Hoàngquang’s Blog

16/11/2010

Các nhà lý luận cộng sản kỳ cựu góp ý văn kiện đại hội Đảng

Filed under: Chính trị- xã hội — hoangquang @ 2:59 sáng
Tags:

Các nhà lý luận cộng sản kỳ cựu góp ý văn kiện đại hội Đảng
Giáo sư Trần Phương |10-11-2010|

&HUA-RA! CÁC VỊ “CỘNG SẢN GỘC”… “TỰ DIỄN BIẾN”!
Ns Tô Hải

*
BIÊN BẢN HỘI THẢO KHOA HỌC
HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VN và TRUNG TÂM TT và DBKT – XHQG

(Chưa được chỉnh lý)
Chủ trì: GS Trần Phương, Chủ tịch Hội KHKTVN Khai mạc: 8h30
Thành phần:
– Hội KHKT – XH QG
– Một số thành viên Tổ Biên tập Cương lĩnh
– Một số cán bộ nghiên cứu (được mời)
Nội dung: Góp ý cho các Dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng.
1. GS Trần Phương: Đề nghị nói ngắn, nói rõ: muốn sửa điều này, bổ sung điều kia thôi, không cần giải thích vì mọi người đều đã đọc, đã biết cả. Nói ngắn để nhiều người được nói, và nghe đươc ý kiến của nhiều người.
2. GS Đào Công Tiến: Không nên giữ “kim chỉ nam” như cũ. Phải coi cái đúng ở mọi thuyết đều là nền tảng tư tưởng.
Cần nhận thức lại CNXH, CNXH như cách hiểu chính thống, ngòai khẩu hiệu “Dân giàu nước mạnh” như mục tiêu thì được; nhưng 3 đặc trưng ở mô hình trong đó Đảng CS toàn trị, đấu tranh giai cấp, …thì cần thay bằng một mô hình văn minh hơn. Ở đó, dân quyền, pháp quyền phải là tối cao. Hiện nay cần tăng cường tư tưởng khoan sức dân (như Di chúc của Bác Hồ).
Các giải pháp đột phá: phải nhằm vào cải cách chính trị (chứ không chỉ kinh tế).
3. Ông Việt Phương: Nay người ta không quan tâm góp ý vào văn kiện, vì cho rằng ĐH nào cũng chủ yếu là vấn đề nhân sự thôi. Về văn kiện, có 5 ý sau:
– Quá dài, rất trùng lắp
– Đã có một số chủ trương đúng, mới đã được ghi nhận trước đây. Không được tước bỏ đi. Phải đưa trở lại + nhiều cái mới nữa. Những cũ kỹ, lạc hậu, sai lầm quay lại nhiều quá.
– Rất nhiều điều chỉ có thể là dự báo KH lại coi là chủ trương, Ví dụ: Đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam thành thế này, thế kia.
– Giữa các văn kiện không có tư tưởng thống nhất
– Văn kiện bị tụt lùi xa so với đại hội Đảng IX, đại hội Đảng lần thứ X.
Nếu có thể sửa chữa tí nào thì tốt. Hoặc nên có một Nghị quyết mới, khác. Chỉ nên 10-15 trang, chủ trương tinh túy thôi.
4. Ông Nguyễn Trung:
– Văn kiện chưa rõ vấn đề giải phóng con người, mà còn chưa thống nhất được dân tộc về ý chí, về con đường đi.
– Nhận định về quốc tế, về các nước XHCN và tình hình đất nước sai. Nên bỏ đi!
Nên có một Nghị quyết khác với các vấn đề chính là:
– PTBN: nên ghi rõ thành 1 chủ trương + chương trình hành động cụ thể. Thủ tướng đã có một bài viết về vấn đề này rồi.
– Quan hệ đối ngoại, nhất là đối với Trung Quốc: phải rõ quan điểm.
– Cải cách thể chế chính trị thành một vấn đề bức xúc, không giải quyết không phát triển được. Phải xây dựng Hiến pháp mới.
5. PGS Võ Đại Lược:
Đồng tình với các ý kiến trước. Lẽ ra Hội thảo phải có người lãnh đạo nghe.
Ta đang sống trong thời đại Thế giới đại điều chỉnh, nhưng Văn kiện không ghi nhận được điều này.
Đánh giá sai nhiều lắm. Ví dụ: Sụp đổ của XHCN là tổn thất, vậy không phải là thời cơ à?
Định nghĩa về CNXH; Công hữu là chủ đạo? thật là vô lý, có hại cho đổi mới! Doanh nghiệp Nhà nước là chủ đạo, nền tảng của kinh tế nhà nước, chỗ này là phi XHCN nhất, nguy hiểm quá.
Ngoài chủ trương công hữu và Đảng CS lãnh đạo chả khác gì phương Tây.
Vấn đề hoàn thiện thể chế ghi trong Văn kiện lại không có định hướng, trở nên vô nghĩa.
Phải có thí nghiệm thể chế, nên xây dựng đặc khu kinh tế.
Tóm lại: Các Văn kiện hiện quá lạc hậu so với thời đại.
6. TS Nguyễn Mại:
– Có 3 chỉ tiêu cần thay đổi; thu NS 26% (quá cao), 5 năm qua thu 28%; điều chỉnh Tổng đầu tư XH/GDP: 42% (quá cao, chỉ nên 35% thôi; thu thuế qua hải quan là hơn 30%. Rất phi lý! Phải tăng thu trong nước, giảm thu hải quan. Các nước thu trong nước tới 90%.
– Phải khoan sức dân. Cần cải cách thuế một cách cơ bản, triệt để.
– Đề nghị phải làm rõ PMU 18, Vinashin.
– Đột phá 3 lĩnh vực nêu trong Văn kiện thì không phải là đột phá. Phải đột phá Tư duy!
– Đã đến lúc phải đổi mới hệ thống chính trị, phải phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng của nhà nước. Quốc hội hiện chưa phải là cơ quan lập pháp!
Tôi nghĩ vấn đề Đảng có thật sự muốn nghe hay không?
7. Ông Vũ Khoan:
– Tiêu chí thực hiện CNH như thế nào? Nhưng trong điều kiện phải Hiện đại hóa, chứ không chỉ Công nghiệp hóa.
– Xử lý những bất ổn trong kinh tế vĩ mô; thâm hụt Ngân sách, nhập siêu quá cao;
– Hoàn thành đầy đủ cái nền tảng hay là xây dựng mới?
– Tình hình Quốc tế khó khăn hơn trước; sau khủng hoảng người ta thay đổi cả, ta không rõ;
– Nhân tố Trung Quốc chưa tính hết và chưa đúng. Ví dụ: dùng Nhân dân tệ làm phương thức thanh toán.
– Về mô hình phát triển: Văn kiện trình bày chưa rõ. (chưa hình thành được mô hình Phát triển cho 10 năm tới).
– Vấn đề đột phá: (bây giờ thành mốt rồi), nên đưa nguồn nhân lực lên đầu tiên. Trong nhân lực quan trọng nhất là vấn đề người lãnh đạo. Giáo dục chưa biết là đi theo hướng nào?
– Thể chế: Phải đặt vấn đề về thể chế quản trị quốc gia.
Góp ý chỉ ta là với nhau chăng? Dân có biết gì đâu? Đại hội Đảng bộ các cấp cũng có đóng góp gì đâu Văn kiện thiếu vấn đề giải pháp, không biết làm thế nào để thực hiện những ước muốn kia?
8. Ông Vũ Tuấn:
Văn kiện không phản ánh được cuộc sống. Phải đưa cuộc sống vào Nghị quyết. Đổi mới chính trị chưa theo kịp đòi hỏi, đang cản trở.
Xác định cho rõ vai trò lãnh đạo của Đảng: Lãnh đạo là ai? Ai cho anh quyền lãnh đạo? Chính quyền thì ỷ lại Đảng, cái gì cũng đợi để Thường vụ bàn!
9. PGS Trần Đình Thiên:
25 năm qua, điều ta đạt được là nhờ chuyển sang thị trường chứ không phải là do định hướng XHCN. Gắn CNXH với thị trường như thế nào không rõ. Bây giờ thế nào là chủ đạo?
10. TS Lê Đăng Doanh:
– Cần kiểm điểm lại các nhiệm vụ ghi trong Đại hội Đảng lần thứ IX; đại hội Đảng lần thứ X.
– Có một số việc không làm. Ví dụ: Luật về Hội, Luật về quyền tiếp cận thông tin, Luật Hiến pháp .v.v…Tại sao Đảng lại không thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng?
Vậy sắp tới có quy chế gì không?
Đổi mới thể chế phải là then chốt! Phải ngăn chặn lợi ích nhóm, kiểm soát sự lãnh đạo của Đảng. Cần có luật về sự lãnh đạo của Đảng.
Thể chế là vấn đề sống còn. Đảng phải đổi mới, phải được giám sát.
Tình hình Kinh tế vĩ mô và Kinh tế thế giới không giống như trong Văn kiện.
Phải nhìn thẳng vào sự thật. Lừa được người ta mà không lừa được thực tiễn đâu.
Các nước xung quanh cải cách rất nhanh. Ở ta có 3 vấn đề bức thiết: Thể chế, lợi ích nhóm, vận hành quyền lực tùy tiện không thể không giải quyết.
11. GS Nguyễn Đình Hương:
Tôi vẫn hy vọng đóng góp của ta đến được Trung Ương.
Các văn kiện còn mâu thuẫn. Ví dụ như nội dung nói về cơ cấu còn khác nhau. Vậy cần có sự thống nhất về thuật ngữ giữa các văn bản.
12. GS Lê Du Phong:
Tôi có 4 nhận xét:
– Tư duy lý luận lạc hậu, mâu thuẫn, Xa rời thực tiễn; thụt lùi so với Đại hội Đảng lần trước; Vấn đề công hữu, Kinh tế nhà nước là chủ đạo, bình đẳng mọi thành phần là những vấn đề nổi cộm.
– Lòng tin của dân đối với Đảng, với chế độ giảm.
– Xem thường lịch sử; nói CNXH là điều kiện để độc lập. Các triều đại trước có CNXH vẫn độc lập.
– Không gắn với thời đại, xem thường thiên hạ.
Nếu cứ thế này, đến năm 2020 chắc chắn sẽ tụt xa so với các nước. Hungari năm 2001: 5000 USD/ người, năm 2008 ; 15000 USD/người, họ nhanh hơn ta nhiều.
Đột phá: Đầu tiên là đổi mới hệ thống chính trị vì đang là vật cản.
13. GS Trần Phương:
Hiện nay ta thích nói một cách, làm một cách khác. Ta nói Chủ nghĩa Mác-LêNin, nhưng nó là cái gì mà bảo nó là nền tảng? Ta có làm theo các nguyên tắc của CN Mác không? Đổi mới của ta thực chất là “thụt lùi”; thừa nhận cả Kinh tế tư nhân … Mác đã sai khi dự kiến về đặc trưng của CNXH. Ta giả vờ theo Mác, vì nói vậy nhưng đã làm khác đi rồi.
Đổi mới là so với cái đã sai trong 20 năm trước!
Mác nói: triệt tiêu chế độ tư hữu, thế là sai! Vì mất động lực.( Giống nhận xét của Victo Hugo về Mác).
Vậy: CNXH là gì? Có ai trả lời được không?
Ta nói và ta biết là ta đang bịp người khác! Nhưng “Người ta chỉ có thể lừa bịp được vài người trong mọi lúc, lừa được mọi người trong vài lúc; nhưng không thể lừa được mọi người trong mọi lúc!” ( Abraham Lilcon ).
Vậy, viết thế nào thì viết, nhưng đừng đao to búa lớn quá.
Mác mới là phác thảo, dự báo về XH tương lai chứ có phải nguyên lý, kinh thánh đâu? Liên Xô cũng từ chối XHCN đấy chứ!
Không thể nói Kinh tế nhà nước là chủ đạo được, nhiều nhất chỉ là nòng cốt thôi. Nói thế là sai với thực tế. Có sử dụng quả đấm thép nào đâu?
Phải xác định rõ CNXH là gì? Định hướng nó là gì? CN Mác-Lê nin có điều đúng, có điều sai rồi! Vậy thì phải xem trong đó có cái gì là nền tảng chứ. Bây giờ có đến 6,5 tỷ người, đến nước sạch cũng bị thiếu rồi, đánh nhau vì nước uống. Cái gọi là CNCS đã là ảo tưởng rồi.
Tôi nói với ông Đỗ Mười, ông Phạm văn Đồng là đến cuối thế kỷ XXI này, con cháu chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến CNXH.
Tóm lại, cương lĩnh viết không rõ ràng. Chiến lược cũng nhiều điều không rõ ràng.
Nông dân còn chiếm đa số. Đầu tư cho nông nghiệp quá thấp, suốt cả 30 năm nay. Đê đập không tốt, hệ thủy nông, hồ chứa nước …
Sắp tới ta 100 triệu dân, nuôi số này như thế nào? Đảng này, Chính phủ này muốn ổn định phải lo đến nông dân. Phải sửa chỗ đầu tư bất cập vào nông nghiệp.
Phân cấp quản lý 10 năm qua là sai. Vì biến thành rất nhiều “vương quốc”!
Tỉnh nào cũng có xi măng, sân bay, nhà máy thép, cảng biển …đầu tư nham nhở. 15 khu Kinh tế, làm gì có tiền mà làm 15 khu Kinh tế.
Tổ chức quản lý các Doanh nghiệp nhà nước sai! Nhật chỉ có MITI, nhưng dưới nó là các tập đoàn tư nhân lớn. Ta thì Bộ không làm quản lý, sửa chữa, đi quản Doanh nghiệp, làm sao quản nổi?
Tài sản toàn dân ai quản? Phải xử lý vấn đề này như thế nào? Như vậy, cơ chế quản lý không rõ ràng, phải sửa!
Thể chế: Loài người đi đến chỗ Dân chủ. Nhưng thế nào là Dân chủ?
Nhất định phải đến chỗ Dân chủ + Pháp quyền.
Đảng quyết mọi thứ mà lại không chịu trách nhiệm gì. Thế mới chết chứ.
Không phải chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà cả quan điểm tư tưởng đấy.
Viết rằng 2020 thành nước công nghiệp mà có 3000 USD/người là bịp dân. Nước CN mà có 3000 USD/người thôi à! Vậy mục tiêu không rõ ràng và không đúng.
Cương lĩnh cũng không chỉ cho biết cần làm gì. Ba cái đột phá không phải là đột phá. Không đột phá vẫn phải làm 3 cái đó. Cương lĩnh và văn kiện đều theo tinh thần chúng ta quyết làm tất cả. Thành ra chúng ta không làm gì cả. La liệt, đủ thứ ; không thể góp ý gì được, không biết làm gì để tiến lên.
14. Ông Nguyễn Trung(lần 2):
Nên lưu ý kiến của TS Lê Đăng Doanh. Đừng say mê về chuyện tăng trưởng con số, vì có thể vì nó mà sụp đổ.
Kiến nghị: Kinh tế nhà nước chủ đạo là thế nào? Cần định nghĩa rõ. Có phải làm những cái tư nhân không được làm không? Đề nghị bỏ hẳn cái phần làm trái nghề đi. Bỏ hẳn phần bao cấp quyền, bao cấp vốn, mà chỉ còn dịch vụ công.
Vấn đề phụ thuộc vào Trung Quốc, rất nguy hiểm. Toàn bộ xuất siêu của ta đập vào nhập siêu của Trung Quốc mà không đủ. Nếu Trung Quốc chỉ dùng Nhân Dân tệ để buôn bán khu vực thì ta nguy.
Nhân sự: Tổng Bí thư phải gương mẫu thực hiện công khai minh bạch; nên có chương trình hành động, có cam kết; có một tổ chức giam sát việc thực hiện cam kết.
15. GS Đào Xuân Sâm:
Tại sao Văn kiện lại ngổn ngang thế.
Trong hành trang của Đảng đừng nên nói CN Mác-Lênin vì ta không có nguyên bản, chỉ có du nhập. Hành trang đó bây gìờ vẫn mang vào Đại hội Đảng XI. Nên xem lại trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cương lĩnh thất bại, tuyên truyền thất bại. Lý luận chính trị chưa bao giờ suy đồi như bây giờ. Học viên bây giờ phải học cưỡng bức 3 chứng chỉ.
Trong khu vực Doanh nghiệp nhà nước không tìm thấy động lực nối tiếp. Ngổn ngang quá. Giả dối quá. Thật là bi kịch.
Cảnh ngộ của Đảng ta từ sau Đại hội XI bắt đầu bước vào suy đồi. Không loại trừ khả năng Dân tộc phải chịu đựng nhiều năm.
Sửa gì? Nên tập trung vào Đảng, Nhà nước, khu vực công.
16. GS Phan Văn Tiệm:
Tôi chia sẻ với tất cả các ý kiến đã nói, rất tâm đắc. Văn kiện ít tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nên viết lại Cương lĩnh. Cụ Hồ rất ít nói về CNXH.
Phong trào Cộng Sản quốc tế rất tả khuynh, biểu hiện rõ nhất là căm thù tư hữu. Sức sống của chế độ tư hữu lớn lắm.
Từ nay từ bỏ chủ đạo. Không nên lập ra các Tập đoàn Kinh tế, vì đó là sân sau của quan chức.
17. Bà Phạm Chi Lan:
Cảm nhận chung của các địa phương giống như các anh vừa nói. Mọi người ngạc nhiên hỏi rằng: “Bây giờ viết vậy, họ tin thế thật à?”. Dân còn tin Đảng như tôi nói đây? Toàn là giả dối cả. Cộng đồng quốc tế người ta cũng có tâm trạng như vậy.
Người ta bình luận, Triều Tiên dại quá! Lại đưa ông Kim con 27 tuổi lên đại tướng. Khôn ra thì luân chuyển một chút rồi hãy lên!
Nếu đưa cái Cương lĩnh Chiến lược này ra mà thông qua thì sẽ ra sao đây?
Quả đấm thép không đấm vào đối thủ mà lại đấm ngay vào chính ta.
Còn 2 “Vinashin” Nữa tình trạng không khác gì Vinashin, rất nguy hiểm.
Nợ công trầm trọng quá!
Cải cách hệ thống chính là nút thắt phải gỡ.
18. Bà Dương Thu Hương:
Văn kiện thì không có gì mới về nhận thức lý luận, không sát thực tiễn, cái cũ không sửa được, vậy thì sẽ đi đến đâu?
Định hướng XHCN của Kinh tế thị trường, của Công nghiệp hóa là gì mà cứ phải có cái đuôi ấy?
Dân Chủ thì ở đâu cũng giống nhau; dân được nói mới là Dân Chủ.
Đảng vẫn đặt Dân tộc sau giai cấp, Cương lĩnh như thế không tập hợp được lực lượng.
GDP 2005 khác 2010 về giá nên không rõ có thật phát triển không?
Dự thảo Văn kiện đánh giá: “Dân chủ trong Đảng được mở rộng”. Tôi nghĩ trong Đảng là mất Dân chủ nhất. Đại biểu Quốc hội là đảng viên thì phải hy sinh quyền lợi của cử tri, chỉ vì vị trí của đảng viên.
Hầu như không có nhận định nào trong Văn kiện là đúng sự thật thực tiễn.
An ninh quốc phòng; tôi đang rất lo sợ. Bauxite Tây Nguyên, cho thuê rừng, lao động nước ngoài …không được giải quyết dứt điểm. Trong các báo cáo đề cập rất mờ nhạt.
Niềm tin của dân với Đảng giảm sút thì trách nhiệm của Đảng đến đâu? Liên Xô đổ vì dân không còn tin Đảng.
Phần viết về nguyên nhân: đánh giá rất sơ sài và đổ cho khách quan.
Tất cả yếu kém trên mà chỉ nói Ban chấp hành Trung Ương xin tự phê bình…; nói thế quá nhẹ nhàng; mà không nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm.
Phương hướng Phát triển đất nước thì thiếu giải pháp.
19. TS Lưu Bích Hồ:
Tôi đánh giá rất cao Hội thảo này, vì rất thẳng thắn, cởi mở. Tôi rất chia sẻ các ý kiến các anh các chị hôm nay.
Nhưng nói mãi mà vẫn không vào được Văn kiện. Có lẽ cần có ngọn cờ của đổi mới thì mới vào Văn kiện được.
Tôi nghĩ đất nước ta chưa bao giờ dân trí cao như bây giờ. Nhưng trình độ lãnh đạo thì khó xác định. Họ hiểu biết mà không nói ra. Dẫu sao, nói chung trình độ trí tuệ thì chưa bằng bên ngoài. Đây là nguyên nhân làm cho cuộc sống không vào được Văn kiện.
Vậy có thể thay đổi được không? Tôi còn một chút hy vọng. Đề nghị anh Trần Phương giảng lại cho các đồng chí Trung Ương hiểu thế nào là công hữu, vì trước anh đã giảng cho họ làm như hiện nay. Nay anh cần giảng giải lại cho họ.
Đề nghị bỏ Doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo; thừa nhận Xã hội Dân sự và phát triển Xã hội Dân sự.
Bây giờ tình thế và ngọn cờ không giống như hồi Đại hội Đảng lần thứ VI.
Nền tảng của xã hội ta là gì? Tôi xin hỏi ý kiến các anh? Đảng có dựa vào công nhân không? Có dựa vào nông dân không? Tôi nghĩ không? Vậy dựa vào cơ sở nào? Có dựa vào trí thức không? Cũng không nốt!
Vậy có phải doanh nhân? Mà doanh nhân lại chỉ là các Doanh nghiệp nhà nước ư? Phải viết lại, đánh giá lại chỗ này trong văn kiện.
Thế giới bao giờ cũng phải dựa vào trí tuệ, nên phải dựa vào trí thức và doanh nhân. Nhưng lại mâu thuẫn với điều lệ Đảng!
Nếu không kịp sửa, đề nghị không thông qua Cương lĩnh! Để lại sau.
20. PGS Võ Đại Lược(lần 2):
Còn một vấn đề chưa nói đến là công tác cán bộ. Tình trạng mua quan bán chức lộ liễu, công khai, hết sức nguy hiểm. Thị trường quan chức bóp chết tất các thị trường khác.
Cơ chế tuyển dụng, tuyển chọn cấp cao như thế nào? Không công khai minh bạch.
Người lãnh đạo ở các cấp không có chịu trách nhiệm gì cả với quyết định của mình. Bộ giao thông, Bộ xây dựng … cầu đổ, nhà đổ, không thấy nói gì về trách nhiệm cả. Một đất nước như vậy thì không mong đợi gì!
21. GS Vũ Huy Từ:
Tôi rất nhất trí với tất cả các ý kiến từ sáng đến giờ. Chưa bao giờ vấn đề nghiêm trọng như bây giờ. Dân không còn tin Đảng như trước nữa. Không ai quan tâm nữa.
Xin lưu ý: trong Dự thảo có câu: Nhà nước tập trung xây dựng đường bộ + đường sắt cao tốc Bắc – Nam. Có nên đưa vào không?
22. GS Trần Phương (lần 2):
Tư tưởng trong Đảng không rõ ràng. Có nguyên nhân của nó đấy. Trước đây có Nghị quyết của Đảng cộng sản và Chủ nghĩa quốc tế (1957 và 1960), xem đó là những quy luật và dựa vào đó, người ta khai trừ Nam Tư ra khỏi các Đảng Cộng sản.
Cương lĩnh 1991 vẫn y như quan điểm chung của hệ tư tưởng cũ. Chưa có đổi mới gì cả. Vì chưa kiểm điểm lại hệ tư tuổng cũ.
Hội đồng Lý luận TW có bao giờ ngồi lại nghĩ xem Mác có cái nào đúng, cái nào sai không? Lê nin cũng vậy! Ví dụ: tư tưởng Cách mạng không ngừng.
Cương lĩnh đầy dẫy cái sai, cái mơ hồ. Nói XHCN mà không biết nó là cái gì? Nhiều chuyện ta tự lừa dối mình và lừa dối người khác. Phải sửa!
Nhưng ai sửa?
Kết luận:
Các nhà Kinh tế học thảo luận về Dự thảo Văn kiện, nhưng thực tình không nhằm vào sửa Văn kiện. Ta chỉ chuyển cho Ban Văn Kiện, họ có sửa hay không là việc của họ. Trách nhiệm của nhà nghiên cứu là nói trung thực, thẳng thắn, với tinh thần xây dựng, mong muốn Đảng mạnh lên, đất nước mạnh lên.
Dù không được chấp nhận, nhưng ít ra cũng lưu vào văn bản, lưu lại hậu thế rằng năm 2010 có một số nhà kinh tế đã nói như vậy, để hậu thế biết rằng, hóa ra đất nước cũng còn những trí thức không đến nỗi dốt nát ./. Kết thúc Hội thảo lúc 17 giờ
GS Trần Phương – nguyên phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Khoan – nguyên phó Thủ tướng Chính phủ; PGS Trần đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế; GS Phan văn Tiệm – nguyên thứ trưởng Bộ Tài chính; Việt Phương – nguyên Thư ký cố vấn của cố Thủ tướng Phạm văn Đồng; Dương Thu Hương – nguyên phó Thống đốc Ngân hàng; GS Đào xuân Sâm – nguyên Trưởng bộ môn Quản lý kinh tế trường Nguyễn Ái Quốc; PGS Võ Đại Lược – nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://surfert.nl/index.php5?q=aHR0cDovL2h1bmd2aWV0Lm9yZy9ibG9nLzIwMTAvMTEvMTAvY2FjLW5oYS1seS1sdSVlMSViYSVhZG4tYyVlMSViYiU5OW5nLXMlZTElYmElYTNuLWslZTElYmIlYjMtYyVlMSViYiViMXUtZ29wLXktdmFuLWtpJWUxJWJiJTg3bi1kJWUxJWJhJWExaS1oJWUxJWJiJTk5aS1kJWUxJWJhJWEzbmcv

**
HUA-RA! CÁC VỊ “CỘNG SẢN GỘC”… “TỰ DIỄN BIẾN”!Posted on 15.11.2010 by giaithecs
Ns Tô Hải
Vậy là,:
– sau vụ ba ngàn trí thức ,lão thành cách mạng,tướng ,tá ,văn nghệ sỹ,kể cả (nguyên phó chủ tịch nước),viện sỹ, giáo sư tại chức,lẫn về hưu, huân chương,giải thưởng cao quý như Sao Vàng,Hồ Chí Minh,Fields… đồng lòng ký tên kiến nghị đòi dừng ngay một chủ trương lớn của Đảng là : để cho nước lạ vào Tây Nguyên treo sẵn một quả bom bùn đỏ 15 triệu tấn trên đầu cả miền Nam nước ta.
-Sau vụ cả một khu tập thể các tá,tướng của các cơ quan đầu não bộ quốc phòng,đã về hưu ở khu Lý Nam Đế lên tiếng đòi hỏi phải gạch tên ngay một ông tướng mới lên ,ngồi trên đầu trên cổ mình bằng những chứng cớ không thể chối cãi được ông ta là “kẻ xấu”…
-Sau những ý kiến phản bác của những cá nhân,những blogger,những luật sư,văn nghệ sỹ được phép “có tên miền”trên các trang mạng của mình càng ngày càng ra mặt không đồng ý với một số chủ trương sai lầm của Đảng bằng cách cho chuyển tải những ý kiến xây dựng Đảng, sai với “hướng dẫn xây dựng”112-HD của Ban THTW….đã bị bịt miệng bằng cách phá xập không e dè,….
-Sau những vụ đàn áp,bắt bớ những tên tuổi nổi cộm nhất trong lực lượng đòi hỏi đa nguyên,đa đảng,….
-Sau nhiều ,nhiều thứ nữa mà các nhà lãnh đạo đương thời hoặc không biết ,hoặc biết mà giả vờ không nghe ,không thấy bao giờ: Những vụ “ tự diễn biến hoà bình”chưa từng có từ trong những cái miệng của các nhà cách mạng đàn anh,đàn cha,đàn chú ở bên Tầu ,ở bên Cuba,và gần đây,việc xoá cái chủ nghĩa Mác Lê,trong điều lệ của Đảng sau Đại Hội của cái “Đảng ba đời vua” của dòng họ Kim bên Triều Tiên….
THÌ……CÁI GÌ PHẢI ĐẾN ĐÃ ĐẾN! Đó là;
-VIỆC TUNG LÊN MẠNG TOÀN CẦU BIÊN BẢN CUỘC HỌP GÓP Ý XÂY DỰNG VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG XI,
(Ai chưa đọc xin bấm vào đây)
Lập tức ,như một ánh chớp loè trong đêm tối,những câu chữ trong biên bản này được các tờ báo in, báo mạng ,các blog trên toàn thế giới phổ biến nhanh chóng đến mức không ai ngờ. Nó chẳng được báo Đảng cho phép phổ biến .Vậy mà,những ai quan tâm đến vận mệnh nước nhà đều có nó trong đầu,trong tim….và đi sâu,đi xa trong lòng dân.Thậm chí có người còn cho rằng “Thời cơ thay đổi đã đến nhanh bất ngờ” .Cũng có người thì cho là“Cơ hội để Khai Tử Đảng cộng sản đã tới”!?Thậm chí có người còn “lạc quan” hơn đến độ bàn bạc về hai chữ “khai tử” thay cho hai chữ…“tự tử”(sic) …vì “tự tử” là nói đến “con người” còn “khai tử” thì chỉ là xoá sổ “một cái tổ chức” !!!Dễ chấp nhận hơn! Nhất là cần hoan nghênh những người cộng sản đã tự “ly khai” với cái tổ chức đầy tội lỗi trong quá khứ và hoàn toàn bất lực,bất tài trong lãnh đạo một nhà nước đang hoà nhập vào thế giới văn minh,hiện đại ở thế kỷ XXI này”…Làm sao mà không hua-ra khi thấy những tên tuổi đã từng một thời sắn tay ,hăm hở xây nên cái nhà nước xã hội chủ nghĩa với đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (!) nay lại “phản tỉnh” và nói ra mồm là “Hệ thống chính trị hiện nay là vật cản”(giống bác Ôn-ba-chốp quá!).Làm sao không hua-ra được khi một giáo sư từng làm phó thủ tướng, chuyên dạy về lý luận Mác-Lê cho chính các vị đang nắm quyền đương thời lại tuyên bố là : Mác-Lê-Nin là cái gì? Mà bảo “nó”làm nền tảng” !….là….hiện nay người ta đang “giả vờ theo Mác”….là “lý luận chính trị ngày nay đang suy đồi”..là “Mác mới chỉ phác thảo xã hội tương lai chứ đâu có phải là kinh thánh!”….là ….”ai cũng có thể từ chối cái chủ nghĩa này” !!!Những nhà kinh tế ,một thời từng làm “cố mà vấn” cho các vị nắm quyền đều lớn tiếng phản bác những điều cơ bản nhất về nền tảng của một xã hội chẳng giống ai,vu vơ,mù mịt ,khủng hoảng, thoái hoá, thụt lùi về lý luận cũng như thực tiễn….Các vị đó nhấn mạnh đến khái niệm công hữu-tư hữu,đến Kinh Tế Nhà Nước là chủ đạo ,đến khái niệm Tập Đoàn kinh tế,…..,….tất cả chỉ là cái “sân sau” cho tham nhũng và cần phải bỏ ngay! Có vị còn dí dỏm đề nghị giáo sư Trần Phương hãy dạy lại cho các học trò của mình đang nắm quyền hiểu lại thế nào về những khái niệm trên! Cũng có vị vạch trần những sự ngu dốt không thể tả nổi khi “bịp”dân bằng những hứa hẹn tưởng ghê gớm, vĩ đại lắm bằng cách ghi vào văn kiện những điều ngu xuẩn như sau :Năm 2020 , đi vào công nghiệp hoá GDP của nước Việt Nam sẽ đạt tới “những”…3.000 USD/năm! và dẫn chứng một nước kém phát triển nhất Châu Âu là Bungary ,năm 2001,GDP đã đi từ 5.000USD/ năm tới 15.000 USD từ năm …2009! v v..và v v. Tất cả những tính từ, trạng từ nào mà trước kia các bậc đàn anh như Trần xuân Bách,Trần Độ, Đặng Quốc Bảo,Hoàng Minh Chính…. “lãnh đủ” khi mới chỉ dám nói đến vài chữ”lạc hậu”,”không theo kịp thời đại”,….thì các vị “cộng sản gộc ngày nay” đều buông ra để bà nguyên phó thống đóc ngân hàng làm thư ký ghi chép và tung lên mạng chẳng cần đến 112,113 gì xất…
Riêng tớ,đọc đến đâu thấy mát ruột tới đấy vì :”Té ra các ông này đều nói ra những cái mà cả ngàn người khác ,trong đó có tớ đã nói rồi!”.Chỉ khác là ở cái chỗ….chính mồm các ông cộng sản “cỡ bự” nói ra mà thôi! Không phải do bọn tớ kích động “tuyên giáo”, cho các ông ấy là cái chắc! Tội tình gì, từ nay đã có các ông ấy cùng….chịu !
Tuy nhiên,tớ hết sức chú ý đến những vấn đề đang…có vấn đề như sau :
– Khi nghe các vị ấy lên án,vạch trần ,góp ý : Văn kiện Đại Hội Đảng XI là một tài liệu “ngổn ngang”,”mâu thuẫn”,”dối trá,lừa bịp” ,”ngu dốt” ,”tư duy lạc hậu”,,”thụt lùi so với các Đaị Hội Đảng trước”(?!) và kết luận là “Yêu cầu phải sửa,nếu không sửa không thông qua!?”thì tớ mới tự hào ba phút mà phát hiện ra rằng :
CÁC ÔNG ẤY CÒN THUA MÌNH XA ! vì :
1- Qua mấy trang biên bản “ Hội Thảo Khoa Học”, đọc đi đọc lại thì mới ngộ ra rằng những lời phát biểu của các vị ấy chỉ là những gì CÁC VỊ ẤY THẤY nhưng không tìm đâu ra một câu CÁC VỊ ẤY CẦN LÀM ! Nói một cách khác vạch ra những điều toàn dân đều thấy, cả thế giới đều thấy nhưng “cái thấy” của các vị ấy, dù nó có muộn hơn ngàn người thì nó cũng nặng gấp ngàn lần ý kiến “đã thấy” của người khác.Cái mà người ta cần là các vị ấy chỉ ra cái cần làm cho Đảng của các vị ấy và toàn dân thì bị….tránh né ,hoặc nói xa nói gần ,hiểu sao cũng được!
Tớ thông cảm cho các vị ấy vì…..như ngạn ngữ của người Pháp đã nói mà tớ tạm dịch như sau : “Quyền quí bắt buộc” (Noblesse oblige) nên thôi ! Dù có nói một phần sự thật chậm hơn mọi người thì cũng còn hơn là không nói !
2- Tớ tìm mãi không thấy một câu kết luận nào .Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ngoài câu nói có vẻ đanh thép : Cần phải viết lại dự thảo “nếu không không thông qua”, nghĩa là chỉ cần bỏ đi mấy chữ xã hội chủ nghĩa, Mác Lê là Đảng vẫn tồn tại và “hết thụt lùi” hay sao? Tuyệt đối không có một chữ nào về ‘tự do”, “dân chủ”, về quyền con người, về cách hành xử đối với trí thức, văn nghệ sĩ, mặc dầu cuộc hội thảo khoa học này được tiến hành vào 8h30 phút ngày 7/10/2010 nghĩa là sau khi đã có hàng ngàn nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ ký tên kiến nghị yêu cầu dừng ngay dự án bauxite mà không được ai trả lời. Phải chăng cuộc hội thảo khoa học này là cuộc hội thảo khoa học tiến hành giữa thủ đô Hà Nội.
3- Một vấn đề quan trọng nhất mà tớ mong đợi là vấn đề chính sách đối ngoại trong dự thảo văn kiện sẽ được các vị ấy sẽ có lập trường dứt khoát thì tớ hoàn toàn thất vọng, vẻn vẹn chỉ có mấy chữ “về quan hệ đối ngoại, đối nội với Trung Quốc phải rõ ràng quan điểm” ! (?) Quan điểm nào? Phải chẳng vì tế nhị ? Vì sợ mất lòng? Vì sợ chạm tới đường lối ngoại giao hiện hành mà quý vị ấy không dám nói đến những chuyện đe doạ láo xược Việt Nam đầy rẫy trên mạng của các nhà cầm quyền Trung Quốc ( Mới nhất là tên tiến sỹ khoa học gia Vương Hàn Lĩnh đến tận Sài Gòn họp về Biển Đông đã thẳng thừng tuyên bố: “Trung Quốc đã thực thi quyền tài phán về đường “lưỡi bò” từ 2000 năm trước”! Hoặc “Cho đến năm 1885 ,Việt Nam vẫn là thuộc quốc của Trung Quốc” để rồi cuối cùng ,đe doạ “Các anh sẽ phải hứng chịu các cuộc xung đột bằng võ lực, hoặc thậm chí chiến tranh!”. Vậy mà cái căn nguyên của mọi căn nguyên này các nhà hội thảo khoa học sao có thể ấp úng đến thế?
4- Tớ mong chờ sau những phân tích khá “ác liệt” về bản dự thảo văn kiện Đại hội XI. Các vị ấy sẽ đưa ra một kết luận như tiếng búa gỗ gõ xuống để kết thúc phiên toà rằng hãy “giải tán” hoặc nặng hơn hãy “khai tử cái chủ nghĩa cộng sản” khỏi đất nước Việt Nam này ! hoặc lý tưởng nhất là : Chúng tôi…….nhân danh ….xin tuyên bố cùng tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ đốt thẻ đảng. Và như thế, chẳng ai phải tự tử mà chỉ có đảng bị khai tử mà thôi ! Ít nhất cũng được nhân dân ,thậm chí lịch sử lưu danh….Nhưng không! tuyệt đối không!
Cái kết luận đáng mong chờ sau những lời lên án khá “ác liệt” để toàn dân hua-ra !hua-ra!,hua-a-ra!…… nhiều lần đã… không có! Vang mãi trong tớ chỉ là cái câu “phải sửa đổi, nếu không, không thông qua”,nghĩa là các vị ấy vẫn muốn văn kiện đại hôi Đảng lần này phải tốt lên ,ít nhất là bằng những văn kiện những Đại Hội Đảng trước,khi mà các vị ấy còn đương chức,đương quyền? Buồn năm phút!
Bởi thế cho nên hôm nay, sau khi đọc nhiều ý kiến quá ư lạc quan về vụ “hội thảo khoa học” này, tớ xin phép được “nói lại cho rõ” là hãy hura các vị ấy …. vừa phải thôi !, Hãy chờ xem các vị ấy có dám tuyên bố gì hơn những điều các vị ấy đã dám nói trong hội thảo vừa qua không? Liệu trong các vị này có ai dám làm một một Gorbachev, một Eltsine hay không? Lúc đó chúng ta sẽ Hura, Hura, Hura !vì các vị ấy sẽ được chung sống cùng chúng ta mà không cần …. “tự tử”!
http://tohair.multiply.com/journal/item/25/25
Filed under: CHÍNH TRỊ
« Phản động, Bất mãn Nghĩ về từ “đồng chí” »
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://giaithecongsan.wordpress.com/2010/11/15/hua-ra-cac-v%E1%BB%8B-%E2%80%9Cc%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-g%E1%BB%99c-%E2%80%9Ct%E1%BB%B1-di%E1%BB%85n-bi%E1%BA%BFn%E2%80%9D/

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: