Hoàngquang’s Blog

10/05/2010

Đánh đuổi, truy bức 400 tu sĩ Bát Nhã, nhà nước CHXHCNVN vi phạm Nhân quyền và Tự do Tôn giáo

Filed under: Tôn giáo — hoangquang @ 2:50 sáng
Tags:

Ngô Thị Ánh Lan

PSN – 7.5.2010

Vào giữa tháng 8 năm 2008 trong Đại Giới Đàn Bích Nguyên được tổ chức tại chùa Linh Sơn và chùa Linh Phong – thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng, Tăng Ni Bát Nhã được Chư Tôn Đức cho tấn đàn để hợp thức hóa giới điệp dù trước đây họ đã thọ giới Sa di, Thức xoa ma na, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni trong đại giới đàn Phương Bối do Giáo Hội tổ chức vào tháng 2 năm 2007 tại Tu Viện Bát Nhã. Nhưng Chính quyền và Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm mọi cách cản trở, gây áp lực lên Chư Tôn Đức BTS Phật Giáo Lâm Đồng không cho những Tăng Ni vào tham dự đại giới đàn. Với lòng từ bi của Chư Tôn Đức, Tăng Ni chỉ được phép vào thính giới và cho đến nay Chính quyền vẫn không cho phép Giáo Hội cấp phát chứng điệp.

Những ngày cuối tháng 6 (từ ngày 22 đến ngày 29.6.2009) Chính quyền xã Đambri và thị xã Bảo Lộc mặc nhiên để cho những nhóm người lạ mặt mạo xưng Phật tử xông vào tu viện đánh phá Tăng Ni, sử dụng phân bón sinh học tấn công vào Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng khi các ngài đang có mặt kịp thời để tìm cách giúp đỡ Tăng Ni sinh đang lâm nạn.

Sự việc Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã dùng tất cả thủ đoạn xuyên tạc về đời sống phạm hạnh của Tăng Ni, quy kết Tăng Ni hoạt động chính trị chống phá chế độ, vu khống Tăng Ni là gây mất an ninh trật tự địa phương, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống lại Hiến Chương Giáo Hội (Văn thư 789/UBND thị xã Bảo Lộc ngày 07.9.2009). Trên thực tế Chính quyền đã kích động, thuê mướn nhiều côn đồ mạo xưng Phật tử, sử dụng lực lượng Công an, Dân quân tự vệ, hội Cựu chiến Binh, hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc…bằng hành động này Chính quyền đã đánh bật 379 Tăng Ni sinh ra khỏi tu viện Bát Nhã vào ngày 27.9.2009.

Chính quyền cho nhiều thanh niên đột nhập đập phá cơ sở tu học, đập phá và cắt ống dẫn nước, khóa cổng không cho người ra vào, chặt cây bít lấp lối đi, lấy cắp áo quần của Ni sinh quăng dưới suối, cắt đường dây điện thoại và hệ thống điện dân dụng trong thời gian 3 tháng, ngăn chặn uy hiếp dọa nạt những Phật tử không cho họ vào tiếp tế thực phẩm giúp đỡ Tăng Ni. Chính quyền sử dụng côn đồ để bao vây cô lập làm các Tăng Ni trong tu viện phải nhịn đói, thiếu nước uống, thiếu nước sinh hoạt, đến nỗi các thầy cô đành dùng nước mưa và nước suối nhiễm hóa chất độc hại để sinh hoạt qua ngày.

Cao điểm của tình trạng bá đạo này được tập trung vào ba thời điểm trong năm 2009 (ngày 28, 29 tháng 6 ; ngày 27 tháng 9 ; và ngày 9,10,11 tháng12). Đây là ba đợt mà Chính quyền sử dụng lực lượng của mình tấn công trực tiếp vào 379 Tăng Ni đang tu tập bình an trong tu viện, kể cả thời gian ba tháng sống tỵ nạn tại chùa Phước Huệ. Một số Tăng Ni sinh chạy nạn về địa phương các tỉnh thành trong nước cũng bị lực lượng Công an Khánh Hòa liên tiếp gây nhiều áp lực, trục xuất họ phải rời chùa ra đi, tình trạng đó xảy ra tại chùa Từ Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Sau đây là những Công văn mà Chính quyền Việt Nam và Ban Tôn Giáo Chính Phủ sử dụng như là một khí cụ bén nhọn để đàn áp triệt tiêu quyền cư trú, quyền tu học của các Tăng Ni sinh tại tu viện Bát Nhã và khống chế Giáo Hội PGVN:

Thứ 1

Công Văn 1329/TGCP – PG (do ông Nguyễn Thế Doanh – Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ ký ngày 29.10.2008) khoản 3: Những ai không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, chỉ thuần túy tu học thì cho phép kê khai đăng kí tạm trú và được ở lại trong một thời gian để thu xếp chuyển đi. Người gây mất an ninh trật tự thì cho đi ngay. Đề nghị HĐTS hướng dẫn Phật giáo địa phương xử lý phù hợp, đảm bảo sinh hoạt Phật giáo trên địa bàn.

Trên thực tế Tăng Ni sinh không làm điều gì gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thuần túy tu học, đã kê khai tạm trú nhiều lần. Nhưng chính quyền vẫn không cho tạm trú mà sử dụng côn đồ tấn công đập phá và truy bức Tăng Ni ra khỏi tu viện mà không giải quyết một cách thỏa đáng. Vậy ai đã làm mất an ninh trật tự và đại đoàn kết toàn dân…?

Thứ 2

Công Văn 037/HĐTS (ngày 19.1.2009) khoản 4 hướng dẫn: Nếu vị trụ trì nào có thiện ý muốn bảo lãnh Tăng Ni đang tu theo pháp môn Làng Mai tại Bát Nhã đến nơi ở mới thì tiến hành các thủ tục đăng ký với Ban Trị Sự và chính quyền nơi đến. Trong lúc 379 Tăng Ni tỵ nạn tại chùa Phước Huệ thì nhiều vị Tôn Đức trong giáo hội (Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa, Thượng Tọa Thích Viên Thanh, Thượng Tọa Thích Thái Thuận, Thượng Tọa Thích Giác Viên) làm đơn xin các cấp chính quyền, Ban Trị Sự, Hội Đồng Trị Sự để bảo lãnh Tăng Ni.

Về đơn xin của các Tôn Đức, Hội Đồng Trị Sự đã chấp thuận đơn bảo lãnh của các vị Tôn Đức và đề xuất lên chính quyền (CV500/501/502/503/HĐTS ngày 09.11.2009). Nhưng ngày 26.11.2009 Ban Tôn Giáo Chính Phủ ra công văn số 1185/TGCP – PG để bác bỏ công văn đề xuất của HĐTS đồng thời ra lệnh cho HĐTS chỉ đạo Phật giáo địa phương: Vận động những người tu theo pháp môn Làng Mai, ai ở địa phương nào về các chùa địa phương đó, tập trung giải quyết xong vào tháng 12 năm 2009 (khoản 3/CV1185/ TGCP). Như vậy ban TGCP đã không tôn trọng và vi phạm đến công văn của giáo hội PGVN, tiếp tục sử dụng phương thức dùng côn đồ và công an xông vào chùa Phước Huệ ngày 9, 10, 11 tháng 12.2009 để giải quyết dứt điểm.

Thứ 3

Văn thư Ban Thường Trực Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng số 418/VT/BTS (ngày 06.10.2009) kiến nghị:

– Hai công văn 425 HĐTS (ngày 02.10.2009) và 037 HĐTS (ngày 19/1/2009) là văn bản pháp lý cao nhất của Giáo Hội đã xác nhận các tu sinh tu tập theo pháp môn Làng Mai là tu sĩ trực thuộc GHPGVN.

– Tăng thân tu tập theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã hình thành bởi văn bản 212/CV/HĐTS ngày 25.05.2006.

– Đề nghị HĐTS can thiệp với Chính quyền các cấp tỉnh Lâm Đồng, thị xã Bảo Lộc cho phép tu sinh tạm trú tại chùa Phước Huệ cho đến khi được giải quyết đến nơi ở mới.

Trên thực tế Chính quyền và Ban Tôn Giáo lập tức cho ra Công văn 1185/TGCP do ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Ban Thường Trực điều hành ban TGCP ký ngày 26/11/2006 để bác bỏ tất cả mọi văn thư của Giáo Hội, không cho Giáo Hội bảo lãnh che chở các tu sĩ trực thuộc Giáo Hội đã được Giáo Hội công nhận bằng hai văn bản mang tính pháp lý cao nhất. Chính quyền đã dùng côn đồ đánh phá chùa Phước Huệ vào ngày 09, 10, 11 tháng 12.2009 để gây áp lực lên Thượng Tọa Thích Thái Thuận, trục xuất Tăng Ni sinh ra khỏi Phước Huệ khi Tăng Ni chưa được giải quyết nơi ở mới.

Thứ 4

Qua công văn 1185/TGCP, Ban Tôn Giáo Chính Phủ còn đề nghị hướng dẫn các cấp Chính quyền, Giáo Hội thực hiện đúng tinh thần hai công văn 1329/TGCP và 037/HĐTS về việc giải quyết những người tu theo pháp môn Làng Mai.

Qua nhiều Công văn mà ban TGCP chỉ thị, nhưng nếu thực thi đúng tinh thần của hai Công văn trên thì những Tăng Ni vẫn được cư trú tại tu viện Bát Nhã và kể cả khi tỵ nạn tại chùa Phước Huệ cho đến khi nào Chính quyền và Giáo Hội tìm ra giải pháp phù hợp với nguyện vọng của các Tăng Ni sinh, vì các Tăng Ni không phải là thành phần gây rối an ninh, chống đối Hiến Chương Giáo Hội. Nhưng bản thân chính quyền và Ban Tôn Giáo Chính Phủ là người không tôn trọng Công văn do chính mình lập ra và vi phạm Công văn, Hiến Chương do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ban hành.

Thứ 5

Công văn 429/CV/HĐTS (ngày 05.10.2009) nêu rõ: Theo tinh thần phiên họp ngày 05.07.2009 tại văn phòng Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng là sau mùa an cư tháng 9/2009 Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự sẽ có phiên họp để tìm phương hướng giải quyết vấn đề Tăng Ni tại Bát Nhã chứ không phải là sau khi mãn hạ giải tán số Tăng Ni này.

Trên thực tế vào ngày 27.9.2009, sau mùa an cư vài ngày Chính quyền đã tức tốc sử dụng mọi lực lượng Công an, Côn đồ, Cựu chiến binh, Phụ nữ, người làm thuê… xông vào tu viện đánh đập, đàn áp, truy bức, các Tăng Ni, buộc họ phải ra khỏi Bát Nhã trong đêm mưa bão..

Như vậy không những dùng bạo bạo lực và côn đồ để đàn áp 379 Tăng Ni công dân nước Việt (tất cả đều là tu sĩ trực thuộc Giáo Hội PGVN), Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Chính quyền Việt Nam còn ban hành hàng loạt công văn nhằm thực hiện thủ đoạn đàn áp Phật giáo, mà trên những công văn này Chính quyền cũng không có sự tôn trọng đúng mức, không làm đúng những gì mình đã nói. Nghiêm trọng hơn, nội dung công văn trên phơi bày sự vi phạm trầm trọng về Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của Chính quyền Việt Nam.

Cho đến thời điểm này, những Tăng Ni xuất thân từ tu viện Bát Nhã đã lưu vong ngay trên đất nước của họ. 379 mầm non của dân tộc Việt Nam, 379 công dân nước Việt, 379 người tu sĩ trẻ đã phải ra đi, đã bị giải tán, bị truy đuổi tận cùng khi họ đã sống và cống hiến phẩm chất an lạc hạnh phúc cho quê hương đất nước của mình.

Sự kiện về Bát Nhã không bao giờ kết thúc.

Tp. HCM ngày 06.5.2009

Ngô Thị Ánh Lan

http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/PNBN_3/2010/23_danh-duoi.htm

6 phản hồi »

 1. […] hoangquang : Đánh đuổi, truy bức 400 tu sĩ Bát Nhã, nhà nước CHXHCNVN vi phạm Nhân … […]

  Pingback bởi WP 2 day – toàn tin chả biết đâu mà lần | CafeĐen … mobilis in mobile — 10/05/2010 @ 3:10 sáng | Phản hồi

 2. Như đã được làm rõ, việc 400 thanh niên đi tu ở chùa Bát Nhã đã vi phạm quy định là không đăng ký hộ khẩu và không phù hợp với thỏa thuận đã cam kết giữa hai phía: Làng Mai và Tu viện Bát Nhã.
  Mặt khác, ở Việt Nam sao bây giờ đi tu nhiều qua, thầy tu mập quá, ăn chơi sang trọng quá. Cho nên theo Hải Châu cũng nên giảm bớt số lượng người trẻ đi tu.
  Người trẻ đi tu có hai cái hai:
  – Thiếu lao động
  – Không làm mà được hưởng lợi, sinh ra nhiều tiêu cực, có chùa còn đấm đá nhau, tranh giành quyền lợi.

  Bình luận bởi Hải Châu — 10/05/2010 @ 3:57 sáng | Phản hồi

 3. cam on bai viet cua tac gia ngo thi anh lan,dung ra bai viet vach tran toi ac cua chinh the doc tai cong san dan ap tu do ton giao phai la trach nhiem cua chu ton duc tang ni trong giao hoi phat giao viet nam thi dung hon,
  thien su thich nhat hanh da lam nhieu dieu co loi cho chinh the cong san
  trong ngoai giao de duoc su ung ho cua cac nuoc phuong tay,(AN CHAO DA BAT)
  la chieu bai ma cong san luon xu dung khi can la xuong nuoc nai ni,va khi ho da dat duoc muc dich nhu y muon ho co the bop chet bat cu ai ke ca nguoi on.
  chu truong cua dao phat la khong truy tim qua khu,chang ky vong tuong lai,lay hien tai an lac phung su dao phap,tu do chu ton duc thuong bi cong san loi dung tu truoc 75 cho den nay,truong hop tu sinh tu theo phap mon lang mai o bat nha lam dong bi chinh quyen cong san giai tan hanh hung,la mot bai hoc quy gia cho bat cu chu ton duc tang ni nao de mat chanh niem nhe da ca tin truoc (chen mat ngot) cua cong san,hay tu quan chieu suy xet cho that ky hon roi hay tham gia voi cong san,hoc tro xin nhac lai cau noi cua co tt nguyen van thieu da noi,(DUNG NGHE CONG SAN NOI MA HAY NHIN CONG SAN LAM),goi den chu ton duc tang ni lam tu luong khi muon hop tac voi cong san,
  va dao phap se di ve dau voi nhung (ong su quoc doanh) trong giao hoi phat giao viet nam hien nay?.chanh phap cua the ton con hay mat do chinh cac truong tu chan chinh cua nhu lai quyet dinh./.

  Bình luận bởi thangkhosaigon — 10/05/2010 @ 8:26 sáng | Phản hồi

 4. Giảm bớt số luợng tuổi trẻ đi tu là chính sách đúng đắn của bất kỳ một nhà nước dân chủ nào,
  vi số người trẻ đi tu sẽ trở thành một bộ phận ăn bám xã hội, không những tiêu tốn sản phẩm xã hội mà còn làm mất sữ lao động tuổi trẻ quý báu nữa…

  Bình luận bởi Minh Thuý — 10/05/2010 @ 2:45 chiều | Phản hồi

 5. Tang,ni Lang mai chiu tung bai kinh:on DCSVN va chiu lam su quoc doanh thi dau nen noi?

  Bình luận bởi buncuoiwa — 12/05/2010 @ 3:06 sáng | Phản hồi

 6. Được xem là 1 người có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến phật giáo phương Tây hiện đại. Cùng với Đà la lạt ma, Thích Nhất Hạnh đã trở thành bộ đôi của Mỹ trong các vấn đề liên quan đến tôn giáo ở Việt NAM và Trung Quốc. Thích Nhất Hạnh không là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam + 1 nhân vật bất đồng chính kiến(tôi ko thích từ “Phản Động”)=làm sao mà có giấy phép hành đạo. Nhưng kỳ quặc là tại sao có rất nhìu đầu sách của y được xuất bản ở Việt Nam( tui sẽ ko bao giờ cho sách của y có mặt ở Việt Nam)

  Bình luận bởi Nhât — 13/05/2010 @ 2:13 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: