Hoàngquang’s Blog

04/10/2009

Khi cái ác tự nó đã bộc lộ

Filed under: Tôn giáo — hoangquang @ 3:12 chiều
Tags: ,

Nguyễn Hoàng Quang
PSN – 3.10.2009 |

NHQ“Pháp nạn cũng là một bước thăng tiến trên đường tu của 400 tu sinh Bát Nhã Làng Mai. Chế độ càng đàn áp tôn giáo tự nó sẽ đi đến con đường cùng không lối thoát. Đàn áp 400 tu sinh Bát Nhã Làng Mai cái ác càng tự bộc lộ cái bản ác của nó hơn thôi!”

***
Khi một chế độ đàn áp tôn giáo, chính họ đã đàn áp lương tri, đạo đức con người; tự họ đã giết chết chính lương tâm của họ và tự nó đã bộc lộ cái bản chất vô nhân, vô đạo của nó. Nó cũng bộc lộ cái bản chất xã hội ấy không có tính Người! (more…)