Hoàngquang’s Blog

13/09/2010

THÔNG TƯ 04/2010/TT-TTCP, ĐOẠN TUYỆT CON ĐƯỜNG ĐỐI THOẠI CUỐI CÙNG GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN 12/09/2010

Filed under: Chính trị- xã hội — hoangquang @ 9:59 sáng
Tags: , ,

Hà Đình Sơn
& Sao các vị ăn lương từ tiền thuế của dân lại không bảo vệ dân?

Ngày 11/10/2010, Thông tư 04/2010/TT-TTCP ban hành ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc “Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo” được áp dụng. Như các văn bản pháp luật nói chung, văn bản này cũng bao gồm các nội dung, nhưng nội dung phản ánh mục đích của việc ban hành thông tư này là ở:

Điều 8. Đơn khiếu nại có họ tên, chữ ký của nhiều người

Đơn khiếu nại có họ, tên, chữ ký của nhiều người thì cán bộ xử lý đơn đề xuất Thủ trưởng cơ quan chuyển trả đơn và toàn bộ tài liệu kèm theo (nếu có) cho người gửi đơn và hướng dẫn người khiếu nại,viết đơn khiếu nại riêng của từng người, gửi đến cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc trả lại đơn được thực hiện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong bài viết này, tôi không có mục đích chứng minh và phân tích tính vi hiến, vi phạm pháp luật của thông tư 04/20010/TT-TTCP. Vì đã có và sẽ có nhiều người chỉ rõ hoặc khiếu nại về tính chất bất hợp pháp của hành vi ban hành văn bản này.

Hiện tại, trong ý thức, trong tâm khảm của nhân dân đã mất lòng tin vào Đảng và Nhà nước rồi. Những đoàn người dân oan, bất bình khiếu kiện đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, ở khắp các địa phương trong toàn quốc, đối mọi vấn đề liên quan đến đời sống, xã hội của đất nước đã chứng minh điều này. Trước đây, phương tiện đối thoại duy nhất giữa nhân dân và nhà nước chỉ còn là pháp luật, chứ không phải ứng xử với nhau bằng tâm, bằng lý nữa (tức lòng tin và lý lẽ phải, trái). Nhưng bằng Thông tư 04/2010/TT-TTCP Đảng và Nhà nước đã đoạn tuyệt con đường đối thoại cuối cùng này với nhân dân.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/07/2009 về việc “Ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ”, được coi là quyết định “bịt mồm” trí thức thì nay Thông tư 04/2010/TT-TTCP sẽ là thông tư “bịt mồm” nhân dân, tiếp sau đây sẽ là “luật” gì nữa? Điều này đã chứng tỏ đó là những hành động có hệ thống, chứ không cá biệt, không ngẫu nhiên. Âu đó cũng là câu trả lời đích đáng cho nhân dân về những lời hứa của Đảng và Nhà nước.

Thông tư này sẽ hạn chế, ngăn cản và trong thực tế là triệt tiêu quyền khiếu nại, tố cáo hợp pháp của nhân dân. Nó gần như đồng nghĩa kết thúc thời hạn thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra. Ngoài ra nó còn triệt tiêu quyền khiếu nại, tố cáo ngoài tố tụng hình sự của nhân dân.

Nó phản ánh một tư tưởng, một lối hành xử bất bình đẳng, mang bản chất của tư tưởng Khổng giáo, lối hành xử của nhà nước phong kiến. Phân chia xã hội ra làm 02 loại, loại quân tử và loại tiểu nhân (quân tử, tiểu nhân không phải theo nghĩa xấu, tốt mà theo khái niệm của Khổng giáo). Quân tử là nhà nước, tiểu nhân là nhân dân; nhà nước có quyền áp đặt luật lệ cho nhân dân mà không cần giải thích, nhân dân có thân phận phải chấp hành. Thời đại đó nay, đã lỗi thời, nhân dân không chấp nhận lối hành xử đó. Lối trị nước, trị dân bằng đạo giáo của kẻ cầm quyền không thể thay thế cho “pháp trị”, tức quản lý xã hội, nhà nước trên cở sở pháp luật, dân quyền. Thông tư không thể tùy tiện hạn chế dân quyền, thu hẹp hiến pháp, đứng trên luật, vượt qua nghị định.

Thông tư này sẽ góp phần vào “thành tích” chia rẽ nhân dân, đi ngược đạo lý truyền thống tình làng, nghĩa xóm của người Việt Nam: “sớm lửa tắt đèn có nhau” thành “đèn nhà ai nhà ấy rạng”; “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” thành “phận ai người ấy chịu”. Nếu một mai nước có giặc dã thì tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể trong nhân dân có dễ lấy lại được không. Với lý lẽ này, thì đây rõ là hành vi phản động, hại nước hại dân, diễn biến hòa bình, thù trong chính là đây. Chính vì truyền thống tình làng, nghĩa xóm mà trong lịch sử nước nhiều lần mất, nhưng làng không mất nên đã giữ cho dân tộc Việt Nam thống nhất còn trường tồn đến ngày hôm nay. Kẻ nào âm mưu phá vỡ truyền thống này sẽ phải đối diện với sức mạnh đã được thử thách trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Giải quyết tốt, giải quyết triệt để khiếu nại, tố cáo của nhân dân làm cho pháp luật được thượng tôn trong đời sống xã hội. Trả lại công bằng cho nhân dân, giảm đi oan ức, bức xúc trong xã hội; làm cho nhân dân gần nhà nước, tiến tới tin tưởng nhà nước. Nếu không như vậy hậu quả sẽ là ngược lại dân xa nhà nước, dân không tin nhà nước.

Thông qua kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo nó phản ánh bản chất của chế độ, bản chất của nhà nước, nhà nước đó vì dân đến đâu, hoặc nó cho nhân dân biết nhà nước đó có phải của dân không. Tình trạng khiếu nại, tố cáo của nhân dân nó kết quả của cách điều hành, quản lý xã hội của nhà nước chứ nó không phải là nguyên nhân gây nên bất ổn xã hội. Nó là biểu hiện của căn bệnh ung thư chết người, là kết quả chứ không phải là nguyên nhân, nếu che đậy nó đi, ngăn cản không cho nó bộc lộ thì nó sẽ ăn vào não vào tủy mà không báo trước.

Rồi đây, các sai phạm được bao che, được bảo vệ, không bị xử lý; các “quan lại” nhà nước sẽ càng hoành hành trắng trợn hơn, bất chấp nhân dân hơn. Nhân dân sẽ bị coi thường, nếu không tuân phục sẽ bị đối xử thẳng cánh bằng bạo lực. Đội ngũ dân oan, đi khiếu nại, tố cáo sẽ không được giảm bớt mà sẽ tăng lên chóng. Nhưng nhân dân sẽ không còn phải khổ công học cách viết đơn nữa, vì đơn khiếu nại, tố cáo không còn là công cụ nữa. Trụ sở tiếp dân từ địa phương đến trung ương rồi đây sẽ vắng dân; nó sẽ làm nhàn cho “quan”; chức năng nhận đơn sẽ được thay bằng chức năng trả lại đơn. “Bút, nghiên nuốt hờn đành gác lại”, không bất lực, nhân dân không được cách này sẽ dùng cách khác. Kết cục bất công, oan ức của nhân dân vẫn còn nguyên đấy, đã không được giải tỏa sẽ lại càng được nhân lên, dồn nén đến lúc “tức nước vỡ bờ”, khi đó sẽ không còn pháp luật nào để giải quyết nữa.

Phải chăng cái gì đến nó sẽ đến, thông tư này có mặt trái, nhưng nó cũng có mặt “tích cực” của nó, làm cho xã hội thối rữa nhanh hơn. Thúc đẩy xã hội sớm đi đến cái điểm bộc lộ rõ cái bản chất của nó; rút ngắn thời gian phí phạm của xã hội vì ảo tưởng, vì huyễn hoặc. Nó giúp cho nhân dân ngày càng thấy rõ cái thân phận, cái địa vị của mình, nhân dân tỉnh ngộ.

Nhân dân sẽ nhận ra một chân lý thực tế là khát vọng của nhân dân phải do chính nhân dân giành lấy, không ai là người ban phát và đem đến cho mình cả.

Hà Nội 09/9/2010

H. Đ. S.

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://boxitvn.blogspot.com/2010/09/thong-tu-042010tt-ttcp-oan-tuyet-con.html#more

– Sao các vị ăn lương từ tiền thuế của dân lại không bảo vệ dân?

Đông Ngàn Đỗ Đức
Theo blog Đông Ngàn Đỗ Đức

Qui định mới của Thanh tra chính phủ không nhận đơn nhiều người kí và gửi đi nhiều nơi. Chỉ nhận đơn một người gửi đúng chỗ và thời hạn trả lời trong 10 ngày…

Chuyện thế này thì lạ thật. Người kí quyết định này mà tỉnh táo thì cũng thấy rõ đó là chuyện phi lí.

Lẽ thường chuyện một người bức xúc thì thanh tra có thể thư thư giải quyết, nhưng nhiều người bức xuc thì rõ ràng là việc lớn, thanh tra cần giải quyết ngay vì việc ấy nó can hệ đến nhiều người, ai chẳng hiểu điều đó. Mà nhất là những công dân kí đơn thư có tên có địa chỉ rõ ràng, không phải nặc danh, thì sao thanh tra nhà nước phải sợ, mà phải mừng vì có nhiều công dân đã gạt bỏ được sự sợ hãi để cùng lên tiếng, thuận lợi cho thanh tra chứ..

Theo quyết định trên hóa ra việc một cá nhân là quan trọng, việc của nhiều người là vô giá trị hay sao.

Thật ra việc nhiều người chung đơn mới xảy ra thôi, khi có nhiều vụ việc xâm hại đến lợi ích của nhiều người.

Việc gửi đi nhiều cửa cũng do nguyên nhân gửi một cửa đơn thường mất hút nên gửi nhiều nơi biết là để việc muốn giấu nhẹm bao che cho nhau không che được nữa. Thanh tra nhà nước sợ gì cái xấu được nhiều người biết, mà phải mừng để dễ bề xử trí mới đúng.

Việc đơn kiện đứng nhiều tên thanh tra cũng nên hiểu đó là bộc lộ sự mất lòng tin, sợ rằng khi một cá nhân đơn lẻ dễ bị bỏ qua, nên họ tập hợp lại để lấy thêm sức nặng cho lá đơn. Chỉ là thế thôi. Việc gửi đơn đi nhiều cửa cũng là lí do như vậy. Chả nhẽ vì sức nặng ấy mà thanh tra cõng không nổi nên phải chia nhỏ số đơn kia ra chăng?

Khi người dân gửi một đơn đến đúng chỗ giống như họ kêu ới ông chủ tịch, ới ông công an ơi… là người ta còn tin vào bộ máy nghiêm minh giải quyết được việc cho họ.

Khi gửi đơn đi nhiều nơi thì lúc này là tiếng kêu ối làng nước ơi mất rồi, nghĩa là tiếng kêu của kẻ bị cướp và người ta chẳng còn biết tin vào đâu nữa, cú kêu lên thế, may ra còn có nơi cứu mình.

Nếu thanh tra làm nhanh làm đúng, điều tra chính xác, xử lí nghiêm minh thì lúc ấy Thanh tra nhà nước chẳng cần ra quyết định, chắc chắn đơn tập thể sẽ tự nó biến mất

Mấy lời chân thành trình lên Thanh tra nhà nước.

Nếu thật sự vì dân vì nước thì thanh tra chính phủ nên sớm rút lại quyết định này. Nếu là chuyện tách đũa ra khỏi bó đẻ dễ bẻ thì không còn chuyện gì nói nữa. “Thôi rồi Lượm ơi”.

Sao các vị ăn lương từ tiền thuế của dân lại không bảo vệ dân? hu hu!

12/9/2010
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://danluan.org/node/6386

Advertisements

2 phản hồi »

  1. giao diện chồng chéo khó đọc qúa

    Bình luận bởi bình chân như vại — 14/09/2010 @ 2:44 sáng | Phản hồi

  2. cộng sản vn dang thực hien chính sách TIÊU DIỆT CÁC THẾ LỰC THÙ DICH, qua thông tư 04/2010/tt- ttcp,chúng không chấp nhân dơn kiện tập thễ,tức là sẽ không có nhiều người dược phép tụ tập trước cơ quan công quyền,ai kiện thì dược quan tiếp,còn lại phải giài tán,nếu không chấp hành se bị gán tội kích dộng thì dược công an mời di an dưỡng,và những ai có kiến thức ve pháp luật cũng không dám làm dơn kiếu kiện hộ cho dân ,vì có thể bị gán tội xúi duc.
    cộng sản dùng phương pháp BẺ DỦA TỪNG CHIẾC dể dể bề dàn áp và khung bố người kiếu kiện,một mũi tên bắn ra chết một lúc nhiều chim, rồi dây trên dất nước sẽ không còn ai kiện tụng chính quyền ,tha hồ cho cộng sản cướp bốc,dàn áp khũng bố nhân dân,dúng với khẩu ngử DỈNH CAO TRÍ TUỆ,duoc quyền dứng trên hiến pháp,dưa ra thông tư vi hiến dễ nhân dân vn sớm nổi dậy chôn sống chính thể cộng sản bạo quyền vn./.

    Bình luận bởi H2SG — 14/09/2010 @ 3:49 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: