẫn . qua nhiều , đề nghị giải quyết theo luật định của pháp luật quy định .nhưng bà Trịnh Thị Lợi đã cố tịnh bảo vệ tham nhũng theo chỉ đạo của cấp trên ( tôi Không rõ ) Và gửi tới ông Bùi Nguyên Xuý : vụ trưởng trưởng ban trỉ đạo trụ sở tiếp công dân của TW đảng .có bà Đinh Thị Thuý Quỳnh ,chứng kiến . nhưng các phản ảnh đó tới nay nhiều và dất nhiều đơn thư nhưng chưa hề có một giấy báo hoặc chả lời ? Ngày 21 tháng 7 năm 2009 tôi tới trụ sở tiếp công dân của TW Đảng bà hướng dẫn đinh thi Thuý Quỳng ghi phiếu hướng dẫn tơi văn phòng uỷ ban kiểm tra TW Đảng .tôi gửi đơn tố cáo ông hà văn hiền Bí thư tỉnh Hà Tây uỷ viên TW đảng ông Nguyễn Xuân Cường chủ tịch Tỉnh Hà Tây uỷ viên TW Đảng ông Bùi Duy Nhâm phó bí thư TP hà nội .cấu kết cướp ruông bắt người dân tỉnh Hà Tây đi gìn giữ ruộng mà họ cướp được của bon địa chủ và bon cường hào ác bá ,và bọn thực dân pháp và bọn bán nước tay sai .do cuộc khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945 thành công , vì có công bắt cấu kết chỉ đạo ông tô Văn Thường là giám đốc công an tỉnh Hà Tây ( BẮT ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI DÂN ĐI GIỮ RUỘNG LÀM TÙ BINH ) lên ông Hà văn Hiền lên chức là bộ trưởng bộ kinh tế chính phủ ? ông Nguyễn Xuân Cường lên làm thứ Trưởng Bộ TN&MT ông Tô Văn Thường Lên trức Từ đại tá lên thiếu Tướng Công An nhân dân .( vì dân bảo vệ dân ) nay họ bắt dân LÀM TÙ BINH .khi họ gìn giữ thành quá mà cuộc khởi nghĩa cách mạng ngày 19 tháng 8 năm 1945 thành công . nhưng cá nhân và cấu kết của ông Bùi Nguyên Xuý đã chỉ đạo các văn phòng như văn phong uỷ ban kiểm tra Trung Ương Đảng và chực tiếp là bà Đào Thị Thu Hồng thương chực đã vi phạm điều 36 về luật tố tụng và ông Hoàng Đăn Tý văn phòng Quốc hội đã vi phạm Điều 36 luật tố tụng ( chính từ lơi này ) từ văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham những ? : ông Giang ( không có họ ) thường chực tiếp dân .tôi tới hỏi về giấy báo chuyển đơn của TRƯỞNG BAN DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT của TW MTTQVN ông Trần Ngọc Nhẫn .nhưng đã từ ngày 07 tháng 01 năm 2009 tới nay .dất nhiều lần tôi tới gặp ban chỉ đạo TW về phòng chống tham những họ đều không một chả lời hoặc giấy báo tin .họ còn cấu kết bảo vệ cho bộ trưởng bộ TBXH Nguyễn thị Kim Ngân và ông Bùi Hồng Lĩnh và Ông nguyễn Văn Tiến , ông Nguyễn Trọng Thọ ,ông Tránh thanh tra bộ TBXH và ông trưởng phòng chính xách bộ TBXH Bùi Duy Kiên .và ông phó cục trưởng cục chính sách Lê Quang Bảy . bọn họ cấu kết cố tình bảo vệ bọn tham quan làm mất lòng tin của đảng .chả thù những người có công với cách mạnh ,đi tham gia kháng chiến bảo vệ lền độc lập tự do cho dân tộc và quyền lợi của toàn dân giám hy xinh thân mình ,thì họ hành hạ , hội thung đoàn cao sạ 223 giải phóng quan khu ,Bình Trị Thiên .họ có thành tích ,tham dự chiến dịch (ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG ) 12 ngày đên đánh b52 của đế quốc mỹ ,tới tháng 1 năm 1972 họ là giải phóng quân chiến đấu tại quân khu Bình Trị Thiên chực thuộc tỉnh đội tỉnh quảng trị .nay đã được 34 năm ngày thàng lập đơn vị ( 24 tháng 5 năm 1972 ) năm nay vừa chòn 39 năm ( 24 tháng 5 năm 2009 ) chúng tôi gồn 24 ĐC : huyện Hoài Đức cùng nhập ngũ cùng sang đơn vị cao sạ trung đoàn 223 .cùng than rự chiến rịch 12 ngày đêm tại hà nội đánh thắng chiễn dịch không chiến b52 ,cùng vào nam tháng 1 năm 1973 cùng tham dự chiến dịch HỒ CHÍ MINH giả phóng Miền Nam . thống nhất đất nước .chúng tôi đã hoàn thành Suất Sắc .nhiệm vụ của Quân Đội và đảng giao cho ? nhưng nay chở về đời thường đã gặp muôn và khó khăn do bệnh tật ,do chất độc hoá học .vì : Độc Lập -Tự Do – của Dân tộc . Cục chính sách Bộ quốc Phòng cục trưởng thiếu tướng Vũ Hữu Luân chỉ đạo cấp dưới thực thi sai chế độ chính sách cấu kết với cục chính sách người có công bộ LĐTB&XH và bộ LĐTB&XH làm giả chế độ thanh tra bảo kê , Tôi tới văn phòng tiếp công dân của ủy ban pháp luật và dân chủ của MTTQ thành phó Hà Nội . ông trưởng phòng tiếp dân bảo ở đây không phải là cái thùng giác để các ông bỏ đơn tới . ( nhân đơn không giải quyết ) tôi đòi lại đơn , ông ta bảo từ từ tôi giải quyết ? ủy ban MTTQ là lơi dứng đầu các hội giám sát tổ chức chính quyền , bảo vệ và giám sát các tổ chức Đảng chính quyền thực thi hành pháp luật và dân chủ nhưng . ban dân chủ pháp luật của MTTQ .TP . Hà Nội cấu kết với ban dân chủ phá luật huyện Hoài Đức . là Ông Nguyễn Mạnh Hùng . CT , ông Nguyễn Văn Dư PCT . Ông Nguyễn Việt Ngữ PCT , đã nhân nhiều đơn nhưng không giám sát và bảo vệ quyềnlợi chính đáng của nhân dân . tại huyện Hoài Đức để cho công an huyện ông lê Đình Sức trưởng CA huyện chỉ đạo ông Nguyễn Viết Thắng . trưởng phòng CSĐT huyện Hoài Đức được chỉ đạo của huyện ủy và UBND huyện Hoài Đức .chỉ đạo đàn áp nhứng người dân đi tố cáo tham nhũng . bị cướp se máy và bắt người tùy tiện lập hồ sơ bá cáo . huyện ủy UBNDvà HĐND ông chánh văn phòng Nguyễn Trọng Thọ bá lên trên sai sự thật . nhưng ban dan chủ của UBMTTQ TP Hà Nội cấu kết với phòng CSĐTvà TPXH thành phố ông trưởng phòng Nguyễn Đức Chung . ông chánh văn phòng Trần Ngọc Mai . Ông Phó chánh văn phòng phó chánh văn phong thượng tá Lã Ngọc Tỉnh . đã không thực thi kiểm tra CSĐT huyện Hoài Đức . Ông Nguyễn Viết tháng trưởng phòng chỉ đạo cướp se máy và bắt người đi tố cáo tham nhũng , giam người chái phép và ký giấy phạt 2.000.000,đ ( hai triệu Việt Nam đồng ) bằng công văn giả . công an tỉnh Hà Tây huyện Hoài Đức , chiện đỏ công an TP Hà Nội . công an huyện Hoài Đức có chỉ đảo bảo kê của UBND và HĐND và huyện ủy .và UB MTTQ huyện Hoài Đức nhân đơn không .thực hiện bảo vệ quyền lợi của nhân dân Dất nhiều đơn xin xác nhận làm chế độ theo đúng nghị định 54 của chính phủ quy định cho những người tham gia kháng .bọn họ cấu kết làm sại nghị định coi thường kỷ cương phép nước có thường pháp luật : vị tiền và quyền thế .họ làm giả hồ sơ ,và từ cấp xã như xã Đức Giang và huyện Hoài Đức cấu kết với sở TBXH tỉnh Hà Tây : đứng đầu là ông Phạm Ngọc thạch giáng đốc và ông Nguyễn Xuân Phương .con của tên phản động đại địa chủ .là : trưởng phòng chính xách sở TBXH tỉnh Hà Tây .họ cấu kết lập hồ sơ giả thương bệnh binh liệt sỹ người có công nuôi dương liệt sỹ mẹ Việt Nam anh hùng giả .và chất độc ra cam giả khắp tỉnh Hà Tây .do ông Nguyễn Xuân Cường làm chủ tịch ông Nguyễn Huy Tưởng làn phó chủ Tịch ông Hà Văn Hiền Bí Thư ông Bùi Duy Nhân phó Bí thư tỉnh Hà Tây lúc đó .đã đưa chủ trương đường nối của Đảng và chính phủ lập cho bọn phản động như tên đảo ngũ là bí thư huyện Hoài Đức (Nguyễn Trọng Chúc ) nguyên bí thư .tên quốc dân đảng và là thanh niên chống cộng ( tích cực tiêu diệt cộng sản ) Lê Đình Trung ? chui luồn vào đảng và làm chủ tịch MTTQVN huyện Hoài Đức .và tên Đỗ Minh Huệ con của tên Đoàn Diệp làm xếp bốt phùng ( nay là thị trấn phùng thuộc huyện Đan phượng ( TP Hà Nội ) bỏ vợ bỏ quê ở hiệp Thuận huyện quốc oai , TPHà Nội ,xuống thôn cao trung xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội theo gái chồng chế là bà Nguyễn Thị Hiền .? chui luồn làm cán bộ phòng tổ chức xây dựng chính quyền huyện Hoài Đức .lên cấu kết cùng các vị huyện uỷ cùng uỷ ban kiểm tra huyện uỷ huyện Hoài Đức do ông Kiều Duy Tiến chủ nhiệm , ông nguyễn Đăng Sơn phó chủ nhiệm bảo vệ bọn phản động cách mạng . đi ngược đường lối của đảng ,làm sai chủ trương của đảng .và cấu kết với ông vương Duy Hướng chủ tịch ,xếp đặt tên Nguyễn Phan Minh. từ lương sơ Hoà Bình về huyện hoài Đức là trưởng phòng Nội Vụ Cấu kết cùng thế lực ,phạm Thế Duyệt bảo kê cho Lê Đình Trung làm chủ tịch MTTQVN huyện hoài đức nôi kéo con cháu họ làm cán bộ lên cháu là lê Định Bộ tên tham quan tham nhúng cắt sén tiền từ ngày còn bao cấp . tên Lê Đình Bộ có công cướp và chia nhâu hết tiền dân đóng góp xây dựng lên HTX mua bán xã Đức Giang .chia hết tài sản đó ? dồi tên bộ về làm .thủ quỹ .dồi thư ký .HTXNN Cao Trung . dồi chui lên trưởng thôn cấu kết với anh vợ là phó bí thư chi bộ thôn Cao Trung xếp đật ( vì có công cướp bò của CCB nguyễn công Trang và cấu kết cùng bí thư chi bộ Nguyễn Đăng Chuyền hành hạ con bò (đến khi đoạ thai ) họ mới chả tôi không lấy ? và bán lấy tiền chia nhâu .dồi tới ông Nguyễn Đăng Chuyền lên tới chủ tịch CCB xã Đức Giang lập hồ sơ khống khai chừ người có công tố cáo bon cướp ruộng cướp chế độ và đuổi liệt sỹ Phạm Đức Nhuận ra đường ,và không có người thờ cúng ? và tước bỏ quyền lợi liệt sỹ lấy tiền chia nhau ? lên được ông trưởng phòng nội vụ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ huyện Hoài Đức kiều Duy Tiến xép đặt chỉ đạo chủ tịch xã Đức Thượng Nguyễn Xuân Trà . Nay kiên cả bí thư .làn hồ sơ sổ đỏ dả và cướp nhiều ruộng oa của dân xã đức thượng và cắt sén tiền giải phóng mặt bằng đường quốc lộ 32 .mỗi thước vuông 800 ngàn đồng của những gia đình chính xách ,và hành hạ cụ phan thị nhưng người tham gia kháng chiến từ lúc 16 tuổi .bị giặc bắt và cụ vẫn kiên cường chong thời kỳ tiền khởi nghĩa là cán bộ 20 năm do điều kiện lúc đó do khó khăn của cách mạnh . xã Đức Thượng do đứng đầu là Nguyễn Xuân Trà .đã cấu kết lấy hồ sơ của là những xác nhân của đông chí cùng hoạt động ,nhưng hậu quả là 14 năm đi làm chế độ được xã đội xã Đức Thượng cấp cho cái bằng khen của cụ Nhưng lại ở xã Đắc Sở ? và cấu kết bảo kê tên Lê Đình Bộ .tên có thâm niên tham nhũng ở thôn Cao Trung xã Đức Giang lên làm chủ tịch MTTQ xã Đức Giang .cấu kết từ huyện ông Kiều Duy Tiến đã cùng ông Lê Thiên Hoà uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã đức giang .cùng ông Phí Đắc lưỡng bí thư xã cùng cấu kết cùng ông Nguyễn Trọng Khang chủ tịch UBND xã Đức Giang bảo vệ ông Nguyễn Đăng Quang làm chủ nhiệm HTXNN thôn Cao Trung cắt sén tơi 24 mẫu 4 sào 11 thước ruộng làm của diêng .và cùng ông Trịnh Văn Hoà ký đập phá nhà tưởng niệm HỒ CHỦ TỊCH thôn Cao Trung lấy đất bán và kẻ lại bản đồ khu chuyển đổi ruộng do dân HHXND thôn Cao Trung thống nhất chuyển đổi ruộng từ khoán hại xang đất dich vụ . Đóng ghóp tiền .lấy tiền xây dựng công ích (đương giao thôn thôn xóm )họ tự ý cấu kết từ xã tới huyện Hoài Đức .cướp lấy tổng số tiền đó ? nhân dân không được hay biết ,và ông Đặng Tài Hoà địa chính xã cấu kết kẻ lại bản đồ cắt sén khu vược vườn ươm cây bác hồ thôn Cao Trung 98 hộ gia đình 98 thước và số đất nhà tưởng niệm Hồ Chủ Tịch phân ô bán .lấy tiền chí nhau .còn lại ông trịnh văn Hoà cướp 23 triệu 700 ngàn tại ngân hàng Hoài Đức cụ lê Đình Kim là thủ quỹ chứng kiến ? Và ông Nguyễn Ích Ngà 15 triệu Ông Nguyễn Hữu Bằng 10 triệu Ông nguyễn Đăng Chuyền bí thư chi bộ 10 triệu .và họ cấu kết tự do lập dự án cướp 6 sào ruộng khu lòng nghòi giang của nhân dân Cao Trung cho ông Nguyễn Xuân Lĩnh lúc đó làm chủ tịch huyện Hoài Đức bán mua nay đứng đầu là ông Nguyễn Trọng Chúc là bí thư huyện Hoài Đức đứng ra bán .cho xưởng kẹo các cụ người cao tuổi .thôn Cao Trung , đi đòi nhưng có giấy của thanh tra Chính Phủ ở chụ sở tiếp công dân của TW đảng về huyện Hoài Đức giải quyết . dồi cứ quản lên lại chuyển xuống , từ lâu đứng đầu là ông Trần Đức Lương chủ tịch nuớc .cấu kết cùng ông Nguyễn Duy Bê ở xã Cát Quế huyện Hoài Đức – Hà Tây Xưa họ :kết nghĩa anh em từ thời ông Nguyễn Duy Bê làm giám đôc nhà máy dệt Nam Định .tham ô bị bắt được ông Trần Đức Lương lúc đó làm Bí thư Tỉnh Nam Định .bảo kê thoát tù .họ kết nghĩa anh em ( Lương + Bê ) nay ông Nguyễn Xuân Lĩnh làm chủ tịch Huyện Hoài Đức .tham cắt sén 7860 m2 đất nông trường an khánh ( khu chế xuất thức ăn chăn nuôi ) An Khánh huyện Hoài Đức .bị bắt giam ? được ông Nguyễn Duy Bê lên cầu cứu ông anh kết nghĩa ( Trần Đức Lương ) chủ tịch nước Việt Nam dân không làm chủ .không hoà đồng cùng dân mà tự trên quyết định ? bảo kê thoát tù nay lên nàm phó trưởng ban giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư tỉnh Hà Tây ? có cơ hội chả ơn ông chủ tịch nước bảo kê .lên tự do ông Nguyễn Xuân lĩnh lập Dự án khống cướp đất khắp tỉnh Hà Tây .lên chả ơn và đáp nghĩa ông Lương Và ông Bê . ông Lĩnh cùng con ông Bê là Nguyễn Duy Hồng ( tên công an Vũ Trang .bị kỷ luật tước quân tịch giải chả về địa phương nay có hàng ! : 100 mẫu ruộng là Doanh Nghiệp ( lên là đại gia giàu xang nhất tỉnh Hà Tây ) khu Duy Chạch 50 mẫu khu Cát Quyế 20 mẫu khu Dương Liễu 20 mẫu ,khu phỗng đá xã Đức Giang 27 mẫu .và nhiều dự án giởm khắp tỉnh Hà Tây ,tự do lập dự án cấu kết tự do bắt người dân oan tù .có tổ chức ? nhờ vào hành vi phản động cướp ruộng bắt người đó tên phản động Nguyễn Trọng Chúc cũng cướp Ba mẫu ruộng của nhân dân Lưu Xá tự do bán đổi làm giàu bất chính ? và sáu sào của dân Cao Trung nay bán cho xương kẹo làm tắc dòng chảy thối ngập cấy không thu nhập 30mẫu ruộng của nhân thôn Cao Trung .mỗi người dân 12 thước có bao người chết đói .mà kêu cứu lên TW Đảng Bà Đào Thị Thu Hồng uỷ Bam kiểm tra TW bảo không có cơ sở. từ lâu tôi gửi đơn tố cao họ nhân đơn lại bảo không có cơ sở ? bà Trịnh Thi Lợi không nhân đơn và chỉ viết giấy ông Trang có tới chụ sở iếp công dâncủa TW Đảng 110 cầu giấy . thật quá dõ dàng ông Bùi Nguyên Xuý trưởng ban chỉ đạo tiếp công dân của TW đảng cấu kết cùng ông Trần Trọng Đông Tránh thanh tra chính phủ ở phố ( ao sen phố đế vương ) của quan chức tỉnh Hà Tây .và ông anh là Trần Trọng Lượng phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát là anh ông Trần Trọng Đông và ông anh Vợ là ông Nguyễn Đình Liêu làm thứ trưởng bộ TBXH .lên cấu kết luân hồi họ bảo kê cấu kết với ông Nguyễn Huy Tần tránh thanh tra Bộ Công an và chỉ đạo ông nguyễn Đức Nhanh .giám đốc CA TP Hà Nội .và ông thanh tra C. A. T. P. Hà Nội làm mọi chủ trương phản nước hại dân của tỉnh Hà Tây ? cái kỷ luật tỉnh Hà Tây ( cũ ) về khu án khánh ? mọi tội nỗi và cướp của và chia tiền dự án khu đô thị lớn nhất miền bắc ,nhiều năm nay vẫn chư giải phóng được mặt bằng ? ( giải phóng được mặt bằng đến đâu họ bán luôn chia tiền đến do .) đã nhiều bài báo lên tiếng ? báo của bộ công an / nhưng quan vẫn thăng chức vẫn tiến ( THỬ HỎI DẰNG AI LÀM MẤT LÒNG TIN CỦA ĐẢNG VỚI DÂN ) ông Nguyễn Xuân Cường là chủ tịch tỉnh Hà Tây ( cũ ) vì có công cướp được nhiều đất bắt được nhiều từ binh là người dân đi giữ ruộng của chính mình nay được là tù binh ? lên nay lên làm thứ trưởng bộ TN&MT .phải trăng là sự xếp đặt của Ông Nông Đức Mạnh tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam ông Trương Tấn Sang thương Chức ban bí thư Ông nguyễn Văn Chi chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra TW . và ban cấp hành TW đảng ? Việt Nam cố tình làm sai mọi vấn đề . để dân thêm khổ ? các ông có tên trên phải chịu chách nhiệm chước đảng và nhân dân nước Việt Nam : Dân Không Làm Chủ .tài sản Không cộng Hoà ? quan thì giàu vì cướp đất và buôn bán chế độ Thật không được đảo ngũ được .và các vị phải trịu chách nhiệm chước đảng chúng tôi khởi kiện lên >uỷ ban nhân quyền (Niên Hợp Quốc) .chúng tôi đòi ruộng đòi chế độ và tố cáo bon cướp đất và chế độ .chính xách .theo nghị định 54/NĐ – CP nước việt nam và nghị định số 136/2006/NĐ-CPvà nghị định số 120/2006/NĐ-CP ra ngày 20 tháng 10 năm 2006 và luật phòng chống tham nhũng ,nghị định số 1131/2008/QĐ-TTCPngày 18/6/2008của tổng thanh tra về việc mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra ,giải quyết ,khiếu lại tố cáo thật trên bảo dưới không nghe hai họ cùng một duộc cứ cướp dồi cùng chia nhau tiền của của dân dồi dân chịu ? họ đã cướp hết quyền công dân của chúng tôi .nay khởi kiện họ lên uỷ ban nhân quyền niên hợp quốc đòi Nhân Quyền lấy lại lòng tin của dân với đảng và lấy lại công bằng như (HỒ CHỦ TỊCH KÝ VỚI NIÊN HỢP QUỐC )kính mong các cơ quan đoàn thể đư abon quan tham cấu kết từ TW đảng tới các bộ tới bon tham quyền cứop chế độ của toàn dân và các cơ quan đại diện từ TW đảng /lấy lại tin yêu của dân với đảng ( giữ gìn đảng chong xách như giữ gìn con ngươi của mắt mình ) ? trên đây là toàn bbộ nội dung tố cáo cảu CCBVN Nguyễn Công Trang 56 tuổi đại diện cho 700 hộ nông dân tập thể của ba thôn cao trung cao hạ xã đức giang và thôn cao xá xã đức thượng và nhân dân thôn Giang Xá thị trấn Trạm Trôi và hội người cao tuổi thôn Cao Trung xã Đức Giang và 24 anh em hội trung Đoàn cao sạ 223 giải phóng huyện Hoài Đức TP Hà Nội chiến đấu tại quân khu Bình Trị Thiên Huế tham gia từ tháng 1 năm 1973 bị nhiễm chất độc hoá học không được hưởng ? (đủ giấy XYZ và huân chương giải phóng ) không được hưởng chế độ gì ? và chứng cơ của các quan chức tỉnh Hà Tây cướp đất và các dự án ( giả ) ở khắp tỉnh Hà T ây cũ ? và các kỷ luật của các quan chức nhưng vân thăng quan tiến chức ? nay thộc địa giới hành chính thành phố Hà Nội họ vẫn làm vậy Và các số ruộng cắt sén lập quỹ đen làm giàu bất chính .của các chủ nhiệm HTXNN . chỉ mẫu đại diện thôn Cao Trung 24 mẫu 4 sào 11 thước và thôn Cao Hạ 27 mẫu .và ông trưởng thôn Đặng tài Chỉ cướp 6 sào mở trang trại ao thả cá .không họp bàn với dân ? Tôi sin cam đoan trên dây là hoàn toàn sự thật sai tôi si chịu chách nhiệm chước pháp luật hình sự kính chúc các vị mạnh khoẻ hạnh phúc Chỉ có thanh kiểm tra và thanh trường được các cơ quan tiếp dân KNTC Tham Nhũng từ TW tới các bộ các tỉnh Thành có hiệu quả , mới giải quyết được mọi vấn đè . người tài bị tách bỏ . bọn quân thần địa vị nịnh bợ bọn bất tài , chỉ biết ăn chơi . và không có học . và thực tế , bọn chúng có các cái ô cái dù lớn như ở huyện Hoài Đức TP Hà Nội . ông Nguyễn Xuân Lĩnh chủ tịch huyện tham ô cắt sen của nông trường quốc roanh An Khánh 7650 m2 đất bị bắt giam được em kết nghía của chủ tịch Nước Là Trần Đức Lương là ông Nguyễn Duy Bê . cầu cứu ông anh kết nghĩa là chủ tịch nước .ông Lĩnh đã được tha nay lên làm phó trưởng ban thư hồi đất và thư hút đầu tư tỉnh Hà Tây cũ nay là chủ nhiệm các doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội Phó chủ tịch HĐNDTP Hà Nội kẻ bất tài tham nhũng lại được thăng quan tiến chức lại đi cướp được 100 mẫu ruộng lên nay Bê + Lĩnh giàu là đại gia giàu nhất tỉnh Hà Tây cũ Cướp ruộng thì có công còn Ông Vũ Trọng Kim bí thư tỉnh vĩnh phúc có công với dân thương dân được toàn dân biêts tới lại bị chù dận của TW đang sai và sai Ở Đâu . không đổi mới cách sáng tạo thừi đảng đi dâu dân làm gì ông Nguyễn Phư Trọng Ông Trương tân sang Bà nguyễn Thị Tu Ban Ông Nguyễn Tấn Dũng còn Nhiều đã làm được Gì ? ông Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết lãnh đạo nước để họ qua Mặt Ông Được Gì ? dân thì mất ruộng đất CCB thì Mất Công mất quyền dân làm chủ ? các vị lên hoặc Hồ Chủ Tịch đảng viên cán bộ là người đầy tơ chúng thành của dân là công bộc của dân ( nhân Dân Làm Chủ )

  Bình luận bởi Đơn tố cáo tham nhũng cấu kết từ TW tới các bộ các Tỉnh Thành cướp ruộng và buôn bán chế độ thật không được Đảo ngũ là thương bệnh binh nạn nhân đi ô sin đảo ngũ là bí thư huyện hoài đức — 07/04/2012 @ 11:31 chiều | Phản hồi

 4. Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – hạnh Phúc Đơn Khởi Kiện khẩn cấp Kính gửi : Ban pháp luật và dân chủ TW MTTQ ông Vũ trọng Kim ban đưa Thư ( liệt sỹ hy sinh vì tổ quốc để cho bọn quan tham nhũng cướp công đảo ngũ là thương bệnh binh nạn nhân đi ô si đảo ngũ là bí thư huyện hoài đức TP Hà Nội Nguyễn Trọng Chúc tên gác công đưa gái bao cho cán bộ tỉnh ủy hà tây và huyện ủy hoài đức )ăn lo ấm cật ngủ với gái bao lên được làm chủ tịch huỵên hoài đức Vương Duy hướng tên giám đốc sở LĐTB&XH tỉnh hà tây Khuất Văn Thành bán chế độ nay về làm bí thư huyện Hoài Đức thành ủy viên TP Hà Nội Bất Công Và Cướp công Và Cướp Ruộng nàm giàu bất chính ban biên tập báo dân trí uỷ ban KTTW đảng CSVN Ông tô Huy Rứa tân trưởng ban tổ chức TW đảng ủy ban tổ chức TW Đảng CSVN ban biê tập báo nào cũng Được ( sự thật về bọn sâu mọt và bọn cướp ruộng và buôn bán chế độ ở Đất Nước Việt Nam ) ban biên tập đài BBC việt Nam báo pháp luật bộ tư pháp nước CHXHCN Việt Nam thanh tra cục 1 thanh tra chính phủ thanh tra bộ tư pháp bộ tư pháp ủy ban ban chỉ đạo bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khoa s2011-2016 tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khoa 2011 -2016 Hội Đồng bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐB HĐND các Cấp Niên Khóa 2011- 2016 thanh tra bộ nội vụ tiểu ban giải quyết KNTC bàu cử quốc hội khó XIII và ĐB HĐND các cấp niên khóa 2011 -2016 thành phố Hà Nội Tên tôi là Nguyễn Công Trang Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1954 Hộ khẩu thường chú, thôn cao Trung xã Đức Giang Huyện Hoài Đức TP Hà Nội CMND sỗ 110386183 C.A .T.P Hà Nội cấp ngày 9 tháng 5 năm 2009 Là CCB Việt Nam ,là hội viên người cáo tuổi Nước CHXHCN Việt Nam Đại diện 700 hộ gia đình thôn cáo Trung xã Đức Giang và 32 Đ/C là CCB huyện Hoài Đức là hội trưng đoàn 223 phòng không giải phóng tỉnh Quảng Trị Quân khu Trị Thiên là quân giải phóng do MTDT giải phóng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Trung Lập – Hòa bình –Trung Lập . Phần Tố Cao : Vào hồi 8 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 2011 tại UBND Huyện Hoài Đức TP Hà Nội Tôi và một số cử tri thuộc xã Đức Giang tới để gặp các ĐBQH Kóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên hóa 2011-2016 của huyện Hoài Đức và TP Hà Nội . tôi vào tới hội trường UBND huyện Hoài Đức nơi các cử tri tới gặp nghe hứa hẹn của ĐBQH và ĐBHĐND huyện Hoài Đức Và TP Hà Nội nhưng ông phó Trưởng công an Huyện Hoài Đức đã cố tình ngăn tôi lại không cho vào , tôi hỏi tôi có là cử tri của các ĐB QH và ĐB HĐND huyện Hoài Đức niên khóa 2011 – 2016 không ? tôi gọi điện hỏi ông Nguyễn Mạnh Hùng C.T.MTTQ và ông Nguyễn Văn Ngữ phó chủ tịch MTTQ huyện Hoài Đức . đề nghị ông thực thi dân chủ ông hai ông đều bảo mặc kệ . tô gọi điện hỏi ông thường chực MTTQ TP Hà Nội Bùi Xuân Hộ Và Ông Nguyễn Xuân Điệp phó chủ tịch Thường chực MTTQ TP Hà Nội và ông Nguyễn Văn Chức trưởng ban Dân chủ – và Pháp luật thành phố báo cáo về việc tiếp sức cử tri ở huyện Hoài Đức ( không dân chủ ) họ đều bảo không biệt , vậy tôi làm đơn này gưir tưới hội đồng bàu cử huyện Hoài Đức và tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khóa 2011-2016 giải quyết theo luật bàu cử của chính phủ và quốc hội ban hành ( ủy ban TW MTTQ chỉ đạo tiếp xúc cử tri đúng pháp luật của ông thường chực đã ký quyết định )Trên đây là hoàn toàn sự thật sai tôi sin chịu chách nhiện chước pháp luật Quyết tâm chống tham nhũng tới cùng có thể phải hy sinh thân mình hoặc bị hủy cả gia dình không sợ quyết tâm chống tham nhũng tới cùng ? vì Dũng sà mâu làm thủ tướng chính phủ bảo kê lên các vấn đề được họ dựng lên giả và giả 100% công an cũng cùng 1Duộc ( Nguyễn Đức Nhanh) là người cùng duộc với tham và nhũng nhiễu thị trường ở TP Hà Nội ! QUYẾT TÂM ! QUYẾT TÂM ! QUYẾT TÂM ! Đức giang ngày 20 Tháng 5 Năm 2011 Người đứng đầu đơn ký Nguyễn Công Trang CCBVN trưởng ban liên lác hội đồng ngũ 2/1/1972 huyện hoài đức TPHà Nội ĐT 0433662092 D. Đ 01684049911 Email: congtranghatay@gmail.c THANH TRA CHÍNH PHỦ Số: 419/TTCP-C.IV V/v Lấy ý kiến hoàn thiện chế độ báo cáo công tác PCTN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2011 Kính gửi: – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91. Thực hiện kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã phối hợp xây dựng dự thảo văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN quy định chế độ báo cáo công tác PCTN (thay thế Công văn số 16/CV-BCĐ ngày 27/4/2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN). Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với Dự thảo văn bản của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN quy định chế độ báo cáo công tác PCTN (có dự thảo văn bản gửi kèm). Văn bản góp ý đề nghị gửi về Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN trước ngày 25/3/2011, đồng thời gửi dữ liệu qua hộp thư điện tử cuc4@thanhtra.gov.vn Xin trân trọng cảm ơn./. Nơi nhận: – Như trên; – Lãnh đạo TTCP; – Văn phòng BCĐTW về PCTN; – Thanh tra bộ, ngành, địa phương; – Trung tâm Thông tin (để đưa lên Cổng TTĐT); – Lưu: VP, C.IV. Tổng thanh tra chính phủ ký Trần Văn Chuyền Thư gửi: Bộ chính trị & Ban chấp hành tw đảng cộng sản Việt Nam khoá XI. Tác giả/Nhân vật: Hưng Việt |31-07-2010| 156 lần xem (v/v lá đơn thư của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh) Tôi là cán bộ quân đội lâu năm, công tác ở Bộ Tổng tham mưu suốt hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, quân hàm đại tá, đã nghỉ hưu. Những việc hậu trường trong quân đội cũng như ngoài quân đội, tôi được biết nhiều, được nghe nhiều, cũng như nhiều sĩ quan cùng lứa tuổi tôi. Nhiều lúc tức khí tôi cũng muốn phát biểu, nhưng rồi kìm nén lại. Gần đây đọc đơn thư của thượng tưóng Nam Khánh, máu nghĩa hiệp lại nổi lên, cảm thấy mình sống quá hèn, nhắm mắt bịt tai trước những bất công, nỗi bất công giáng xuống những con người tôi yêu mến và kính trọng coi như thần tượng như đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều người khác. Lương tâm tôi cắn dứt. Tôi thấy cần phải nói lên nỗi lòng của mình để lãnh đạo biết, để lương tâm tôi thanh thản, và hy vọng sẽ giảm bớt phần nào những bất công đi. Nỗi oan khuất của đại tướng Võ Nguyên Giáp, phải kể từ thời ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Hai ông này khi nắm được quyền lực cao nhất Đảng, đã khống chế đại tướng, định hạ bệ đại tướng. Nhưng hồi ấy cụ Hồ còn. Họ không làm gì được. Nghe kể, họ định xử ông Giáp vi phạm nguyên tắc Đảng, nhận thư Khơrúpsốp không báo cáo Bộ Chính trị. Họ định đưa ra kiểm điểm việc này và ký luật ông Giáp. Nhưng cụ Hồ bảo: chú Văn có đưa thư cho tôi xem. Chuyện không có gì. Không nên làm ầm ĩ lên, không có lợi. Ông Giáp bấy giờ đang đảm nhận rất nhiều chức vụ, lại nắm quân đội, nếu ông cũng đối đầu lại, thì không biết sự thể sẽ ra thế nào. Nghe cụ Hồ khuyên: “Đoàn kết trên hết. Phải đặt lợi ích của nhân dân. của đất nước lên trên hết.” Ông Giáp đã nín nhịn. Sau khi cụ Hồ mất, ông Giáp bị tước dần các chức vụ. Đến Đại hội 6 chuẩn bị cho Đại hội 7, họ dàn dựng vụ Sáu Sứ đẩy ông Giáp bật khỏi Bộ Chính trị. Phe đối phương còn sỉ nhục ông, giao ông phụ trách sinh đẻ có kế hoạch. Một đại tướng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu mà bây giờ đi phụ trách sinh đẻ có kế hoạch. (!) Thật nghịch lý hết chỗ nói! Họ đã chuẩn bị đảo Tuần Châu để giam lỏng ông, nếu ông tỏ ra một điều gì bất phục tùng. Những cán bộ thân cận của ông đều bị bắt, hoặc về hưu, hoặc chuyển công việc (nằm trong mưu sách chặt hết tay chân ông Giáp). Hai cái chết đột ngột của đại tướng Hoàng Văn Thái và đại tướng Lê Trọng Tấn là hai dấu hỏi lớn ? Ông Thọ là người giảo quyệt, ông ta nắm tổ chức và an ninh, ông ta có thể làm bất cứ điều gì. Cái chết đột tử của ông Dương Bạch Mai trước đây đang họp Quốc hội, cũng là một dấu hỏi lớn ? Vụ án xét lại chống đảng Hoàng Minh Chính cũng là một dấu hỏi lớn, nó trở thành một vết đen trong lịch sử Đảng CSVN, lần đầu tiên có một tổ chức chống Đảng ngay trong lòng Đảng. Mà thực ra nó chỉ là một vụ dàn dựng, vu khống, nhằm đe nẹt và tạo vây cánh của mình. Ông Lê Đức Thọ đặc trách Campuchia, người chịu trách nhiệm chính vụ Xiêm Riệp (1983), giết oan nhiều cán bộ cao cấp Đảng bạn. Trung ương kiểm điểm ông Thọ, thì Lê Đức Anh nhận hết khuyết điểm về mình (Lê Lai cứu chúa). Lê Đức Thọ không việc gì (và nhờ thế lại che chở nâng đỡ được cho Lê Đức Anh). Lý lịch mờ ám của Lê Đức Anh (là cai phu đồn điền (surveillant) chứ không phải công nhân, với biệt hiệu thày sú chột ác khét tiếng; ngày vào Đảng cũng mờ ám, không có ai giới thiệu, chi bộ gốc không công nhận. Lại có tin Lê Đức Anh trước làm cho Phòng Nhì của Pháp (2e Bureau) quan hệ với tên tây mộ phu Bazin … ) Những điều này có người đã tố cáo với Lê Đức Thọ, nhưng vì ơn Lê Lai cứu chúa, ông Thọ đã lờ đi. Lại càng nâng đỡ Lê Đức Anh lên những chức vụ cao hơn. Rồi Lê Đức Anh làm chủ tịch Nước, nắm cả an ninh. Ông ta lũng đoạn Cục 2, nâng Cục 2 thành Tổng cục 2 với quyền hạn vô cùng lớn vượt qua cả Bộ Quốc phòng. Ông ta tạo dựng vụ Sáu Sứ, tung hoả mù về ông Giáp, vu khống ông Giáp và phe cánh vận động sắp xếp nhân sự Đại hội 7. Rồi liên tiếp các năm từ 1996 đến 1999 tạo dựng vụ T4 ma (đặc tình của ta chui vào CIA, và lấy được tin tức từ CIA đưa về) để khống chế nhiều cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Thời Lê Đức Anh làm chủ tịch Nước cùng tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã phong cấp một loạt tướng lĩnh mới đưa về nắm các quân khu (thực chất là tạo vây cánh). Lê Đức Anh, Đỗ Mười, rồi Lê Khả Phiêu ký Hiệp định biên giới với Trung Quốc để mất đất đai, không đưa ra Quốc hội thảo luận, bị dư luận trong nước và ngoài nước phản đối mạnh mẽ. Sau này Lê Đức Anh lại đổ lỗi tất cả cho Lê Khả Phiêu. Thời Lê Đức Anh, Đỗ Mười đã có chuyện vụ án Năm Cam, nhưng bị lờ đi. Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư phát động chống tham nhũng và kê khai tài sản các cán bộ cao cấp. Thấy động chạm đến quyền lợi của phe cánh, và thấy ông Phiêu như muốn thoát khỏi vòng tay của mình, hai ông cố vấn đã cùng nhau (Lê Đức Anh và Đỗ Mười) vi phạm nguyên tắc Đảng vận động lật đổ Lê Khả Phiêu. Lê Khả Phiêu đổ, nhưng cũng đã bãi bỏ được chế độ cố vấn. Lê Đức Anh và Đỗ Mười cũng hết thời. Đơn thư của ông Nguyễn Đức Tâm nguyên trưởng ban tổ chức TW Đảng và đơn thư của ba ông tướng (thượng tướng Hoàng Minh Thảo, thượng tướng Phùng Thế Tài và trung tướng Lê Tự Đồng) đã tố cáo Lê Đức Anh và Đỗ Mười vi phạm nguyên tắc Đảng, vận động lật đổ Lê Khả Phiêu và sắp xếp nhân sự Đại hội 9, cùng với việc lý lịch mờ ám của Lê Đức Anh. Nhưng đã bị lờ đi. Sở dĩ vụ T4 không được giải quyết, lý lịch mờ ám và ngày vào Đảng của ông Lê Dức Anh không được làm rõ, vì phe cánh của Lê Đức Anh trong Bộ chính trị khá nhiều. Có thể kể ra được 5 tên tuổi sau mà nhiều người đều biết: 1. Trần Đức Lương, người được LĐA bồi dưỡng nhiều, gặp gỡ nhiều, đang hy vọng có thể làm tổng bí thư thay Nông Đức Mạnh. 2. Phạm Văn Trà, người chạy làng trong vụ A10, rất được lòng Le Đức Anh . 3. Trần Đình Hoan, kẻ bán đứng Lê Khả Phiêu cho Lê ĐứcAnh , để được chân trong Bộ Chính trị phụ trách tổ chức hiện nay (hồi ấy Hoan làm chánh văn phòng TW Đảng đã cung cấp nhiều tài liệu mật cho LĐA đánh LKP) 4. Nguyễn Khoa Điềm, rất khôn ngoan tìm chỗ dựa ở LĐA, và rất được lòng LĐA. Kẻ đã cho dựng phim về Lê Đức Anh chiếu trên ti-vi. 5. Lê Hồng Anh, ngả về Lê Đức Anh và được lòng Lê Đức Anh . Những nhân vật toàn nắm những bộ phận quan trọng của Đảng và Nhà nước như vậy thì ai làm gì được Lức Đức Anh ? Lê Đức Anh đã có lần nói: “Dù có mất ổn định đến đâu, ta chỉ cần nắm vững tứ trụ là không sợ gì hết” (Tứ trụ là: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Chính trị và Ban Tổ chức TW Đảng. Phát biểu tháng 12-1992). Lá thư của một số tướng lĩnh quân đội do ông thượng tướng Nam Khánh đứng tên gửi Bộ Chính trị sau dịp kỷ niệm 50 chiến thắng Điện Biên, thật là một quả bom nổ giữa đồi A1 của một trận Điện Biên Phủ trong lòng các tướng lĩnh kiên trung và bọn bè phái, tranh quyền, lũng đoạn. Nó báo hiệu trận đánh đã kéo dài sẽ phải kết thúc nay mai. Bộ Chính trị không thể lờ đi được nữa. Lờ đi thì BCT cũng thành tội bao che. Tin đồn Vũ Chính và Nguyễn Chí Vịnh (bố vợ và con rể, thay nhau làm tổng cục trưởng Tổng cục 2) hiện nay đã trốn đi đâu mất, và nhà ở của ông Lức Đức Anh đang bị bao vây. Thực hư chưa rõ, nhưng chắc chắn các nhà lãnh đạo phải có biện pháp không thể để đương sự bỏ trốn lúc này. Vụ án phải được xét xử. Thiếu bên bị thì xét xử ai ? Không khéo lại mắc mưu Tổng cục 2 đánh lừa một lần nữa cũng nên. Phần cuối lá thư của nhóm tướng lĩnh mà thượng tướng Nam Khánh đứng tên viết: “Vấn đề này là vấn đề của chế độ, của Tổ quốc, của dân tộc, của Nhà nước. Phải xử lý đúng pháp luật của Nhà nước, đúng theo tinh thần mà các hội nghị Trung ương đã xác định: Đối với pháp luật thì không trừ một ai, dù người đó ở cương vị gì. Không được xử lý nội bộ những việc liên quan đến pháp luật. Nói đi đôi với làm.” Chúng tôi chỉ là những sĩ quan cấp tá trong quân đội, thấy rằng Bộ Chính trị không nên trù trừ gì nữa, cần giải quyết ngay vụ án chính trị siêu nghiêm trọng này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm nay đã 94 tuổi rồi, còn sống từng ngày thôi. Không thể chờ đợi được nữa. Nếu không giải quyết trong dịp này thì chẳng những BCT mắc tội bao che, còn mắc tội với đại tướng Võ Nguyên Giáp và mắc tội với lịch sử dân tộc. Nhân dân Việt Nam sẽ không tha thứ cho các đồng chí được. Chúng tôi mong BCT biết nghe lẽ phải mà giải quyết sớm lá thư của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Nếu các đồng chí làm, chúng tôi sẽ đứng đàng sau các đồng chí, hậu thuẫn cho các đồng chí. Thay mặt một số sĩ quan quân đội cấp tá đã nghỉ hưu ở khu Tập thể Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Đại tá Hùng Cường (biệt danh Cường Sứt) Nơi gửi: + Các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội + Bộ Quốc phòng Quân đội NDVN + Hội Cựu chiến binh VN + Các đồng đội quen biết cũ. + Các cơ quan báo chí, thông tấn. Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – hạnh Phúc Đơn Khởi Kiện khẩn cấp Kính Gửi : thanh tra bộ tư pháp bộ tư pháp ủy ban ban chỉ đạo bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khoa s2011-2016 tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐBHĐND các cấp niên khoa 2011 -2016 Hội Đồng bàu cử quốc hội khóa XIII và ĐB HĐND các Cấp Niên Khóa 2011- 2016 thanh tra bộ nội vụ tiểu ban giải quyết KNTC bàu cử quốc hội khó XIII và ĐB HĐND các cấp niên khóa 2011 -2016 thành phố Hà Nội Tên tôi là Nguyễn Công Trang Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1954 Hộ khẩu thường chú, thôn cao Trung xã Đức Giang Huyện Hoài Đức TP Hà Nội CMND sỗ 110386183 C.A .T.P Hà Nội cấp ngày 9 tháng 5 năm 2009 Là CCB Việt Nam ,là hội viên người cáo tuổi Nước CHXHCN Việt Nam Đại diện 700 hộ gia đình thôn cáo Trung xã Đức Giang và 32 Đ/C là CCB huyện Hoài Đức là hội trưng đoàn 223 phòng không giải phóng tỉnh Quảng Trị Quân khu Trị Thiên là quân giải phóng do MTDT giải phóng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Trung Lập – Hòa bình –Trung Lập . Tôi đã gửi đơn lên đủ các văn phòng của Chụ Sở tiêp công dân sở nội vụ và ban chỉ đạo PCTN thành phố Hà Nội chước ngày bàu cử Quốc Hội hóa XII . Nhưng tới nay là ngày 20….tháng …4..năm 2011 bàu cử quốc hội khoa XIII và ĐB HĐND các cấp niên khóa 2011 – 2016 sở nội vụ tiểu ban sử lý đơn thư KNTC quốc hội khóa XIII và ĐB HHĐND các cấp niên khóa 2011 tới 2016 ngày 18 tháng 4 năm 2011 ông Nguyễn Thanh Hải tổ phó thường chực tiểu ban bàu cử KNTC Quốc Hội khó XIII và ĐB HĐND các cấp niên khoa 2011 -2016 ông Nguyễn Thanh Hải tổ phố ban tiếp dân KNTC và bàu cử quốc hội và ĐB HĐND nhiệm ký 2011 – 2016 và ông Phạm Vũ và Nguyễn Quang Ngọc ủy viên giải quyết KN&TC về bàu cử của sở nội vụ thành phố Hà Nội nhân đơn không ghi vào sổ và viết phiếu biên nhân đơn còn hăm dọa đuổi và báo công an bắt kinh mong thanh Tra sở Nội Vụ và ban tổ chức sở Nội Vụ sem sét về việc bảo kê tham nhũng vi phạm luật KNTC vi phạm luật bàu cử Quốc Hội và ĐB HĐND các cấp niên khóa 2011 năm 2016 I ) Phần Tố Cáo TW Hội đồng bàu cử quốc hội đồng Bàu Cử Quốc Hội Kháo XIII và ĐBHĐND các Cấp niên khóa 2011-2016 tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp niên khóa 2011 tới 2016 tai 110 cầu giấy ban dân nguyên của quốc hội do ông Trần hồng Cẩn thương chực nhân đơn không nghi vào sổ và không viết phiếu biên nhân nội dung tố cáo của người bị tố cáo sai pháp luật hiện hành của quốc hội và nhà nước quy định và ban hành ban tổ chức cán bộ thanh tra chính phủ và các bộ các tỉnh thành và các huyện thị và cấp xã thôn hãy đưa bọ tham nhũng đứng đầu là ông Nguyễn Minh Châu và ông Nguyễn Hồng Điệp ( trưởng và phó thanh tra giải quyết KNTC sáu tỉnh phía bắc là cục 1 họ lừa dân ) bảo vệ tham nhũng để dân khổ quan giàu thì kết quả khó lường khi dân mất quyền dân chủ ( cục 1 @ thanh tra .gov.vn ) nhứng người viết phiếu hướng dẫn KNTC không thực thi dân chủ ? và không cho người gửi đơn đến nơi mà họ cần giải quyết mà gâu khó khăn , hoặc không ghi phiếu và đuổi dân ra ngoài Tiểu ban giải quyết KNTC bàu cử đại biểu quốc hội khóa XIII và HĐND TP Hà Nội tại 18 lê thánh tông quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội tiểu ban giải quyết KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII thành phố hà nội nhân đơn tố cáo chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nhưng thanh tra phó trưởng tiểu ban thường chực ( ông chánh thanh tra thành phố Nguyễn Văn Tuấn Dũng lại chuyển đơn về Hội đồng bàu cử huyện Hoài Đức ai là người giải quyết theo hướng dân của phó chánh thanh tra TP Hà Nội Đây ? ( tôi tới ủy ban bàu cử huyện Hoài Đức hỏi về sự giải quyết đơn khởi kiện của tôi . nhân viên bảo ông trưởng tiểu ban bàu cử huyện Hoài Đức ( Nguyễn Chác Chuông ) chuyển đơn sang thanh tra huyện giải quyết đề nghi ông sang , tôi sang gặp bà phó tránh thanh tra đưa giêý thông báo bảo ngồi chờ ,người giải quyết . và một nhân viên ra gặp và bảo tôi chờ khi nào tôi gọi thì ông ra giải quyết . đã quá quy định mà quốc hôi quy định về giải quyết KNTC về bàu cử ( 28-4 tơi nay là 18 tháng 5 ) vẫn không giải quyết nay tôi khởi kiện Tòa án hành chính các vị có tên trên đã vi phạm luật KNTC về bàu cử quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp niên khóa 2011-2016 Nhưng vì trưởng và phó ban TW chỉ đạo phòng chống tham nhũnglại tham nhũng lên ai tham ai nhũng ai chống tham nhũng ở nước CHXHCN Việt Nam ( Ông Nguyễn Tấn Dũng + ông Trương Vĩnh Trọng = ông Nguyễn Thanh Bình và tập đàn Vi nalsin cả nước già lẫn chẻ phải gánh nợ mội người 1 triệu đồng và ông Cù Huy Hà Vũ Và Ông Vũ Minh Trí và Ông Nguyễn Văn Tuấn nghe theo lời Đảng chống tham nhũng được hậu quả ông Cù Huy Hà Vũ bị sử tù 7 năm ông Vũ Minh Trí bị khai trừ ra khỏi đảng và bị tước quân hàm và đuổi ra khải QĐND Việt Nam ông Nguyễn Văn Tuấn bị khai trừ ra khỏi đảng và bị cắt chức trưởng phòng tiếp dân tỉnh bờ rịa vũng tàu ( ai chống ai tham nhũng đây chỉ có ông Dũng Và Ông Nguyễn Chí Vịnh là hưởng bổng nộc đây ( còn con gái ông Dũng Nguyễn Thị Kim Phượng ) làm gì mà tài thế giữ được 4 chức to và lại còn lấy chồng ( Mỹ ) hay ông Dũng đã thâm Mỹ lên cố tình làm càn ? CÁC VỊ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH : SỨNG ĐÁNG LÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII VÌ CẤU KẾT THAM NHŨNG CÓ TÀI SẢN CƯỚP CỦA DÂN LÊN TỚI NHIỀU NGÀN TỶ DO VIỆC THU HỒI RUỘNG ĐẤT BẤT HỢP PHÁP ( CƯỚP LẠI CỦA DÂN ĐÃ DÀNH LẠI TỪ BỌN THỰC DÂN ĐẾ QUỐC ) NAY HỌ THU HỒI THEO LUẬN ĐIỆU CỦA BỌN THỰC DÂN ĐẾ QUỐC . BỊ TỐ CÁO , NHÂN ĐƠN QUANH CÓ . KHÔNG GHI GIẤY NHÂN ĐƠN HOẶC GHI CÁC TỐ CÁO KIẾN NGHỊ VÀO SỔ ? MÀ CHỈ QUANH CÓ , RỒI KHÔNG BAO GIỜ GIẢI QUYẾT , Chính từ Nơi Này Trụ Sở Tiếp Công dân Của TW Đảng và Nhà Nước Sưa số 2 mai xuân thưởng Nay 110 Cầu Giấy Kẻ Tiếp Tay Cho Bọn Tham Nhũng ông Nguyễn Hồng Điệp, Phó cục trưởng Cục I Thanh tra Chính phủ Việt Nam . Ông Nguyễn Minh Châu cục trưởng Cục I giải quyết KNTC dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng Chính Phủ trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng . nhưng họ dã cấu kết tham nhũng ngày càng nhiều . họ thỏa mãn vơ vết của dân khắp cả nước , lên số tiền ông Dũng có tài sản nhiều nhất Đông Nam Á . cậy thế con gái riệu Nguyễn kim Phượng . cũng là đầu mối tham nhũng của cả nước . Kim Phượng giữ tới 4 chức vụ lớn lên có quyền cha con ông Dũng thỏa mãn tham nhũng ( vụ anh em cọc chèo Nguyễn Thanh Bình ) là ví dụ của sự quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng ) lên ông Cấu kết Từ Các Bộ Các Tỉnh Thành cướp ruộng Buôn Ban Chế Độ Có Tổ Chức ? Tại văn phòng kiểm tra trung uơng Đảng ông Hoàng Thọ Tâm .bà Đào Thị Thu Hồng nhận đơn có giấy chứng nhân các vị không sứng đáng là đại biểu quốc hội .văn phòng Quốc hội ông Hoàng Đăng Tý nhân đơn 3 lần có giáy biên nhân .và nghi dõ các vị không sứng đáng là đại biểu quốc hội khoá XII nay khóa XIII .văn phòng Quốc Hội ông Trần Hồng Cẩn , văn phòng thanh tra CP ông Trần văn Dũng , ông Phan Thanh Sơn , ông Phan Văn Hải , ông Phạm Khắc Sơn bà Nguyễn Thị Thu Hiền , văn phòng ủy ban kiểm tra TW bà Trịnh Thị Lợi , ông Ngô Sý Nhân . tại văn phòng TW ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ông Phạm bá Trạc ông Đào Ngọc Đình . ông tên Giang không có giấy biên nhân ? văn phòng chính phủ ông Nguyễn Khắc Hải . phòng hướng dẫn viết phiếu bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh . nay ông Đào Minh Ngọc . đã được ông Trần Văn Dũng chỉ đạo không cho người dân đi đúng nơi mà họ cần gửi kiến nghị hoặc tố cáo ( ngày 08 tháng 04 năm 2011 tôi sin gửi đơn tới ủy ban kiểm tra TW ông Dũng không cho giấy hướng dẫn . còn đuổi tôi ra ? thử hỏi , ai đã làm cho tham nhũng ngày càng thêm nhiều , Ai làm mất lòng tin của dân với đảng chính từ nơi này ? Các vị có tên dưới đây không sứng đáng là đại biểu quốc hội Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp niên khóa 2011 -2016 tại tổ bàu cử TP Hà Nội đơn gửi lần thứ 12 Trương Tấn Sang phó tổng bí thư thường chực văn phòng TW đảng CSVN Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ Nguyễn Sinh Hùng phó thử tướng thường chưch chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Chuyền tổng thanh tra chính phủ Nguyễn Kim Châu cục 1 thanh tra giải quyết khiếu lại tố cáo thanh tra chính phủ Nguyễn Hồng Điệp Phó cục trưởng cục I trưởng ban chỉ đạo giải quyết KNTC tại 110 cầu giấy : Nguyễn Thế Thảo chủ tịch UBND TP Hà Nội : bà Ngô Thị Dõan Thanh chủ tịch HĐND chủ tịch Đoàn đại biểu quốc hội HĐND TP Hà Nội : ông Nguyễn Huy Tưởng phó chủ tịch UBNDTP Hà Nội : ông Nguyễn Công Soái phó bí thư thường chực thành ủy TP Hà Nội : ông Nguyễn Đức Nhanh giám đốc CA TP Hà Nội : ông Nguyễn Đức Chung trưởng phòng cảnh sát ĐTTP &TT XH Thành Phố Hà Nội : ông nguyễn Xuân Mùi phó trưởng ban chỉ đọa phòng chống tham nhũng TP Hà Nội : ông Nguyễn Xuân Liên phó chủ tịch MTTQ phó trưởng ban dân củ và pháp luật TP Hà Nội : Bùi Đình Quyền đại biểu quốc hội TP Hà Nội khóa XII : bà Nguyễn Thị kim Phương đại biểu quốc hội tp Hà Nội khóa XII : ông Khuất Văn Thành thành ủy viên bí thư huyện Hoài Đức . : Nguyễn Chác Chuông phó bí thư thưởng chực huyện ủy Hoài Đức chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ tịch UBMTTQ huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Văn Long phó chủ tịch thường chực HĐND huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Ngô Văn Du phó trưởng phòng nội vụ trưởng phòng sây dựng chính quyền huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Lê Thiên Kỷ chánh án tòa án huyện Đoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Văn Tuyến đội trưởng đội điều tra công an huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Bui Văn Hiện phó trương công an hoài Đức trưởng phòng cảnh sát giao thông CA huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Quốc Mùi trưởng phòng công an an ninh huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Khắc Thắng phó trưởng CA trưởng phòng công an kinh tê huyện Hoài Đức TP Hà Nội : nguyễn Văn Bảy viện trưởng VKSNN huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Trương Văn Xà phó viẹn trưởng viện KSND huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Thị Hiền phó chánh thanh tra huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Ông Ngô Doanh Ngân phó chủ tịch thường chục UBND huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Bùi Quang Đức phó chủ tịch huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ồng Đàm Văn Thông phó chủ tịch UBND huyện hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Huy Chương giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Phan Minh phó trưởng phòng giáo dục huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn trọng Khang bí thư xã Đức Giang huyện ủy viên huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Lê Thiên Hòa phó bí thư phó chủ tịch thường chực HĐND Xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Trịnh Văn Hòa chủ tịch UBND Xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Doanh Thắng phó chủ tịch UBND xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Lê Đình Thông phó chủ tịch UBND xã Đức Giang Huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Nguyễn Văn Bính phó trưởng công an xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : Đặng Tài Chung phó trưởng CA xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : tên tiền án tiền sụ Nguyễn Phan Sơn chánh văn phòng xã Đức Giang huyện hoài Đức TP Hà Nội : Lê Đình Bộ chủ tịch UBMTTQ xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Đăng Chuyền chủ tịch CCB xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Phùng Bá Tân huyện đội trưởng huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Việt Chung chính trị viên ban chỉ huy quân sụ huyện Hoài Đưc TP Hà Nội : ông lê Văn Tuân phó trưởng ban chỉ huy quân sụ huyện hoài đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Xuân Quất phóng trưởng phòng LĐTBXH huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Xuân Diện phó trưởng phòng LĐTBXH huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Mạnh Chiến chủ tịch huyện hội CCB huyện Hoài Đức TP Hà Nội : ông Nguyễn Trọng Hựu phó chủ tich CCB huyện Hoài Đức TP Hà Nội Nơi Quan Giàu dân khổ trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà Nước 110 cầu giấy ông Nguyễn Hồng Điệp phú cục trường cục 1 thanh tra chính phủ giải quyết KNTC trụ sở tiếp Công dân 110 cầu giấy Tại văn phòng dân Nguyện ở trụ Sở Tiếp Công Dân Của TW Đảng ông Trần Hồng Cẩn theo chỉ đạo của cục I thanh tra chính phủ chỉ đạo và cấu kết với ông Trần Văn Dũng thanh tra viên ở phòng viết phiếu hướng dân giải quyết KNTC chỉ là hình thức chứ họ nhân đơn không bao giờ giải quyết và chỉ quanh co có lợi cho tham nhũng còn dân chảng được cái gì khi đi đòi lại ruộng và đất họ thu lại ( vì họ là của bọn thực dân và tay sai cường hào bán nước và cướp nước ) đã bị quân và dân ta đánh đuổi năm 1954 giặc pháp thua miền bắc giải phóng nước việt nam dân chủ cộng hòa đã có tên tuổi trên thế giới dân có ruộng năm 1958 HỒ CHỦ TỊCH vân động nhân dân vào HTXNN đóng cổ phần bằng ruộng ao chuôm vườn và châu bò cày quốc hộ gia đingf có 5 sào hộ có 3mẫu cũng đều là xã viên HTXNN ngày 23 tháng 5 năm 1958 hai xã xuân đỉnh xuân la bà nơi vào HTXNN đầu tiên của cả nước nay họ thu hồi có phải chăng họ là cháu con của bọn thực dân và việt gian cường hào gian ác mà họ đòi thu hồi ruộng đất của dân hy sinh sương mau có hàng van hàng chục van hành triệu liệt sỹ và thương bệnh binh họ đã hy sinh thân mình và máu thịt để đánh đuổi bọn thưch dân pháp và bọn đế quốc mỹ và bè lũ tay sai đã 28 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975 ngày miền nam giải phóng đất nước việt nam nay đã sạch bóng quân thù nhiều gia đình con vẫn chư có tra vợ vẫn chưa thấy sương chồng mà bọn cướp ruộng lai đang hoành hành cả nước . chống tham nhũng họ chỉ hô khẩu hiệu bằng cái miệng còn ai chống tham nhũng mạnh ( như đại tá Vũ Minh Trí tại Hà Nội và trung tá Nguễn Văn Tuân thành phố Vũng Tàu lại đi chúng ký luật và khai trừ ra khỏi đảng ( khi họ phải phấn đấu vì lền độc lập tự do khi khí thế anh hùng cách mạnh họ được đứng trong hàng ngũ của Đảng . nay đất nước giải phóng họ sống chiến đấu và học tập theo gương Hồ Chủ Tịch và nge họ chống tham nhũng lại bị chúng khai trừ ra khỏi đảng ? đảng ngày sưa và Đảng ngày nay của ai vì ai ? hay vì sai lệnh thu hồi ruộng để họ làm giàu bất chính chú họ không phải là kẻ tham nhũng ? ai hô ai hào ai chống tham nhũng ai tham nhũng ? dân hai cán bộ đảng viên , thì thu hồi ruộng đất chúng không phải tham nhũng ? khi họ ở nam định thu hồi có 17 ngàn một m2 đất họ bán 15 triệu m2 ai tham ! ai Nhũng ? hai họ là đảng hay đảng làm gì cũng được . tại trụ sở tiếp công dân của trung ương đảng . giải quyết KNTC , có người đòi ruộng tới 16 năm có người đi đòi công tham gia kháng chiến 19 năm tiền khởi nghia nay đã 83 tuổi quỹ thời gian của họ chỉ còn tính bằng ngày hoặc tháng nhưng vân không được hưởng công mà họ hy sinh sương máu để giành lại độc lập tự do nhu hôm nay vân chưa được giải quyết ? nay đi làm chế độ hay toàn đảng toàn dân ta chả công người có công với cách mạng ( dân tộc ở đậu hay ở nước lào nhỉ LUẬT SỐ 31/2001/QH10 NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001 CỦA KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHOÁ X VÀ LUẬT SỐ 63/2010/QH12 NGÀY 24/11/2010 CỦA KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHOÁ XII Điều 3 Đại biểu Quốc hội có những tiêu chuẩn sau đây: 1- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; 2- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liên chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liệu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật; 3- Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; 4- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; 5- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Họ không súng đáng là đại biểu quốc hội khóa XIII và và ĐB . HĐND các cấp niên khoa 2011 – 2016 kéo bè tham nhúng bán đứng nhân dân chúng tôi cho bọn lập dự án nan quốc nộ 32 do công ty lũng nô bộ quốc phòng nàm chủ đầu tư và cắt sén ruông và chế độ chính sách người có công chái với pháp luật , và đoàn đại biẻu quốc hội TP đi tiếp súc cử tri ở huyện Hoài Đức Đã cố tình nhiều lần do MTTQ huyện hoài đức và HĐND huyện Hoài Đức . đi chốn cử tri , và nhân đơn không giải quyết chế độ người có công và luật dân chủ về đất đai , mà cố tình hành hạ người có công ( là thương binh liệt sỹ ) cũng bị bọ cắt sén II , Phần Kiến Nghị Bà Đào Thị Thu Hồng : ngày 26/10/2007 gọi điện và viết giấy hướng Dẫn tới lơi có thẩm quyền ?. Theo chỉ đạo của trên ? Tôi viết đơn kèm theo chứng cớ là tờ giấy hướng dẫn tới lơi có thẩm quyền ? Này 13 tháng 11 năm 2009 Ủy Ban Trung Ương MTTQ Việt Nam Ban Thường Trực ông Phó Chủ Tịch Nguyễn Văn Pha viết phiếu hướng dẫn số 777/TD-MTTW gửi văn bản báo tôi tới Ủy Ban kiểm tra TW Đảng giả quyết đơn tôi khởi kiện một số bộ ngành ,tỉnh ,Thành phố liên quan đến làm chế độ giả . đề nghị giả quyết chế độ theo nghị định 54/NĐ-CP ngày 26/05/2006 về nhiếm chất độc Dioxin Nội dung cụ thể kèm theo đơn Ngày 19/4/ 2010 tôi tới Trụ Sở tiếp Công Dân Của TW Đảng lên gặp Bà Trịnh Thị Lợi thường chực văn phòng ủy ban kiểm tra TW Đảng bà lợi quanh co và không giải quyết và ghi vào sổ thường chực theo quy định mà chỉ ghi vào giấy báo chuyển đơn là ngày 19/4/2010 ông Nguyễn Công Trang xã Đức Giang – Hoài Đức – Hà nội đã đến trụ sở tiếp công dân 110 cầu giấy và ký vào giấy hướng dẫn . qua nhiều , đề nghị giải quyết theo luật định của pháp luật quy định .nhưng bà Trịnh Thị Lợi đã cố tịnh bảo vệ tham nhũng theo chỉ đạo của cấp trên ( tôi Không rõ ) Và gửi tới ông Bùi Nguyên Xuý : vụ trưởng trưởng ban trỉ đạo trụ sở tiếp công dân của TW đảng .có bà Đinh Thị Thuý Quỳnh ,chứng kiến . nhưng các phản ảnh đó tới nay nhiều và dất nhiều đơn thư nhưng chưa hề có một giấy báo hoặc chả lời ? Ngày 21 tháng 7 năm 2009 tôi tới trụ sở tiếp công dân của TW Đảng bà hướng dẫn đinh thi Thuý Quỳng ghi phiếu hướng dẫn tơi văn phòng uỷ ban kiểm tra TW Đảng .tôi gửi đơn tố cáo ông hà văn hiền Bí thư tỉnh Hà Tây uỷ viên TW đảng ông Nguyễn Xuân Cường chủ tịch Tỉnh Hà Tây uỷ viên TW Đảng ông Bùi Duy Nhâm phó bí thư TP hà nội .cấu kết cướp ruông bắt người dân tỉnh Hà Tây đi gìn giữ ruộng mà họ cướp được của bon địa chủ và bon cường hào ác bá ,và bọn thực dân pháp và bọn bán nước tay sai .do cuộc khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945 thành công , vì có công bắt cấu kết chỉ đạo ông tô Văn Thường là giám đốc công an tỉnh Hà Tây ( BẮT ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI DÂN ĐI GIỮ RUỘNG LÀM TÙ BINH ) lên ông Hà văn Hiền lên chức là bộ trưởng bộ kinh tế chính phủ ? ông Nguyễn Xuân Cường lên làm thứ Trưởng Bộ TN&MT ông Tô Văn Thường Lên trức Từ đại tá lên thiếu Tướng Công An nhân dân .( vì dân bảo vệ dân ) nay họ bắt dân LÀM TÙ BINH .khi họ gìn giữ thành quá mà cuộc khởi nghĩa cách mạng ngày 19 tháng 8 năm 1945 thành công . nhưng cá nhân và cấu kết của ông Bùi Nguyên Xuý đã chỉ đạo các văn phòng như văn phong uỷ ban kiểm tra Trung Ương Đảng và chực tiếp là bà Đào Thị Thu Hồng thương chực đã vi phạm điều 36 về luật tố tụng và ông Hoàng Đăn Tý văn phòng Quốc hội đã vi phạm Điều 36 luật tố tụng ( chính từ lơi này ) từ văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham những ? : ông Giang ( không có họ ) thường chực tiếp dân .tôi tới hỏi về giấy báo chuyển đơn của TRƯỞNG BAN DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT của TW MTTQVN ông Trần Ngọc Nhẫn .nhưng đã từ ngày 07 tháng 01 năm 2009 tới nay .dất nhiều lần tôi tới gặp ban chỉ đạo TW về phòng chống tham những họ đều không một chả lời hoặc giấy báo tin .họ còn cấu kết bảo vệ cho bộ trưởng bộ TBXH Nguyễn thị Kim Ngân và ông Bùi Hồng Lĩnh và Ông nguyễn Văn Tiến , ông Nguyễn Trọng Thọ ,ông Tránh thanh tra bộ TBXH và ông trưởng phòng chính xách bộ TBXH Bùi Duy Kiên .và ông phó cục trưởng cục chính sách Lê Quang Bảy . bọn họ cấu kết cố tình bảo vệ bọn tham quan làm mất lòng tin của đảng .chả thù những người có công với cách mạnh ,đi tham gia kháng chiến bảo vệ lền độc lập tự do cho dân tộc và quyền lợi của toàn dân giám hy xinh thân mình ,thì họ hành hạ , hội thung đoàn cao sạ 223 giải phóng quan khu ,Bình Trị Thiên .họ có thành tích ,tham dự chiến dịch (ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG ) 12 ngày đên đánh b52 của đế quốc mỹ ,tới tháng 1 năm 1972 họ là giải phóng quân chiến đấu tại quân khu Bình Trị Thiên chực thuộc tỉnh đội tỉnh quảng trị .nay đã được 34 năm ngày thàng lập đơn vị ( 24 tháng 5 năm 1972 ) năm nay vừa chòn 39 năm ( 24 tháng 5 năm 2009 ) chúng tôi gồn 24 ĐC : huyện Hoài Đức cùng nhập ngũ cùng sang đơn vị cao sạ trung đoàn 223 .cùng than rự chiến rịch 12 ngày đêm tại hà nội đánh thắng chiễn dịch không chiến b52 ,cùng vào nam tháng 1 năm 1973 cùng tham dự chiến dịch HỒ CHÍ MINH giả phóng Miền Nam . thống nhất đất nước .chúng tôi đã hoàn thành Suất Sắc .nhiệm vụ của Quân Đội và đảng giao cho ? nhưng nay chở về đời thường đã gặp muôn và khó khăn do bệnh tật ,do chất độc hoá học .vì : Độc Lập -Tự Do – của Dân tộc . Cục chính sách Bộ quốc Phòng cục trưởng thiếu tướng Vũ Hữu Luân chỉ đạo cấp dưới thực thi sai chế độ chính sách cấu kết với cục chính sách người có công bộ LĐTB&XH và bộ LĐTB&XH làm giả chế độ thanh tra bảo kê , Tôi tới văn phòng tiếp công dân của ủy ban pháp luật và dân chủ của MTTQ thành phó Hà Nội . ông trưởng phòng tiếp dân bảo ở đây không phải là cái thùng giác để các ông bỏ đơn tới . ( nhân đơn không giải quyết ) tôi đòi lại đơn , ông ta bảo từ từ tôi giải quyết ? ủy ban MTTQ là lơi dứng đầu các hội giám sát tổ chức chính quyền , bảo vệ và giám sát các tổ chức Đảng chính quyền thực thi hành pháp luật và dân chủ nhưng . ban dân chủ pháp luật của MTTQ .TP . Hà Nội cấu kết với ban dân chủ phá luật huyện Hoài Đức . là Ông Nguyễn Mạnh Hùng . CT , ông Nguyễn Văn Dư PCT . Ông Nguyễn Việt Ngữ PCT , đã nhân nhiều đơn nhưng không giám sát và bảo vệ quyềnlợi chính đáng của nhân dân . tại huyện Hoài Đức để cho công an huyện ông lê Đình Sức trưởng CA huyện chỉ đạo ông Nguyễn Viết Thắng . trưởng phòng CSĐT huyện Hoài Đức được chỉ đạo của huyện ủy và UBND huyện Hoài Đức .chỉ đạo đàn áp nhứng người dân đi tố cáo tham nhũng . bị cướp se máy và bắt người tùy tiện lập hồ sơ bá cáo . huyện ủy UBNDvà HĐND ông chánh văn phòng Nguyễn Trọng Thọ bá lên trên sai sự thật . nhưng ban dan chủ của UBMTTQ TP Hà Nội cấu kết với phòng CSĐTvà TPXH thành phố ông trưởng phòng Nguyễn Đức Chung . ông chánh văn phòng Trần Ngọc Mai . Ông Phó chánh văn phòng phó chánh văn phong thượng tá Lã Ngọc Tỉnh . đã không thực thi kiểm tra CSĐT huyện Hoài Đức . Ông Nguyễn Viết tháng trưởng phòng chỉ đạo cướp se máy và bắt người đi tố cáo tham nhũng , giam người chái phép và ký giấy phạt 2.000.000,đ ( hai triệu Việt Nam đồng ) bằng công văn giả . công an tỉnh Hà Tây huyện Hoài Đức , chiện đỏ công an TP Hà Nội . công an huyện Hoài Đức có chỉ đảo bảo kê của UBND và HĐND và huyện ủy .và UB MTTQ huyện Hoài Đức nhân đơn không .thực hiện bảo vệ quyền lợi của nhân dân Dất nhiều đơn xin xác nhận làm chế độ theo đúng nghị định 54 của chính phủ quy định cho những người tham gia kháng .bọn họ cấu kết làm sại nghị định coi thường kỷ cương phép nước có thường pháp luật : vị tiền và quyền thế .họ làm giả hồ sơ ,và từ cấp xã như xã Đức Giang và huyện Hoài Đức cấu kết với sở TBXH tỉnh Hà Tây : đứng đầu là ông Phạm Ngọc thạch giáng đốc và ông Nguyễn Xuân Phương .con của tên phản động đại địa chủ .là : trưởng phòng chính xách sở TBXH tỉnh Hà Tây .họ cấu kết lập hồ sơ giả thương bệnh binh liệt sỹ người có công nuôi dương liệt sỹ mẹ Việt Nam anh hùng giả .và chất độc ra cam giả khắp tỉnh Hà Tây .do ông Nguyễn Xuân Cường làm chủ tịch ông Nguyễn Huy Tưởng làn phó chủ Tịch ông Hà Văn Hiền Bí Thư ông Bùi Duy Nhân phó Bí thư tỉnh Hà Tây lúc đó .đã đưa chủ trương đường nối của Đảng và chính phủ lập cho bọn phản động như tên đảo ngũ là bí thư huyện Hoài Đức (Nguyễn Trọng Chúc ) nguyên bí thư .tên quốc dân đảng và là thanh niên chống cộng ( tích cực tiêu diệt cộng sản ) Lê Đình Trung ? chui luồn vào đảng và làm chủ tịch MTTQVN huyện Hoài Đức .và tên Đỗ Minh Huệ con của tên Đoàn Diệp làm xếp bốt phùng ( nay là thị trấn phùng thuộc huyện Đan phượng ( TP Hà Nội ) bỏ vợ bỏ quê ở hiệp Thuận huyện quốc oai , TPHà Nội ,xuống thôn cao trung xã Đức Giang huyện Hoài Đức TP Hà Nội theo gái chồng chế là bà Nguyễn Thị Hiền .? chui luồn làm cán bộ phòng tổ chức xây dựng chính quyền huyện Hoài Đức .lên cấu kết cùng các vị huyện uỷ cùng uỷ ban kiểm tra huyện uỷ huyện Hoài Đức do ông Kiều Duy Tiến chủ nhiệm , ông nguyễn Đăng Sơn phó chủ nhiệm bảo vệ bọn phản động cách mạng . đi ngược đường lối của đảng ,làm sai chủ trương của đảng .và cấu kết với ông vương Duy Hướng chủ tịch ,xếp đặt tên Nguyễn Phan Minh. từ lương sơ Hoà Bình về huyện hoài Đức là trưởng phòng Nội Vụ Cấu kết cùng thế lực ,phạm Thế Duyệt bảo kê cho Lê Đình Trung làm chủ tịch MTTQVN huyện hoài đức nôi kéo con cháu họ làm cán bộ lên cháu là lê Định Bộ tên tham quan tham nhúng cắt sén tiền từ ngày còn bao cấp . tên Lê Đình Bộ có công cướp và chia nhâu hết tiền dân đóng góp xây dựng lên HTX mua bán xã Đức Giang .chia hết tài sản đó ? dồi tên bộ về làm .thủ quỹ .dồi thư ký .HTXNN Cao Trung . dồi chui lên trưởng thôn cấu kết với anh vợ là phó bí thư chi bộ thôn Cao Trung xếp đật ( vì có công cướp bò của CCB nguyễn công Trang và cấu kết cùng bí thư chi bộ Nguyễn Đăng Chuyền hành hạ con bò (đến khi đoạ thai ) họ mới chả tôi không lấy ? và bán lấy tiền chia nhâu .dồi tới ông Nguyễn Đăng Chuyền lên tới chủ tịch CCB xã Đức Giang lập hồ sơ khống khai chừ người có công tố cáo bon cướp ruộng cướp chế độ và đuổi liệt sỹ Phạm Đức Nhuận ra đường ,và không có người thờ cúng ? và tước bỏ quyền lợi liệt sỹ lấy tiền chia nhau ? lên được ông trưởng phòng nội vụ và uỷ ban kiểm tra đảng uỷ huyện Hoài Đức kiều Duy Tiến xép đặt chỉ đạo chủ tịch xã Đức Thượng Nguyễn Xuân Trà . Nay kiên cả bí thư .làn hồ sơ sổ đỏ dả và cướp nhiều ruộng oa của dân xã đức thượng và cắt sén tiền giải phóng mặt bằng đường quốc lộ 32 .mỗi thước vuông 800 ngàn đồng của những gia đình chính xách ,và hành hạ cụ phan thị nhưng người tham gia kháng chiến từ lúc 16 tuổi .bị giặc bắt và cụ vẫn kiên cường chong thời kỳ tiền khởi nghĩa là cán bộ 20 năm do điều kiện lúc đó do khó khăn của cách mạnh . xã Đức Thượng do đứng đầu là Nguyễn Xuân Trà .đã cấu kết lấy hồ sơ của là những xác nhân của đông chí cùng hoạt động ,nhưng hậu quả là 14 năm đi làm chế độ được xã đội xã Đức Thượng cấp cho cái bằng khen của cụ Nhưng lại ở xã Đắc Sở ? và cấu kết bảo kê tên Lê Đình Bộ .tên có thâm niên tham nhũng ở thôn Cao Trung xã Đức Giang lên làm chủ tịch MTTQ xã Đức Giang .cấu kết từ huyện ông Kiều Duy Tiến đã cùng ông Lê Thiên Hoà uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã đức giang .cùng ông Phí Đắc lưỡng bí thư xã cùng cấu kết cùng ông Nguyễn Trọng Khang chủ tịch UBND xã Đức Giang bảo vệ ông Nguyễn Đăng Quang làm chủ nhiệm HTXNN thôn Cao Trung cắt sén tơi 24 mẫu 4 sào 11 thước ruộng làm của diêng .và cùng ông Trịnh Văn Hoà ký đập phá nhà tưởng niệm HỒ CHỦ TỊCH thôn Cao Trung lấy đất bán và kẻ lại bản đồ khu chuyển đổi ruộng do dân HHXND thôn Cao Trung thống nhất chuyển đổi ruộng từ khoán hại xang đất dich vụ . Đóng ghóp tiền .lấy tiền xây dựng công ích (đương giao thôn thôn xóm )họ tự ý cấu kết từ xã tới huyện Hoài Đức .cướp lấy tổng số tiền đó ? nhân dân không được hay biết ,và ông Đặng Tài Hoà địa chính xã cấu kết kẻ lại bản đồ cắt sén khu vược vườn ươm cây bác hồ thôn Cao Trung 98 hộ gia đình 98 thước và số đất nhà tưởng niệm Hồ Chủ Tịch phân ô bán .lấy tiền chí nhau .còn lại ông trịnh văn Hoà cướp 23 triệu 700 ngàn tại ngân hàng Hoài Đức cụ lê Đình Kim là thủ quỹ chứng kiến ? Và ông Nguyễn Ích Ngà 15 triệu Ông Nguyễn Hữu Bằng 10 triệu Ông nguyễn Đăng Chuyền bí thư chi bộ 10 triệu .và họ cấu kết tự do lập dự án cướp 6 sào ruộng khu lòng nghòi giang của nhân dân Cao Trung cho ông Nguyễn Xuân Lĩnh lúc đó làm chủ tịch huyện Hoài Đức bán mua nay đứng đầu là ông Nguyễn Trọng Chúc là bí thư huyện Hoài Đức đứng ra bán .cho xưởng kẹo các cụ người cao tuổi .thôn Cao Trung , đi đòi nhưng có giấy của thanh tra Chính Phủ ở chụ sở tiếp công dân của TW đảng về huyện Hoài Đức giải quyết . dồi cứ quản lên lại chuyển xuống , từ lâu đứng đầu là ông Trần Đức Lương chủ tịch nuớc .cấu kết cùng ông Nguyễn Duy Bê ở xã Cát Quế huyện Hoài Đức – Hà Tây Xưa họ :kết nghĩa anh em từ thời ông Nguyễn Duy Bê làm giám đôc nhà máy dệt Nam Định .tham ô bị bắt được ông Trần Đức Lương lúc đó làm Bí thư Tỉnh Nam Định .bảo kê thoát tù .họ kết nghĩa anh em ( Lương + Bê ) nay ông Nguyễn Xuân Lĩnh làm chủ tịch Huyện Hoài Đức .tham cắt sén 7860 m2 đất nông trường an khánh ( khu chế xuất thức ăn chăn nuôi ) An Khánh huyện Hoài Đức .bị bắt giam ? được ông Nguyễn Duy Bê lên cầu cứu ông anh kết nghĩa ( Trần Đức Lương ) chủ tịch nước Việt Nam dân không làm chủ .không hoà đồng cùng dân mà tự trên quyết định ? bảo kê thoát tù nay lên nàm phó trưởng ban giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư tỉnh Hà Tây ? có cơ hội chả ơn ông chủ tịch nước bảo kê .lên tự do ông Nguyễn Xuân lĩnh lập Dự án khống cướp đất khắp tỉnh Hà Tây .lên chả ơn và đáp nghĩa ông Lương Và ông Bê . ông Lĩnh cùng con ông Bê là Nguyễn Duy Hồng ( tên công an Vũ Trang .bị kỷ luật tước quân tịch giải chả về địa phương nay có hàng ! : 100 mẫu ruộng là Doanh Nghiệp ( lên là đại gia giàu xang nhất tỉnh Hà Tây ) khu Duy Chạch 50 mẫu khu Cát Quyế 20 mẫu khu Dương Liễu 20 mẫu ,khu phỗng đá xã Đức Giang 27 mẫu .và nhiều dự án giởm khắp tỉnh Hà Tây ,tự do lập dự án cấu kết tự do bắt người dân oan tù .có tổ chức ? nhờ vào hành vi phản động cướp ruộng bắt người đó tên phản động Nguyễn Trọng Chúc cũng cướp Ba mẫu ruộng của nhân dân Lưu Xá tự do bán đổi làm giàu bất chính ? và sáu sào của dân Cao Trung nay bán cho xương kẹo làm tắc dòng chảy thối ngập cấy không thu nhập 30mẫu ruộng của nhân thôn Cao Trung .mỗi người dân 12 thước có bao người chết đói .mà kêu cứu lên TW Đảng Bà Đào Thị Thu Hồng uỷ Bam kiểm tra TW bảo không có cơ sở. từ lâu tôi gửi đơn tố cao họ nhân đơn lại bảo không có cơ sở ? bà Trịnh Thi Lợi không nhân đơn và chỉ viết giấy ông Trang có tới chụ sở iếp công dâncủa TW Đảng 110 cầu giấy . thật quá dõ dàng ông Bùi Nguyên Xuý trưởng ban chỉ đạo tiếp công dân của TW đảng cấu kết cùng ông Trần Trọng Đông Tránh thanh tra chính phủ ở phố ( ao sen phố đế vương ) của quan chức tỉnh Hà Tây .và ông anh là Trần Trọng Lượng phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát là anh ông Trần Trọng Đông và ông anh Vợ là ông Nguyễn Đình Liêu làm thứ trưởng bộ TBXH .lên cấu kết luân hồi họ bảo kê cấu kết với ông Nguyễn Huy Tần tránh thanh tra Bộ Công an và chỉ đạo ông nguyễn Đức Nhanh .giám đốc CA TP Hà Nội .và ông thanh tra C. A. T. P. Hà Nội làm mọi chủ trương phản nước hại dân của tỉnh Hà Tây ? cái kỷ luật tỉnh Hà Tây ( cũ ) về khu án khánh ? mọi tội nỗi và cướp của và chia tiền dự án khu đô thị lớn nhất miền bắc ,nhiều năm nay vẫn chư giải phóng được mặt bằng ? ( giải phóng được mặt bằng đến đâu họ bán luôn chia tiền đến do .) đã nhiều bài báo lên tiếng ? báo của bộ công an / nhưng quan vẫn thăng chức vẫn tiến ( THỬ HỎI DẰNG AI LÀM MẤT LÒNG TIN CỦA ĐẢNG VỚI DÂN ) ông Nguyễn Xuân Cường là chủ tịch tỉnh Hà Tây ( cũ ) vì có công cướp được nhiều đất bắt được nhiều từ binh là người dân đi giữ ruộng của chính mình nay được là tù binh ? lên nay lên làm thứ trưởng bộ TN&MT .phải trăng là sự xếp đặt của Ông Nông Đức Mạnh tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam ông Trương Tấn Sang thương Chức ban bí thư Ông nguyễn Văn Chi chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra TW . và ban cấp hành TW đảng ? Việt Nam cố tình làm sai mọi vấn đề . để dân thêm khổ ? các ông có tên trên phải chịu chách nhiệm chước đảng và nhân dân nước Việt Nam : Dân Không Làm Chủ .tài sản Không cộng Hoà ? quan thì giàu vì cướp đất và buôn bán chế độ Thật không được đảo ngũ được .và các vị phải trịu chách nhiệm chước đảng chúng tôi khởi kiện lên >uỷ ban nhân quyền (Niên Hợp Quốc) .chúng tôi đòi ruộng đòi chế độ và tố cáo bon cướp đất và chế độ .chính xách .theo nghị định 54/NĐ – CP nước việt nam và nghị định số 136/2006/NĐ-CPvà nghị định số 120/2006/NĐ-CP ra ngày 20 tháng 10 năm 2006 và luật phòng chống tham nhũng ,nghị định số 1131/2008/QĐ-TTCPngày 18/6/2008của tổng thanh tra về việc mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra ,giải quyết ,khiếu lại tố cáo thật trên bảo dưới không nghe hai họ cùng một duộc cứ cướp dồi cùng chia nhau tiền của của dân dồi dân chịu ? họ đã cướp hết quyền công dân của chúng tôi .nay khởi kiện họ lên uỷ ban nhân quyền niên hợp quốc đòi Nhân Quyền lấy lại lòng tin của dân với đảng và lấy lại công bằng như (HỒ CHỦ TỊCH KÝ VỚI NIÊN HỢP QUỐC )kính mong các cơ quan đoàn thể đư abon quan tham cấu kết từ TW đảng tới các bộ tới bon tham quyền cứop chế độ của toàn dân và các cơ quan đại diện từ TW đảng /lấy lại tin yêu của dân với đảng ( giữ gìn đảng chong xách như giữ gìn con ngươi của mắt mình ) ? trên đây là toàn bbộ nội dung tố cáo cảu CCBVN Nguyễn Công Trang 56 tuổi đại diện cho 700 hộ nông dân tập thể của ba thôn cao trung cao hạ xã đức giang và thôn cao xá xã đức thượng và nhân dân thôn Giang Xá thị trấn Trạm Trôi và hội người cao tuổi thôn Cao Trung xã Đức Giang và 24 anh em hội trung Đoàn cao sạ 223 giải phóng huyện Hoài Đức TP Hà Nội chiến đấu tại quân khu Bình Trị Thiên Huế tham gia từ tháng 1 năm 1973 bị nhiễm chất độc hoá học không được hưởng ? (đủ giấy XYZ và huân chương giải phóng ) không được hưởng chế độ gì ? và chứng cơ của các quan chức tỉnh Hà Tây cướp đất và các dự án ( giả ) ở khắp tỉnh Hà T ây cũ ? và các kỷ luật của các quan chức nhưng vân thăng quan tiến chức ? nay thộc địa giới hành chính thành phố Hà Nội họ vẫn làm vậy Và các số ruộng cắt sén lập quỹ đen làm giàu bất chính .của các chủ nhiệm HTXNN . chỉ mẫu đại diện thôn Cao Trung 24 mẫu 4 sào 11 thước và thôn Cao Hạ 27 mẫu .và ông trưởng thôn Đặng tài Chỉ cướp 6 sào mở trang trại ao thả cá .không họp bàn với dân ? Tôi sin cam đoan trên dây là hoàn toàn sự thật sai tôi si chịu chách nhiệm chước pháp luật hình sự kính chúc các vị mạnh khoẻ hạnh phúc Chỉ có thanh kiểm tra và thanh trường được các cơ quan tiếp dân KNTC Tham Nhũng từ TW tới các bộ các tỉnh Thành có hiệu quả , mới giải quyết được mọi vấn đè . người tài bị tách bỏ . bọn quân thần địa vị nịnh bợ bọn bất tài , chỉ biết ăn chơi . và không có học . và thực tế , bọn chúng có các cái ô cái dù lớn như ở huyện Hoài Đức TP Hà Nội . ông Nguyễn Xuân Lĩnh chủ tịch huyện tham ô cắt sen của nông trường quốc roanh An Khánh 7650 m2 đất bị bắt giam được em kết nghía của chủ tịch Nước Là Trần Đức Lương là ông Nguyễn Duy Bê . cầu cứu ông anh kết nghĩa là chủ tịch nước .ông Lĩnh đã được tha nay lên làm phó trưởng ban thư hồi đất và thư hút đầu tư tỉnh Hà Tây cũ nay là chủ nhiệm các doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội Phó chủ tịch HĐNDTP Hà Nội kẻ bất tài tham nhũng lại được thăng quan tiến chức lại đi cướp được 100 mẫu ruộng lên nay Bê + Lĩnh giàu là đại gia giàu nhất tỉnh Hà Tây cũ Cướp ruộng thì có công còn Ông Vũ Trọng Kim bí thư tỉnh vĩnh phucs có công với dân thương dân được toàn dân biêts tới lại bị chù dận của TW đang sai và sai Ở Đâu . không đổi mới cách sáng tạo thừi đảng đi dâu dân làm gì ông Nguyễn Phư Trọng Ông Trương tân sang Bà nguyễn Thị Tu Ban Ông Nguyễn Tấn Dũng còn Nhiều đã làm được Gì ? ông Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết lãnh đạo nước để họ qua Mặt Ông Được Gì ? dân thì mất ruộng đất CCB thì Mất Công mất quyền dân làm chủ ? các vị lên hoạc Hồ Chủ Tịch ( Dân Làm Chủ ) SỬ LÝ VI PHẠM ĐIỀU 32 PHẦN 1,2,3,4,5 . ĐIỀU 33 . PHẦN 1,2,3 nghị định 54 /ND –CP / ngày 26 tháng 2 năm 2006 Đứng với nghị định của chính phủ và bộ LĐTB&XH quy định ( theo danh sách của bên quân đội đã có những tội danh

  Bình luận bởi Đơn tố cáo tham nhũng cấu kết từ TW tới các bộ các Tỉnh Thành cướp ruộng và buôn bán chế độ thật không được Đảo ngũ là thương bệnh binh nạn nhân đi ô sin đảo ngũ là bí thư huyện hoài đức — 08/04/2012 @ 8:27 sáng | Phản hồi

 5. ← Một cuộc thử nghiệm lý thú Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết) → Cứ tham nhũng, đã có Ðảng ‘bảo kê’ Posted on September 21, 2011 by HNSG Ðông Bàn/NguoiViet WESTMINSTER – Tiền, quyền lợi cá nhân và quyền lợi thân tộc là động lực chính đằng sau cỗ máy chính trị của Ðảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Ðó là ghi nhận của hai công điện do Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh gởi về Washington D.C. trong hai tháng cuối năm 2009. Đại hội lần thứ 11 của đảng CSVN. Theo công điện của Ngoại giao Hoa Kỳ, dưới sự bảo vệ của đảng, các đảng viên gần như trở thành “bất khả xâm phạm. (Hình: Getty Images) Hai công điện, một viết hồi tháng 10, một viết hồi tháng 12, 2009, bao gồm nội dung các cuộc nói chuyện riêng của ngoại giao Hoa Kỳ với một doanh gia và một quan chức tp hcm hiện nay. Cả hai nhân vật Việt Nam đều bày tỏ sự ngao ngán trước tình trạng tham nhũng lan tràn. Cả hai bày tỏ sự bất lực trước tình trạng tham nhũng không thể ngăn chặn, mà phần lớn là vì, dưới sự bảo vệ của đảng, các đảng viên gần như trở thành “bất khả xâm phạm.” Vào Ðảng để kiếm tiền! Một doanh gia tại Sài Gòn nói, Ðảng Cộng Sản bị chi phối bởi nhóm đảng viên “chỉ muốn làm giàu cho cá nhân và gia đình họ,” và nhóm này “chống lại tiến trình minh bạch hóa hoặc những cuộc chiến chống nạn tham nhũng.” “Tiền bạc đóng vai trò tai hại trong cơ chế hoạch định chính sách của Ðảng Cộng Sản, và cũng chính vì tiền mà đảng này bị Trung Quốc lợi dụng để mở rộng quyền lợi của họ tại Việt Nam, bất kể sự bực mình ngày càng lan rộng của quần chúng đối với chính sách của chính phủ và Ðảng CSVN đối với Trung Quốc.” Vẫn theo lời doanh gia. “Trên thực tế, quyền lợi kinh tế của cá nhân (đảng viên cộng sản) đã và đang trở thành yếu tố quan trọng nhất trong tiến trình làm chính sách của đảng. Tiến trình hoạch-định-chính-sách-dựa-trên-tiền khiến Ðảng Cộng Sản Việt Nam ngày càng được tổ chức dựa theo tinh thần bè phái, loại bè phái được định hình bởi các thỏa hiệp về quyền lợi kinh tế.” Doanh nhân này nhận định, sự ra đời của tinh thần bè phái dựa trên quyền lợi kinh tế là một hiện tượng hoàn toàn mới. Hiện tượng này xuất hiện từ cuối năm 2005 và từ đó trở thành khuynh hướng chính trị có tính cách quyết định đối với Việt Nam: “Vào đảng, tất cả là vấn đề tiền bạc!” “Hệ quả tất yếu, và nguy hiểm, của sự thăng tiến của nhóm đặc quyền kinh tế trong đảng chính là khuynh hướng chống lại sự minh bạch, chống lại cải tổ, chống lại điều hành chính phủ tích cực – vốn từng có thời được áp dụng. Sự đảo chiều này không phải do nhóm thủ cựu lấn thế, mà do quan điểm của nhóm đặc quyền kinh tế, xem sự minh bạch, tự do ngôn luận và cải tổ là trở ngại để họ thu vén quyền lợi.” Trong số thành phần lãnh đạo chủ chốt của Ðảng Cộng Sản, có rất nhiều người hiểu rằng, đảng sẽ mất quyền kiểm soát nếu cứ tiếp tục đi theo con đường này. Tuy nhiên, thay vì ủng hộ khuynh hướng cải tổ để xây dựng sự ủng hộ cho đảng, họ tập trung mọi khả năng để kìm chế những thay đổi tích cực, cho dầu chỉ là tạm thời, để có thể vơ vét càng nhiều càng tốt cho riêng họ và gia đình họ. “Họ muốn vơ vét trước khi khuynh hướng chống đảng thắng thế.” Khi được hỏi có phải cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng kiểm soát những tập đoàn quốc doanh lớn nhất hay không, doanh gia này nhận định, “nhiều quyết định tại Việt Nam phải đi qua Văn Phòng Thủ Tướng, để thủ tướng ra quyết định.” Trong số những quyết định này, có quyết định phân chia đất đai, tài nguyên – và quan trọng nhất – quyết định hỗ trợ tín dụng do nhà nước bảo đảm (và vì vậy phân lời thấp). Vì có quyền chấp thuận hoặc bác bỏ các quyết định ấy, “Thủ Tướng Dũng đủ sức khống chế, và khống chế một cách hiệu quả, các tập đoàn kinh tế quốc doanh lớn.” Tuy nhiên, những tập đoàn này lại cạnh tranh với nhau, không phải trên thương trường, mà thường là “trong cuộc đua để xem ai có thể cung cấp bổng lộc nhiều hơn cho gia đình và cho những đảng viên chủ chốt đã đứng ra ủng hộ họ.” “Dưới quyền Thủ Tướng Dũng, các tập đoàn kinh tế quốc doanh ngày càng trở nên trung tâm của tiến trình chính trị, và là cỗ máy chính yếu mà Ðảng Cộng Sản sử dụng để thu vén quyền lợi cho đảng viên. Các tập đoàn này cũng ngày càng trở nên thiếu hiệu quả. Lý do là vì họ đo sự ‘thành công’ bằng khả năng phân phối tài nguyên quốc gia đến các giám đốc và người ủng hộ, chứ không bằng khả năng kinh doanh.” Ðiều quan trọng, vẫn theo công điện thuật lời doanh nhân, tiền và quyền lợi chi phối cả các quyết định liên quan đến Trung Quốc – theo chiều hướng tiêu cực. “Vì biết Ðảng Cộng Sản bị chi phối bởi tiền, giới lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng tung tiền để tiếp cận đảng viên Việt Nam, và qua đó mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Việt Nam. Trong khi quần chúng không ưa Trung Quốc, và trong khi một số cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam cũng rất không ưa Trung Quốc vì cho rằng quyền lợi làm ăn với Trung Quốc gắn liền với nạn tham nhũng, thì quyền lực chính trị của Trung Quốc lại thăng tiến ngay trong nội bộ Ðảng Cộng Sản Việt Nam. Lý do là vì, đây (Ðảng Cộng Sản Việt Nam) chính là nơi mà Ðảng Cộng Sản Trung Quốc biết rằng họ phải tập trung mọi nỗ lực để có được ảnh hưởng thật sự tại Việt Nam.” Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ghi nhận, trong nhiều cuộc nói chuyện với ở chốn riêng tư với giới tư doanh thành đạt tại Sài Gòn, giới này thường chỉ trích trực tiếp vai trò của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều người khác đã hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước – vốn ngày càng lớn thêm lên và có vai trò tàn phá trong nền kinh tế. “Bảo kê” của Ðảng Nội dung một cuộc nói chuyện khác, với một quan chức của tp hcm, tái khẳng định quan điểm của giới doanh gia về nạn tham nhũng và sự bảo bọc của đảng đối với đảng viên của mình. Công điện làm ngày 17 tháng 12, 2009 bàn về chức năng và thực lực của cơ quan Thanh Tra Chính Phủ tại Sài Gòn. Công điện trích lời quan chức này, rằng chống tham nhũng tại tp hcm là công việc “tứ bề thọ địch.” Bởi vì cơ quan Thanh Tra Chính Phủ không được quyền truy tố, và cũng không có thẩm quyền phối hợp (với các cơ quan khác), các cuộc điều tra công chức tham nhũng dễ dàng bị ngăn chặn bởi quan chức các bộ và ngành. Các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến đảng viên thậm chí không thể được tiến hành nếu không được giới lãnh đạo đảng cho phép. Bên cạnh những khó khăn này, giới thanh tra cho rằng thách thức lớn nhất của họ bắt nguồn từ quan điểm của tất cả mọi công chức chính quyền, rằng chính “giới lãnh đạo cao cấp nhất của họ cũng dùng quyền lực để tham nhũng, để thu vén quyền lợi cá nhân.” Và vì vậy, “tham nhũng là điều chấp nhận được.” Theo quan chức này, nỗ lực chống tham nhũng sẽ không bao giờ thành công trừ khi giới lãnh đạo cao nhất của đảng và chính phủ chịu nhúng tay vào. Ông nói, những người chịu trách nhiệm chống tham nhũng “không bao giờ có thể thuyết phục được giới công chức đừng nhận hối lộ, đừng lạm dụng ngân sách, hoặc đừng lạm dụng quyền hành, nếu giới này vẫn còn tiếp tục chứng kiến cảnh lãnh đạo của họ, thành viên gia đình và bạn bè của lãnh đạo, vẫn cứ tiếp tục trở nên giàu có (nhờ vào tham nhũng).” “Tham nhũng ở Việt Nam diễn ra từ nóc,” “và chỉ có thể chấm dứt bằng cách bắt đầu từ nóc.” Ở Việt Nam, Thanh Tra Chính Phủ không được quyền khởi tố, không được phép yêu cầu các cơ quan khác nhau cùng hợp tác điều tra. Trong khi Thanh Tra Chính Phủ có thể điều tra từng cá nhân một, họ lại không được quyền khám xét văn phòng làm việc, khám xét computer, giấy tờ của các cá nhân đang bị điều tra, nếu không có “cơ quan chủ quản” viết giấy cho phép. Thậm chí, nếu một cấp trên trực tiếp của người đang bị điều tra đồng ý cho phép điều tra, chỉ cần một người khác, cấp cao hơn, bảo phải ngưng, thì toàn bộ tiến trình điều tra phải dừng lại. Quan chức này nói, tại Việt Nam, công an có thẩm quyền tuyệt đối. “Công an chuyên về mảng an ninh và chính trị đứng riêng, có thẩm quyền tuyệt đối trong việc yêu cầu, hoặc trực tiếp nhúng tay, tịch thu tài liệu của bất cứ ai, không cần lệnh tòa.” Mặc dầu Việt Nam có cơ quan “Thanh Tra Chính Phủ,” có vẻ như cơ quan này chỉ tồn tại “làm vì.” Thanh Tra Chính Phủ tại thành phố Hồ Chí Minh “hoàn toàn không được quyền điều tra đảng viên, bất kể đảng viên cao cấp hay đảng viên quèn, nếu không được phép của Thành Ủy.” “Thậm chí với đảng viên cấp thấp nhất, quyết định điều tra cũng phải do Bí Thư Thành Ủy cho phép, tức là phải có phép của Bí Thư Thành Ủy, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Lê Thanh Hải và Phó Bí Thư Nguyễn Văn Ðua.” “Ðối với các thành viên tương đối cao cấp, hoặc đối với các vụ “nổi cộm,” Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ phải đưa ra cho lãnh đạo đảng tại Hà Nội quyết định.” Bởi vì phải xin phép trước khi điều tra, các thanh tra luôn bị rơi vào tình huống: Ðảng sẽ không cho phép điều tra nếu không có chứng cứ rành rành về một cá nhân nào đó tham nhũng; hoặc là các thanh tra viên có thể bị kỷ luật, hoặc thậm chí bị bỏ tù, nếu cứ việc điều tra trước khi được cho phép. Trên thực tế, một đảng viên chỉ bị điều tra nếu có một cơ quan vệ tinh nào đó của đảng, chẳng hạn Mặt Trận Tổ Quốc, yêu cầu phải có điều tra, dựa trên những tố cáo có bằng chứng hẳn hoi. Thậm chí trong các trường hợp này, đảng cũng sẽ yêu cầu đảng viên phạm lỗi “tự kiểm,” chứ thường là không cho phép tiến hành điều tra. Những đảng viên không biết tự kiểm, hoặc làm cho đảng mất mặt, thì đảng chắc chắn sẽ cho phép điều tra. Thậm chí, trong những trường hợp ấy, một số đảng viên cao cấp sẽ nhảy vào, tung ô dù che chở cho những đảng viên đàn em trung thành với mình. Vụ Huỳnh Ngọc Sỹ và Xa Lộ Ðông-Tây là một ví dụ. Thanh Tra Chính Phủ đã yêu cầu được điều tra vụ này, nhưng bị từ chối. Huỳnh Ngọc Sỹ có mối quan hệ cá nhân rất thân với Bí Thư Thành Ủy tp hcm, Lê Thanh Hải! Luật đất đai rắc rối ở Việt Nam – Phần 2: Tiếng súng ở Tiên Lãng Cập nhật lúc 03-02-2012 11:31:13 (GMT+1) Đây là phần hai trong loạt ba bài về tham nhũng trong hoạt động thu hồi đất đai ở Việt Nam, mà xét về nhiều mặt là ngang ngửa với Trung Quốc. Loạt bài của David Brown, một nhà ngoại giao hưu trí, từng làm việc ở Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ với nhiều cương vị ở các nước Đông Á. > Luật đất đai rắc rối ở Việt Nam – Phần 1: Vụ án bà Ba Sương Đầu tháng qua, dân chúng Việt Nam mệt nhoài sau một năm lạm phát cao vọt và tăng trưởng kinh tế thấp, đã dồn cả sự chú ý vào Tết (âm lịch) với vài tuần được nghỉ ngơi. Ở nơi xa, miền Nam, cuộc thử thách kéo dài với nữ anh hùng lao động Trần Ngọc Sương cũng đã sắp kết thúc – chính quyền địa phương quyết định hủy bỏ bản án buộc tội bà biển thủ công quỹ từ cái nông trường thịnh vượng cuối cùng của đất nước. Sau đó một bản tin bất thường từ huyện Tiên Lãng, ngoại thành Hải Phòng – thành phố cảng phía đông Hà Nội – đã gây chấn động cho toàn thể dư luận. Một ngư dân cùng gia đình ông ta đã chống lại cả một lực lượng lớn thực thi lệnh cưỡng chế. Sử dụng mìn tự chế và súng hỏa mai mua ở chợ đen, họ đã làm bị thương hai bộ đội và bốn công an, trong đó có cả chỉ huy công an địa phương. Giống như trong vụ Nông trường Sông Hậu, ở đây, quyết tâm của chính quyền trong việc giành quyền kiểm soát đất nông nghiệp màu mỡ cũng lại là nguyên nhân kích động vụ việc xảy ra. Năm 1997, Đoàn Văn Vươn chuyển đến sinh sống ở làng Vinh Quang và thuê 9 hecta đất ngập mặn ven biển từ Ủy ban Nhân dân xã. Vốn là kỹ sư có qua đào tạo, Vươn bắt đầu xây các con đập, cống thoát nước và ao chuôm cần thiết để nuôi cá nuôi tôm. Không ai nghĩ Vươn cùng gia đình sẽ thành công, nhưng sau nhiều năm phấn đấu và thử nghiệm, trại cá đã thu được nguồn lợi nho nhỏ. Những người đi tiên phong khác cũng đã theo gương Vươn. Cho đến năm 2004, khoảng 20 hộ gia đình ở huyện Tiên Lãng đã có trại cá, bao phủ một diện tích xấp xỉ 250 hecta đất mà trước đó được coi như là vô giá trị. Bản thân Vươn đã khai hoang thêm 11 hecta lấn biển, đưa doanh nghiệp gia đình của mình tới chỗ khai thác 20 hecta ao cá. Tuy nhiên, vào năm 2005, các ngư dân ở Tiên Lãng đã nhận được một thông báo kinh hoàng từ chính quyền huyện. Thông báo nói rằng vùng đầm lầy mà họ thuê sẽ bị chính quyền thu hồi lại khi hết hạn cho thuê. Sẽ không có đền bù nào cho những gì họ đã cải thiện được. Tất cả đất đai của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên kể từ năm 1993, cá nhân và doanh nghiệp đã được trao “quyền sử dụng đất”. Đối với phần lớn nông dân thì điều đó có nghĩa là họ được phân phối một mảnh đất từ hợp tác xã trước kia, để sử dụng trong thời hạn 20 năm. Vì lý do nào đó không rõ, ông Vươn chỉ được thuê đất có 14 năm kể từ năm 1993. Ông nhận lệnh phải rời đi vào thời hạn cuối cùng là năm 2007. Vươn và những người nông dân nuôi cá khác cho biết, họ tin rằng – theo truyền thống ở nông thôn – thời hạn thuê mảnh đất mà họ đã khai hoang, phát triển sẽ thường xuyên được gia hạn. Hơn thế nữa, cũng như tất cả những nông dân khác, họ tưởng là nếu chính quyền lấy lại một mảnh đất nào đó, vì mục đích công nào đó, thì họ sẽ được đền bù cho những nỗ lực phát triển đất đai của họ. Các ngư dân nuôi thủy sản phản đối. Chính quyền huyện không động lòng. Tòa án huyện giữ nguyên lệnh của chính quyền, yêu cầu nông dân trả lại đất. Nông dân kháng án lên tòa cấp thành phố. Như đã thành thông lệ ở Việt Nam, tòa Hải Phòng đưa đơn kháng án ra trọng tài – một thẩm phán tòa địa phương – với hy vọng là vụ tranh chấp sẽ được giải quyết ngoài hệ thống tòa án. Thủ tục ấy đưa đến một bản ghi nhớ vào tháng 4/2010, “tạo điều kiện cho các bên thỏa thuận tìm phương án giải quyết”. Theo tin tức từ báo chí, huyện Tiên Lãng đồng ý gia hạn cho thuê đất sau khi hết hạn, còn các nông dân nhất trí rút lại khiếu nại. Văn bản do Vươn và đại diện của các gia đình nông dân nuôi cá khác ký, cùng với đại diện chính quyền huyện là Giám đốc Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng. Trọng tài sau đó cộp con dấu đỏ vào phán quyết của tòa phúc thẩm. Không chần chừ, chính quyền huyện chơi bài nuốt lời hứa. Các nông dân chỉ vừa rút lại đơn khiếu nại thì chính quyền huyện tuyên bố rằng phán quyết của tòa địa phương vẫn có hiệu lực. Một lần nữa họ buộc Vươn phải giao nộp trại cá. Tuyệt vọng, Vươn quyết tâm chống lại. Khi công an, có thêm viện binh là bộ đội – tổng cộng 80 người có vũ trang – tiến vào nông trại của ông vào buổi sáng mồng 5 tháng 1, Vươn cùng gia đình đã bắn những phát đạn làm cả nước bừng tỉnh. Không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Trại cá của Vươn bị tàn phá, ba ngôi nhà bị san phẳng và số cá trị giá khoảng 250.000 đôla bị những kẻ lạ khoắng sạch. Vươn cùng em trai bị tống giam với tội danh cố ý giết người thi hành công vụ. Tuy nhiên, đối với công luận Việt Nam, anh em Vươn là anh hùng. T.S. Đặng Hùng Võ, cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bình luận rằng “Có thể coi sự việc vừa qua ở Tiên Lãng là đỉnh điểm của những bất cập về cả luật đất đai và việc thực thi pháp luật ở các cấp địa phương. Một người nông dân tốt, thuần chất, ham lao động mà phải bảo vệ quyền lợi đất đai của mình bằng vũ khí tự tạo thì quả là cùng cực. Con người ai cũng tin vào công lý và tin vào công lý đó được pháp luật bảo vệ. Những người nông dân khai phá đất nuôi thủy sản ở Tiên Lãng chắc chắn cũng tin như vậy. Rồi tới tòa án, nơi rất công bằng, mà những chân lý giản dị như họ tự hiểu cũng vẫn không nhìn thấy. Họ phải tự quyết liệt một mình trong vô vọng”. Ông Võ và các chuyên gia về chính sách đất đai khác phê phán giới chức Tiên Lãng, và Phó Chủ tịch TP Hải Phòng biện hộ cho các sai lầm căn bản trong việc giải thích và thực thi pháp luật, nhưng đó không phải vấn đề thực sự ở đây. Vấn đề thực sự là lương tri và sự đúng đắn, tôn trọng mối quan hệ gắn kết giữa người nông dân với mảnh đất mà họ lao động trên đó – như nhiều người đã bình luận. Thủ tướng Dũng ra lệnh cho chính quyền TP Hải Phòng tìm hiểu về nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng ở Tiên Lãng, và cách xử lý tình hình ở nơi này. Có lẽ vài cái đầu sẽ rơi; công luận Việt Nam rõ ràng rất hy vọng là anh nông dân Vươn sẽ không ở trong số đó. Tuy nhiên, chính ông Nguyễn Tấn Dũng và các đồng sự của ông ta trong chính phủ và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản là những người phải xử lý một vấn đề còn rộng lớn hơn thế. Luật đất đai hiện thời của Việt Nam đang là một quả bom nổ chậm, sẽ nổ vào năm 2013 – nếu không có những cải cách căn bản thì những bi kịch kiểu như vụ Đoàn Văn Vươn sẽ là mối đe dọa đối với một nửa dân số trong nước. Kỳ sau: Sự khôn ngoan của người nông dân Tác giả: David Brown Người dịch: Đan Thanh Hiệu đính: David Brown Blog này Được Liên kết Từ đây Web Chủ nhật, ngày 05 tháng hai năm 2012 THÔNG TIN SÁNG NAY VỀ TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG Phúc Lộc Thọ. Sáng nay 14 tháng Giêng tức ngày 5/2 ra dự Hội thơ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, gặp mấy ông bạn nhà văn từ Hải Phòng lên, những người thường hay ghé thăm “khu vườn chữ nghĩa” của mình; gặp mình, mấy ông xúm vào hỏi: -Có thông tin gì mới về Tiên Lãng không ông ? Mình trả lời: -Tôi phải hỏi các ông chứ sao các ông lại hỏi tôi ? -Bọn tôi thấy đám Hải Phòng có vẻ mạnh thế lắm, hình như có ô nào đỡ trên Hà Nội nên họ tỏ ra cứng đầu, ngạo mạn lắm… -Nói cứng thì đúng thôi; Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay…Trong tình thế này có ô nào nào mà giương ra không khéo rách ô mà có khi gãy cả cán…Thế theo các ông dưới Phòng, ai là kẻ làm ô cho đám Tiên Lãng làm càn ? -Cái đó bọn tôi muốn hỏi ông ? -Theo các ông thì đám dưới Phòng dựa vào “ô Nguyễn Tấn Dũng” chứ gì ? Tôi không tin ! Nếu ông Dũng giương ô vụ này coi chừng gãy răng; Này nhé: Vụ đất ở Cần Thơ dính dáng tới vụ án Ba Sương giằng co bao năm đến nay cũng đã phải xẹp; vụ này nghe nói có ông Nguyễn Tấn Dũng phía sau…Còn vụ Tiên Lãng này tôi lưu ý ông: “Thái thượng hoàng “ Lê Đức Anh đã lên tiếng quyết liệt rồi đấy. Các ông biết ông Lê Đức Anh là ai không ? Trên mạng có chỗ đồn ông Nguyễn Tấn Dũng là con ông Nguyễn Chí Thanh; cũng có nguồn nói ông Nguyễn Tấn Dũng là con ông Lê Đức Anh? Mình nghiêng về thông tin: Ông Nguyễn Tấn Dũng là con ông Lê Đức Anh; trông dáng bề ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng to con, cao lớn như ông Lê Đức Anh, còn ông Nguyễn Chí Thanh người bé loắt choắt vả lại ông Thanh chết từ đời tám hoánh nào rồi; ông Nguyễn Chí Thanh nếu nâng đỡ ông Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ nâng theo con đường tâm linh…Ông còn nhớ có nhiệm kỳ Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị có 4 ông: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng và một vị nào đó hình như Võ Văn Kiệt; ông Phan Văn Khải Phó Thủ tướng trực mà không nằm trong bộ tứ ? Không có ông Lê Đức Anh đỡ làm sao con đường hoạn lộ của ông Nguyễn Tấn Dũng lên vèo vèo như vậy được… Chú thích ảnh của Phamvietdao.net: Ông Nguyễn Tấn Dũng cùng các cưụ lãnh đạo Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Triết tại phiên họp Quốc Hội mới, ngày 21/07/2011.Nhìn tấm ảnh này thấy gương mặt ông Nguyễn Tấn Dũng rất giống ông Lê Đức Anh: má giống, tai giống, mắt giống, mũi giống, môi giống, trán giống, gò má giống ? Ảnh: Reuters – Thông tin của ông có cơ sở, ông phân tích tiếp xem nào ? Ông bạn dưới Phòng thúc tiếp… – Làm chính trị phải dựa vào thời vào thế; kẻ nào thuận với thời và thế thì kẻ ấy sống, kẻ nào đi ngược với thời và thế thì sẽ tiêu…Phòng là địa phương không gắn nhiều với nhiều nhóm lợi ích ở trên này như thành phố Hồ Chí Minh; chóp bu là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Sinh Hùng chắc ít có giây mơ rẽ má gì nhiều với đám anh chị dưới Phòng; Bởi ba ông này mới lên nắm tay hòm chìa khóa…”Ba đánh một không chột cũng què”…Vả lại các bố đang biết dân đang chán phè các bố nên cũng phải làm cái món gì đó để ghi điểm chứ…Cư dân mạng chửi rát mặt lắm rồi… -Vậy theo ông thì sẽ thí từ cấp nào trở xuống ? -Chắc sẽ cách chức: chủ tịch xã, chủ tịch huyện; khiển trách hay cảnh cáo Phó chủ tịch thành phố. -Để chờ và kiểm chứng thêm nhận định của ông ? -Ông yên tâm, đám quan chức dưới Phòng nhà ông dãy dụa để làm phép, làm giá vậy thôi; tình thế này tôi tin đám này sẽ toét đít bởi “ bố ông Dũng “ đã ra roi !!! Những bài đáng chú ý về Tiên Lãng trên Phamvietdao.net: -TIẾNG MÌN TỰ TẠO ĐOÀN VĂN VƯƠN = TIẾNG BOM SA ĐIỆN CỦA PHẠM HỒNG THÁI… -THƯ GỬI CÁC ANH EM GIANG HỒ ĐẤT CẢNG; THƯ GỬI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG CỦA MỘT CÔNG DÂN… -THÔNG TIN SÁNG NAY VỀ TIÊN LÃNG HẢI PHÒNG – TIÊN LÃNG: MIẾNG “ GÂN GÀ “ ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG; – QUAN CHỨC HẢI PHÒNG: BỌN “ ĐẦY TỚ” PHẢN PHÚC ; – ĐOÀN VĂN VƯƠN-JACQUOU CỦA VIỆT NAM ; – ” LUẬT TIÊN LÃNG” KHÁC LUẬT PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM ? ; – VỤ CƯỠNG CHẾ ĐOÀN VĂN VƯƠN: CT NƯỚC-CT HUYỆN TIÊN LÃNG, AI TO HƠN AI ? BỐN CÂU HỎI LS TRẦN VŨ HẢI GIÀNH CHO ĐỖ HỮU CA – GĐ CÔNG AN HẢI PHÒNG Mời xem một số hình ảnh về Hội thơ sáng nay: Ảnh: Nguyễn Quang Sinh P.L.T. Được đăng bởi Nhà văn Phạm Viết Đào vào lúc Chủ nhật, tháng hai 05, 2012 Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên Facebook Thứ hai, ngày 27 tháng hai năm 2012 MỘT BÀI VIẾT “GHÊ RĂNG” TRÊN BÁO QĐND: QUÂN ĐỘI BẮT ĐẦU CHỐNG ĐẢNG ? Phamvietdao.net: Đây là bài báo “ dị thường “ xuất hiện hôm qua chủ nhật ngày 5/2/2012 trên tờ báo lớn Quân đội nhân dân; liệu bài báo mày có liên quan tới tin đồn vỉa hè về việc: mới đây, cơ quan chức năng phát hiện ra một vụ bán tài liệu mật cho nước ngoài; người đứng đầu đường giây này là con một vị lãnh đạo cao cấp ?? Liệu đây có phản là miếng đòn phản công, dằn mặt giữa các nhóm lợi ích trong chính trường nước Việt hay đây là tín hiệu cho thấy: sắp có những cuộc thanh trừng nội bộ trong đội ngũ cán bộ cao cấp? KHẢ NĂNG TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VN SẼ CÓ LỰC LƯỢNG CHỐNG ĐẢNG CHĂNG ?! Báo Quân Ðội Nhân Dân điện tử CSVN -BQDND- số ngày Chủ Nhật, 05 tháng 02, 2012 đã công khai báo động điều mà tờ báo gọi là (Ðảng phải) ‘Chuẩn bị khả năng đề kháng của quân nhân’ hay nói cách khác là Ðảng phải chuẩn bị khả năng Quân đội nhân dân ‘chống lại Ðảng’ biểu hiện qua hiện tượng mà tờ báo gọi là “tự diễn biến” đang ngày càng lan rộng … ngay cả trong tập thể quân nhân, tình trạng “rỉ tai” những câu chuyện trong và ngoài đơn vị cũng vô hình trung tạo tâm lý hoài nghi giữa các quân nhân với nhau và giữa quân với dân. Ðây quả thực là điều rất hiếm thấy vì chắc hẳn là tình trạng khả năng quân đội ‘chống lại Ðảng’ có thể đã quá trầm trọng và KHÔNG CÒN có thể che dấu được nữạ Một câu hỏi lớn được đặt ra là ‘Quân đội nhân dân có phải đã Ý THỨC được rằng nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ Quốc chứ KHÔNG phải để bảo vệ Ðảng và khi Ðảng KHÔNG bảo vệ Tổ Quốc thì Quân đội sẽ CHỐNG lại Ðảng !!! Một điều đáng chú ý khác là điều mà tờ báo lo ngại hơn là ‘tâm lý hoài nghi giữa các quân nhân với nhau và giữa quân với dân’ … Tại sao có sự nghi kỵ giữa quân nhân với nhau … có phải vì một bộ phận quân đội chỉ lo bảo vệ Ðảng, bảo vệ quan tham của Ðảng áp bức, chống lại nhân dân đáng lẽ phải đứng về phía nhân dân, bảo vệ nhân dân đúng nnghĩa với tên gọi quân đội nhân dân. Và một điều đặc biệt khác mà tờ báo KHÔNG dám đề cập tới là ‘tâm lý hoài nghi giữa các quân nhân với Công an và giữa Công an với dân’ Tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình” đã và đang hoành hành mạnh mẽ trong nội bộ quân đội, trong nội bộ Ðảng CS, giữa quân đội với quân đội, giữa quân đội và Công an tham nhũng lộng hành, giữa quân đội và Ðảng cho thấy áp lực ngày càng mạnh mẽ trong quân đội, trong DCS nhằm xác định đúng đắn vai trò của Quân Ðội Nhân Dân trước sự lấn lướt của Trung Cộng cùng thái độ yếu đuối của DCS đang gây ra phản ứng ngay chính trong giới Quân Ðội. Thái độ ngày càng xấc xược của Trung Cộng trong vấn đề tranh chấp ở biển Ðông và chiến lược trở lại Á châu để bảo vệ các quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ cùng các đồng minh đang gây tác động bao trùm lên nội bộ CSVN cộng thêm biến cố lớn lao tại Miến Ðiện khi giới Quân Ðội xứ nầy tự đứng lên chủ động thực hiện tiến trình Dân Chủ hóa đất nước – có nghĩa là Quân Ðội Miến Ðiện dám nói không với Trung Cộng- làm cho nội bộ CSVN ngày càng trở nên ác hóa, nếu tình trạng nầy kéo dài sẽ làm cho nội bộ CSVN càng phân hóa, các khó khăn kinh tế, trật tự xã hội vốn đã chứa đựng nhiều bất trắc sẽ càng khó giải quyết do nội bộ mâu thuẫn, sự phẫn nộ của quần chúng vốn đã bị dồn nén quá lâu sẽ có cơ hội bùng nổ mà hậu quả thật khó lường. Dấu hiệu của khả năng phản kháng của quân đội nhứt là trong nước độc tài cộng sản nó báo hiệu cho một biến cố lớn lao đang gần kề. Lê –Văn ——————————————————- Sau đây là toàn văn bài viết trên báo Quân đội nhân dân: CHUẨN BỊ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG CỦA QUÂN NHÂN QĐND – Chủ Nhật, 05/02/2012, 21:21 (GMT+7) QĐND – Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc từ lâu đã chứng tỏ sự nguy hiểm, thâm độc và lan rộng trên mọi lĩnh vực, mọi đối tượng. Song, nham hiểm hơn và cũng gây tác hại lớn hơn chính là quá trình “tự diễn biến” trong mỗi con người, mỗi cơ quan, đơn vị. Lợi dụng đặc điểm này, các thế lực thù địch ra sức thúc đẩy “tự diễn biến”, coi đây là một trong những mục tiêu, biện pháp cơ bản, là cơ hội thuận lợi để đạt mưu đồ đen tối. Trên thực tế, “tự diễn biến” đang ngày càng lan rộng, không ngoại trừ một tổ chức, cá nhân nào, ngay cả trong tập thể quân nhân. Tập thể quân nhân bao gồm những con người cụ thể nên không tránh khỏi sự tác động đa chiều từ bên ngoài dẫn tới sự biến đổi trạng thái tư tưởng trong mỗi con người. Dấu hiệu của sự biến đổi đó biểu hiện tập trung ở sự suy thoái về tư tưởng, bản lĩnh, đạo đức, lối sống, là thái độ chia rẽ đoàn kết nội bộ, mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ, thiếu rèn luyện bản lĩnh chính trị, thiếu tin tưởng ở cấp trên và đồng đội v.v.. Những biểu hiện đó dẫn tới tình trạng nội bộ đơn vị thiếu thống nhất, bè phái, ảnh hưởng tới sự đồng thuận về tư tưởng và hành động. Tình trạng này nếu không được cấp ủy, chỉ huy đơn vị kịp thời ngăn chặn, giải quyết triệt để, củng cố tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng sẽ là mảnh đất màu mỡ cho kẻ thù lợi dụng thực hiện âm mưu chia rẽ, làm suy yếu từ bên trong. Cùng với đó, tình trạng “rỉ tai” những câu chuyện trong và ngoài đơn vị cũng vô hình trung tạo tâm lý hoài nghi giữa các quân nhân với nhau và giữa quân với dân. Đây thực sự là nguy cơ nội tại cần khắc phục từ gốc. Thực tế cho thấy, “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng có vấn đề thì trong hoạt động dễ nảy sinh tiêu cực. Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho hành động của quân nhân sai lầm, hậu quả của nó hết sức khó lường nếu không sớm phát hiện và kịp thời xử lý. Đơn cử như việc truy cập thông tin trên mạng internet, chỉ cần một quân nhân vô tình đọc được những thông tin “ngoài luồng” rồi “rỉ tai” đồng đội thì liền sau đó sẽ có nhiều quân nhân khác đọc theo. Và lập tức những thông tin này âm ỉ lan truyền như những tế bào độc cư trú ngay trong tư tưởng mỗi quân nhân rồi phát triển, “di căn”… nếu không được giải quyết dứt điểm. Đây chính là thời cơ có một không hai để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, tung tin sai sự thật hòng làm mất đoàn kết nội bộ và suy giảm sức mạnh chiến đấu của tập thể quân nhân. Bài học nhỡn tiền từ vụ Nguyễn Tiến Trung ở Trung đoàn Gia Định hay một số vụ việc suy thoái tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ thời gian qua bị kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc là những ví dụ điển hình. Như vậy, đủ thấy tác hại khó lường của “tự diễn biến”, nó tạo ra hiệu ứng tiêu cực về mặt tư tưởng, tâm lý, tiềm ẩn ngay trong suy nghĩ, hành động, việc làm chủ quan, mất cảnh giác hằng ngày của mỗi quân nhân. Thanh niên Hà Nội trong ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: minh họa/TTXVN. Để ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến” trong tập thể quân nhân, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phục tùng sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy đảng và sự quản lý của tổ chức. Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục, quản lý quân nhân nâng cao khả năng đề kháng trước những thông tin xấu độc, ngoài luồng. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị cần sâu sát bám nắm và thông qua hệ thống “tai, mắt” ngay trong tập thể đơn vị để quản lý tư tưởng quân nhân và những dấu hiệu bất thường. Quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, chú trọng làm tốt công tác xây dựng, bảo vệ nội bộ, kiện toàn đội ngũ chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận ở từng cấp, phát huy hiệu quả của đội ngũ này để sàng lọc thông tin, lành mạnh hóa môi trường đơn vị. Để phòng, chống “tự diễn biến” phải đặc biệt coi trọng biện pháp tuyên truyền. Tăng cường tính thuyết phục, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu, tạo bằng được sự đồng thuận trong đơn vị và sự gắn kết giữa cá nhân với tập thể, hình thành nhu cầu đòi hỏi lẫn nhau giữa các quân nhân sẽ là “màng lọc” bảo vệ tập thể trước mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài. Đội ngũ báo cáo viên, chính trị viên các cấp trực tiếp làm công tác tuyên truyền phải kết hợp nhuần nhuyễn thông tin hai chiều, tăng cường đối thoại, lắng nghe thông tin từ cơ sở nhằm mục tiêu định hướng đúng dư luận, điều chỉnh nhận thức để thống nhất hành động, không để “việc bé xé ra to” dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Xét cho cùng, đấu tranh chống “tự diễn biến” chính là đấu tranh trong nội bộ, đấu tranh với chính mình. Yêu cầu chống “tự diễn biến” trong tập thể quân nhân không mấy khó khăn nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết nhất trí cao của mọi cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đề cao cảnh giác… HOÀNG THÀNH Thứ ba, ngày 28 tháng hai năm 2012 BỘ CHÍNH TRỊ MỞ HỘI NGHỊ CHỈNH ĐẢNG NHƯ NĂM 1953 CHĂNG ? Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 17:54 | 27/02/2012 (ĐCSVN) – Ngày 27/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội, Lê Hồng Anh – Thường trực Ban Bí thư, cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, chỉ đạo Hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ảnh: HH Tham dự Hội nghị có trên 1.000 đại biểu, gồm các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết); lãnh đạo các ban và cơ quan Đảng Trung ương; thành viên các ban cán sự, đảng đoàn; ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; thành viên lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Chính phủ; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, trưởng các Ban: Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận và chánh Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; báo cáo viên cấp Trung ương. Trực tiếp truyền đạt, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là văn kiện hết sức quan trọng của Đảng. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với một tình cảm vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao; cho rằng, Nghị quyết đã chọn đúng và trúng vấn đề hết sức quan trọng, nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình với tinh thần tự phê bình rất cao, đề ra giải pháp phù hợp, nếu thực hiện nghiêm túc sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn dân. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Mục đích của Hội nghị quan trọng này là thông qua việc giới thiệu, quán triệt quan điểm chỉ đạo, nội dung, giải pháp, các bước thực hiện nêu trong Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, nhận thức, đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung quan trọng, những công việc cần làm, cả trước mắt và lâu dài, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giới thiệu, phân tích, làm rõ các quan điểm, nội dung quan trọng trong Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung vào 4 vấn đề: Sự cần thiết phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị, phạm vi của Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị của Bộ Chính trị; những vấn đề cần lưu ý trong chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức chực hiện. Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ, từ trước đến nay, nhất là trong hơn 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Đảng ta hết sức quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, nhờ đó,tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Phân tích 4 lý do cần thiết phải ban hành Nghị quyết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đây là bài học lớn, là kết luận sâu sắc, đúc rút qua quá trình hơn 80 năm hoạt động của Đảng. Càng đi vào đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, càng cần phải coi trọng công tác xây dựng Đảng; đây là nhân tố đảm bảo thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta hiện nay rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Thứ ba, Đảng ta, bên cạnh mặt tích cực, phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp, đang đứng trước các yêu cầu, nhiệm vụ mới, phải khắc phục, đẩy lùi những yếu kém, tiêu cực, phức tạp gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ tư, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá điên cuồng sự nghiệp đổi mới của đất nước ta nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh tình hình trên, Đảng ta luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào 3 vấn đề cấp bách: Thứ nhất, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung đó có quan hệ gắn bó, trong đó, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, mang tính cấp bách nhất. Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: HH Đồng chí Tổng Bí thư phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trên cả 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, chỉ ra tính chất, phạm vi, xu thế và hậu quả của những yếu kém, khuyết điểm đó. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét toàn diện, chỉ ra nguyên nhân chủ quan và khách quan của những yếu kém, khuyết điểm, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu; khẳng định các nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động lẫn nhau, xuyên thấm vào nhau rất phức tạp. Điều đáng lo ngại là, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, lơ là trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện chưa tốt, bị buông lỏng, không ít nơi có tình trạng dân chủ hình thức; nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện kém, thiếu thẳng thắn, trung thực. Việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời, công tác cán bộ còn nhiều bất cập. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên ý chí, khơi dậy hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nghiên cứu lý luận còn bất cập, lạc hậu. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết. Trên cơ sở xác định ba nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách nêu trên, Trung ương đã chỉ ra các giải pháp mang tính đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây” “xây và chống”, tập trung vào những vấn đề bức xúc nhất, cấp bách nhất với 4 nhóm giải pháp: (1) Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong và gương mẫu của cấp trên; (2) Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; (3) Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; (4) Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tinh thần toát lên trong các nhóm giải pháp đó là: Xác định những việc cần làm, có thể làm ngay và những việc cần có thời gian chuẩn bị, nhất là về vấn đề xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách kiên quyết, hiệu quả. Những việc cần làm ngay là: Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tự giác, gương mẫu, tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình; cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh chỉ đạo việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết từng vấn đề cấp bách, những việc cần làm ngay, xác định rõ nội dung, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Nghiêm túc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý dứt điểm một số vụ việc mà dư luận quan tâm; cải tiến, nâng cao chất lượng việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong các nhóm giải pháp, cần đặc biệt chú ý chuẩn bị và tiến hành tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn đạo đức lối sống của bản thân và của người thân trong gia đình. Mỗi đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cán bộ chủ chốt các cấp phải nghiêm túc thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xét xử, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; có giải pháp xây dựng cơ chế để nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia xây dựng Đảng. Có cơ chế phát huy dân chủ thực sự, thực hiện công khai, minh bạch; khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc việc chất vấn trong Đảng được quy định từ nhiệm kỳ khóa IX. Về một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt. Vấn đề quyết định bây giờ là khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết, quyết tâm thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện. Tổng Bí thư lưu ý các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, hành động, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị này, căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình, ngành mình; phải làm khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ, rõ ràng. Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì, phải tự giác, gương mẫu làm trước. Các nhiệm vụ và giải pháp phải được thực hiện một cách đồng bộ, tổng hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và Nhà nước; kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây”; nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng phải được đặt trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có tính chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, lại được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong phiên họp buổi sáng 27/2, Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phổ biến Chỉ thị của Bộ Chính trị, dự thảo Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Buổi chiều, Hội nghị đã nghe đồng chí Tô Huy Rứa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phổ biến Hướng dẫn kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng chí Ngô Văn Dụ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện “Quy định về những điều đảng viên không được làm”; đồng chí Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn Kế hoạch công tác tư tưởng và Kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 –CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong các ngày diễn ra Hội nghị, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đại biểu thảo luận quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị; góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị và bàn các biện pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4. Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 29/2./. Các từ khóa theo tin: Bộ Chính trị triệu tập hội nghị cán bộ toàn quốc Lời bàn của Phamvietdao.net: Chúng ta còn nhớ cái cuộc chỉnh Đảng,chỉnh quân năm 1953; Sau cuộc chỉnh này là các cuộc đấu tố diễn ra tại nông thôn và quân đội để làm tiền đề cho những cuộc đánh nhau to trong năm 1954…Nếu chính Đảng, chỉnh quân mà không để đánh nhau thì sẽ nhờn chỉnh…Đã thấy một vài tín hiệu phát ra trong những ngày gần đây và dư luận vỉa hè cho thấy: Không còn con đường nào khác, nhất định nội bộ Đảng phải đấu nhau để vỡ bung ra một cái gì đó, nếu cứ thỏa hiệp vô lối với nhau như hiện nay, Đảng sẽ đưa tiền đồ dân tộc này xuống hố vì trong Đảng có quá nhiều chuyện bê bối, khuất tất lắm rồi… Sáng 27/2, Hội nghị phổ biến, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XI) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) khai mạc ngày 27/2/2012. (Ảnh: trang web Chính phủ) Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt, quán triệt Nghị quyết. Các đồng chí Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng -Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: Nghị quyết trung ương 4 rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm, tán thành cao và cho rằng, lần này, Trung ương đã chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng tình hình và đề ra đúng các giải pháp, qua đó hy vọng sẽ tạo bước chuyển biến rõ nét, rõ rệt trong công tác chỉnh đốn Đảng, để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, dư luận cũng đang chờ đợi và có phần băn khoăn, lo rằng liệu Nghị quyết lần này có được tổ chức thực hiện hiệu quả không. Tâm trạng này là có thật, rất phổ biến, rất chính đáng và cũng là điều day dứt, trăn trở chung của tất cả đảng viên và nhân dân. Chính vì vậy, hội nghị cán bộ toàn quốc để quán triệt Nghị quyết trung ương 4 và Chỉ thị của Bộ Chính trị có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Mục đích của Hội nghị này là thông qua việc giới thiệu, phổ biến các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt trình bày 4 phần lớn là: Vì sao lúc này Trung ương phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng, Mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị và phạm vi của Nghị quyết, Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị và một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu rõ phạm vi của Nghị quyết lần này là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong 3 vấn đề trên, mặc dù không thể coi nhẹ vấn đề nào, nhưng đứng trên tổng thể mà xét, hiện nay, cái làm cho quần chúng oán thán nhất, gây mất lòng tin nhất, làm xói mòn bản chất Đảng chính là sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Điều này thật là nghiêm trọng. Cho nên, Trung ương thống nhất xác định vấn đề thứ nhất, tức là Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất, là khâu đột phá trong toàn bộ

  Bình luận bởi Đơn tố cáo tham nhũng cấu kết từ TW tới các bộ các Tỉnh Thành cướp ruộng và buôn bán chế độ thật không được Đảo ngũ là thương bệnh binh nạn nhân đi ô sin đảo ngũ là bí thư huyện hoài đức — 08/04/2012 @ 8:30 sáng | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: