Hoàngquang’s Blog

06/08/2009

“Bauxitevietnam.info”- Tiếng nói “đồng thuận” yêu nước của trí thức và nhân dân!

Filed under: BAUXITE — hoangquang @ 7:02 sáng
Tags:

Nguyễn Quang Nhàn

BAUXITVNĐối với Đảng CSVN, có thể không cần nghe, không cần nói, không cần “trả lời trả vốn” với trí thức, xã hội, nhân dân vì Đảng thấy mình chỉ là “Người lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện”; Nhân dân không bầu những người lãnh đạo của đảng để cầm quyền đất nước nên đảng không cần phải có trách nhiệm để “dân chủ” với nhân dân(!) nhưng Quốc Hội, Nhà nước là do dân bầu ra; sống, hoạt động bằng tiền thuế của nhân dân và tài sản của đất nước này là của nhân dân nhưng sao Dân lại không có quyền gì đối với Quốc hội, Nhà nước?.

I/.Những “Thông tin, trao đổi về vấn đề bauxite ở Việt Nam; Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức” trên trang mạng http://www.bauxitevietnam.info/ do GS Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và GSTS Nguyễn Thế Hùng khởi xướng ra đời tiếp sau Bản Kiến nghị về Bauxite nay vẫn tiếp tục duy trì với những thông tin ngày càng phong phú, sát thực tế cuộc sống thời sự chính trị xã hội đất nước. Đã có rất nhiều thông tin, ý kiến phản biện nhiều mặt của trí thức về vấn đề Bauxite; “bên lề Bauxite” –chủ quyền Quốc gia VN ở Biển Đông”, Trường Sa-Hoàng Sa; vấn đề Biên giới, Hải đảo; hàng Tàu, Lao động Tàu; Hành động, thái độ trich thượng, kẻ cả mang tính chất “quan thầy” của kẻ tiếp nối truyền thống xâm lược của Bắc triều phong kiến xưa …và những thông tin thế giới có liên quan đến những vấn đề “thờI sự” VN …

Những thông tin trên trang mạng Buuxitevietnam.info đã giúp cho nhân dân có thêm nhiều “thông tin” mới, những thông tin từ trước đến nay chưa bao giờ được thông tin trên lề “bên phải”; đã gợi mở cho các tầng lớp nhận dân, những ai đang quan tâm đến vận mệnh đất nước đang cùng thao thức với non sông; nhưng những ý kiến, tiếng nói tâm huyết, yêu nước, có trách nhiệm ấy của người trí thức hầu như Đảng, Nhà nước đã phớt lờ-Không nghe, không thấy, không biết; không một tiếng trả lời; không một câu đối thoại ngoài những lời nói “lếu láo” của một số kẻ có trách nhiệm nhưng vô trách nhiệm trong Chính phủ và Bộ, Ngành mang hơi hướng làn gió độc, tanh tưởi, rét buốt của “gió mùa phương Bắc”.
.
Đó phải chăng là một thái độ khinh dân, coi dân còn thua cỏ rác; là thái độ khinh thường trí thức, trí thức không phải là “nguyên khí quốc gia”? hoặc chăng, trí thức và cả “nền tảng liên minh Công-Nông – Trí” cũng không còn tồn tại ?!…Nhà nước cũng vẫn tiếp tục bằng hành động thực hiện “chủ trương lớn của Đảng”; khai thác Bauxite Tây Nguyên bằng mọi giá cùng với “đạo quân” hùng hậu của bọn con cháu Liễu Thăng, Thoát Hoan xưa cứ tiếp tục tràn vào ! Nước Việt Nam có còn “chi hữu chủ “? Nhưng mặt khác, từ thông tin trên mạng nhân dân ngày càng quan tâm hơn về đời sống chính trị-xã hội đất nước; có thêm nhiều thông tin không phải chỉ một chiều như “:lề bên phải”; nhận thức sâu sắc hơn về một “tình hình mới”, một quan điểm, thái độ mới của đảng, nhà nước đối với vai trò của trí thức, nhân dân, xã hội! -Phải chăng, Nhà nước đã tôn trọng công cụ “gíam sát”, phản biện – Bauxitevietnam.info – của giới trí thức và nhân dân về vấn đề Bauxite nên đã không cấm, không ngăn chặn! ? Nhà nước Việt Nam đã tôn trọng quyền “tự do ngôn luận” của nhân dân? Nhưng nhân dân cũng cảm thấy Nhà nước- Nhân dân hình như chẵng có quan hệ gì, “đường ai nấy đi “, nhân dân có nói, có KIến nghị thì cứ mặc dân, nhà nước “ làm” thì cứ theo “chủ trương lớn của Đảng” mà “làm”, hành xử theo cung cách của ông quan nhà nước? Trong cuộc sống chính trị xã hội đất nước, Nhà nước- Nhân dân luôn có mối quan hệ hữu cơ, điều ấy xảy ra là không bình thường; hay Nhà nước đang “thử nghiệm” chính mình trước một sự lựa chọn những con gió mới “dân chủ xã hội” để vượt thoát ?…

II/ Nếu Đảng, Nhà nước thực sự đã “tự biết mình” nên đã có ý muốn thực thi quyền tự do dân chủ theo điều 69 Hiến pháp thì đây là một “tín hiệu mừng”! Xã hội sắp có Dân chủ?. Chủ quyền đất nước được trả lại cho Nhân dân? Nhưng sao tiếng nói của trí thức qua công cụ “gíam sát”, phản biện – Bauxitevietnam.info – về vấn đề Bauxite lại không được trả lời và kế hoạch cứ tiếp tục triển khai, lao động Tàu vẫn tiếp tục tràn vào đất nước trong khi người lao đông VN đang thiếu việc làm; cuộc sống nhân dân nơi triển khai Dự án đang còn nhiều khó khăn, “Tái định cư, không tái định canh”(1)? Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” nhưng lại không có quan hệ gì đối với các nguyện vọng của Dân. Nhà nước ấy là “của ai”?

Đối với Đảng CSVN, có thể không cần nghe, không cần nói, không cần “trả lời trả vốn” với trí thức, xã hội, nhân dân vì Đảng thấy mình chỉ là “Người lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện”; Nhân dân không bầu những người lãnh đạo của đảng để cầm quyền đất nước nên đảng không cần phải có trách nhiệm để “dân chủ” với nhân dân(!) nhưng Quốc Hội, Nhà nước là do dân bầu ra; sống, hoạt động bằng tiền thuế của nhân dân và tài sản của đất nước này là của nhân dân nhưng sao Dân lại không có quyền gì đối với Quốc hội, Nhà nước?. Điều 2 Hiến pháp nước CHXHCNVN quy định-“Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”. Vậy, quyền lực nhà nước ấy nằm ở đâu? Quốc hội đến nay vẫn chưa trả lời Kiến nghị của trí thức và nhân dân ngoài công văn “biến đổi giới tính” của Văn phòng Quốc hội gửi cho GS Nguyễn Huệ Chi nhưng sao Chủ tịch QH nói là đã “đồng thuận”?! Ai đồng thuận? “đồng thuận” với ai? “Đồng thuận” ấy chắc chắn không phải là với nhân dân!

“Nhà nước của dân, do dân…” .nhưng Quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị Khiếu kiện về việc đã phê chuẩn QĐ 167/2007/QĐ-TTg để triển khai quy hoạch phân vùng và khai thác bauxite Tây Nguyên trái với các pháp luật hiện hành của Việt Nam nhưng Luật pháp VN hình như đã đi vắng. LS Cù Huy Hà Vũ Khiếu kiện thì cứ Khiếu kiện, Quyết định của Thủ Tướng vẫn là “pháp lệnh” các cấp cứ thi hành(!);vẫn cứ “Tiếp tục cấp phép thăm dò các mỏ khai thác bô-xít” (2) “đường sắt phục vụ dự án Bauxite ở Bình Phước” vẫn cứ xây dựng (3); TKV vẫn cứ hùng hục tiếp tục khai thác tài nguyên đất nước “bằng mọi giá” với công nghệ, lao động Tàu và chủ thầu Trung Quốc!…. Những vấn đề hệ trọng, an nguy cuộc sống dân tộc, đất nước nhưng vì sao nhà nước vẫn không “thông tin” cho “ dân biết”, lại cấm cản những hành động yêu nước của nhân dân, mặt khác, lại tỏ những hành động hèn yếu, khiếp sợ không như “anh hùng một thưở” trong thời kỳ chiến tranh “giải phong Miền Nam” và chống chủ nghĩa Bá quyền bành trướng TQ trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979? Phải chăng ngày nay “chất lửa” tạo “khẩu khí anh hùng” xưa đã không còn và “ chất anh hùng ” ấy phải chăng không phải “tự thân”?! Vậy thì sự “hy sinh” của hàng triệu con dân VN trong cuộc chiến tranh vừa qua có ý nghĩa gì? vì mục đích gì?

Nhà nước ta là “Nhà nước Pháp quyền XHCN”!- “ Pháp quyền XHCN” phải chăng Nhà nước là “Nhà nước của đảng”, Nhà nước chỉ tuân theo “chủ trương lớn của đảng” còn “quản lý nhà nước” bằng “Pháp quyền” là “quyền” đối với nhân dân, “quản lý nhân dân” (!) cùng với một hệ thống đoàn thể chính trị-xã hội của Đảng cùng “tham gia quản lý” trên tư cách nhà nước đoàn thể, Đoàn thể “quần chúng của đảng” chứ nào phải là đoàn thể của nhân dân. Nhân dân, “cử tri” không có quyền đối với Nhà nước và cả “hệ thống đoàn thể “đại diện quần chúng” của Đảng. Nếu vậy, tất cả những gì được nêu ra trong Hiến pháp, Pháp luật đều là “lời”, là ” danh vô thực?! “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân…” đã bị tước đoạt và vô hiệu. Quốc hội, Nhà nước ấy là “của Đảng”. Tất cả quyền lực Nhà nước là của Đảng vậy mà “nhân dân” ta bấy lâu nay “cứ tưởng” (!). Đã không “của dân, vì dân” thì mọi lời nói , Kiến nghị, Khiếu kiện của của nhân dân đều chẵng có giá trị với nhà nước cũng là điều tự nhiên thôi! Với Nhà nước- “ai nói mặc ai, tiền thầy bỏ túi”!…

Đảng với Dân như vậy ắt hẳn đã không phải là Một, hai bên không cùng ý chí, không phải ”đồng thuận” “ý đảng là lòng dân”(!) mà là hai chủ thể xã hội đối lập ?!. “Nước là của dân”, muôn đời vẫn vậy, thì ắt hẳn có “một chủ thể” đã là của “ai đó”, từ trước đến nay đã không thật lòng “vì nước, vì dân” và thực tế cuộc sống đất nước mấy mươi năm qua cùng vớt “cơ chế” hoạt động của cả hệ thống chính trị cầm quyền hẳn là một thực tế khách quan “hiện thực XHCN”! Hệ thống ấy không “do dân” và như vậy cũng đã không phải là “của dân, vì dân”. Bổi vậy, Nhà nước chỉ cần một thông tin “lề bên phải” và bưng bít mọi nguồn thông tin khác; dẫm đạp lên Hiến pháp và pháp luật; không công khai mọi vấn đề của đất nước cho “dân biết, bàn, giám sát, kiểm tra”(!), lại chà đạp cả những tấm lòng yêu nước, tiếng nói khẳng định chủ quyền đất nước của tuổi trẻvà nhân dân VN – “Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam”? “Không được đụng đến ngư dân Việt Nam”!… Và, “Hãy ngưng ngay dự án Bauxite”! như Thư của một vị Lão tướng “khai quốc công thần” gửi những Ông có trách nhiệm cao nhất của đảng, nhà nước. Chỉ có kẻ đi ngược dòng lịch sử dân tộc mới làm ngơ trước những lời tâm huyết ấy. Phải chăng, đó là hai mặt đối lập. Nếu vị Tướng là Yêu nước” thì “mặt kia” phải là ngược lại! Tiếng nói của “vị Lão Tướng”, của trí thức và nhân dân Kiến Nghị về “vấn đề Bauxite” là tiếng nói “đồng thuận”, yêu nước, yêu dân chủ, độc lập, tự do. Tiếng nói của một dân tộc bất khuất!

III. Nếu VN lại bi mất nước, dân tộc VN lại bị làm nô lệ cho ngoại bang – kẻ thù phương Bắc một lần nữa thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước lịch sử, Tổ quốc và muôn đời con cháu mai sau? Người gánh chịu tai họa trước tiên là nhân dân VN; người chịu nổi nhục mất nước, bị sống đọa đày trong kiếp nô lệ cũng chính là nhân dân VN, đó là chưa nói đến cái họa bị “đồng hóa” bởi kẻ thù nham hiểm, độc các, xảo trá, vô nhân, côn đồ, luôn rình rập và cả nghìn năm qua chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thủ đoạn xâm chiếm nước ta …
Nhân dân không cam chịu nhục mất nước và hiểm họa mất nước đến từ bất cứ đâu. Đảng CS và Nhà nước VN hôm nay có cảm thấy cái nhục ấy không? Lê Chiêu Thống xưa ắt chỉ vì cái ”Ngai Vàng của dòng họ” nên không biết nhục vì nổi nhục mất nước, bởi vậy mới cam tâm “rước voi về dày mả Tổ”, “mãi quốc cầu vinh”, cúi đầu làm tay sai cho giặc cướp nước. Nếu là Người “vì dân, vì nước” thì hành động sẽ khác! “Thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm Vương nước Bắc”; sẽ cảm nhận được từ máu thịt- sức nước là sức dân; “đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân”! Bảo vệ đất nước cũng là dân và giữ gìn, xây dựng đất nước cũng là dân. Những ai chỉ biết “ăn mày dĩ vãng” (4), đã tự tước bỏ quyền của mình, không ý thức điều ấy thì cái gì đến ắt sẽ đến! Sự “tự diễn biến” từ trong nội bộ của kẻ nắm quyền lực đang tha hóa, vong bản chúng ta mong sẽ “tự diễn biến” theo xu thế tích cực- Quyền lực nhân dân phải trả lại cho dân. Điều 69 Hiến pháp phải nghiêm túc biến thành hiện thực trong cuộc sống xã hội. Mỗi công dân trong xã hội đều có quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật. Xã hội dân sự cần phải được tôn trọng, lớn mạnh và phát triển. Những bộ phận ký sinh dù mang bất cứ nhãn mác nào cũng phải loại bỏ để cho thân thể đất nước lành mạnh, cường tráng. Nhà nước “của dân, do dân, vì dân” tất cả quyền lực phải thuộc về nhân dân! Tổ quốc trên hết!.
☼☼☼
“Thông tin trao đổi”, “ Tiếng nói phản biện” của người trí thức trên trang mạng Bauxite hiện nay ắt hẳn là “thông tin”, “tiếng nói” nói với nhân dân, với Tổ quốc VN, “hồn thiêng sông núi” và những ai quan tâm đến vận mệnh đầt nước trong thờI điểm hệ trọng của lịch sử đất nước hôm nay!. Những “tiếng nói” ấy của nhân dân ngày càng “ đồng thuận” vì đó là tiếng nói của dân tộc từ trái tim của mõi con người VN yêu nước, có liêm sỹ và có niềm tự hào Việt Nam! Chúng ta mong Bauxitevietnam.info sẽ vững vàng trước đầu sóng và sức mạnh chính nghĩa của nhân dân trên Bauxitevietnam.info sẽ tiếp tục tỏa sáng con đường chân lý!
Nguyễn Quang Nhàn

(1)

54 phản hồi »

 1. “…nhưng Quốc Hội, Nhà nước là do dân bầu ra; sống, hoạt động bằng tiền thuế của nhân dân và tài sản của đất nước này là của nhân dân nhưng sao Dân lại không có quyền gì đối với Quốc hội, Nhà nước?.” Nguyễn Quang Nhàn !!! Có phải không biết : Quốc hội do Đảng cơ cấu – Nhà nước do Đảng cử ra . Nên mới viết những câu như vậy ..?!

  Bình luận bởi Buditao — 13/09/2009 @ 1:45 chiều | Phản hồi

  • nhân dân là có quyền cao nhất

   Bình luận bởi quocphong — 01/03/2010 @ 3:18 sáng | Phản hồi

 2. Nông Đức Mạnh là tên Việt gian đầu sỏ thế kỷ 21

  Bình luận bởi Phan văn — 02/10/2009 @ 3:21 chiều | Phản hồi

  • “Phan Văn” quả là đang bức xúc quá chừng. Nói về bất cứ một đồng chí nào, một con người nào cũng cần phai suy đi tính lại cho đúng chừng, đây lại là Tổng Bí thứ của Đảng. Có thể là bạn quá bức xúc vì nước nhà đang bị Trung Quốc hãm hiếp, có thể bạn đang bức xúc vì những hành động thiếu tính răn đe của Nhà nước. Nhưng – bạn có biết không? Đảng và Nhà nước đang gồng mình lên để giải quyết hoàng loạt những vấn đề Tổ quốc, bạn có biết không? Vấn đề nào Nhà nước cũng đang thực hiện để Việt Nam có tiếng nói thực trong công luận quốc tế. Chúng ta không thể nói lấy lại là lấy lại được, chúng ta không thể nói là thành mà phải có những phương pháp, đằng này Trung Quốc lại là trùm của khôn ngoan và lươn lọc,không thể để quốc gia bị hại và không để Trung Quốc bá chủ, nhưng để có thể thành công phải có quá trình, đừng bao giờ nói theo cảm xúc bạn ạ.

   Bình luận bởi Nguyễn Trọng Việt — 20/03/2010 @ 1:55 sáng | Phản hồi

 3. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm lý luận của Nguyễn Quang Nhàn. Trong hiến pháp nói là nhà nước của dân, do dân và vì dân; nhưng trên thực tế thì nhà nước này của đảng cộng sản, mọi quyền bính đều nằm trong tay của đảng cộng sản. Những lời tuyên hô của họ chỉ là sự bịp bợm, dối trá, chẳng có cái gì là của nhân dân cả. Nếu nói là của nhân dân thì họ đã ủng hộ cho nhân dân xuống đường đấu tranh đòi lại Hoàng sa và Trường sa, thống nhất với nhân dân huỷ bỏ dự án Bô-xít, lên tiếng phản đối Trung quốc ức hiếp ngư dân chúng ta…Ngược lại họ nghe Trung quốc xuối dục để hà hiếp, trấn áp nhân dân…Cho nên có thể nói chế độ này là chế độ bù nhìn, chế độ tay sai cho bọn Trung quốc. Chỉ khi nào xoá bỏ chế độ này thì nhân dân ta mới thực sự có quyền dân chủ, quyền tự do và tiếng nói của người dân mới có giá trị.

  Bình luận bởi Tuong Vi — 24/11/2009 @ 5:21 sáng | Phản hồi

 4. toi dong y voi bauxvn,vn ko co dan chu,ma dan co chu,chu noi sao nghe vay,ko theo coi la phan dong do

  Bình luận bởi van dinh — 27/12/2009 @ 1:32 chiều | Phản hồi

 5. Cám ơn trang blog, cám ơn tác giả, cám ơn nhiều!

  Bình luận bởi hoàng cúc — 13/01/2010 @ 3:23 chiều | Phản hồi

 6. Đồng ý là phản hồi nhưng phản hồi theo kiểu Phan Văn sẽ làm bẩn, mất uy tín trang Web. Đề nghị BBT cắt những phản hồi mang tính tục tằn, chửi bới… không thể nghe thủng được.

  Bình luận bởi Mai Lan — 23/01/2010 @ 1:15 sáng | Phản hồi

  • Tôi thật sự cảm thấy rất thú vị khi vào trang web này.

   Bình luận bởi Diệp Khắc Cường — 23/03/2010 @ 4:35 sáng | Phản hồi

 7. cam on tac gia nhieu.

  Bình luận bởi huong — 23/01/2010 @ 9:07 sáng | Phản hồi

 8. Hay. Toi thich nhat cau “To Quoc tren het”

  Bình luận bởi batkhuat — 24/01/2010 @ 2:45 chiều | Phản hồi

  • câu nói đó không được sai rồi,To Quoc ai cũng có thế nhưng thể chế của tổ quốc đó có trật tự ,có công băng hay không,người đứng đầu tổ quốc có phải là người do nhân dân bầu ra hay là mua quan bán tước theo bè cánh để mà neo lên được,thì ta lên đấu tranh cho dân chủ .nếu là một người có quyền cao nhất thì phải nghĩ đến những người dân nghèo,nghĩ đến hậu quả những gì đã ban hành ra làm sao có hậu cho đất nước cho thế hệ trẻ,nếu không thì sẽ bị chả giá những gì mình làm .như câu nói ngàn xưa để lại gậy ông đập lưng ông?????/

   Bình luận bởi quocphong — 01/03/2010 @ 4:31 sáng | Phản hồi

 9. Bài viết này của Nguyễn Quang Nhàn, theo tôi là đáng xem và dành thời gian để suy gẫm. Tôi cũng thích cụm từ “…của dân, do dân, vì dân ” rất quen thuộc mà trong bài viết này đề cập cũng như trên báo đài không ngày nào mà không nhắc đến nó. Tôi suy nghĩ từ “dân” của cụm từ trên nên hiểu như thế nào cho thật đúng với thời cuộc hiện nay.
  Đồng ý với Mai Lan là đề nghị Admin hãy ban những comments kiểu Phan Van, xin đừng để làm bẩn “một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể tráng kiện”.

  Bình luận bởi Hung Nguyen — 26/01/2010 @ 7:20 sáng | Phản hồi

 10. Phan van nói cũng có cơ sở đấy mai Lan ạ

  Bình luận bởi hoàng cúc — 31/01/2010 @ 1:59 sáng | Phản hồi

 11. Lich su da ghi ro nhung cong trang cua tien nhan,va bay gio va mai sau cung the.Ai lam gi co loi cho dan cho nuoc thi duoc nhan dan ton tho mai mai, nguoc lai ho se bi nguyen rua muon nam.trong thoi dai nao cung vay ,nhung ke an theo noi leo rat nhieu ,cho nen tim cho duoc ke chinh nhan quan tu can phai co thoi gian.bay gio noi lung tung rat de bi di tu lam ,cho nen tui chi biet ngoi nhin the su di qua htuong cho ban than minh qua yeu hen chi biet cam lang.Xin cam on tac gia xin chuc ong con tieng noi thang than de ma phan bien .

  Bình luận bởi dan den — 03/02/2010 @ 3:25 chiều | Phản hồi

 12. Một chỉ tay,
  Một giơ tay,
  Một vỗ tay,
  Một nắm tay.

  Bình luận bởi Lan Anh — 10/02/2010 @ 11:33 sáng | Phản hồi

 13. Ban Lan anh noi chua chuan dau no phai the nay:
  Mot chi tay
  Mot gio tay
  Mot vo tay
  Nhieu truc trieu trang tay

  Bình luận bởi minh — 14/02/2010 @ 1:20 chiều | Phản hồi

 14. bau

  Bình luận bởi tuanrau — 18/02/2010 @ 1:26 chiều | Phản hồi

 15. mấy thằng cha cộng sản chó chết chỉ biết bòn rút,đàn áp nhân dân mình thôi chứ trước mặt tụi ác quỷ trung quốc thì như con chótheo chân chớ làm gì.hèn quá đi.tui cảm thấy rất thất vọng với chế độ này

  Bình luận bởi son — 28/02/2010 @ 5:27 sáng | Phản hồi

 16. hay!hay!Từ nay cho tôi được làm độc giả của bauxit.các bác các chú viết đúng với tâm tư 1 người vừa là nông dân vừa là trí thức như tôi quá!Quan diểm rât hợp lòng dân,không phải như cái”y đảng lòng dân” kia,cam ơn các chú viết thay tôi tâm trạng của mình.

  Bình luận bởi hung — 06/03/2010 @ 1:44 sáng | Phản hồi

 17. hay qua ai viet vay

  Bình luận bởi phan boi chau — 06/03/2010 @ 8:21 sáng | Phản hồi

 18. la mot nguoi dan song 2 che do , co cha 60 nam tuoi Dang toi tam dac voi bai viet nay .Chi xin co doi loi tri an sau sac va chi khi nao noi cong so cua CHXHCNVN co cau va cung voi nhung thay doi can ban nhu Tu Do Nhan Quyen va co Dang doi lap thi may ra Dat Nuoc va Nhan Dan VN moi thoat ra khoi hoa Mat Nuoc can ke nhu hom nay.

  Bình luận bởi tran minh — 06/03/2010 @ 3:15 chiều | Phản hồi

 19. làm gì có tiéng nói đồng thuận bác nhànmột dâ tôc mà các vị lãnh đạo luôn còtư tưởng treo đầu dê bán thịt chó

  Bình luận bởi bá vành — 08/03/2010 @ 2:59 sáng | Phản hồi

 20. cac ban noi deu co li ca. tuy nhien cung ko nen qua cang thang nhu vay? vi du nhu ve viec Hoang sa va Truong sa. neu thiet nghi chi bieu tinh la duoc thi ha chang phai de dang qua hay sao?? Mac dau luon co su mua quan ban tuoc trong noi bo chinh quyen va Dang song thioet nghi chuyen do cung ko the tranh khoi, con cach giai quyet cua D & NN chac phai co 1 li do nao do. Chung ta ko nen dung 1 phia ma nhan xet nhu vay? cam on ban quan li trang mang da cho tri thuc VN trong dop co SV 1 cai nhin khac ve thuc trang XH !!!!

  Bình luận bởi huy hoang — 12/03/2010 @ 9:42 sáng | Phản hồi

 21. Theo nghien cuu cua cac nha kinh te chau A viet nam hien dang dung thu 3 ve tham nhung o Chau a. Qui vi co suy nghi gi khong.
  Trong mot buoi dieu tran truoc Quoc hoi Thu Tuong nguyen tan dung da tuyen bo:”trong 3 nam lam thu tuong toi chua ky luat mot nguoi nao.” vay co QUI VI NAO CO Y KIEN GI KHONG.

  Bình luận bởi Hoang Anh — 17/03/2010 @ 9:11 sáng | Phản hồi

 22. tran tro.
  van nuoc nga nghieng theo the su
  ai nguoi tran tro luc nuoc nguy
  chung long quyet giu hon au lac
  du cho mau do xuong nhu nui
  de mai ngan sau rang giong noi./.

  Bình luận bởi thangkhosaigon — 21/03/2010 @ 1:50 sáng | Phản hồi

 23. Một gia đình muốn Mạnh thì mọi thành viên phải Đồng Tâm và Hiệp Lực,Đát Nước cũng thế thôi.Nhưng muốn Đồng-Hiệp phải giải quyết cho được SỰ Công Bằng từ Công Sức và Hưởng Thụ,mà Công Bằng dầu tiên là bình đẳng trong cơ hội cống hiến tham gia mọi mặt trong Xã hội ngay cả lĩnh vực chính trị.Sợ mất cái gì mới biết quý và gìn giữ cái đó.Lãnh Đạo Đất Nước mà không hoặc dùng mọi thủ đoạn và quyền lực để Không Bị Mất thì Đảng đó không thể nào Tốt,mà không Tốt thì dần trở thành Xấu và Ác.Hãy trả lại cho DÂN những QUYỀN CƠ BẢN để DÂN làm người Phán Xét và Chọn Lựa Trung Thực người Lãnh Đạo Đất Nước Việt Nam này bằng Lá Phiếu Tự Do thực sự.

  Bình luận bởi trương ba — 24/03/2010 @ 12:49 chiều | Phản hồi

 24. Tôi là một nhà báo tương lai, nhưng tôi lại là một công dân của nước Việt Nam. Và tôi tự hào là một công dân của nước Việt Nam, tôi cảm thấy nhà nước ta cần quan tâm đến tâm tư tình cảm của nhân dân hơn nữa.vì dân là gốc rễ của Qua61c gia, dân là tai mắt của Đảng và chính quyền. Tâm tư tình cảm của dân chính là tâm tư tình cảm của Đảng và Nhà nước ta.
  Trong hoàn cảnh đất nước có nhiều thuận lợi,nhưng bên cạnh đó có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các thế lực phản động đang ngày càng chĩa mũi nhọn vao chống phá nhà nước ta, mà nhà nước ta là gốc rễ,là người dẫn dắt đất nước ta, đi từ những thắng lợi này đến thắng lợi khác, vượt qua biết bao khó khăn. Chính vì vậy chúng ta, mỗi một cong dân chúng ta phải có ý thức xây dựng đất nước, biết đoàn kết lại, phải ra sức củng cố chó khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gầy dựng lên. Chúng ta phãi biết đoàn kết lại,đừng để cho kẻ xấu lợi dụng,mà làm cho chúng ta đấu đá nhau thiệt hại,để cho chúng nhảy vào hưởng lợi. Chúng ta phải xuy xét kĩ lưỡng, chứ đừng hờ hợt mà để xảy ra chuyện không hay.
  Một lần nữa tôi thiết nghĩ, chúng ta phải biết đoàn kết lại, củng cố thêm khối đại đoàn kết dân tộc, thì cho dù là kẻ thù nào cũng khuất phục chúng ta mà thôi. Chúng ta là giới trí thức chúng ta phải biết cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật. Chúng ta phải thấy nhục nhã khi mà tiềm năng quân sự của nước nhà còn quá yếu, chúng ta phải làm sao cho tiềm lực của nước ta mạnh lên. Cho kẻ thù không còn thấy chúng ta yếu mà lăm le. Các bạn nên thấy vận mệnh của nước nhà đang nằm trên đôi vai của chúng ta đấy những người tríthức chúng ta ơi!!!!!!!!1

  Bình luận bởi HOA BINH DAKLAK — 26/03/2010 @ 6:55 sáng | Phản hồi

  • ơ hay cái bác “chí” thức Hoa Lục Binh ở Daklak gì gì đó ơi !
   Bác có phải lá tuyên truyển viên của Đảng không vậy ? luận điệu tuyên truyền của bác nghe giáo điều quá. chúng em ngửi không nổi …. chua lắm.
   hết trên TV, đài, báo rồi lên đây cũng gặp …. sao bọn các bác ở đâu ra mà đông thế, trả lương cho các bác thì dân đen bọn em đóng thuế còng lưng mấy đời cũng nghèo vẫn hoàn nghèo mất …..
   Ở đây chúng em không còn là thiếu nhi để bị nhòi sọ đâu nhé.
   hì hì hì ….!! các bác vui lòng lượn đi chổ khác cho nước nó trong nhé.

   Bình luận bởi congly — 08/05/2010 @ 2:45 chiều | Phản hồi

 25. Khi vận mệnh nước nhà rơi vào hiểm nguy,thì chúng ta ai cũng phải đổ xương máu mà bảo vệ đất nước ta. Còn thời bình như hiện nay chúng ta cũng phải cảnh giác trước âm mưu xâm lược đất nước ta. Chúng ta hãy đoàn kết lại, và phải ra sức nâng cao trình độ, đóng góp nhân tài cho đất nước. chúng ta phải ra sức phấn đấu cho tiềm năng của nước nhà mạnh hơn kẻ thù, thì lúc đó chúng ta mới được yên ổn với bọn chúng được. Chúng ta phải thấy đây là nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta. Chúng ta là người trí thức thì chúng ta càng phải thấy nhiệm vụ này là trọng trách của chúng ta. Đừng chứng tỏ ra chúng ta là người không hiểu biết.

  Bình luận bởi daklakgo.cc.cc — 26/03/2010 @ 7:16 sáng | Phản hồi

 26. CHỈ MỘT LẦN NÀY THÔI! MẸ NHÉ !
  Kính thưa quý vị !
  Đất nước ta đang thực sự bước vào một giai đoạn mới. Bao khí thiêng sông núi hào hùng un đúc tự ngàn xưa, nay tuôn chảy về trong lòng người dân Việt. Tổ quốc âm thầm chuẩn bị đón nhận điều tất yếu phải đến: Ngày tàn của bạo Chúa!
  ĐCSVN mà đứng đầu là HCM, với những lý thuyết phi đạo đức, lừa bịp đã đưa dân tộc ta đến bờ vực suy vong. Bao thế hệ đã sai lầm đi theo 1 tà thuyết ảo tưởng đến 1 thiên đường Cộng sản. Tất cả chỉ là lừa dối mị dân. Hàng triệu sinh linh đã ngả xuống cả 3 miền Nam Trung Bắc. Với danh nghĩa là giải phóng dân tộc, chống ngoại xâm, HCM và ĐCS kêu gọi lòng yêu nước hy sinh xương máu để thống nhất quê hương. Nhưng trong khi trong 2 miền vẫn còn chia cắt, miền Bắc đã phải chịu đẫm máu trong cuộc CCRĐ. Hơn 170 ngàn người dân vô tội đã chết thảm, trong đó có cả mấy chục ngàn chiến sĩ yêu nước đã từng là đồng chí, cùng chung chiến hào với “Đảng và Bác kính yêu”.
  Tổ quốc Việt Nam ta, dải đất hình cong chữ S đẹp như một con rồng phun châu nhả ngọc. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như những viên trân châu tô điểm trên vùng biển Đông xanh biếc. Ngày 14.9.1958 đâu phải Bác PVĐ trao công hàm dâng không cho TQ, nếu không có chỉ thị của HCM “bán nước nhưng để người khác chịu ?”
  Không thắng nổi trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân 68, truớc khi rút chạy đã giết hàng ngàn người dân vô tội ở miền Trung, một niềm tang thương trên vành khăn người dân xứ Huế.
  Biến cố 30.04.75 tưởng rằng cả đất nước vui mừng, dân tộc hòa hợp, Tổ quốc thống nhất, quê hương thoát cảnh binh đao cùng nhau xây dựng đất nước đẹp giàu. Ngờ đâu “Người anh em phương Bắc” sách động một cuộc chiến tranh tàn sát dân lành ở 2 tuyến đầu Tổ quốc.
  Biên giới Tây Nam Pon Pot đánh qua
  Sáu tỉnh địa đầu bọn Bắc Kinh bành trướng
  Một lần nữa! Những liệt sỹ Lê Đình Chinh, những người dân vô tội và biết bao chiến sĩ ngã xuống để trả giá cho cái thói lọc lừa, bịp bợm, ăn cháo đá bát, phân chia quyền lực của Đảng tự cho là tiên phong lãnh đạo đất nước, và cũng thỏa mãn cho cái tham vọng ngàn đời của bè lũ khát máu Trung Hoa.
  Đau thương này biết đâu kể xiết!
  Một vẻ vang lịch sử của Điện Biên Phủ mà tài thao lược thần kì của cụ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cùng với Đại Quân. Một Đại thắng mùa xuân 75 là do quyết tâm của toàn dân cả nước. Vậy mà, khi thành công rồi, Đảng tiếm công, cho là do sự lảnh đạo tài tình sáng suốt. Mấy chục năm rồi mới nghĩ đến Bà Mẹ Việt Nam anh hùng? Cả Miền Nam vì đi theo con đường không cùng chiến tuyến, đã phải trả giá trong các trại cải tạo, một lọat hành động thủ tiêu đê hèn đối với người thất trận, đào mồ bới mả những chiến sĩ trận vong, vậy mà còn láo khoét là Đảng “khoan hồng nhân đạo”.?
  Lòng dân li tán, ngăn sông cấm chợ, ba lần đổi tiền cướp trắng mồ hôi nước mắt của dân đen. Cải tạo công thương nghiệp đã làm bao gia đình tan nhà nát cửa. Hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi. May thì còn sống , tạm gửi xứ người, còn không thì làm mục tiêu cho bọn cướp biển, làm mồi cho lũ cá mập.
  Mẹ Việt Nam ơi! Sao chúng con khổ thế này?
  Mười năm gian khổ, một Trường Chinh lên xin lỗi là xong. Cũng như tan thương trong cuộc cách mạng văn hóa thập niên 60, cũng một lời xin lỗi là qua tất cả.
  May thay còn có những Vị thật lòng yêu nước thương dân như Bác Nguyễn Văn Linh, những việc cần làm ngay mà dân ta bớt khổ, rồi Người cũng ra đi cuối tháng 4/ 98 đất nước ta thật sự mất đi một chiến sĩ tiên phong.
  Làm sao mà tồn tại được một chủ nghĩa vô thần , bất nhân? làm sao mà đứng vững được trước sự tiến bộ của nhân lọai, một loạt sụp đổ khối XHCN ở Đông Âu, kéo theo thành trì cuối cùng là Liên Xô Mác Xít, những thần tượng Lênin, Staline đã trở thành những đống gạch vụn (cũng may là trong di chúc Hồ Chủ tịch không nói là “tôi sẽ về với các vị tiền nhân” mà nói là “tôi sẽ về với Lênin Các Mác” âu cũng là lời tiên tri xuất sắc cuối cùng). Anh Cả Đỏ mất rồi, còn đâu chỗ dựa, Đảng ta quay lại với người anh em phương Bắc, chẳng mặn nồng gì nhưng lá cờ cũng màu máu như nhau.
  Còn đâu một ải Nam Quan
  Cà Mau uất hận, chim đàn Việt căm !
  Hiệp định biên giới phía Bắc Lê Khả Phiêu cho dời cột mốc .720km¬¬ vuông mặt đất dâng không cho giặc. 12 ngàn km vuông mặt biển Đông hiến tặng cho kẻ ngoại xâm. Giải phóng miền Nam .Bộ Chính Trị đã xác định Tây Nguyên là địa cuộc chiến lược quan trọng ,chiến thắng Ban Mê Thuột làm bàn đạp giải phóng miền Nam vậy mà bây giờ khai thác Bauxite Tây Nguyên, cho hàng vạn quân Tàu lên trấn giữ. Chúng là những tên lính khoác áo công nhân, án ngữ nơi yết hầu thì còn đâu Tổ quốc?
  Đường lưỡi bò thò tận tới phương Nam
  Dãy Trường Sơn làm tựa lưng cho quân phương Bắc
  Rừng vàng ! Biển bạc! Chúng con đau quá mẹ ơi !
  “Chớ để họ lấn dần.Nếu các ngươi lấy một thước núi, một tấc sông Tổ Tiên để lại mà đút mồi cho giặc. Thì TỘI PHẢI TRU DI” “Chỉ thị của Vua Lê Thánh Tông năm 1473”
  Đổi mới Tư Duy.! Đổi mới Đất Nước!Đảng ta bèn Nông cái Đức cho Mạnh ra ,thì củng là Cha nào Con nấy
  Một bè lủ thối nát tham nhủng,thẳng tay đàn áp những người có tiếng nói lương tri, ĐẬP CHÙA ! PHÁ CHÚA! Tội ác này sao mà TRỜI dung thứ chớ?
  In một con dấu đỏ,ký một chử ký là lấy vạn tiền dân.vậy mà bảo Đảng ta trong sạch? Học làm gì cái Ngữ ấy, Đạo đức đâu mà làm Cha Gìa Dân Tộc?
  Nhân tài thì trù dập.chỉ một mủi thuốc thôi là đi tiêu một Chính Khách. Bác V V K ơi!Chúng con xin kính cẩn vong linh Người
  Nực cười thay!Bộ luật hình sự với điều 88,mà ngẩu nhiên ai vi phạm vào thì 2 còng số 8 đó thôi.
  Kính thưa Qúi Vị! Tôi có vài ý kiến mong Qúi Vị chỉ giáo.Nhận định trong tình hình hiện nay,việc sụp đổ của chế độ CS là điều tất yếu,chỉ còn thời gian ngắn nửa thôi,trong thời điểm nhạy cảm này,chúng ta nên bình tỉnh đừng manh động, CS sẻ tự nó tiêu diệt lẩn nó,Người dân giờ đây đả sáng suốt nhận ra đâu là sự thật,Lịch sử sẻ phán xét.Dân tộc ta đả đổ máu quá nhiều rồi,chúng ta củng phải sáng suốt mà xác định rằng:Trung cộng là Qủi, mà Mỹ và các Đồng Minh củng là Ma.Chính họ phải chịu trách nhiệm đối với cuộc chiến tranh gây ra cho dân tộc ta,và họ cũng là cái cớ để CS có lý do tồn tại.
  Chúng ta chỉ rút tỉa nơi họ những tinh hoa để phục vụ cho đất nước.Một khi đất nước thật sự Dân Chủ, Đa Đảng Đa Nguyên.
  Những người anh em ruột thịt ở Hải Ngoại, Qúi Vị đã vượt qua biển cả để tìm Tự Do,đã nhiều đêm Qúi vị khóc khi thương nhớ về Tổ Quốc.Qúi Vị đang mang nhiều hoài bảo,nhiều nhiệt huyết mong muốn trở về phục vụ Quê Hương, nhưng làm sao thực hiện được khi Đất Mẹ còn nằm trong tay bọn Qủi Đỏ?
  Quê Hương đang mong chờ Qúi Vị
  Đất Mẹ giang hai tay đón nhận những người con yêu dấu của mình
  Chúng ta sẻ ôm chầm lấy nhau,Cả đất nước sẻ thực sự Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc,sẻ qua đi quá khứ đau buồn và cùng nhau xây dựng Đất Nước.Chúng ta sẻ Lấy Lại Những Gì Cha Ông Ta Để Lại và Chúng con xin hứa với MẸ VIỆT NAM rằng:
  CHỈ MỘT LẦN NÀY THÔI!MẸ NHÉ!
  Việt Nam 17th10 2010

  SC

  Bình luận bởi Sauchanh — 27/03/2010 @ 11:15 sáng | Phản hồi

 27. Không biết anh Sauchanh có chia cho đàn em một xị thuốc liều như khi viết bài này không?Nhưng có gì mà gọi là liều phải không anh?Mình nói sự thật mà sự thật 100%-chỉ có đại đa số đảng viên CS là đầu trơ như đá,tâm bán lấy tiền,vàng rồi,còn cái linh hồn thì chưa bao giờ biết,vô thần mà.Nhưng dù sao cũng vẫn tin rằng các vị ấy đang mang hình Người,chỉ cần bỏ cái dạ Thú là Đất Nước này ,Nhân Dân VN này sẽ tha thứ và đồng lòng góp sức xây dựng lại.Thật lòng vẫn muốn ĐCS tiếp tục lãnh đạo nhưng không phải như đảng CS hôm nay-mà là một Đảng CS được Nhân Dân bầu bằng LÁ PHIẾU TỰ DO thật sự .Sắp ĐH đảng rồi,các vị đảng viên già,trẻ hãy đủ Can đảm,Dũng khí và Hy Sinh để trở lại làm CON NGƯỜI THỰC tức là NÓI ,LÀM đúng SỰ THẬT .Dân Tộc VN và Lịch Sử Con Rồng Cháu Tiên sẽ ghi công to lớn nhất cho quý vị.

  Bình luận bởi tran minh — 01/04/2010 @ 3:23 chiều | Phản hồi

 28. chém chết cộng sản vô thần

  Bình luận bởi xuân — 11/04/2010 @ 7:24 sáng | Phản hồi

 29. Ta chỉ cần nghe người nào đoìi đánh Trung Quốc để dành lại đất đai đã mất ta biết đó là người xấu…Thế thôi ta chẳng cần phân tích nhiều

  Bình luận bởi Che Trung Hieu — 14/04/2010 @ 4:08 chiều | Phản hồi

  • Ta chỉ cần nghe người nào đòi đánh TQ để dành lại đất đai đã mất ta biết đó là người xấu…Ta chỉ cần đọc câu này của che trung hieu ta biết nó là con chó dại TQ.Thế thôi ta chẳng cần phân tích nhiều với loài chó dại.

   Bình luận bởi ba dám — 18/05/2010 @ 2:28 chiều | Phản hồi

 30. Bạn Che Trung Hieu viết khó hiểu, vậy nịnh Trung quốc mới là người tốt à ? Chắc bạn là Đảng viên ĐCS ?

  Bình luận bởi Thùy Dung — 12/05/2010 @ 12:27 chiều | Phản hồi

 31. Thủa trời đất gặp cơn phản phục
  Mây hồng lửa xuống phục suy tàn
  Lầu đài sắp sửa lật nghiêng
  Một cây há dễ chống lên được nào
  Non sông có nước anh hào
  Muốn tìm minh chúa,chúa nào biết ta
  *****
  Trời xanh như tán lọng tròn
  Đất kia trằn ,trặn như bàn cờ vuông
  Người đời đen trắng đôi phường
  Kẻ đi người lại tranh đường nhục vinh
  Kẻ vinh chỉ biết mình sung sướng
  Người nhục kia vất vưởng,vất vơ
  Nam Dương có một ẩn cư
  Nằm co ngủ kỹ thờ ơ việc đời
  *****

  Bình luận bởi me min — 14/05/2010 @ 6:37 sáng | Phản hồi

 32. Chém chết NĐM

  Bình luận bởi Khai Quốc — 21/05/2010 @ 9:54 sáng | Phản hồi

 33. Nhịn nhụt mà sống,chứ chơi có lại đâu?nếu có chiến tranh ai dám ra chiến trường?được gì mất gì?thui,kệ cho mấy đại ca ở trên giải quyết…thấp cổ bé họng,nói ra công an nó bắt à…chán nản thì kiếm nước nào đó định cư,có tư tưởng lớn thì phấn đấu trèo lên vị trí cao cao để có tiếng nói…vậy thôi

  Bình luận bởi rùa rụt cổ — 29/05/2010 @ 4:45 sáng | Phản hồi

 34. Khi đất nước ta vẫn còn chế độ phong kiến thì bị xâm lược và cai trị của thực dân ( Chế độ thực dân cũ)sự mất nước và mất tự do, dân ta lầm than là tất yếu. Trong giai đoạn lịch sử đen tối đó, người dân đất Việt luôn có tầng tầng lớp lớp người ngã xuống vì đấu tranh cho sự tự do của dân tộc, để đất nước thoát khỏi kiếp nô lệ.Nhưng rồi mọi việc thắng hay bại cũng phải có thời điểm vận mệnh của nó. Khi đó tinh thần của người dân được hun đúc bởi sự khao khát tự do khao khát giải phóng dân tộc.Ngay tại thời điểm đó, cụ Hồ là người đã chỉ ra cho mọi người tinh thần đó bằng sự hiểu biết và sự sâu sắc của mình sau bao nhiêu năm bôn ba của mình. Ngày đó với tinh thần và ngọn cờ ấy mọi người dân đã đồng lòng ủng hộ ( Không phải ủng hộ như ủng hộ một triều đại vua chúa nào đó, như phong trào cần vương chẳng hạn )vì nhân dân ta đã ý thức được rằng đất nước cần thoát khỏi kiếp nô lệ không có tự do, và người dân không cần một ông vua và một triều vua. Và ngày đó với vốn văn hoá và nhận thức của người dân là rất thấp ( Nhưng tư tưởng yêu nước, khát tự do là rất cao)chứ thực ra mấy ai đã biết học thuyết này nọ là sao, biết cánh mệnh là gì? cộng sản như thế nào?. Nhưng vì thời bấy giờ để có điều kiện giải phóng dân tộc lên cụ Hồ đã nhận thấy rằng trong học thuyết của Mác có những điều cần cho công cuộc giải phóng dân tộc, có những điều có ý nghĩa và phù hợp với luận điểm của nhân dân lao động thuộc địa ( Vì những điều Mác viết ra là giành cho vấn đề giai cấp lao động ).Nhưng thực ra có rất nhiều điều của Mác viết ra không hoàn toàn phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Đây là một khía cạnh mà chúng ta cần suy xét kỹ trước khi áp dụng nó.
  Ngày đó là như vậy, và sau đó sự thắng bại của các bên xảy ra là tất yếu ( Âu cũng quy luật mà thôi )dẫn tới đất nước thống nhất về mặt tổ quốc, còn về mặt tư tưởng của con người thì không thống nhất, liên tiếp có các luồng tư tưởng khác nhau trong mọi tầng lớp xã hội, trên mọi vùng miền về xu hướng xây dựng và phát triển đất nước, đất nước đi theo con đường nào đây? con đường nào để dân giầu nước mạnh?. Thế rồi năm tháng qua đi dân ta đói đầu gối phải bò, phải bứt phá phải phá rào vì quy luật sinh tồn chứ không phải quy cái quy luật của Mác chỉ ra ( Mà dân ta bị áp dụng )như vậy cái bụng được ăn no cái chân đỡ phải bò, cái quần áo mới được lành nặn, trong nhà có cái để xem có cái xe để đi, nước nổi no chi bèo chẳng nổi thôi? Vậy rồi cái vòng luẩn quẩn vẫn diễn ra, chúng ta cố thoát nghèo những vẫn không thoát nghèo, đất nước vẫn nghèo và người dân vẫn nghèo về nhiều mặt, cái được thì ít nhưng những cái mất thì nhiều, số đông thì mất số ít được nhiều. Sự vi phạm luật lao động trong hệ thống đã có từ lâu , sự bất bình đẳng về công dân đã có từ lâu, một chế độ của nhân dân mà tự trong lòng nó đã phân cấp quyền và trách nhiệm của công dân, một chế độ của người lao động mà lại tự tạo ra sự mất bình đẳng giữa người lao động trong cùng môi trường làm việc với nhau.
  Không biết ở các nước, các đảng phái có được nhà nước cho phép sử dụng những ngày làm việc theo luật lao động để học tập và hội họp không? ( Người có đảng thì dùng thời gian làm việc của mình đi hội họp và học tập mà vẫn hưởng lương, người không có đảng thì vẫn làm việc và cũng chỉ hưởng lương )
  Có được sử dụng kinh phí của chính phủ tổ chức hội họp không?
  Người dân có phải nuôi và chi phí cho sự hoạt động của các đảng phải không?
  Vậy thì từ sự việc cơ bản trên ta nhận thấy rằng sự đại diện tiên phong cho nhân dân lao động lại là sự đặc quyền đặc lợi mất rồi.
  Vậy nhân dân mong chờ ở điều gì?

  Bình luận bởi Dương văn MInh — 30/05/2010 @ 9:47 chiều | Phản hồi

 35. còn cho tên nguyễn tấn dũng làm thủ tướng dân chúng ta con phải chịu khổ nhiều , nhưng tôi nghĩ chế độ này săp tàn rồi !

  Bình luận bởi tuvit76 — 01/06/2010 @ 2:46 sáng | Phản hồi

 36. ở trang này những thằng trí thức lởm như HOA BINH DAKLAK ko lên vào trang này nghe mày nói giả dối lắm bốc mùi ko ngửi dược !

  Bình luận bởi tuvit76 — 01/06/2010 @ 2:55 sáng | Phản hồi

 37. Cái tinh hoa của Tự Do và Dân Chủ là ở chổ mọi người đều có quyền nói ra cái suy nghĩ ở trong đầu-còn cách nói thì tự nó nói lên tư cách ,nhân cách và trình độ hiểu của người nói và nói theo suy nghĩ bởi cái đầu nhận thức hay nói vẹt thì cũng phơi bày ra thôi,còn nếu nó có bốc mùi thì các bạn lại được biết thêm một thằng nó…Bởi vậy cho nên chỉ có Tự Do Dân chủ thật sự mới làm cho chúng ta Thăng Hoa mà thôi.

  Bình luận bởi ba dám — 03/06/2010 @ 12:54 chiều | Phản hồi

 38. Đề nghị các vị Lãnh đạo, các nhà trí thức, bà con người Việt tích cực hưởng ứng, tuyên truyền, áp dụng tư tưởng quyển hồi ký của bác TQC. Theo tôi đây là cẩm nang không thể bỏ qua về con đường đi tới của dân tộc VN.
  “Hãy hành động vì nước Việt”

  Bình luận bởi nguoi Viet — 10/06/2010 @ 3:24 sáng | Phản hồi

 39. Chỉ có chó dại Che Trung Hieu mới phát biểu như vậy thôi! Thế thôi ta chẳng cần phân tích gì nhiều!

  Bình luận bởi phuongthuy — 03/07/2010 @ 11:56 sáng | Phản hồi

 40. Toi bi danh la ChungSong thuc chat day la nha toan hoc
  Toi co vai y kien voi cac anh em nhu sau
  Thu nhat
  Hay tu hoi minh co phai nguoi Viet Nam hay khong .Neu phai chung ta hay vut bo tat ca quoc gia hay cong san ho chi minh cung vat luon
  Thuc ra ho chi minh chi la su dai dien cho mot nhom nguoi mot quyen loi toi can, ma nhung ai dung vao ho deu vin co phi bang giet hai va ho da than tuong hoa hcm
  Thu hai
  Loai bo nhung ke chi trich che do cu, tai sao chung ta cu danh giet nghi ngo lan nhau lam vay chi loi cho bon nuoc ngoai thoi
  Thu hai
  Hay lat do cs da dao quoc gia lap ra nuoc vn cua nguoi Viet Nam ta khong mang mot ban sac ngoai quoc nao
  Thu ba
  Cai cach triet de GD cac quan he xa hoi , y te , kinh te ,chu trong tu ban, coi trog tri thuc
  Thu tu
  Phai han gan triet de cac mau thuan dan toc, coi trong viec hoc, cai tao Tu do cho cac tang tu tuong dan toc . Cham soc nguoi ngheo,binh linh,tri thuc
  Thu nam
  Nghiem khac thuong phat cong minh, tinh than dan toc coi trong nhat
  Thu sau
  Tieu diet cac phan tu chong doi,gian diep , bon ba phai,chung ta tha co 20 trieu anh em trung thanh con hon 90 trieu lu nguoi phan trac
  LOI CUOI
  CO THE Y KIEN CUA TOI CO HOI BAO LUC TAN NHAN , NHUNG XIN ANH EM HAY NGHI KI

  TIEN TRU CONG SAN TAI DIET QUOC GIA THANH LOC DAN TOC NHAT THONG THE GIOI

  Bình luận bởi ChungSong — 11/07/2010 @ 6:14 chiều | Phản hồi

 41. Tôi là một công dân Việt Nam xa tổ Quốc nhưng ko khi nào tôi quyên tôi ko phải là người Việt Nam
  Ngày nào tôi cũng lên mạng online đọc báo mạng
  Dòng máu Anh hùng lòng tự hào dân tộc luôn luôn trong tôi và tôi cũng rất bức xúc về xã hội và chính quyền Việt Nam hiện nay
  Sống ko có tình người mà tất cả chỉ quy đổi thành tiền (usd) làm quan to thì ăn to . Làm quan nhỏ ăn nhỏ
  Thối nát mục giữa từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài
  Tất cả Bộ máy nhà nước Vn chỉ toàn là những lời nói sáo rỗng một bộ máy tập quyền
  Ngày xưa tôi nhơ khi học thpt lịch sử viết xã hội phong kiến mục nát thói dữa hỏi xã hội hiện tại là xã hội gì

  Bình luận bởi Rong vu — 04/09/2010 @ 6:03 sáng | Phản hồi

 42. Ai đòi đánh Trung Quốc để giành lại Hoang Sa và một phần Trường Sa , kẻ đó có ý đồ xấu, đó là kẻ muônd Vịet Nam tị tang hoang để chúng có cơ hội nhảy ra kiếm lợi, đó là âm mưu “Toạ sơn quan hổ đấu”
  Trung Quốc là kẻ tham vọng lãnh thổ, nhưng ta có nhiều phương pháp lúc này chưa đánh Trung Quốc được.
  Kẻ nào đòi dung vũ lực đanh Trung Quốc kẻ đó ke kẻ thù của Tộc Việt

  Bình luận bởi Trung Ngon — 06/09/2010 @ 1:59 chiều | Phản hồi

 43. trung ngôn nói dúng,đòi đánh nhau với TQ thì mình tang hoang hết,nhưng nhất định không the không phản đối những hành dộng lấn chiếm của họ,giờ là luc ta cần phải làm sao có thể”TỰ CƯỜNG”…chuyên biên giới trên bộ nói danh nhau thi VN còn có thể …ngoài biển đảo ai muốn đánh thì tự di ma danh di,nói thiết thưc một chút di…trường sa,hoàng sa thì vẩn còn dó,khi nào ta manh về thế và lực thì ta lại tính chuyện

  Bình luận bởi nguyễn lé — 09/10/2010 @ 3:03 chiều | Phản hồi

 44. Các bạn mới chính là người yêu nước biết đấu tranh cho đân tộc mình. Mong các bạn hãy chiến đấu như ông cha đánh đuổi giặc ngoại xâm nhé . Chúc các bạn mạnh khỏe. chào tạm biệt

  Bình luận bởi Hòe phạm — 19/11/2010 @ 1:57 sáng | Phản hồi

 45. Chúng ta nhất định ủng hộ tinh thần bất khuất của gia đình ông bà luật sư Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Thị Dương Hà,

  Thua quí vị và đồng bào cả nước

  Chúng ta nhất định ủng hộ tinh thần bất khuất của gia đình ông bà luật sư Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Thị Dương Hà vì lòng yêu nước Việt Nam, thương dân tộc và công lý dám công khai, đơn độc đứng lên tranh đấu với bạo quyền, xão ác cộng sản Việt Nam của thế kĩ 21.

  Một chính phủ đã mang chủ nghĩa ngoại lai không những tàn phá đất nước Việt Nam mà còn chà đạp danh dự của nhân dân Việt Nam. Chính của chúng nó đã tự đề ra hiến pháp nhưng hiến pháp của cộng sản Việt Nam chỉ độc trị, chi bảo vệ quyền lợi và tham quyền cá nhân và tập đoàn đảng trị và ngược lại chúng nó không bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và tổ quốc Việt Nam. Ví dụ, bọn Tàu Cộmg bắn giết nhân dân chài lưới Việt Nam, thì chúng nó không dám lên tiếng bênh vực cho nhân dân chúng mình như chính phủ Nhật Bản đã bảo vệ nhân dân của họ và ngược lại bọn cộng sản Việt Nam còn a dua theo ngoại bang để chà đạp nhân dân chúng mình.

  Tập đoàn cộng sản Việt Nam đã phản bội nhân dân Việt Nam xuyên qua Nguyễn Tấn Dũng đã nhận hối lộ 150 triệu dollars của Tàu Cộng để bán tài nguyên quốc gia cho ngoại bang thì chúng nó cho là yêu nước cũng như Lê Khả Phiêu nhận hối lộ 200,000 triệu dollars của mẫu quốc Tàu Cộng để bán đất biên giới Việt Nam. Tội phản quốc của chúng nó trời không dung đất không tha cho bọn câng sản Việt Nam phản dân phá nước.Chúng nó lại bưng sâu bít kỹ.

  Cụ thể, con gái Nguyễn Tấn Dũng đã được cha đưa tiền để mở ngân hàng đó là xương máu của nhân Việt Nam, chúng nó đã bám hút xương của nhân Việt Nam và bám vào tài nguyên quốc gia Việt Nam. Chúng nó kêu to sủa lớn tư tương Hồ Chí Minh vỹ đại dùng để tẩy não “brainwashing” lớp hậu lai Việt tnam mục đích để lớp hậu quên đi truyền thống “tradition” và đến bản sắc dân tộc“National character”

  Còn người công dân Việt Nam đứng lên tranh đấu cho Chính nghĩa và quyền lợi quốc gia thì Chúng nó tìm mọi cách để làm nhục, tù đày và tàn phá hạnh phúc của người dân và những ai vạch lộ tội ác của chúng nó theo “hiến pháp độc trị của cộng sản Việt Nam chỉ thì chúng nó tìm mọi cách trù dập và bỏ tù đày không thương xót, nhưng hạnh phúc của chúng nó thì Chúng nó bảo vệ tối đa. Thể theo chúng ta đã biết, đất nước Việt Nam đã bị tàn phá về nhiều mặt. Ví dụ về đạo đức học, xã hội học và truyền thống học cao đẹp thì chúng nó không quan tâm đến bản sắc dân tộc, nhưng chúng nó lại học đòi theo lối mỵ dân “Demagogy” của Tây phương.

  Như trường hợp các tôn giáo tai nước ta, ví dụ đạo phật tại Việt Nam và các tôn giáo khác đã được thay thế chính quyền về lãnh vực xã hội học trong việc quản lý nhà nước không đả khả năng cảm hoá người dân trở về với Chân, Thiện, Mỹ. Cho nên các tôn giáo có bổn phận giáo hoá lương dân trở về Chân, Thiện, Mỹ . Mục đích để tránh giảm những tội ác do những con người đã và đang cuồn say trong biển thương đau của danh lợi và quyền quí, những người đó sẽ giảm bớt tội ác và nhiều giục vọng đã và đang tồn tại trong con tim và khối óc đăm mê mù quáng

  Vì sao? Vì chúng nó chỉ biết vui say hạnh phúc của riêng mình mà sẵn sàng chà đạp hạnh phúc của người đồng chủng. Chúng nó lấy nước mắt của lương dân để làm thú vui nơi chốn quan trường khi đã tạo được vô số khổ đau cho những người dân lương thiện và vô tội. Nên cộng sản Việt Nam đã học đòi theo lối mỵ dân “Demagogy” của Tây phương đưa các tôn giáo tai nước ta vào quốc danh, các tu sỹ không những qui y tam giới : “Qui Phật, Pháp và Tăng” nhưng mà còn qui y thêm Đảng Cộng Sản Việt Nam để tạo chia rẽ đoàn kết dân tộc.

  Cụ thể từ ngày chúng nó tròng chủ nghĩa cộng sản quốc tế và được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh tròng lên đầu lên cổ nhân dân Việt Nam thì kết quả nhiều tai ách cho đất nước và thảm hoạ cho dân tộc nào là tai hoạ cải cách ruộng đất từ năm 1953-1965, Mậu thân 1968 và 30 tháng 4, 1975 và cuối cùng hết lạy Tàu Cộng, Liên sô rồi đến lạy cầu lại Mỹ để được tiếp tục đàn áp nhân dân Việt Nam vô cùng nhiêu khuê cám cảnh tư tưởng Hồ Chí Minh là mẹ sinh con rồi thuê người giết hại con mình, anh em ruột thịt lại giết nhau, học trò đánh lại thầy cô và gia đình là nền tảng của xã hội cῦng bị trốc gốc bởi tư tương Hồ Chí Minh vỹ đại và chủ nghĩa ngoại lai. Nhưng Chúng nó không cần quan tâm đến vận mệnh xã hội Việt Nam.

  Một đất nước được giữ vững truyền thống và bản sắc dân tộc khi xã hội đó đặt vấn đề tôn giáo lên trên quyền lợi cá nhân và đảng phái, vì các tôn giáo sẽ giáo hoá xã hội đi đến Chân, Thiện, Mỹ tốt hơn là chính phủ. Nhưng Chúng nó trù dập các tôn giáo và học đòi vào loại tôn giáo ngoại lai “Tây phương giáo sỹ là phải làm gián điệp”.

  Chúng nó đã bị tẩy não bởi chủ nghĩa ngoại lai giáo điều.Chúng nó không tôn trọng hạnh phúc và quyền tự do ngôn luận của nhân dân Việt Nam chúng nó không cần biết thể diện quốc gia là gì, truyền thống và bản sắc dân tộc là gì. Nhưng Chúng nó chi biết tham quyền và danh lợi cá nhân là trên mọi thứ quyền lợi của dân tộc Vietnam. Chúng nó sẽ bi nhân dân và lich sử chà đạp không xa lắm.

  Chúng ta, toàn dân Việt Nam phải cực lực lên án bọn cộng sản Việt Nam phản quốc ủng hộ tinh thần bất khuất ái quốc yêu dân tộc của gia đình ông bà luật sư Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Thị Dương Hà và những bạn tốt còn bị giam tù trong trại tù cộng sản. Chúng ta, toàn dân Vietnam giữ lại truyền thống bản sắc dân tộc tốt đẹp và toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên Chúng ta đã xây dựng trên bốn ngàn nᾰm vᾰn hiến.

  Bình luận bởi Bright Quang — 19/11/2010 @ 4:49 chiều | Phản hồi

 46. Tụi bay là những thằng nói léo láo, Đảng CSVN là lực lượng đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng đất nước, đưa dân tộc VN đứng ngang hàng với các nước lớn trên thế giới, trong lịch sử cận đại có cá nhân nào lãnh đạo thành công đánh Pháp, Nhật, Mỹ, Tưởng, Trung Quốc, Canphuchia toàn thắng như ĐCSVN và lãnh tụ Hồ Chí Minh, tụi bay có học nhưng chỉ có nói nhưng không làm được việc gì cho dân cho nước, chuyên dựng chuyện nói xấu chế độ, hoặc thổi phồng những chuyện cỏn con, thật là ấu trĩ, hãy làm người lớn hơn….Nhân dân Việt Nam đã thuộc bài nhàm nhí của những kẻ ăn không nói leo.

  Bình luận bởi tran kim nguyen — 21/08/2011 @ 5:21 sáng | Phản hồi

 47. Cam on ban Nguyễn Trọng Việt. Ban da co nhung dong cam cung voi suy nghi cua toi. Minh noi di phai co noi lai, trong boi canh tinh hinh VN phai doi mat voi bao lo toan, thach thuc. Ta cung phai hieu ro cai kho khan cua nguoi lanh dao trong boi canh ben ngoai, dac biet la thang TQ no lam kho cho VN. Tat nhien toi cuc luc phan doi nan tham nhung, cua quyen cua mot so quan chuc, nhung dung danh dong tat ca, cung co nhieu nguoi co luong tam, trach nhiem ma. toi mong rang VN ta se dung vung, se gia quyet can ban nhung te nan con dang nhuc nhoi va phat trien vung manh. Toi chuc cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc manh khoe va lam tot chuc trach, nhiem vu cua minh de dat nuoc ngay mot di len.

  Bình luận bởi Quang — 28/11/2012 @ 6:57 sáng | Phản hồi

 48. […] Nguyễn Quang Nhàn-“Bauxitevietnam.info”- Tiếng nói “đồng thuận” yêu nước củ… […]

  Pingback bởi GS Nguyễn Huệ Chi trả lời phỏng vấn của GS Thomas Engelbert | Hoàngquang’s Blog1 — 27/05/2013 @ 12:13 sáng | Phản hồi


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: