Hoàngquang’s Blog

20/11/2009

Kiến nghị khẩn cấp với Quốc hội: Không tổ chức dân quân tự vệ biển

Filed under: Quân sự — hoangquang @ 12:23 sáng
Tags:

Kiến nghị khẩn cấp với Quốc hội: Không tổ chức dân quân tự vệ biển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội ngày 19/11/2009
KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP
“KHÔNG TỔ CHỨC DÂN QUÂN, TỰ VỆ BIỂN”

Kính gửi: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tôi là Cù Huy Hà Vũ, Tiến sĩ Luật, công dân Việt Nam, HKTT tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, xin gửi tới Quốc hội lời chào trân trọng.

Được biết Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 này sẽ thông qua Dự Luật dân quân, tự vệ (sau đây gọi là Dự luật) theo đó lực lượng dân quân tự vệ biển sẽ được thành lập. Căn cứ Điều 53 Hiến pháp: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”, tôi kiến nghị với Quốc hội như trình bày sau đây.

Trước hết tôi nhiệt liệt hoan nghênh Quốc hội với chủ trương thành lập dân quân, tự vệ biển đã biểu thị một cách mạnh mẽ quyết tâm bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự chỉnh đốn cấp thiết của Cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao đối với thái độ phải nói là yếu hèn vừa qua của Chính phủ truớc việc nước ngoài xâm phạm trắng trợn chủ quyền biển của Việt Nam như liên tục đâm chìm tàu, thuyền đánh cá, ngược đãi ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Đây cũng chính là hành vi phục hồi danh dự cho tất cả công dân Việt Nam yêu nước bị cơ quan an ninh bắt giữ do “xâm hại an ninh quốc gia” (lý do mà Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đưa ra ngày 11/9/2009) chỉ vì đã kêu gọi dưới nhiều hình thức khác nhau bảo vệ không khoan nhượng an ninh quốc gia nói chung, chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nói riêng!

Nếu như bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia là không phải bàn cãi thì bảo vệ chủ quyền ấy như thế nào, đặc biệt trong thời bình, đòi hỏi các đại biểu toàn quốc của nhân dân phải vô cùng cẩn trọng, vì “sai một ly, đi một dặm”, sơ sẩy một chút thôi cũng có thể dẫn đến kết cục hoàn toàn ngược lại là đánh mất chủ quyền quốc gia. Trên tinh thần đó, tôi cho rằng lập dân quân, tự vệ biển là một sai lầm chiến lược với những lý do sau đây:

MỘT LÀ, bảo vệ tính mạng của nhân dân là nghĩa vụ của Nhà nước. Thực vậy, chiểu theo Điều 2 Hiến pháp “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, Điều 71 Hiến pháp “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm”, Nhà nước có nghĩa vụ phục vụ nhân dân trong đó có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của nhân dân. Do đó, việc Nhà nước thành lập dân quân, tự vệ biển, tức trang bị vũ khí cho ngư dân để họ tự bảo vệ mạng sống của mình trong trường hợp bị người nước ngoài tấn công trên biển, không gì khác hơn là một sự thoái thác nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của nhân dân đã được Hiến pháp quy định cho Nhà nước.

HAI LÀ, thành lập dân quân, tự vệ nói chung, dân quân, tự vệ biển nói riêng, là vượt quá Hiến pháp. Điều 77 Hiến pháp quy định: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân”. Như vậy, khác với thời chiến trong đó toàn dân có nghĩa vụ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nên bên cạnh lực lượng vũ trang chính quy có tổ chức dân quân, tự vệ, “nghĩa vụ quân sự” duy nhất của công dân trong thời bình là phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội được cụ thể hóa tại Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng nghĩa công dân “tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân” không thể là phục vụ trong một tổ chức quân sự nào khác ngoài quân đội dù đó là bán vũ trang như dân quân, tự vệ. Trên tinh thần đó, “tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân” cần được hiểu là tham gia các khóa huấn luyện quân sự để có thể sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp có chiển tranh hoặc tham gia tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Tóm lại, như trên đã phân tích, dân quân, tự vệ là lực lượng vũ trang tình thế nảy sinh trong bối cảnh chống ngoại xâm nên một khi ngoại xâm không còn thì bản thân cũng không còn lý do để tồn tại. Do đó, việc duy trì lực lượng dân quân, tự vệ trong thời bình không thôi, chứ chưa nói đến tăng cường, là hoàn toàn phi lý. Nghiêm trọng hơn, chính lực lượng dân binh này lại là nhân tố gây bất ổn định, chia rẽ, thậm chí phá nát cộng đồng xã hội. Thực vậy, khác với quân đội là lực lượng phòng thủ quốc gia, tức luôn tồn tại cả khi không có địch, thì sự hiện diện của dân quân, tự vệ trong thời bình tự nó đã giả định một bộ phận “đồng bào” là “địch”, là “thù” hay đối tượng phải tiêu diệt, đồng nghĩa “nội chiến” tiềm tàng! Tôi tin rằng chủ nghĩa yêu nước chân chính của người Việt gắn liền với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm không thể và không bao giờ chấp nhận một sản phẩm “bệnh hoạn” đến như vậy!

BA LÀ, khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển không phải là chức năng của ngư dân. Trung tướng Chủ nhiệm Ủy ban An Ninh Quốc phòng của Quốc hội Lê Quang Bình cho rằng:“Dân quân tự vệ biển sẽ được trang bị súng để có thể tự vệ khi bị tấn công, đây là lực lượng nòng cốt giúp người dân khi ra biển, xác định đâu là chủ quyền Việt Nam”. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đăng Trừng cũng cho rằng “nếu không tổ chức khai thác đánh bắt (hải sản) liên tục trên vùng biển của ta thì dần dần trong thực tế, chúng ta sẽ mất chủ quyền trên vùng biển của mình” và để bảo đảm quyền đánh bắt (hải sản) thì phải vũ trang ngư dân. Những nhận định trên là hoàn toàn sai lầm, ấu trĩ và rất phi thực tế vì người dân đi biển là để mưu sinh còn khẳng định hay bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển là chức năng của Nhà nước và quân đội. Vả lại, do thời tiết bất thường hay bệnh tật mà ngư dân không thể đi biển, không lẽ Việt Nam lại mất chủ quyền biển?! Ngư dân dù có đông đến mấy cũng không thể dàn khắp hải phận quốc gia, không lẽ Việt Nam lại mất chủ quyền đối với những vùng không được ngư dân “phủ”?!

Tóm lại, trong mọi tình huống không thể biến ngư dân thành “người đóng thế” cho hải quân, biến sinh mạng của họ thành “thuốc thử” chủ quyền quốc gia!

BỐN LÀ, cứu hộ trên biển là hoạt động nhân đạo, do đó về bản chất là hoạt động dân sự ngay cả trên chiến trường, giống hệt hoạt động Chữ thập đỏ trên đất liền. Vì lẽ này, hoạt động cứu hộ là bắt buộc đối với tất cả những ai hoạt động trên biển, dù đó là ngư dân, thủy thủ tàu thương mại, hải quân hay cảnh sát biển. Như vậy, quan điểm cho rằng có biên chế trong tổ chức dân quân, tự vệ biển thì mới có thể được huấn luyện và thực hiện công tác cứu hộ trên biển là hoàn toàn nguỵ biện. Cũng cần khẳng định rằng lực lượng chính thực hiện cứu hộ trên biển vẫn luôn là hải quân và cảnh sát biển.

NĂM LÀ, dân quân, tự vệ biển rất dễ trở thành “ngòi nổ” cho chiến tranh xâm lược lãnh thổ của Việt Nam trên biển. Theo Dự luật, dân quân, tự vệ biển được quyền nổ súng trong trường hợp phát hiện địch khi tuần tra biển, đảo. Thế nhưng với tư cách lực lượng vũ trang không chuyên, dân quân, tự vệ không thể có khí tài, thông tin hoặc sự chỉ huy thống nhất cần thiết như lực lượng vũ trang chính quy để có thể xác định “địch” một cách tuyệt đối chính xác hoặc nổ súng đúng lúc, dẫn đến khả năng bắn nhầm dân thường nước ngoài hoặc nổ súng không cần thiết khi bị khiêu khích là rất cao. Tất cả những sai lầm này dù nhỏ nhất chắc chắn sẽ bị các lực lượng nước ngoài mưu đồ bành trướng nhanh chóng biến thành cớ để gây chiến tranh xâm lược!

SÁU LÀ, dân quân, tự vệ không thể là lực lượng tác chiến trên biển. Thực vậy, cuộc chiến trên biển khác hẳn cuộc chiến trên đất liền. Trong cuộc chiến trên đất liền, mọi loại vũ khí có thể phát huy tác dụng, kể cả vũ khí thô sơ, đồng nghĩa dân quân, tự vệ trang bị vũ khí nhẹ có vai trò của nó. Ngược lại, chỉ duy nhất các phương tiện chiến tranh tối tân như tàu chiến (gồm cả tàu ngầm), máy bay chiến đấu hay tên lửa mới có khả năng bảo vệ hải phận quốc gia. Nói cách khác, giao cho dân binh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển không gì khác hơn là đẩy họ vào chỗ chết!

BẢY LÀ, lập dân quân, tự vệ biển để bảo vệ sinh mạng của ngư dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển là làm mất uy tín của quân đội. Thực vậy, làm sao người dân có thể hiểu nổi một quân đội dày truyền thống “vì nhân dân quên mình” lại có thể làm điều ngược lại là cổ võ trên thực tế người dân xông vào chỗ chết thay cho mình như trên đã phân tích! Thông cảm hơn hơn là những quan điểm cho rằng lập dân quân, du kích biển chỉ là giải pháp tình thế hay bất đắc dĩ trong bối cảnh quân đội vẫn chưa định hình được chiến lược phòng thủ bền vững hay quân đội còn phải dành sức để chống “diễn biến hoà bình” và “tự diễn biến hoà bình” được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh Đại hội Đảng XI đang đến gần như tuyên bố của nhiều tướng lĩnh… Bất luận thế nào thì việc lập dân quân, tự vệ biển trong bối cảnh tàu nước ngoài tung hoành đe dọa sinh mạng và tài sản của ngư dân ngay trong hải phận quốc gia chắc chắn không chỉ làm sút giảm nghiêm trọng lòng tin của nhân dân vào quân đội gắn với thể chế chính trị hiện hành mà còn dẫn đến hiểm họa mất chủ quyền quốc gia thực sự khi nước ngoài lấy đó làm dấu hiệu suy yếu của quốc phòng Việt Nam để lấn tới!

Với trình bày trên, nhằm mục đích bảo vệ một cách bền vững Tổ quốc Việt Nam nói chung, chủ quyền biển của Việt Nam và sinh mạng của ngư dân nói riêng, tôi, Cù Huy Hà Vũ, khẩn cấp kiến nghị với Quốc hội:

1. Không tổ chức dân quân, tự vệ biển;

2. Không đầu tư dàn trải cho an ninh – quốc phòng mà tập trung hiện đại hóa hải quân và cảnh sát biển (kiên quyết xoá bỏ những tập đoàn kinh tế Nhà nước lỗ hoặc không hiệu quả để có thêm nguồn vốn thực hiện mục tiêu này);

3. Định hướng chiến lược phòng thủ biển trên căn bản liên minh quân sự với cường quốc trên biển.
Trân trọng,

Tiến sĩ Luật CÙ HUY HÀ VŨ

ĐT: 0904350187, Email: havulaw@yahoo.com
http://bauxitevn.net/c/18375.html

%(count) bình luận »

 1. Qua 7 điều mà ông luật sư đưa ra tôi nhận thấy là ông không có một chút kiến thức sơ đẳng nào về quân sự. Tôi có mấy ý kiến dựa trên các ý ông đưa ra.
  MỘT LÀ . Việc Nhà nước thành lập dân quân, tự vệ biển, tức trang bị vũ khí cho ngư dân để họ tự bảo vệ mạng sống của mình trong trường hợp bị người nước ngoài tấn công trên biển, không phải là một sự thoái thác nghĩa vụ bảo vệ tính mạng của nhân dân đã được Hiến pháp quy định cho Nhà nước, đây là một biện pháp để bảo ngư dân trên biên.Trong điều kiện đất nước hiện nay, khi mà ta chưa đủ khả năng xây dựng lượng trên biển đáp ưng được yêu cầu bảo vệ được tất cả các ngư dân hoạt động trên biển. Nhất là vùng biển với nhiều phức tạp hiện nay. Luật ra đời sẽ là một cơ sở pháp lý để người dân có thể tự bảo vệ minh và đây cũng là một biện pháp để bảo vệ ngư dân của nhà nước. Ông cũng nên tim hiểu xem thực trạng ngư dân hiên giơ ra sao rồi hãy phát biểu.
  HAI LÀ, tôi không biết nó có vượt quá hiến pháp hay không. Nhưng bảo dân quân, tự vệ là lực lượng vũ trang tình thế nảy sinh trong bối cảnh chống ngoại xâm nên một khi ngoại xâm không còn thì bản thân cũng không còn lý do để tồn tại la không đúng, xuất phát từ thực trạng quân đôi ta hiện nay cung như đường lối quân sự ta thực hiên, chúng ta thực hiện chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân. Chúng ta hiện giờ ở thế yếu nên phải chuẩn bị từ thời bình.
  BA LÀ, Bảo vệ chủ quyền quốc gia dù trên biển hay trên đất liên là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Không riêng gi ngư dân.
  BỐN LÀ, lực lượng chính thực hiện cứu hộ trên biển vẫn luôn là hải quân và cảnh sát biển. Điều này đúng nhưng nếu như ngư dân được tổ chức huấn luyện và cứu hộ thì sẽ hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều. Đây là việc ma dù không thành lập dân quân, tự vệ cung vân nên làm
  NĂM LÀ, dân quân, tự vệ biển không thể trở thành “ngòi nổ” cho chiến tranh xâm lược lãnh thổ của Việt Nam trên biển. Không thể nhầm lẫn giữa dân thường và địch được(dân thì chắc chắn không mang vũ khí).con nếu địch đã khiêu khích thì chung sẽ tim cách đánh thôi không thể đổ lỗi cho dân quân được.
  SÁU LÀ, dân quân, tự vệ có thể là lực lượng tác chiến trên biển. Các loại vũ hạng nhẹ dù trên biển hay đất liền đều có vai trò của nó. Khả năng sát thương nhỏ, tằm bắn ngăn thì chúng ta tiếp cận các tàu địch để đánh gần,chúng không thể cung lúc tiêu diệt tất cả các tàu của ta được. Mặt khác tàu địch đâu phải cái nao cũng là tàu chiến có vũ khi tối tân mà có thể là các tàu vận tải, tàu chở quân. Khi đó thì vũ khí của ta và địch là ngang nhau. Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi trang bị cho hai quân của ta con nhiều hạn chế, lực lượng con mỏng, lực lượng dân quân, tự vệ chính là lượng bọc lót cho hải quân đánh chặn, ngăn không cho địch đổ bộ vào bờ biển nước ta. Ngoài ra, dân quân, tự vệ còn có thể tham ra vào đảm bảo phục vụ chiến đấu, điều nay xuất phát từ lợi thế của ta là tác chiến gần bờ và cũng do điều kiện trang bị hạn chế phải huy đọng sức manh của toàn dân.
  BẢY LÀ, lập dân quân, tự vệ biển để bảo vệ sinh mạng của ngư dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển không làm mất uy tín của quân đội. Lập dân quân, tự vệ biển không phải là để người dân xông vào chỗ chết. Lực lượng dân quân, tự vệ không phải là lực lượng chính tham ra chiến đấu trong khi hai quân thì đưng ngoài cổ vũ như ông luật sư nói. Nói ra điều này chứng tỏ ông luật sư không biết tí gi về quân sự. Lực lượng đánh địch chính bao giờ cũng là bộ đội chủ lực, cụ thể ở đây là lực lượng hải quân. Thêm một điều nay nữa, ngoài những đóng góp khác ra, sự tham ra chiến đấu của dân quân, tự vệ sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần cực kỳ to lớn cho bộ đội. Nên lập dân quân, tự vệ biển để bảo vệ sinh mạng của ngư dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển không làm mất uy tín của quân đội ma ngược lại.

  Bình luận bởi keudaica — 23/12/2010 @ 9:06 chiều | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: