Hoàngquang’s Blog

23/02/2010

“Đảng của dân tộc” !?

Filed under: Chính trị- xã hội — hoangquang @ 2:39 chiều
Tags:

Nguyễn Hoàng Quang
23.2.2010

Nếu đảng cs duy nhất độc tôn “là đảng của dân tộc”(!) thì dân tộc, nhân dân, đất nước này rất ư là trân trọng sự rất “hy sinh” ấy của đảng cs nhưng dân tộc này không cần có một đảng như thế dù nhân danh bằng bất cứ ngôn ngữ, màu sắc nào.”

1. Đất nước Việt Nam từ khi có đảng csvn lãnh đạo, đảng cs đã phân biệt đối xử, tiêu diệt các tầng lớp, giai cấp khác, những ”cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có ý thức về sự thống nhất của mình”(1), coi “cộng đồng người ổn định” ấy không phải là nhân dân, dân tộc của mình để giữ quyền thống trị độc tôn. Những chủ trương ấy là có ý thức hay chỉ là “thiếu sót, sai lầm”? (2). Có giai đoạn Đảng cs đã thừa nhận sai lầm nhưng rồi những sai lầm ấy vẫn cứ tiếp diễn, cả đến sau ngày 30/4/1975. Đến khi thấy đó là sự “sai lầm” có thể dẫn đến sụp đổ như sự sụp đổ của “thành trì xhcn” nó buộc phải đổi mới để tồn tại. Các giai cấp, thành phần xã hội “bị cải tạo”; “đào tận gốc, trốc tận rẽ” lại làm “ân nhân” giúp cho sự hồi sinh của chế độ qua chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo nền kinh tế thị trường, góp phần cơ bản tạo nên những “thành tựu của đổi mới”. Những vấn đề về “dân chủ”, tuy có “mở rộng” nhưng sau đó đã “khép lại” nhanh chóng. Các đảng phái như Dân chủ, Xã hội do đảng csvn thành lập cũng bị hết vai trò lịch sử! Đảng cs tiến hành “dân chủ, đổi mới” nhưng với vai trò đảng chủ, độc tôn, toàn trị triệt để hơn! Đổi mới nhưng không đổi màu! Nhưng đảng csvn có lẽ “không ngoại lệ”, “từ nhiều chục năm nay và hiện nay, (…), các đảng đều biến chất, tha hoá, về hai vấn đề có liên quan mật thiết: – Một là, đảng không còn trung thành đại diện cho những tầng lớp xã hội mà đảng sinh ra để đại diện, chỉ còn đại diện cho chính mỗi mình. Hai là, trong đảng, đông đảo đảng viên bị vô hiệu hoá, bị tha hoá thành những người chỉ chấp hành quyết định của “cấp trên”, thậm chí chỉ còn là những người bỏ phiếu cho số ít cầm quyền trong đảng.”(3)

Nhận định ấy không sai mà dường như là thực trạng bản chất của đảng csvn hiện nay. Từ “đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động” nay thực tế nó “tự diễn biến” thành giai cấp “tư sản đỏ”, trở thành một mặt đối lập lợi ích với giai cấp công nhân “bị bóc lột” mà trước đó nó tự xưng là “đại biểu trung thành”, đấu tranh giải phóng. Nó đã “biến chất, tha hoá”(3), phản bội chính giai cấp mà nó tự nhân danh là “đại biểu trung thành”; nó chỉ còn “đại diện cho chính mỗi mình” nó; cho ”một nhóm người”; một “số ít cầm quyền”; không còn đại diện cho ai cả!. Một đảng đã tha hóa, biến chất như vậy còn có thể “chỉnh đốn”, sửa đổi được hay không? Hay vì nó đã có vai trò trong “3 cuộc kháng chiến”(!), “đã thực hiện tốt vai trò giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.”,(2) như lịch sử do đảng cs tự viết, vì vậy nhân dân dân tộc VN cần phải xây dựng nó “để đảng có đủ sức mạnh để lãnh đạo và gây uy tín trong nhân dân”; để “đảng phải là đảng của dân tộc, đảng của trí tuệ, đảng phải đi sâu đi sát trong dân, đảng của dân, một nhà nước của dân. (2)!?

“Chỉnh đốn đảng” để “đảng phải là đảng của dân tộc”, có thể, đó chỉ là tình cảm còn lại đối với “lãnh tụ” họ tôn sùng và đã có nhiều ân huệ; hoặc đó cũng có thể là thật tâm của họ muốn đảng cs thay đổi để cho nó tiếp tục tồn tại như cả cuộc đời họ đã tồn tại, gắn liền máu thịt với nó; hoặc họ đã tự huyển hoặc với chính mình dù biết rằng ý muốn ấy không thể trở thành hiện thực hay đó lại là một chủ trương, “âm mưu, thủ đoạn” mới, tiếp tục dùng “thuốc phiện” ru ngủ nhân dân và xã hội, bên cạnh lời ru nó kèm thêm cả “cây gậy và củ cà rốt” tiến hành đồng thời ! ?

Những suy nghĩ xây dựng đảng trở thành “đảng của dân tộc” có lẽ vì đảng cs từ lâu đã là “đảng ta”; “đảng của dân”; “một nhà nước của dân”(!). Là “đảng của dân” nên nhân dân xây dựng cho nó tiếp tục tồn tại! Những lời nói ấy chỉ là tự xưng hay thật là của nhân dân !? Trong thực tế đảng đã đứng trên dân tộc; không phải dân tộc; không là của dân tộc; chưa vì lợi ích dân tộc; đã đi ngược lại quyền lợi dân tộc … Dân tộc chỉ là cái cầu, là phương tiện, là “bước thứ nhất“ để giai cấp công nhân nắm quyền thống trị mà thôi…

Đảng cs tự hào mình là – “trí tuệ, văn minh”; là “đảng của dân”, “tất cả vì hạnh phúc nhân dân”; là “nhà nước của dân, do dân, vì dân”…. nhưng trong thực tế cuộc sống xã hội, nhân dân, dân tộc đất nước mấy mươi năm qua do đảng cs lãnh đạo đều thể hiện những điều ngược lại. Đảng đã là “trí tuệ, văn minh” vì sao bây giờ đảng phải là “đảng của trí tuệ”? “đảng là của dân” sao bây giờ “phải đi sâu, đi sát nhân dân”; “hướng về hạnh phúc nhân dân”? “đảng là của dân” sao công an, quân đội – những công cụ “chuyên chính vô sản” lại không trung thành với dân, với nước, với Tổ quốc Việt Nam mà chỉ “trung với đảng”, rồi lại dùng những công cụ ấy đàn áp nhân dân, chống lại những người đòi dân sinh, dân chủ, dân quyền cho nhân dân-người chủ chân chính của xã hội, đất nước? Là “một nhà nước của dân” sao trong bộ máy nhà nước ấy lại chỉ là người của đảng, những con người có tài, đức rất là hiếm hoi còn nhân dân lại là một kho vô tận nhưng đảng, nhà nước không cần đến, còn dân thì không có quyền với nhà nước ấy?! Nếu đảng là “đạo đức, văn minh” thì sao đảng không do dân bầu nhưng lại có quyền toàn trị tuyệt đối? Nhà nước là “của dân” sao không do dân quyết định mà tất cả phải thực hiện theo Nghị quyết của đảng? cán bộ nhà nước kể cả đoàn thể cũng đều do đảng quyết, quyền đảng cho ! Đã cam kết ký những công ước với thế giới về nhân quyền, dân quyền, những quyền có tính phổ biến, là đạo đức, văn minh chung của nhân loại nhưng sao lại không thực thi? vì sao những “bất đồng chính kiến” với đảng cs lại bị quy kết là “phản bội tổ quốc”? Nếu đảng “thượng tôn luật pháp”; có “nhà nước pháp quyền” ; “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” sao khi một công dân kiện thủ tướng thì không có luật pháp và không có tòa án nào xét xử? hàng ngàn trí thức ký kiến nghị về Bauxite Tây Nguyên, trong đó có cả những vị “khai quốc công thần” lên tiếng nhưng vẫn không một tiếng trả lời mà lại bằng mọi thủ đoạn hạ cấp để “dập” đi tiếng nói? vì sao những cán bộ “nhà nước của dân” ăn lương từ chức vụ, trách nhiệm của mình nhưng lại không có trách nhiệm đối với cấp dưới? Cấp dưới sai, thiếu trách nhiệm với dân, với nước mà cấp trên không có trách nhiệm liên đới, trách nhiệm năng hơn mà lại còn tự hào rằng “không muốn cách chức một ai”!? Phải chăng đó là sự đồng lỏa, đồng tình, đồng quyền, đồng lợi…. Quyền dân chủ của dân đảng đã nắm trong tay. Dân không có quyền đối với mọi vấn đề xã hội, đất nước ngoài cái quyền như con Trâu kéo cái cày “thực hiện nhiệm vụ chính trị” của đảng cs…

Không có gì quý hơn độc lập tự do” đảng cs xem như chân lý, ”là mệnh đề xem như một tuyên ngôn của Việt Nam trong thế kỷ 21 này” (2) Thực tế, “tuyên ngôn” ấy đã là tuyên ngôn của đảng cs từ khi chiếm hữu dân tộc, nắm quyền cai trị đất nước này. Không có gì quý hơn độc lập tự do … là độc lập, tự do của đảng cs chứ đâu phải là của nhân dân. Nhân dân từ khi đảng cs nắm quyền cai trị đã không có độc lập, tự do. Tự do là thuộc tính lao động trí thức nhưng đảng cs cũng không chấp nhận, không cho phép “tự do”, “độc lập” mà còn “đào tận gốc” thì làm gì có tự do của các tầng lớp nhân dân khác. “Đổi mới” để tồn tại với hạ tầng cơ sở nhiều thành phần nhưng thượng tầng kiến trúc vẫn một thành phần và chính trị – tư tưởng của đảng cs là thành phần duy nhất. Sự chống lại, vậy bắt, đưa những người chỉ mới “bất đồng chính kiến”, “tọa kháng tại gia ” thôi ra tòa án của đảng để xét xử, cầm tù; đó phải chăng là “tuyên ngôn” – “độc lập tự do” của thế kỷ 21”?.

Qua thực tế lịch sử xã hội, sự làm chủ dân của đảng cs và nhà nước VN từ khi đảng cs cai trị quyền tự do, dân chủ của nhân dân chỉ là hình thức Đảng là chủ nên dân chủ mới “mở rộng” hoặc ”khép lại” theo sự cho phép của đảng và báo chí đi “lề đường bên phải”. Đảng đã không tôn trọng tự do, ý chí của nhân dân, cả, “trong đó tự do là cái ý chí của đảng viên” (2) nữa thì nhân dân làm gì có quyền dân chủ, tự do, độc lập để mà tôn trọng ! ….

Những con người Việt Nam yêu nước từ xưa nay trong lịch sử dân tộc đã vì nước, vì dân luôn hy sinh, cống hiến, không bao giờ đòi hỏi. Cả sự nghiệp cách mạng “quang vinh” của đảng có phải tất cả đều là sự hy sinh, cống hiến đẹp, hoành tráng, hồn nhiên vô tư như Thánh Dóng, như mỗi người dân Việt “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”; như Trần Bình Trọng “Thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”? Đảng đã có “hy sinh” hay không hay chỉ nhân dân là “hy sinh” để đảng “vì sự nghiệp cách mạng” của mình?! Nếu đảng có “hy sinh” vì sao khi thắng lợi rồi lại phụ bạc nhân dân; phản bội lại chính nhân dân, tịch thu ruộng đất, của cải, bắt đi cải tạo, tử hình, tiêu diệt những thành phần giai cấp khác thậm chí những ngưởi đã đùm bọc, cưu mang, bảo vệ mình lúc gian nguy trong vòng vây của “kẻ thù” để cho mình tồn tại, “vinh quang”?… Kẻ không dám hy sinh vì dân tộc, nhân dân, đất nước, chỉ luôn vì quyền lợi ích kỷ của riêng mình, thì làm sao “có sứ mệnh lịch sử” vì dân tộc mà tự nhân danh! Đó chỉ là một thứ cơ hội chủ nghĩa đã cướp đất nước, dân tộc này khi có “thời cơ”! Nó đã không phải là dân tộc thì sao nó có thể trở thành dân tộc?!

2. Nếu đảng cs muốn trở thành và là “đảng của dân tộc” thì nó phải đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân lên hàng đầu. Bản chất của nó phải là bản chất dân tộc, nhân dân ; thành phần trong tổ chức ấy không phân biệt các thành phần dân tộc, giai cấp, tôn giáo… Chính bản thân nó phải thượng tôn luật pháp, tôn trọng và trả lại quyền dân chủ, tự do cho nhân dân; sống cùng hơi thở lợi ích của nhân dân, dân tộc đất nước. Nếu chỉ “chỉnh đốn đảng để đảng có đủ sức mạnh để lãnh đạo và gây uy tín trong nhân dân“ thì cái bản chất “biến chất, tha hóa”, phản bội của đảng cs cũng vẫn không thay đổi, vẫn làm chủ dân, không thể tạo nên được “uy tín trong nhân dân” để trở thành là “đảng của dân tộc” được.

Đi tìm sự thay thế bằng những khái niệm, tự thích nghi mong có sự tồn tại trong một xã hội tự nó đã “đấu tranh” tàn phá cuộc sống tâm hồn, tâm linh, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; tàn phá tài nguyên đất nước; phân hóa dân tộc, tôn giáo, làm khổ cho nhân dân đất nước đã bao nhiêu năm qua và nay đang ráo riết đấu tranh một cách cuồng điên đối với những người đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh thật sự cho nhân dân; vì lợi ích của đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước họa xâm lược của kẻ thủ phương Bắc; giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, sự tự do hoạt động của tôn giáo…thì làm sao đảng cs có thể trở thành “đảng của dân tộc”?

Nếu đảng là “đảng của dân tộc”, tự mình “chính đốn” để thành dân tộc(!) “phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc ”(Tuyên ngôn đảng cs) thì đảng cs đảng của giai cấp công nhân vn cũng đã chiếm hữu “thành dân tộc” từ ngày nắm quyền cai trị đất nước này rồi chứ đâu phải bây giờ cần phải “chỉnh đốn” ! Đảng cs đã chiếm hữu, tự phong và bắt cả xã hội phải tuân theo “dân tộc”, “Tổ quốc xhcn” của đảng. Những người Việt Nam yêu nước, vì “Tổ quốc Việt Nam trên hết” thì bị quy kết là “phản bội tổ quốc”(!) Đó là Tổ quốc nào? Chắc chắc không phải là phản bội Tổ quốc Việt Nam. Vậy thì ai phản bội? Đảng đã chiếm hữu cả dân tộc đến nay vẫn tiếp tục chiếm hữu. Đảng cs đã làm chủ nhân ông xã hội một cách “toàn diện, triệt để”. Đã bóp cả miệng ăn và miệng nói của nhân dân. Để tránh sụp đổ đảng cs đã cho phép nhân dân được mở “miệng ăn” đầu vào để có đầu ra nuôi cho đảng tồn tại còn “miệng nói” thì vẫn tiếp tục bịt chặt nếu không chịu cúi đầu làm con vẹt của đảng.

Đảng cs nay có dám hy sinh, tự lột xác, vứt bỏ hẳn cái vỏ cs, xhcn; vứt bỏ cái ý thức hệ, cái chủ nghĩa mà lâu nay đảng đã “làm đèn pha”; có dám vứt bỏ cái dân tộc, tổ quốc xhcn; có dám hy sinh quyền lợi riêng ích kỷ của mình để thật sự quay về với nhân dân, dân tộc hay không? Nếu dám thì đảng phải thể hiện bằng hành động thực tế chứ không phải chỉ bằng lời nói “qua truông” nhân trong một kỳ đại hội như bấy lâu nay. Và việc làm đâu tiên để giữ chữ “tín” đối với nhân dân là hãy thả tất cả những tù nhân chính trị, “bất đồng chính kiến”; tôn trọng và thực thi các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và lập hội trong toàn xã hội. Nếu làm được điều đó, có thể, đảng cs sẽ được nhân dân tin yêu như thời nhân dân đã từng vô tư tin yêu những người cộng sản chấp nhận hy sinh, tù đày trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc cùng với các đảng phái dân tộc, yêu nước trong lịch sử.

Nếu đảng cs thật sự muốn “đảng là đảng của dân tộc” thì đất nước này sẽ “ghi nhớ” nhưng chắc hẳn dân tộc này cũng không cần phải có đảng vì Đảng khi ấy đã đứng trong luật pháp, đã hóa mình thành nhân dân, dân tộc, tổ quốc. Nhân dân, dân tộc không cần thêm một tổ chức nào khác dù đảng tự nguyện đứng trong Luật pháp, tuân theo luật pháp, không còn làm tổ chức “siêu nhà nước đứng trên luật pháp”. Nhưng lâu nay đảng cs tự chiếm hữu, chiếm đoạt, tự huyển hoặc mình rằng đã “có vai trò, sứ mệnh lịch sử”, “đánh thắng 3 đế quốc to”(!) nên đã đương nhiên làm chủ nhân ông xã hội thì khi “đảng là đảng của dân tộc” đảng có còn làm “chủ nhân ông”? hay sẽ tự nguyện phấn đấu để trở thành người lãnh đạo chân chính nếu được nhân dân thừa nhận?! Ý muốn tốt đẹp “đảng của dân tộc” thực chất cũng vẫn từ lợi ích của đảng cs, vẫn trên quan điểm lập trường chính trị của đảng làm chủ dân chứ không phải là từ quan điểm dân chủ nên bản chất vấn đề không có gì thay đổi.

3. Đảng phái cũng chỉ là đảng phái; Là tổ chức của một “giai cấp”, tầng lớp, thành phần; đại biểu cho tiếng nói, lợi quyền của một tầng lớp, bộ phận nhân dân, nhúm người nào đó và lợi quyền ấy gắn liền nhiều ít với các tầng lớp nhân dân khác trong xã hội và đều có một cương lĩnh chính trị vì nhân dân, dân tộc, đất nước nhưng nó cũng vẫn là một đảng phái! Nếu xã hội chỉ có một đảng thì nó cũng chỉ là của một “phái”, độc tài, độc tôn chứ không phải là của tất cả nhân dân. Cái nhất nguyên không có mặt đối lập, tương tác sẽ không tạo nên sự phát triển. Nhiều đảng phái mới có thể đại biểu cho lợi ích, tiếng nói mọi tầng lớp nhân dân toàn xã hội trong một xã hội dân chủ, công bằng, tự do. Bằng quyền dân chủ của mình những người công dân bình đẳng trong xã hội sẽ lựa chọn những con người, những tổ chức, đảng phái mà nhân dân thấy rằng họ xứng đáng đại diện; nếu không xứng đáng thì với luật định nhân dân sẽ có sự lựa chọn khác.

Nếu đảng cs duy nhất độc tôn “là đảng của dân tộc”(!) thì dân tộc, nhân dân, đất nước này rất ư là trân trọng sự rất “hy sinh” ấy của đảng cs nhưng dân tộc này không cần có một đảng như thế dù nhân danh bằng bất cứ ngôn ngữ, màu sắc nào. Cái cần nhất của nhân dân, dân tộc, đất nước hiện nay là đảng hãy trả lại quyền dân chủ cho nhân dân; nhân dân đủ trí, đủ lực, tự biết mình sẽ xây dựng một xã hội dân chủ, tự do, đạo đức, văn minh như thế nào để đi vào cuộc sống hội nhập cùng nhân loại!

Nguyễn Hoàng Quang

(1)Dân tộc: theo vdict.com từ điển: ”1 Cộng đồng người hình thành trong lịch sử có chung một lãnh thổ, các quan hệ kinh tế, một ngôn ngữ văn học và một số đặc trưng văn hoá và tính cách. Dân tộc Việt. Dân tộc Nga. 2 Tên gọi chung những cộng đồng người cùng chung một ngôn ngữ, lãnh thổ, đời sống kinh tế và văn hoá, hình thành trong lịch sử từ sau bộ lạc. Việt Nam là một nước có nhiều dân tộc. Đoàn kết các dân tộc để cứu nước. 3 (kng.). Dân tộc thiểu số (nói tắt). Cán bộ người dân tộc. 4 Cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hoá và truyền thống đấu tranh chung. Dân tộc Việt Nam.” (http://vdict.com/dân%20tộc,3,0,0.html)

(2) Những câu trong ngoặc kép được trích từ bài – Những “vấn đề” của Đảng cộng sản Việt Nam”! http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-Communist-Party-80-year-anniversary-VHa-02042010205155.html

(3) Những câu trong ngoặc kép được trích từ bài – Nghĩ về đảng-http://www.viet-studies.info/kinhte/TuongLai_NghiVeDang.htm

nguồn:
http://www.danchimviet.com/2010/02/dảng-của-dan-tộc/

Advertisements

3 phản hồi »

 1. Khi ma nhung ke hoang tuong tu nhan dang cua ho la”dinh cao tri tue” thi mac benh tam than di den chuyen noi nham cung la chuyen co the hieu duoc ma!

  Bình luận bởi thanh — 24/02/2010 @ 3:04 sáng | Phản hồi

 2. dang cua dan toc,hay dan toc la cua dang,nhu dat dai,tai san,ruong vuon,cua nhan dan cung nhu cua cac ton giao,deu duoc nha nuoc tan thu,nhung khong vi cong ich cho nhan dan,lai tro thanh tai san ca nhan cho cac can bo dang vien,tu phuong xa len den tw./.

  Bình luận bởi thangkhosaigon — 09/03/2010 @ 9:24 sáng | Phản hồi

 3. chinh la sua ,don la dep bo ,pha bo,chinh don =
  (dang cong san tu dao mo cho dang cong san)
  (neu da CHINH SUA ) thi khong con dan ap,cuop doat tai san cua nhan dan va cac ton giao,bao chi khong di le phai ,nhung nha chinh kien khong bi dan ap bat bo giam cam,tu do ngon luan khong bi khoa mon,duoc vay moi goi la sua.
  (neu da DON BO)thi khong con tham nhung,nguoi dan duoc quyen ung cu vao cac co quan cong quyen,phap luat phai duoc binh dang,khong con quan thi toi nhe dan thi nang toi,truy xet tan goc nhung bang cap khong hoc ma co bang,de tranh he luy lau dai cho dat nuoc vi (tich cuc+ngu dot=pha hoai),neu thuc hien duoc nhung dieu nhung tren thi co chinh sua,con khong chi la MI DAN,ma dan thi da bi lua nhieu roi./.

  Bình luận bởi thangkhosaigon — 15/03/2010 @ 5:10 sáng | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: