Hoàngquang’s Blog

28/05/2010

Lá đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Tụ

Filed under: Chính trị- xã hội,TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN — hoangquang @ 2:43 chiều
Tags:

Đăng bởi bvnpost on 28/05/2010

&Thư gửi Hà Sĩ PhuHoàng Hưng
***
Không nghi ngờ gì nữa, cùng với việc Tướng an ninh Vũ Hải Triều khoe với thiên hạ là đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật đánh sập 300 trang mạng và blog “xấu”, việc Công an tỉnh Lâm đồng yêu cầu cơ quan chuyên môn cắt đường điện thoại của công dân Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sĩ Phu, từ hơn nửa tháng nay với lý do điện thoại này đã “chuyển tải những thông tin có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vô hình trung đã đặt Nhà nước Việt Nam vào hàng những thể chế phi nhân quyền và man rợ nhất thế giới!

Kính mong Bauxite Việt Nam sớm đưa lá đơn khiếu nại của công dân Nguyễn Xuân Tụ gửi Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng lên mạng để những người văn minh còn lại ở Việt Nam hiểu được tại sao và như thế nào câu chuyện thuộc thời đại đồ đá đầu thế kỷ XXI này.

Cù Huy Hà Vũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————————————–

Đà Lạt ngày 26/5/2010

ĐƠN KHIẾU NẠI

V/v Công an tỉnh Lâm Đồng can thiệp trái pháp luật với

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng để yêu cầu

Trung tâm viễn thông Đà Lạt ngừng cung cấp dịch vụ

viễn thông trái pháp luật đối với công dân

Kính gửi: Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Hiệp

Tôi là Nguyễn Xuân Tụ (tên gọi khác là Hà Sĩ Phu), công dân Việt Nam, HKTT tại 4 E Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng, xin gửi Giám đốc lời chào trân trọng.

Được sự hỗ trợ pháp luật của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, công dân Việt Nam, HKTT tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội (ĐT: 0904350187), căn cứ Điều 74 Hiến pháp (Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo) và căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo, tôi khiếu nại việc sau đây:

Ngày 08/5/2010, điện thoại số 063.3823510 do tôi là chủ thuê bao và điện thoại số 063.3520915 do anh Nguyễn Xuân Quý, cháu ruột tôi ở cùng nhà, là chủ thuê bao do Trung tâm viễn thông Đà Lạt cung cấp dịch vụ bị mất tín hiệu cùng một lúc. Tôi hỏi thì nhân viên Trung tâm trả lời là 02 điện thoại này mất tín hiệu do bị “sét đánh”?!.

Tuy nhiên phải đến ngày 12/5/2010, Trung tâm viễn thông Đà Lạt mới gửi cho tôi 02 Thông báo cùng số 796/TB-TTDL (bản sao kèm theo) theo đó kể từ ngày 12/5/2010, Trung tâm Viễn thông Đà Lạt chấm dứt:

1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ điện thoại Viễn thông số 006798D ký ngày 02/4/2000 ký giữa Trung tâm với tôi, Nguyễn Xuân Tụ;

2. Hợp đồng cung cấp dịch vụ điện thoại số 9037D ký ngày 05/6/2006 và Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ MegaVNN số 2508/HĐ-TTTH ký ngày 11/5/2007 H giữa Trung tâm với anh Nguyễn Xuân Quý, cháu ruột tôi.

Tôi hỏi lý do của việc chấm dứt các hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông trên thì được Trung tâm viễn thông Đà Lạt trả lời là Trung tâm làm theo yêu cầu của Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 18/5/2010, tôi đến Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Lâm Đồng để khiếu nại thì được Chánh Thanh tra Sở Bạch Ngọc Dũng và Phó Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Thúy Hằng tiếp và trả lời là Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Viễn thông Lâm Đồng ngừng cung cấp dịch vụ đối với hai số thuê bao của gia đình tôi là làm theo yêu cầu của Công an tỉnh Lâm Đồng vì cơ quan này kết luận hai số thuê bao dịch vụ viễn thông trên được sử dụng để “chuyển tải những thông tin có nội dung chống lại Nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Kèm theo Biên bản làm việc số 64/BB-TTr ngày 18/5/2010 do Chánh Thanh tra Bạch Ngọc Dũng ký).

Tôi, Nguyễn Xuân Tụ, khẳng định rằng kết luận trên của Công an tỉnh Lâm Đồng là hoàn toàn trái pháp luật vì chỉ người có hành vi phạm tội mới bị luật pháp trừng phạt bằng cách tước bỏ tất cả hoặc một số quyền cơ bản của công dân trong khi không có bất cứ quy định pháp luật nào trong Bộ Luật Hình sự quy định “sử dụng các dịch vụ viễn thông để chuyển tải những thông tin có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là hành vi phạm tội!

Nói cách khác, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xâm phạm nghiêm trọng ít nhất hai Quyền cơ bản của tôi với tư cách công dân và lợi ích đi kèm được Hiến pháp Việt Nam bảo hộ:

Ø Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật (Điều 73 Hiến pháp);

Ø Công dân có Quyền Tự do ngôn luận, Tự do báo chí, có Quyền Được thông tin (Điều 69 Hiến pháp).

Do đó, nhân danh cá nhân và được sự ủy quyền của anh Nguyễn Xuân Quý, tôi yêu cầu Giám đốc ngay tức khắc hủy bỏ kết luận trái pháp luật nói trên của Công an tỉnh Lâm Đồng và yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Trung tâm viễn thông Đà Lạt tiếp tục cung cấp dịch vụ viễn thông theo 02 hợp đồng mà Trung tâm đã ký với tôi và anh Nguyễn Xuân Quý.

Tôi chân thành cảm ơn và đề nghị Giám đốc ra Quyết định giải quyết Đơn khiếu nại này của tôi theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

NGƯỜI KHIẾU NẠI

Nguyễn Xuân Tụ

Nơi nhận:

– Như trên;

– Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng (để phối hợp)

– Chánh Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng (để phối hợp);

– Giám đốc Trung tâm Viễn Thông Đà Lạt (để phối hợp);

– Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ (để giám sát và hỗ trợ pháp luật).

http://boxitvn.wordpress.com/2010/05/28/l-dơn-khiếu-nại-của-ng-nguyễn-xun-tụ/

_______________

Thư gửi Hà Sĩ Phu

Đăng bởi bvnpost on 26/05/2010

Hoàng Hưng

Mấy hôm nay, làm gì, đi đâu tôi cũng bị ám ảnh vì lá thư ngỏ của nhà thơ Bùi Minh Quốc tố cáo nhà chức trách Lâm Đồng lại cắt điện thoại, internet của anh. Chuyện “cắt” này không mới, cũng không áp dụng với riêng anh. Đó chỉ là một trong nhiều thủ đoạn vừa hèn hạ vừa thô bạo của những kẻ cầm quyền bất trí, bất nhân, bất dũng, mà cơ sở của những cái đó là bất chính, và do đó bất lực trong việc đối phó với chính nghĩa ngày càng sáng tỏ do những con người có trí, có nhân, có dũng – anh là một vị tiên phong trong số đó – xướng lên để thức tỉnh đồng bào.

Cái mới trong chuyện “cắt” này là: Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta công khai bằng văn bản hành chính cái hành động ngang nhiên chà đạp quyền tự do thông tin của công dân được hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Kẻ chà đạp lại chính là cơ quan nhà nước có chức trách thực thi quyền này, Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng! Có lẽ cũng là lần đầu tiên người ta nêu công khai lý do công dân bị cắt quyền thông tin: vì “chống lại nhà nước CHXNCN Việt Nam” theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Công an tỉnh Lâm Đồng).

Đương nhiên, “chống lại nhà nước” thì phải chịu hình phạt, từ tù đầy cho chí tử hình, chứ “cắt” điện thoại thì nhằm nhò gì! Song, tuy không am tường lắm về luật pháp hiện hành, tôi cũng có thể đoan chắc: cái tội tày đình nêu trên chỉ có thể do Tòa án, sau khi xét xử ở ba cấp cho đến giám đốc thẩm, tuyên. Cơ quan công an dù ở cấp cao nhất cũng không có thẩm quyền kết luận và tuyên bố tội này, cũng không có quyền ép buộc những cơ quan nhà nước khác thi hành các biện pháp trừng phạt công dân vì những “tội” do cơ quan mình phát hiện. Một thí dụ không thể hùng hồn hơn: vụ trọng án PMU 16 do Bộ Công an điều tra công phu hàng mấy năm trời, thuyết phục được Tòa án xử ông Nguyễn Việt Tiến tội tham nhũng, cuối cùng còn bị lật ngược, và cả một ông tướng công an lãnh đạo việc điều tra đã hóa thành tội phạm vu cáo!

Như vậy, ta có quyền đặt câu hỏi: phải chăng Công an và Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng bây giờ bất chấp luật pháp, coi thường công luận đến mức không thèm che đậy việc làm phạm pháp của họ như thường thấy ở các trường hợp “cắt” trước đây, như bảo đường truyền hỏng, hay ít ra cứ im lặng mà “cắt”, hoặc chỉ ra lệnh miệng…

Và như vậy, họ có biết rằng chính họ chứ không ai khác đã làm một việc “chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam” bằng cách phá vỡ lòng tin của người dân đối với chính quyền, đối với luật pháp, khiến quốc tế nghi ngờ sự an toàn và minh bạch của luật pháp Việt Nam, khiến kẻ thù của chế độ có bằng chứng hùng hồn về tình trạng không có tự do dân chủ nhân quyền, chỉ có “công an trị” ở đất nước này!

Song, điều ám ảnh tôi chính là mối lo âu: phải chăng vụ việc này là tín hiệu đèn xanh từ cấp cao hơn cho một thời kỳ đàn áp thẳng tay những tiếng nói phản biện, dao găm vung lên chẳng còn cần miệng nam mô? Lòng tôi không bao giờ muốn nghĩ như thế, cầu mong đó chỉ là sai lầm, ngu dốt của một cấp dưới, chứ nếu lo âu kia thành sự thật thì đau đớn lắm!

Đau đớn cho anh, cho chúng ta, những người thực lòng muốn đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước nhưng luôn bị đối xử như kẻ thù, còn tệ hơn kẻ thù, nỗi đau ấy có nhưng rất nhỏ, vì anh, vì chúng ta đã biết và sẵn sàng chấp nhận mọi nghịch cảnh của riêng mình một khi lương tâm đã ra lệnh phải lên tiếng. Mà đau vì dân mình, sau hàng trăm năm đổ máu để đòi quyền sống từ tay bọn vua quan chúa đất, bọn thực dân đế quốc, đến hôm nay vẫn còn và sẽ tiếp tục phải đổ… đổ nhiều thứ, để đòi quyền sống cho ra sống, mà tối thiểu là sống theo luật pháp, từ tay những người từng là con em, đồng chí, từng chung lưng đấu cật!

Hà Sĩ Phu! Anh biết có hàng ngàn tấm lòng luôn ở bên anh. Anh không chỉ là “Hà” Sĩ Phu, tôi gọi anh là “Việt” Sĩ Phu!

25/5/2010

HH
http://boxitvn.wordpress.com/2010/05/26/thư-gửi-h-si-phu/#more-7250

Advertisements

%(count) bình luận »

  1. dan ngu,dan diet,dan cam,dan oan,day day trong chinh the thien duong day ac thu duoc menh danh la giai cap vo san chuyen dan ap cuop cua./.

    Bình luận bởi thangkhosaigon — 29/05/2010 @ 6:44 sáng | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s