Hoàngquang’s Blog

11/02/2011

Cựu Chủ tịch QH: Ba vấn đề cốt lõi khi sửa Hiến pháp

Filed under: Chính trị- xã hội,Hiến pháp-Pháp Luật — hoangquang @ 9:20 sáng
Tags: ,

Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


Nguyễn Văn An

Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hi vọng lần sửa đổi Hiến pháp này sẽ bàn kĩ 3 vấn đề cốt lõi: Dân được quyền phúc quyết Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp để đúng nghĩa là người chủ đất nước; Quyền của nguyên thủ quốc gia cần được tập trung hơn; Phân công và kiểm soát quyền lực nhà nước cần được cân bằng hơn để phòng ngừa lạm quyền và thoái hóa quyền lực. (more…)

Cách mạng không cần lãnh tụ

Filed under: TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN,Thế giới — hoangquang @ 9:04 sáng
Tags:

& Khi Ai Cập nổi dậy

Lính Việt Nam sẽ theo gương Ai Cập hay Trung Quốc?

***
Cách mạng không cần lãnh tụ

Trần Giao Thủy

Trong cuộc lật đổ chế độ độc tài vừa xẩy ra ở Tunisia và gần hơn nữa, trong cuộc biểu tình đang có cả 10.000 người và ngày càng đông hơn tại quảng trường Tahrir (Giải Phóng) ở thủ đô Cairo của Egypt ai là thủ lãnh, ai chủ động và lãnh đạo?
Trong những nhóm này, sinh viên,những người hoạt động trên mạng internet, chuyên viên vận động quần chúng, chính khách đối lập, hay Tổ chức Hồi giáo chính thống, ai là thủ lãnh?
(more…)

Ngày đầu xuân, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét Cù Huy Hà Vũ

Filed under: Chính trị- xã hội,TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN — hoangquang @ 8:48 sáng
Tags: ,

“… những băn khoăn, những ưu tư của Vũ, là những băn khoăn và những ưu tư của mọi người, được Vũ nói hộ ra đấy thôi …” Nguyễn Trọng Vĩnh

Đăng bởi bvnpost on 10/02/2011
Phạm Toàn

Hỏi những quan tham lại nhũng / làm giàu chết có mang đi? Nhắc kẻ nắm quyền hống hách / Nhớ chăng quan chỉ một thì? Nhắc kẻ độc tài độc đoán / Trên đời từng có Hít-le. Nhắn kẻ ba hoa dối trá / Tô hồng dễ mấy ai nghe?!

(more…)

HỒI KÝ TRẦN VĂN GIÀU (XII & XIII)

Filed under: TƯ LIỆU,TƯ TƯỞNG — hoangquang @ 8:38 sáng
Tags: ,


Mạn đàm về Đại học Việt Nam

Filed under: TƯ TƯỞNG — hoangquang @ 8:27 sáng
Tags:

Đăng bởi bvnpost on 10/02/2011
Đoàn Thanh Liêm & Phạm Xuân Yêm

Bài này viết ra như một tiếp nối nhỏ so với những gì mà GS Hoàng Tụy đã từ lâu phát biểu, đặc biệt câu sau đây1 trích trong kỷ yếu Sĩ phu thời nay: Thật ra, giáo dục và khoa học của ta không chỉ tụt hậu mà đi lạc ra ngoài con đường chung của thế giới, hết sức ‘không giống ai’ và đó là nguồn gốc của mọi vấp váp, khó khăn khi hội nhập nếu không kịp chấn chỉnh.”

1- Triết học không phải là một giáo điều
Đại cương, sinh viên ngành triết học được hướng dẫn về phương pháp suy luận và cách thức đặt vấn đề nhằm tìm hiểu sự thật trong cuộc sống nội tâm, cũng như khám phá ra những quy luật vận hành của xã hội, của vũ trụ nhân sinh. Triết học cũng trình bày cho sinh viên hiểu biết được lịch sử (more…)